else_cover

ISBN 978-963-414-759-6

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2686-1055

Kiadóigazgató: Gyenes Ádám

L’Harmattan Kiadó
Kossuth Lajos utca 14-16.
H-1053 Budapest

L’Harmattan France
5-7 rue de l’Ecole Polytechnique
75005 Paris

© Dr. Rácz Tamás, PhD, MSc, 2021
© L’Harmattan Kiadó, 2021

Minden jog fenntartva. A mű és részei szerzői jogi védelem alatt állnak. A törvény által megengedettet meghaladó  felhasználáshoz a kiadó és a szerző előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges

Köszönetnyilvánítás: Módszer és Eredmények (2. és 3. fejezet,  biometria, biomatematika és grafikus megjelenés): Mucsi Zoltán, Budai Kinga és Kovács Bold Boldizsár;  Famíliáris hozzájárulás: Dr. Rácz Adrien, Dr. Rácz Ildikó Mária és Rácz Tamás Levente;
Kompetitív  érdekeltségi nyilatkozat: A szerzőnek nincs érdekeltsége
Finanszírozási nyilatkozat: A könyv független saját, önálló finanszírozás révén jött létre


Ingyenes hozzáférhetőség (Open accessible):

magyar nyelven: https://media.harmattan.hu/webbook/else/HUN
angol nyelven: https://media.harmattan.hu/webbook/else/ENG

Illusztráció a címlapon: Susan Heavey © REUTERS / Shannon Stapleton COVID-19 beteg temetése, Chicago, Illinois, USA.Kulcsszavak: SARS-CoV-2;   COVID-19;    Veszélyeztetett Populáció (VP); Nyájimmunitás;   Nem gyógyszerészeti beavatkozás (Non Pharmaceutical Intervention  - NPI);  Immunoszeneszcencia;  NK-sejtes természetes immunitás;   T-sejtes adaptív immunitás;  ELSE (Elderly Life Saving Emergency)


 

