References

Abaev, Misost (1992). Balkarija. Nalčik: Elbrus.

Aliev, U. (1927). Karačaj. İstoriko-etnologičeskij i kul’turno-ekonomičeskij Očerk. Rostov-na-Donu: Krajnatsizdat.

Arat, Reşid Rahmeti ‒ Sertkaya, Osman (1987). Makaleler. Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü.

Avcioğlu, D. (1982). Türklerin Tarihi. İstanbul: Tekin.

Ayda, A. (1987). Türklerin İlk Ataları. Ankara: Ayyıldız Matbaası.

Bartók Béla (1937). Népdalgyűjtés Törökországban. Nyugat 3/3.

Bartók Béla (1937). Népdalkutatás és nacionalizmus. Tükör 5:5,166–168.

Bartók, Béla (1976). Turkish Folk Music from Asia Minor. Ed. and foreword Benjamin Suchoff. London: Princeton University Press.

Bartók, Béla (1991). Küçük Asya’dan Türk halk mûsikîsi. İstanbul: Pan.

Bartók Béla – Kodály Zoltán (ed.) (1953). A magyar népzene tára [2.] II.: Jeles napok. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Baştav, Şerif (1987). Hazar Kağanlığı Tarihi. Tarihte Türk Devletleri I, 139–181. Ankara: Ankara Üniversitesi Rektörlüğü.

Bayramuklani, Halimat (1987). Gürbeci. Čerkessk.

Beliaev, Viktor M. (1975). Central Asian Music. Middeltown. Connecticut: Wesleyan University Press.

Bereczki Gábor (1981). Néhány török tükörfordítás. In Hajdú M. – Kiss J. (eds): Tanulmányok a magyar nyelv múltjáról és jelenéről. Emlékkönyv Benkő Loránd születésének 60. évfordulójára. Budapest, 281–284.

Bereczki Gábor (1991). Az ablatívusz prolatívuszi és lokatívuszi használatáról a Volga-vidéki nyelvekben. In Hajdú M. – Kiss J. (eds.): Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem, 92–94.

Besleneev, A. D (1971). K voprosı razvitija selskogo hozjajstva gortsev kubanskoj oblasty (poreformennyj period). Čerkessk.

Betrozov, Ruslan (2009). Çerkeslerin etnik tarihi. Ankara: KAFDAV.

Boziev, A. Ju. (ed.) (1962). Materialı i İssledovaniyea po Balkarskoy Dialektologii. Leksike i Folkloru. Nalchik.

Browner, Tara (2002). Heartbeat of the People. Music and Dance of the Northern Pow-pow. Urbana and Chicago: University of Illinois Press.

Byhan, Arthur (1936). La Civilisation Caucasienne. Paris: Payot.

C. Nagy Béla (1947). Mongol népdalok. Énekszó 14. 76: 5–6. Budapest, 76, 80–81.

Campbell, Joseph (2003). Doğu mitolojisi. Tanrının maskeleri. Ankara: İmge Kitabevi.

Champe, Flavia Waters (1983). The Matacines Dance of the Upper Rio Grande. History, Music, and Choreography. Lincoln: University of Nebraska Press.

Cholnoky Jenő (1905). Zichy Jenő gróf harmadik ázsiai utazása. Földrajzi Közlemények 6. Budapest, 207–210.

Clauson, Gerard (1972). An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish. Oxford: Oxford University Press.

Curtubayev, M. (1997). Duša Balkarii. Sbornik statej. Nalčik: Elbrus.

Czeglédy Károly (1955). Kaukázusi hunok, kaukázusi avarok. Antik Tanulmányok 2. Budapest, 121–140.

Csáki, Éva (2002). Traces of the Pear-Tree Cult in the Caucasus. Acta Orientalia 55:4. 345–352.

Csáki Éva (2002a). A törökországi karacsájok közt tett kutatóutunkról és a karacsáj szókincs egyes sajátságairól. In Birtalan Á. – Yamaji M. (ed.): Orientalista Nap 2001. Budapest: MTA Orientalisztikai Intézet, 25–33.

Csáki, Éva (2004). Middle-Mongolian loan verbs as they appear in Karachay-Balkar. Inner Asian Survey 2., 7–35.

Csáki Éva (2005). Középmongol eredetű jövevényszók a karacsáj-balkárban 2. A lótartás szavai. In Birtalan Ágnes – Rákos Attila (szerk.): Bolor-un gerel. Kristályfény. Crys­tal-splendour. Tanulmányok Kara György professzor 70. születésnapjának tiszteletére. Volume I. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Belső-ázsiai Tanszék – Ma­gyar Tudományos Akadémia, Altajisztikai Kutatócsoport, 169–189.