Tartalomjegyzék

ABSZTRAKT
1. BEVEZETÉS
1.1. A SARS-CoV-2 fertőzésen átesett gyermekek esetében  rendkívül kevés a haláleset és a poszt- COVID-19 („long COVID”) szindróma
1.2. A gyermekek érdemben nem adják át a SARS-CoV-2 fertőzést, azaz érdemben nem vesznek részt a COVID-19 megbetegedés populációs szintű transzmissziójában
1.3. A felső légúti nyálkahártya elsődleges egyben döntő védelmi funkciójának jelentősége gyermekekben
1.4. A természetes („innate”) nem specifikus immunválasz meghatározó jelentősége a COVID-19 esetében
1.5. A felső léguti (orr) nyálkahártya vakcináció jelentősége
1.6. A SARS-CoV-2 fertőzések és a vakcinák által esetlegesen kiváltott távoli nem kívánatos válasz reakciók esélyének elemzése
1.7. A populációs szintű védettséget biztosító nyájimmunitás kialakulásának egyre csökkenő valószínűsége
1.7.1. A jelenlegi vakcinák kérdésesen akadályozzák meg a transzmissziót
1.7.2 Az új variánsok megnehezítik a populációs szintű védelmet biztosító nyájimmunitási szint kialakulását
1.7.3. A jelenlegi, parenteralis oltások elősegítik az új variánsok kialakulását
1.8. A döntően idős korosztályba tartozó Veszélyeztetett Populációt elsősorban az oltakozás, valamint az ezt kiegészítően a - 60 éven felüli oltást visszautasítók vonatkozásában - javasolt intézkedések révén lehet megvédeni, beleértve a felajánlott, önkéntes alapon történő fizikai izolálás lehetőségét
1.9. Az idősek csökkent immun válasz képessége
1.10. A természetes fertőzés révén szerzett tartós immunitás meghatározó jelentősége
1.11. További bizonyítékok a tartós sejtes immunitás létrejöttét és fennállását illetően
1.12. Önmagában a megelőzhető intenzív ellátás többe kerül, mint a fizikai védettség biztosítása
1.13. A tömeges oltások felfutása ellenére is perzisztáló ördögi kör
1.14. Az eddigi oltások klinikai vizsgálatainak végpontjai nem vizsgálták a mortalitásra gyakorolt hatékonyságot, nem vontak be elegendő időskorút a vizsgálatokba. A megnyugtatóan hatékony, definitív oltás kifejlesztésének ez az alapfeltétele
1.15. Új megközelítés, megoldási javaslat = ELSE VP Protokoll
1.15.1. Az ELSE VP Protokollon belül a Veszélyeztetett Populáció (VP) azonosítása az izolálás céljából
1.15.2. Valóság vs. szkepticizmus az ELSE VP Protokoll szerinti Veszélyeztetett Populáció (VP) izolálás stratégiáját illetően
1.15.3. Az ELSE VP Protokollon belül a Veszélyeztetett Populáció (VP) izolálásának erkölcsi megalapozottsága
1.16. Az ELSE VP Protokoll izolációs stratégiájának további előnyei a Veszélyeztetett Populáció (VP) és a társadalom számára
1.17. Az ELSE nemzetközi adaptációja
2. MÓDSZER
2.1. ELSE EPIDEMIOLÓGIAI MODELL (ELSE EM)
2.1.1. A kompartment modell
2.1.2. A kompartment modell matematikai leírása
2.1.3. Az epidemiológiai paraméterek
2.1.4. A Vezérlőpult (CP – control panel) és a különböző ELSE stratégiák interaktív grafikus felhasználói felületen (GUI – graphical user interface) történő megjelenítésének magyarázata
2.2. Az IFR, az ICU halálozási arány, az R0-Re szerepe az ELSE VP kiválasztási kritériumaiban
2.2.1. Az IFR és R0 megállapítása
2.2.2. A halálozási arány az Intenzív Ágyak rendelkezésre állása vagy hiánya esetén
2.3. A statisztikai és tudományos adatok szerepe az ELSE VP kiválasztási kritériumaiban
2.3.1. A SARS-CoV-2 fertőzések valós száma> 10-szer nagyobb, mint a jelentett esetek száma
2.3.2. Az adatok fontossága és a tudományos irodalom értelmezése
2.4. Az ELSE VP Protokoll szerinti Veszélyeztetett Populáció (VP) kiválasztási kritériumainak meghatározása
2.4.1. A COVID-19 patomechanizmusának átfogó ismeretének jelentősége a kritériumok meghatározását és a terápiát illetően
2.4.2. A COVID-19-el társuló súlyos megbetegedést okozó krónikus betegségek CDC listája
2.4.3. A társult betegségek és a halálozás százalékos aránya
2.4.4. Válogatott meta analízisek, szisztematikus válaszok és egyéb publikációk az ELSE VP Protokoll szerinti VP kiválasztási kritériumainak meghatározásához
2.4.5 Az együttesen előforduló társbetegségek jelentősége az ELSE VP Protokoll szerinti VP kiválasztási kritériumainak felállításában
2.5. Összefoglaló paraméterek, az ELSE VP Protokoll szerinti (VP kiválasztási kritériumait illetően egy pontrendszer által reprezentáltan
2.6. Az ELSE VP Protokollon belüli VP számának meghatározása
2.6.1. A VP szám meghatározása a statisztikailag kimutatott meglévő krónikus állapotok felőli megközelítéssel
2.6.2. Az ELSE VP Protokoll szerinti VP szám meghatározása az Imperial College korosztályos számításának (Report-9) adaptálásával
2.7. ELSE VP Protokoll szerinti VP izolálása
2.7.1. Az ELSE VP Protokoll szerinti VP izolálása üdülőhelyeken és szállodákban (VPCRH – Vulnerable Population Cruises Resorts Hotels)
2.7.2.  Az ELSE VP Protokoll szerinti Veszélyeztetett Populáció (VP) izolálása a körzetekben (VPD – VP District)
2.7.3. Az ELSE VP Protokoll szerinti VP izolálása az idős otthonokban
2.7.4. Az ELSE VP Protokoll szerinti VP izolálása a többgenerációs populációban
2.7.5. Az ELSE VP Protokoll szerinti VP izolálása a falvakban
2.7.6. Az izolálás implementációjának forgatókönyvei
2.7.7. Szükséges protokollok illetve utasítások az ELSE csoportok számára a fertőzés elkerülése érdekében
2.8. A COVID-19 betegek számára biztosított Intenzív ágyak számának meghatározása
2.9. A nem gyógyszerészeti beavatkozások (NPI) magas hatékonysága az ELSE-ben
2.9.1. Klasszikus és hagyományos NPI és ELSE NPI
2.9.2. Protokoll az ELSE VP Protokoll szerinti VP tagjai számára
2.9.3. Az ELSE EM HQSB protokoll a korcsoportokra (AG) bontott teljes népességet illetően (3.3 és 3.5.)
3. EREDMÉNYEK
3.0 Előzetes eredmények és a lényeg rövid összefoglalása
3.1. Természetes – intervenciókal nem befolyásolt - járvány (Natural OutBreak - NOB)
3.1.1.NOB valós számú ágy kapacitás esetén
3.1.2.NOB korlátlan számban (25 000) feltételezett ágy-kapacitás esetén
3.1.3. NOB valós számú ágy kapacitás esetén
3.1.4.NOB valós számú ágykapacitás és szezonális hatás esetén (Season force 2.1.4.)
3.1.5. NOB valós számú ágy kapacitás eseténak a mindössze kettő AG1 és AG2 fiatal korosztály szimulálásával, azt demonstrálva, hogy mennyi halálesetet okoz a SARS-CoV-2 és bármelyik mutánsa a fiatal korosztályban
3.1.6. A NOB tanulmányok (3.1.1.-3.1.2-3.1.3.-3.1.4.-3.1.5.) összehasonlítása
3.2. ELSE EM 100% -os hatékonyság mellett
3.3. Az ELSE EM 85% -os hatékonyság mellett
3.4. ELSE VP Protokoll az összes korcsoport esetében (AG1-4)
3.5. Az ELSE MIX VP-EM protokoll rendszere és hatékonysága
3.6. A hagyományos NPI fokozatosan növekvő (0-20-40-60%) szintjének hatása az idősek csoportjára (AG4) a kombinált ELSE MIX VP-EM protokollban
3.7. A standard 60% -os NPI-szint hatása a két idős csoportra (AG3, AG4) az ELSE MIX VP-EM kombinációjában
3.8. Végső következtetés
3.8.1. Az eredmények értékelése
3.8.2. Az ELSE megvalósításának javasolt fázisai
4. MEGBESZÉLÉS
4.1. A COVID-19 hatása a társadalmi-gazdasági életre és az egészségügyre
4.2. A COVID-19 társadalmi-gazdasági pusztító hatásának megakadályozása a jelenlegi NPI stratégiákkal
4.3. A COVID-19 szocioökonómiai pusztító hatásának megelőzése az ELSE stratégiájával
4.4. Az ELSE stratégia a VP biztonságos izolálásán és az oltások és a természetes immunitás által együttesen generált protektív Nyájimmunitás kialakulásán alapul
4.5. A nyájimmunitás ellenzői
4.6. Az oltással kapcsolatos kérdések elemzése
4.6.1. Az oltások globális statisztikája
4.6.2. Az idősek oltási statisztikája
4.6.3. A vakcina idősekben gyengébb immunválaszt vált ki (immunoszeneszcencia)
4.6.4. Gyors COVID-19 vakcina fejlesztéssel kapcsolatosan felvetődő kérdések
4.6.5. A vakcina fejlesztési ütemterve
4.6.6. A szuperterjesztők okozta „Superspreader events” (SSE) terjedési dinamikája nehezíti a vakcinákkal kapcsolatos klinikai kisérletek kivitelezését
4.7. A COVID-19 elleni természetes immunitásra épülő terápiás lehetőségek fejlesztésének fontossága
4.8. Etikai kérdések
4.9. A megvalósítás, kivitelezés fontossága
5. KÖVETKEZTETÉS
MEGJEGYZÉSEK
6. FÜGGELÉK
6.1. 1. függelék
6.2. 2. függelék
6.3. 3. függelék
6.4. 4. függelék
6.5. 5. függelék
6.6. 6. függelék
6.7. 7. függelék
6.8. 8. függelék
6.9. 9. függelék
7. HIVATKOZÁSOK