Csáki, Éva (2006). Karaçay-Balkar’da Orta Mogolca Alıntı Fiiller. Modern Türklük Araştırma Dergisi (3–4). Ankara, 36–65.

Csáki, Éva (2007). +nAn as ablative case suffix in Hungarian and Turkic languages. In Csepregi M. – Masonen, V. (eds): Grammatika és kontextus. Új szempontok az uráli nyelvek kutatásában. (Urálisztikai tanulmányok 17). Budapest, 55–66.

Debo, Angie (1977). A History of the Indians of the United States. Norman: University of Oklahoma Press.

Densmore, Frances (1926). The American Indians and their Music. New York: The Women’s Press.

Dobszay László (1983). A siratóstílus dallamköre zenetörténetünkben és népzenénkben. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Dobszay László – Szendrei Janka (1988). A Magyar Népdaltípusok Katalógusa I–II. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Doğan, Saltaş (ed.) (2011). Güney Kafkasya Halkları Dil Tarih – Kültür İlişkileri. Uluslararası Bilgi Şöleni. Ordu: Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Dumezil, Georges (1942–43). Legendes Sur Les Nartes: Nouveaux Documents Relatifs Au Heros Sosryko. Revue De L’histoire Des Religions (Rhr), 97128.

Erdélyi István (2000). Szádeczky-Kardoss Lajos naplója és az első Zichy-expedíció. Turán 3:3, June-July. Budapest, 17–26.

Erzakovič, Boris Grigor’evič (1957). Kazahskaja SSR. In: Muzykalnaja kul’tura sojuz­nyk respublik. Moskva: Nauka.

Erzakovič, Boris Grigor’evič (1966). Pesennaja kul’tura kazahskogo naroda. Alma-Ata: Nauka.

Erzakovič, Boris Grigor’evič (1979). Muzikal’noe naslednie kazahskogo naroda. Alma-Ata: Nauka.

Erzakovič, Boris Grigor’evič (1995). Narodnye pesni Kazahstana. Alma-Ata: Nauka.

Fazylov, Érgaş I. (1966–71). Starouzbekskij jazyk I-II. Taškent: Izdat.

Fehér, Géza (1943). Türko-Bulgar, Macar ve Bunlara Akraba Olan Milletlerin Kültürü Türk Kültürünün Avrupa’ya Tesiri. II. Türk Tarih Kongresi. İstanbul: Kenan Matbaası, 290–320.

Fehér, Géza (1984). Bulgar Türkleri Tarihi. Ankara: Türk Tarih Kurumu.

Fenton, William Nelson (1953). The Iroquois Eagle Dance. Washington: U.S. Govt. Print. Off.

Freshfield, D. W. (1869). Travels in the Central Caucasus and Bashan. Including Visits to Ararat and Tabreez and Ascents of Kazbek and Elbruz. London: Longmans Green.

Frisbie, Charlotte J. (1977). Music and Dance Research of Southwestern United States Indans. Past Trends, Present Activities, and Suggestions for Future Research.
Detroit:
Information Coordinators.

Gippiysa, E. V. (1981). Narodnye pesni i instrumental´nye naigryši Adygov. Tom 2 (1981), Tom 3 – Čast´ 1 (1986), Tom 3 – Čast´ 2 (1990). Moskva: Sovetskij kompozitor.

Glatz Ferenc (ed) (1996). A magyarok krónikája. Budapest: Helikon Kiadó.

Goddard, Ives (ed.) (1996). Languages: Handbook of North American Indians XVII. Washington DC: Smithsonian Institution.

Golden, Peter B. (1992). The Codex Cumanicus. In Paksoy, H. B. (ed.): Central Asian Monuments. İstanbul: Isis Press, 33–63.

Gombocz, Zoltán (1912). Die bulgarisch-türkisch lehnwörter in der ungarischen sprache. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. Helsinki.

Grousset, René (1980). Bozkır İmparatorluğu. İstanbul: Ötüken Neşriyat.

Gumilev, Lev (1991). Ethnogenesis and the Biosphere. Moscow: Progress Publishers.

Gürsoy-Naskali, Emine (1991). G. J. Ramstedt’s Kumyk materials. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne 208. Helsinki, 68-101.

Habiçlani, Magomet (1990). Kobanlanı Koy Bölek. Çerkessk: Leninni Bayragı.