ABSZTRAKT

Jelen tanulmány a súlyos akut légzőszervi szindróma-koronavírus 2 (SARS-CoV-2) okozta  koronavírus-betegség 2019 (COVID-19)  ellen folytatott küzdelemhez kíván hozzájárulni, leszögezve, hogy az elsődleges védekezési fegyver a minél hatékonyabb, a mutánsokhoz adaptált további oltóanyag illetve vírusellenes gyógyszer kifejlesztése.

Nemzetközileg elismert kutatóorvosok, szaktekintélyek rangos folyóiratokban megjelent egyetértő véleménye szerint, újabb SARS-CoV-2 mutánsok okozta hullámok várhatóak. A folytatólagos pandémia az Omikrontól eltérő genetikai vonalból is kialakulhat és akkor is súlyos megbetegedéseket okozhat, ha a még hosszú évekig tartó járvány endémiás jelleget ölt.

A SARS CoV-2 mutánsai a jövőben is elsősorban a társadalom idős Veszélyeztetett Populációját (VP) támadják meg. Közülük is életveszélyesen elsősorban azokat a személyeket, akik az oltást visszautasítják.  Ennek következményeként, az eddigi oltási erőfeszítések ellenére, az intenzív osztályok túlterheltsége miatt változatlanul lebénulhat az egészségügyi ellátórendszer, és súlyos veszteségek sújthatják a gazdasági és társadalmi élet minden területét. Ezzel kapcsolatosan az eddigi járványkezelési gyakorlat hatékonyságát számottevően meg lehetne növelni, a kifejezetten csak az ismétlődő járvány hullámok tetőzésének idejére korlátozott, mindössze öt napos kijárási tilalom bevezetésével, az 1.15.3. fejezet végén leírtaknak megfelelően.

Ehhez képest viszont a további járványhullámokra vagy akár az endémiás állapotra való felkészülés jegyében a jövőbeni megoldást az az új szemléletű stratégia jelentheti, amely néhány speciálisan felkészült – a megyei kórházak közelségében lévő - „COVID szakkórház”-ban helyezi el a megbetegedett 60 éven feletti oltást visszautasító személyeket.  Ezeknek a kiskórházak a más irányú betegellátási funkcióit átmenetileg a közeli megyei kórházak vennék át.

Egyidejű intézkedésként kerülne bevezetésre a 60 éven felüli oltást visszautasítók számára a kijárási tilalom bevezetése és oltással egyenértékű fizikai védelem felajánlása. Az így létrehozott védekezési mechanizmus egyenértékű lesz számukra a kötelező erejű oltással, ugyanakkor a lakosság körében a kötelező oltással kapcsolatos felzúdulásnak ily módon elejét lehetne venni.

A természetes immunitás szerepe – a SARS-CoV2 fertőzés esetén – alapvető jelentőséggel bír   a gyerekek esetében, ahol az oltásokkal kapcsolatos megfontoltság fokozott figyelmet érdemel. Különös tekintettel arra, hogy az Egyesült Királyságban, Svédországban és Kaliforniában átfogó, meggyőző kutatási eredmények alapján felfüggesztették (!) a 12 éven aluli egészséges gyerekek oltását. 

A genetikai, hematológiai és fenotípusos (pld Dawn kór) markerek révén beazonosítható gyerekek között a SARS-CoV-2 fertőzést követően kialakulhat a sokféle tünet együttessel jelentkező Multisystem Inflammatory Syndrome in children (MIS-C) betegség és a védelmük érdekében, oltásban kell részesíteni őket.

Viszont a fenti társbetegségekkel nem küszködő, egészséges gyerekek között halálos kimenetelű megbetegedés gyakorlatilag nem fordul elő, mivel a  felnőtt főként idős korosztályhoz képest sokkal robusztusabb természetes immunitásuk az esetek döntő részében már a felső légutakban eliminálja a vírust.

Egyre nyilvánvalóbb, hogy a komplex immunológiai történéseken belül a kezdeti természetes immunitás egyensúlya („innate immunity balance”) a döntően meghatározó a további folyamatokra.  Ez vonatkozik minden korosztályra és nagymértékben hozzájárul a COVID-19 – ezen belül a „citokin vihar” – legfőképpen az idősebb korú, erre predesztináló társbetegségben szenvedők körében történő kialakulásához.

A fent említett – az elsősorban a 60 éven felüli, oltást visszautasító idősekkel szemben foganatosított -  intézkedések egy erkölcsileg jogosan igazolható új fordulatot hozhatnak a társadalom számára.  Ennek révén meg lehet előzni a korlátozások bevezetését és lehetőség nyílik az oltások felfüggesztésére az egészséges gyerekek számára, mindaddig, amíg a hosszútávú hatásokat illetően a felnőttek illetve idősek számára megnyugtató oltóanyagok kifejlesztésre nem kerülnek (pld nazális spray, amelyek az előzetes eredmények alapján akár hatékonyabbak is lehetnek az eddigi vakcináknál).

A szerző – a VP tagjaként három oltást követően – ismételten leszögezi, hogy  az elsődleges védekezési fegyver a célirányosan kifejlesztett, hatékony oltakozás. 
Az oltások felfüggesztése a gyerekek esetében azonban több okból kifolyólag is megfontolásra érdemes: 

A Bevezetőben részletezettek alapján az egészséges gyerekek oltása más célt nem szolgál, mint hogy megvédje az oltást visszautasító, a társadalom mindössze 0,1-0,2%-át kitevő idős Veszélyeztetett Populációt. Ráadásul ezt a célt sem tudja igazán szolgálni, mivel a gyerekek oltása az általuk kifejtett transzmisszióra sem fejt ki különösebb hatást.

A tömeges oltások felfutása ellenére, a még újabb mutánsok okozta további ismétlődő hullámok következtében a halálozási ráta ugrásszerű megemelkedése várható. Ismételten szükségessé válhat a korlátozások bevezetése, aminek különösen a munkaképes korosztály leginkább sújtott része (étterem, rendezvények stb) vonakodva vagy egyáltalán nem lesz hajlandó alávetni magát.  Ez a civil ellenállás még inkább megnyitja az utat a SARS-CoV-2 további sokkal szabadabb és pusztítóbb terjedésének.  A helyzet még kiszámíthatatlanabbá válhat az idősek oltásokkal szembeni csökkent immunválasza miatt, ami tovább növeli a halálozások számát.

SARS-CoV-2 egyedülálló sajátossága, hogy a vírus súlyos illetve halálos következménnyel, csak egy perszonálisan beazonosítható szűk körű Veszélyeztetett Populációt  fenyeget, akik túlnyomó részben az idős korosztályhoz tartoznak és különböző krónikus megbetegedésekben szenvednek (2.5.).  Ez változatlanul igaz az új mutánsok sajnálatos térhódításával, ahol ugyan valamivel több fiatalabb felnőtt áldozat is jelentkezik, de az áldozatok szintén több mint 90%-ban  jellemzően az előbb említett 60 éven felüliekhez tartozó VP-ból kerülnek ki.

A tanulmány a CDC listaszerűen dokumentált tudományos kimutatásait (2.4.2.) alapul véve, a szakirodalomban fellelhető összes jelentős meta analízis, szisztematikus áttekintés és statisztika információit tömöríti annak érdekében, hogy az életkor és egyéb egészségügyi paraméterek (2.4.4.) valamint a társult betegségek (2.4.5.) összehasonlítása alapján megbecsülhető legyen a COVID-19 várható súlyossága, illetve végkimenetele.   Az ily módon felállított irányelvek és pontrendszer (2.5.) alapján a helyi egészségügyi hatóságok és főleg az őket a betegségükkel egyetemben ismerő háziorvosok egyénileg véglegesítik a pontrendszert,  ami lehetővé teszi a VP precíz beazonosításának és elkülönítésének a lehetőségét.