Hagan, William T. (1961). American Indians. Chicago–London: The University of Chicago Press.

Halasi-Kun, Tibor (1991). Kafkasya (Etnik-Tarihî Bir Araştırma). Kuzey Kafkasya 15 (83–84), 45–51.

Halmos, István (1979). The Music of the Nambicura Indians (Mato Gross, Brazil). Acta Ethnographica Academiae Scientarium Hungariae 28:1–4, 205–350.

Herndon, M. (1980). Native American Music. Philadelphia: Norwood Edition.

Herzog, George (1935). Special Song Types in North American Indian Music. Zeitschrift für vergleichende Musikwissenschaft Vol. III, 1-11.

İnan, Abdülkadir (1986). Tarihte ve Bugün Şamanizm. Ankara: Türk Tarih Kurumu.

Jakubovskij, A. Ju. (1992). Altın Ordu ve Çöküşü. Ankara: Türk Tarih Kurumu.

Judahin, K. K. (ed.) (1998). Kırgız Sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu.

Juhász, Zoltán – Sipos, János (2009). A comparative analysis of Eurasian folksong corpora, using self-organising maps. Journal of Interdisciplinary Music Studies (ed. Barış Bozkurt). Badoi: 10.4407/jims.2009.11.005.

Karatay, Osman (2003). Kafkasya Bulgarları Tarihi. Karaçay-Balkarlar – Tarih, Toplum, Kültür. Ankara: Karam, 18–45.

Kasumov, Ali – Kasumov, Jasan (1992). Genocid Adıgov. İz istorii borbı adıgov za nezavisimost v XIX veke. Nalčik: İzdatelstvo Logos.

Klaproth, Jules (1814). Travels in the Caucasus and Georgia. London: Henry Colburn.

Klaproth, Jules (1823). Voyage au Caucase et en Georgie. Paris: Ch. Gosselin.

Kobychev, V. P. (1986). New and Traditional Features in the Contemporary Dwelling of the Peoples of the North Caucasus. Soviet Anthropology and Archaeology XXV: 2, 57–102.

Koçkar, Tekin (1999). Eskişehir bölgesinde halkbilim (folklor) ürünleri. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim, Sağlık ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Vakfı.

Koçkar, Tekin (2008). Eskişehir yöresinde Kafkasya göçmenlerinin giyim – kuşam ve süslenme geleneği. In Koçkar, Tekin (ed.): Halk Kültürü’nde giyim – kuşam ve süslenme Uluslararası Sempozyumu Bildirileri. Eskişehir: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 73–92.

Kodály Zoltán (1976). A Magyar Népzene (ed. and enlarged by Lajos Vargyas). Budapest: Zeneműkiadó.

Koestler, Arthur (1984). Onüçüncü Kabile Hazar İmparatorluğu ve Mirası. İstanbul: Say.

Kovács Előd (2005). Török népdalok Európától Szibériáig. A magyar népköltészet török kapcsolatairól. Debrecen: Ethnica.

Köşoğlu, Nevzat (ed.) (2002). Halk Edebiyatı. In Karaçay-Malkar Edebiyatı, Türkiye Dışında­ki Ede­biyatları Antolojisi 22, Ankara: T. C. Kültür Bakanlığı.

Krader, Lawrence (1966). Peoples of Central Asia. The Hague: Indiana University Publications.

Kudaşev, V. N. (1991). İstoričeskie Svedeniya o Kabardinskom Narode. Nalčik: Elbrus.

Kurat, Akdes Nimet (1972). IV–XVIII. yüzyıllarda Karadeniz Kuzeyindeki Türk Kavimleri ve Devletleri. Ankara: Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi.

Kuun, Géza (1981). Codex Cumanicus. Budapest: MTA.

Kuzgun, Şaban (1985). Hazar ve Karay Türkleri. Ankara: Se–Da.

Kuznetsov, V. A. (1984). The Avars in the Narth Epos of the Ossets. Acta Orientalia 38, 165–169.

Kuznetsov, V. A. (2008). V Verhovjav Bolšogo Zelenčuka. Rostov Na Donu: Sneg.

Lach, Robert (1926). Gesänge russischer Kriegsgefangener. I. Bd. 1. Finnischugrische Völker, Akad. d. Wiss. in Wien, Phil.-hist. kl., Sitzungsber. Wien – Leipzig: Hölder-Pichler-Tempsky A. G.

Lach, Robert (1926-1958), Gesänge russischer Kriegsgefangener, Akad. d. Wiss. in Wien, Phil.-hist. kl., Sitzungsber. Wien – Leipzig: Hölder-Pichler-Tempsky A. G.