A szélsőségesen oltás ellen kampányolók elítélendők. Viszont az elbizonytalanodott átlagember ítélőképességét nagymértékben befolyásolja a jelenlegi kommunikációs zűrzavar, ezért erkölcsi kötelességünk őket is megvédeni. Ha nem tudjuk felajánlani számukra a biztonságos élhető fizikai védelmet elszigetelés révén, akkor a folyamatos halálozások miatt kérdéses,  hogyan tud újra indulni az egészségügy és a társadalmi-gazdasági élet. Ha viszont ezt az izolálást biztosítjuk számukra, akkor előtérbe kerül a civil felelősség kérdése és a következményekért csak saját magukat okolhatják.  A társadalom ettől kezdve nem kötelessége prioritást biztosítani  az egészségügyi ellátó rendszerben azok számára, akik mind a biológiai (oltás) mind a fizikai védettségnek (izolálás) a lehetőségét visszautasítják.

Az intézkedési javaslatok erkölcsileg és etikailag megkérdőjelezhetetlen megoldást kínálnak a pandémia elleni küzdelemben, hiszen szintén felelősséggel tartozunk a társadalom további 99%-a vonatkozásában a munkaképes korosztály számára a normális élet megteremtését, valamint a fiatalabb korosztályok számára a tartós iskolabezárások okozta jövőbeli helyrehozhatatlan sérülések megelőzését illetően. A társadalom világviszonylatban eddig több 10 trillió dolláros veszteséget szenvedett el és hihetetlen erőfeszítéseket tett az emberek kevesebb, mint 1%-a halálának csökkentésére, ami a QALY, WELLBY és más számítások eredményeként többszörös közvetlen és közvetett kárral illetve átszámított halálozással ér fel a lakosság 99% vonatkozásában.  
Önmagában a megelőzhető intenzív ellátás többe kerül, mint például a fizikai védettség biztosítása (2.7.1.).   Továbbá a hullámok során üres szállodai ágyak állami dotációja is számottevő.  A megmentett életek pedig számokban nem kifejezhetők.

Az eljárás alapvetően önkéntes alapon valósulna meg. Rengeteg kiváló minőségű befogadó kapacitás áll rendelkezésre és nemcsak a be nem oltott sebezhető emberek 0,1–0,2%-a, hanem a lakosság akár 1%-avonatkozásában is, lehetőséget biztosítva ezáltal azon beoltottak számára, akik az oltás ellenére is megfertőződnének és ellátásra szorulnának.

A vakcinák hatékonyságát messze ellensúlyozhatja az új mutánsok magasabb átviteli dinamikája, reinfekciós képessége, immunválaszt kikerülő tulajdonsága, a VP csökkent immunválasza, valamint a további korlátozásokkal szemben fellépő polgári ellenállás. Ezért minden erőforrásunkat a közeljövőben várható kezelhetetlen helyzetre kell összpontosítanunk, amelyben két fontos elem játszik kulcsszerepet, ezekre kell fókuszálnunk. Ez a két elem pedig a folyamatos  tömeges oltás valamint az oltást elutasító 60 éven felüliekkel szemben hozott intézkedések foganatosítása, beleértve  az izolálásukat is.

A könyv okfejtéseit az idő és az események igazolják. Kína és Észak Korea példája egyértelműsíti azt, hogy nem a vírus elől történő folyamatos menekülés, hanem az új szemléletű célirányos felkészültség és a leginkább érintett populációra fókuszáló határozott intézkedésekben rejlik a hatékony és eredményes járványkezelés kulcsa.

Az egész társadalomnak nem szükséges időről időre elviselni a probléma megoldását mindössze elodázó lezárásokból fakadó drasztikus megpróbáltatásokat. Ezzel szemben – a természetesen minél nagyobb populációs szintű átoltottságon túlmenően – a járványcsúcsok idején az aktív munkaképes populáció vonatkozásában elegendő a mindennapi életet nem bénító mértékletes intézkedések (maszk használat) elrendelése. Ezzel egyidejűleg viszont szükséges a „COVID-szakkórházak” készenlétbe helyezése és a 60 éven felüli oltást visszautasítókkal szembeni fentebb említett intézkedések határozott foganatosítása.