Lach, Robert (1928), Gesänge russischer Kriegsgefangener, III. Kaukasusvölker, Akad. d. Wiss. in Wien, Phil.-hist. kl., Sitzungsber. Wien – Leipzig: Hölder-Pichler-Tempsky A. G.

Laypanov, Kazi T. – Miziyev, İsmail M. (1993). O proishoždenii tjurkskih narodov. Čerkessk: İzdatelstvo PAO.

Laypanov, S. Z. (1987). Pesnja Bermamyta. Čerkessk.

Lessing, Ferdinand D. (1960). Mongolian – English Dictionary. Berkeley – Los Angeles: University of California Press.

Ligeti Lajos (1986). A Magyar nyelv török kapcsolatai a honfoglalás előtt és az Árpád-korban. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Mattei, Jean-Louis (1994). Kırım ve Kafkasya’da Osmanlı Nüfuzunun Gerilemesi ve Ruslara Karşı Kafkas Kabilelerinin Direniş Girişimleri (1792). Toplumsal Tarih 7, İstanbul, 49–57.

McNickle, D’Arcy (1973). Native American Tribalism: Indian Survivals and Renewals. London: Oxford University Press.

Mizi Ulu, İsmayil (1994). Tarih-Halknı Baylıgıdı. Nalčık: Mingi Tav.

Mokaev, A. (1976). Malkarnı Caşav Tarıhından. Šuyohluk 3. Nalčık.

Musukaev, A. – Šamanov, İ. (1987). Nekotorie Arhaičeskie principl semejnogo i obščest­ven­nogo upravlenija narodov severnogo Kavkaza. Voprosı Arheologii i Tradicionnoj Etnografii Karačaevo-Čerkesii. Čerkessk, 115–128.

Németh Gyula (1911–12). Kumük és balkár szójegyzék. (Kumükisches und balkarisches Wörterverzeichnis). Keleti Szemle 12. 91–153.

Nettl, Bruno (1954). North American Musical Styles. Philadelphia: American Folklore Society.

Otarov, Omar (2001). Karaçay-Malkar Halik Jirla. Nalčik: Elbrus.

Ördög László (1997). Ének-zene az általános iskolák 6. osztálya számára. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.

Paksa Katalin (1999). Magyar Népzenetörténet. Budapest: Balassi Kiadó.

Pröhle, Wilhelm (1909). Karatschajisches Wörterverzeichnis. Keleti Szemle 10, 83–150.

Pröhle, Wilhelm (1915). Balkarische Studien. Keleti Szemle 15, 165–276.

Rhodes, Willard (1952–1953). North American Indian Music: a Bibliography Survey of Anth­ropological Theory. Notes x, 33–45.

Róna-Tas, András (1981). Turkic-Bulgarian – Hungarian Relations (VIth–XIth centuries). Studia Turco-Hungarica, Tomus V, 119–128.

Róna-Tas András (1996). A honfoglaló magyar nép. Budapest: Balassi Kiadó.

Róna-Tas, András (1999). Hungarians and Europe in the Early Middle Ages. An Introduction to Early Hungarian History. Budapest: Central European University Press.

Róna-Tas, András – Berta, Árpád (2011). West Old Turkic. Turkic Loanwords in Hungarian I–II. (Turcologica 84). Wiesbaden: Harrassowitz.

Şamanlani, İbrahim (1987). Koban Başında-Tarih Haparla. Čerkessk.

Saygun, Ahmet Adnan (1976). Béla Bartók’s Folk Music Research in Turkey. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Şeşen, Ramazan (1985). İslâm Coğrafyacılarına Göre Türkler ve Ülkeleri. Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü.

Sipos János (1994). Török Népzene. I. (Műhelytanulmányok a magyar zenetörténethez 14). Budapest: MTA ZTI.

Sipos János (1995). Török Népzene. II. (Műhelytanulmányok a magyar zenetörténethez 15). Budapest: MTA ZTI.

Sipos János (1997). Bartók Béla törökországi gyűjtése egy nagyobb anyag fényében. (unpublished PhD dissertation in the Bartók Archives). Budapest.

Sipos, János (1997). Similar Musical Structures in Turkish, Mongolian, Tungus and Hungarian folk music. In Berta, Á. (ed.): Historical and linguistic interaction between Inner-Asia and Europe. Szeged: Department of Altaic Studies (University of Szeged), 305–317.