Az ELSE a fejlett világ 60-80%-os beoltottsága révén kialakult nyájimmunitási szintet tudja kiegészíteni a populációs szintű védettséget biztosító nyájimmunitás eléréséhez  a halálesetek minimálisra szorítása mellett, ami azért bír az egész földgolyót érintő jelentőséggel, mert a fejletlen régiókban, ahol az oltottság mindössze átlagosan 5% az ELSE és a COVAX együttes alkalmazásával a nyájimmunitás gyorsan utol tudja érni a fejlett világét, és ha egyidőben tudnak az összes kontinensen protektív szinten nivellálódni, akkor van esély a vírus globális szintű eradikálására.
Rövidítések
ACE2 angiotensin-converting enzyme 2 angiotenzinkonvertáló enzim-2
ADCC antibody dependent cellular cytotoxicity antitestfüggő celluláris citotoxicitás
ADE antibody-dependent disease enhancement antitest meditált adverz immunreakció
BALT bronchus-associated lymphoid tissue bronchusokhoz asszociált lymphoid szövet
BMPC bone marrow plasma cell csontvelőben lévő plazma sejtek
AG age group korcsoport
CD cluster of differentiation differenciációs klaszter
CDC Centers for Disease Control and Prevention Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ
CI case isolation otthoni eset-elkülönítés
COVAX COVID-19 Vaccines Global Access COVID-19 vakcinákhoz való méltányos hozzáférés
CoV   Koronavírus
COVID–19 coronavirus disease 2019 koronavírus-betegség 2019
CP control panel vezérlőpult
ECD European Control Desease  
ECMO   extrakorporális membránoxigenizáció
FDA Food and Drug Administration Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal USA
GUI graphical user interface grafikus felhasználói felület
GVH graft versus host a beültetett immunkompetens sejteknek a befogadó szervezet elleni immunreakciója
HCoV   humán koronavírus
HCT Human Challenge Model  
HI Herd Immunity Nyájimmunitás
HLA   humán leukocyta antigén
HQ Home Quarantee Önkéntes Otthoni Karantén
ICI Immun Checkpoint Inhibitor  
ICU Intensive Care Unit Intenzív Osztály
ID immundeficiencia immunhiányos állapot
IFN interferon  
Ig immunglobulin  
IHME Institute for Health Metrics and Evaluation Egészségügyi Mérési és Értékelési Intézet
ILC Innate Lymphoid Cell Korai evolúció antigén receptor nélküli T-sejtjei
Imp. Coll. Imperial College Egyesült Királyság vezető tudományos intézete
IL interleukin  
JAMA Journal of American Medical Association  
JCVI The Joint Committee on Vaccination and Immunisation Egyesült Királyság Oltásért és Immunizációért felelős Bizottsága
KIR Killer Immunoglobulin-like Receptor killer immunglobulinszerű receptor az NK-sejtek immunglobulin szerkezethez hasonló felismerő receptorai
LLPC long-lived plasma cell hosszú életű plazmasejt
LSTH London School Trophical and Higiene  
LTCF Long Term Care Facilities Időskori Gondozási intézetek (Idősotthon)
MAIT mu­cosa-associated invariant T cells nyálkahártyatársult invariáns T-sejtek
MALT mucosa associated lymphoid tissue  
MHC Major Histocompatibility Complex. In human beings the complex is also called the human leukocyte antigen (HLA) system. magvas sejten, az egyed szöveti azonosságát hordozó molekulacsaládok genetikai kódját hordozó szakasz
MIS-C Multisystem Inflammatory Syndrome in children  
NALT nasopharyngeal-associated lymphoid tissue  
NEJM New England Journal of Medicine  
NET neutrophil ext­racellular trap neutrophil extracelluláris csapda
NHS National Health Service  
NOB Natural OutBreak Természetes lefolyású Intervencióktól mentes járványlefolyás
NPI Non Pharmaceutical Interventions nem gyógyszerészeti beavatkozás
ORF open reading frame szabadon leolvasható nukleotidszekvencia
PC public closure iskola bezárása
PPL population populáció
QALY Quality Adjusted Life Year minőségileg kiigazított életév, betegségteher mérőszáma (megélt élet minősége és mennyisége)
RBD receptor-binding domain receptorkötő domén
S  -  S1 spike protein  - spike protein one subunit tüskefehérje – tüskefehérje alegység
SAGE Scientific Advisery Group for Emergencies Egyesült Királyság Tudományos Tanácsadó Testülete
SARS-CoV-2 severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 súlyos akut légzőszervi szindrómát okozó koronavírus-2
SDO Social Distance Oldies Idősek távolságtartott kontaktálódása
SEIR Susceptible Exposed Infectious Recovered S-fogékony E-kitett I-fertőző R-gyógyult
sIgA secretory IgA szekretoros IgA
Tc cytotoxic T cell citotoxikus T-sejt
TESSy The European Surveillance System Európai Epidemiológiai Felügyeleti Rendszer
Tfh follicular helper T cells follicularis segítő T-sejtek
TLR Toll-like receptor Toll-szerű receptor
TNFα tumour necrosis factor alpha tumornekrózisfaktor-alfa
TRM tissue resident memory T-cells szöveti memória-T sejtek
UCLA University of California Los Angeles  
VP Vulnerable Population Veszélyeztetett Populáció
VPCRH Vulnerable Population Cruises  Resorts  Hotels VP izolálása Cruiserekben, Resortokban és Hotelekben
VPD Vulnerable Population District VP izolálása a körzetekben
WELLBY Well-Being-Year az egy éven túl tapasztalt jólét
10k   Tízezer (az esetszámokat az angol irodalomban közkedvelten használt rövidítésből)