Sipos, János (2000). In the Wake of Bartók in Anatolia. (Bibliotheca Traditionis Euro­peae 2). Budapest: European Folklore Institute.

Sipos János (2001 [2004!]). Egy most felfedezett belső-mongóliai kvintváltó stílus és magyar vonatkozásai. Ethnographia 112, 1–2, 1–80.

Sipos János (2001). Bartók nyomában Anatóliában. Budapest: Balassi Kiadó.

Sipos, János (2001). Kazakh Folksongs from the Two Ends of the Steppe. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Sipos János (2001). Népdalok a kazak sztyeppe két végéről. Magyar Zene 39:1, 27–56; 39:2, 183–200; 39:3, 301–311 and 39:4, 425–440.

Sipos, János (2002). Report on my Expedition in the Caucasus. In Varia Eurasiatica: Festschrift für András Róna-Tas. Szeged: Department for Altaic Studies.

Sipos, János (2004). Azeri folksongs – At the Fountainhead of Music. Budapest: Akadé­miai Kiadó.

Sipos, János (2004). The Central Style of Azeri Folksongs. Journal of Turkic Civilization Studies № 1. Bishkek: Kyrgyz-Turkish Manas University.

Sipos, János (2005). In the Wake of Bartók in Anatolia (2nd DVD edition). Budapest: ­European Folklore Institute.

Sipos, János (2006). Similar melody Styles in Kazakh and Hungarian Folk Music. In Traditional Music of Turkic People: Present and Future. Kizilorda: Ministry of Culture of Kazakistan, 249–266.

Sipos, János (2006). Azerbaycan El Havaları – Musiqinin İlk Qaynaqlarında. Bakû: Ebilov, Zeynalov ve ogulları.

Sipos, János (2006). Comparative Analysis of Hungarian and Turkic Folk Music – Türk-Macar Halk Müziğinin Karşılaştırmalı Araştırması. Ankara: TIKA and the Hungarian Embassy in Ankara.

Sipos János (2007). Egy kazak sámán a mongóliai Altaj hegységből (with Somfai K. Dávid and Hoppál Mihály). In: Csodaszarvas. Őstörténet, vallás és néphagyomány. Budapest: Molnár Kiadó, 157–176.

Sipos János (2009). Azerbajdzsáni népdalok – a zene kezdeteinél. Budapest: European Folklore Institute.

Sipos, János (2009). Özel bir Bektaşi melodisinin izinde. In Aytaş, G. (ed.): Hacı Bektaş Veli’nin Tarihsel Kimliği, düşünce sistemi ve etkileri. Proceedings of the III. International Turkish Culture and Hacı Bektash Veli Symposium. Skopye: Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi, 165–173.

Sipos János (2010). Az azeri népzene kapcsolata a magyar illetve más török népek zenéihez. In Dévényi Kinga (ed.): Varietas Delectat, Tanulmányok Kégl Sándor emlékére. (Keleti Tanulmányok – Oriental Studies). Budapest: Library of the MTA, 115–130.

Sipos, János (2010). Bir Trakya Bektaşi Cemaatinin Müziği ve Macar Halk Müziği. In Ecevitoğlu, P. et al (eds.): Haci Bektaş Veli “Güneşte Zerresinden, Deryada Katresinden”. Ankara, 359–372.

Sipos János (2010). Milyen eredetűek a magyar népzene honfoglalás kori rétegei? Ma­gyar Nemzet, 18 December 2010.

Sipos, János (2010). Trakya Bektaşi Ezgilerin Sınıflandırılması ve Avrasya Çerçevesi. Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları Dergisi 2. Köln: Alevi – Bektaşi Kültür Enstitüsü, 35–46. Internet: www.abkedergi.de/2_tr.asp

Sipos, János – Csáki, Éva (2009). The Psalms and Folk Songs of a Mystic Turkish Order. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Szabolcsi Bence (1934). Népvándorláskori elemek a magyar népzenében. Ethnographia

XLV, 138–156.

Szabolcsi, Bence (1935). Eastern Relations of Early Hungarian Folk Music. Journal of the Royal Asiatic Society.

Szabolcsi Bence (1936). Egyetemes művelődéstörténet és ötfokú hangsorok. Ethno­graphia XLVII, 233–251.

Szabolcsi Bence (1956). Adatok a középázsiai dallamtípus elterjedéséhez. Etnographia LI, 242–248.

Szabolcsi Bence (1957). A melódia története. Budapest: Zeneműkiadó Vállalat.

Szabolcsi Bence (1979). A magyar zenetörténet kézikönyve. Budapest: Zeneműkiadó Vállalat.

Szabolcsi Bence (1979). Osztják medveének és magyar siratódallam. Ethnographia XLIV, 71-75

Szomjas-Schiffert György (1976). A finnugor zene vitája I. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Tardy Lajos (1971). Régi magyar követjárások keleten. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Tardy Lajos (1973). Az első európai híradás Madzsar városáról. Magyar Nemzet, 6 May 1973. Budapest.

Tardy, Lajos (1978). The Caucasian Peoples and their Neighbours in 1404. Acta Orientalia XXXII (1), 83–111.

Tardy Lajos (1988). Kaukázusi magyar tükör. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Tarhan, M. T. (1979). Eskiçağda Kimmerler Problemi. VIII. Türk Tarih Kongresi I., Ankara: Türk Tarih Kurumu, 355–369.

Tavkul, Ufuk (1993). Kafkasya Dağlılarında Hayat ve Kültür. Karaçay-Malkar Türklerinde Sosyo-Ekonomik Yapı ve Değişme Üzerine Bir İnceleme. İstanbul: Ötüken Neşriyat.

Tavkul, Ufuk (2000). Karaçay-Malkar Türkçesi Sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu.

Tavkul, Ufuk (2001). Karaçay-Malkar Atasözleri. Ankara: T. C. Kültür Bakanlığı.

Tavkul, Ufuk (2002). The Socio-Linguistic Aspect of Cultural Interaction among the Peoples of the Caucasus. Acta Orientalia 55 (4), 353–377.

Tavkul, Ufuk (2004). Karaçay-Malkar Destanları. Ankara: Türk Dil Kurumu.

Tavkul, Ufuk (2010). Kafkaslarda Sözlü Edebiyat Geleneği. Karaçay-Malkar Halk Şairleri Antolojisi. Ankara: Bengü.

Tekelani, G. (1979). Bügüngü Karaçay-Çerkesiyanı Cerinde Burungu Kıpçak Belgile. Çerkessk: Tıngısız Cürekle.

Tekeev, K. M. (1987). Novıe seleniya Karačaja i Balkarija vo vtoroj polovine XIX načale XX. vv. Voprosı Arheologii i Tradicionnoj Etnografii Karačaevo-Čerkesii. Çerkessk, 90–106.

Togan, İsenbike (1999). Altınordu Çözülürken; Kırım’a Giden Yol. Türk-Rus İlişkilerinde 500 Yıl. Ankara: Türk Dil Kurumu.

Togan, Ahmet Zeki Velidi (1977). Türklüğün Mukadderatı Üzerine. İstanbul: Yağmur.

Vargyas Lajos (1953). Ugor réteg a magyar népzenében. Zenetudományi tanulmányok I. Budapest.

Vargyas Lajos (1980). A magyar zene őstörténete I–II. Ethnographia XCI. I:1–34, II:192-236.

Vargyas Lajos (2002). A magyarság népzenéje. Budapest: Planétás Kiadó.

Vargyas Lajos (ed.) (1992). A Magyar Népzene Tára. VIII/A, Népdaltípusok, Budapest: Akadémiai Kiadó.

Vásáry István (1972). Ógyallai Besse János kaukázusi tudósításai. Budapest: Körösi Cso­ma Társaság.

Vikár László (1993). A volga-kámai finnugorok és törökök dallamai. Budapest: Akadé­miai Kiadó.

Vikár, László – Bereczki, Gábor (1971). Cheremis Folksongs. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Vikár, László – Bereczki, Gábor (1979). Chuvash Folksongs. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Vikár, László – Bereczki, Gábor (1989). Votyak Folksongs. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Vikár, László – Bereczki, Gábor (1999). Tatar Folksongs. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Voegelin, Charles – Voegelin, Florence (1977). Classification and index of the world’s languages. New York: Elsevier.

Zataevič, Aleksandr Viktorovič (1934). 250 kirgizskih instrumental’nik p’es i napevov. Moskva: Gos. izdat.

Zichy Jenő (1897). A magyar faj vándorlása. Budapest: Ranschburg G.

L'Harmattan France

5-7 rue de l'Ecole Polytechnique

75005 Paris

T.: 33.1.40.46.79.20

Email: diffusion.harmattan@wanadoo.fr

L'Harmattan Italia SRL

Via Degli Artisti 15

10124 TORINO

Tél : (39) 011 817 13 88 / (39) 348 39 89 198

Email: harmattan.italia@agora.it