A rövidítések egy része közismert, de szerepeltetve vannak a listában, hogy hasonlónak tűnő más rövidítések miatt ne okozzon szövegértési zavart, viszont az erőltetett magyar fordítása (pld MIS-C) mellőzve van.

Mivel a könyv terjedelme messze meghaladja a szokásos közleményekét, bizonyos fontosabb rövidítésekhez tartozó magyarázat – a közlemények előírásaitól eltérően -  a gördülékenyebb szövegértés érdekében időnként megismétlésre kerülnek (pld VP – Veszélyeztetett Populáció).

Az egyes fejezetek végén található ”vissza a tartalomjegyzékre” kattintva, a kurzor értelemszerűen a Tartalom jegyzékre ugrik vissza, ahol bármelyik fejezetre ismételten rákattintva, azonnal láthatóvá válik a keresett fejezet. Hasonlóan a hivatkozásokat illetően is a kattintással a kurzor a könyv végén található hivatkozás jegyzéken belül az adott konkrét hivatkozásra ugrik, majd onnan ismételt kattintással visszaugrik az eredeti szövegkörnyezetbe.   A hivatkozásoknál a DOI azonosítóra kattintva (pld  doi: https://doi.org/10.1038/d41586-022-00215-2 ), a közlemény vagy a szokásosan aláhúzott kék linkre kattintva ( https://media.nature.com/lw800/magazine-assets/d41586-020-02544-6/d41586-020-02544-6_18347822.gif ) az adott mögöttes tartalom jelenik meg az olvasó képernyőjén.

Továbbá az ábrákra, képekre, táblázatokra kattintva, azok egy külön ablakban élesen, nagyíthatóan jelennek meg, az alaposabb és kényelmesebb tanulmányozhatóság kedvéért.

BEVEZETÉS

A könyv angol nyelvű változatában a tanulmány azonosítója az „ELSE” akronim, ami angolul önmagában „egyebet/mást/bármit” jelent, de egyúttal az Elderly Life Saving Emergency rövidítése (Idős Vészhelyzetű Életek Megmentése). A „Before everything ELSE” ehhez illeszkedően azt jelenti, hogy „Bárminél fontosabb vagy Mindenek előtt”. Azok a mondatokat, vagy szófordulatokat, ahol az ELSE szó előfordul, ennek megfelelően a tanulmány elnevezéseként  értelmezendők.

Ismételten: A nemzetközileg elismert kutatóorvosok, szaktekintélyek rangos folyóiratokban megjelent egyetértő véleménye szerint, újabb SARS-CoV-2 mutánsok okozta hullámok várhatóak. A folytatólagos pandémia az Omikrontól eltérő genetikai vonalból is kialakulhat és akkor is súlyos megbetegedéseket okozhat, ha a még hosszú évekig tartó járvány endémiás jelleget ölt.

Az „endémia” szó a laikus közvéleményben téves feltételezésekre épülő hamis ígéretekkel párosul, melyek szerint a COVID-19 úgymond természetes úton „lecseng”, az evolúció valahogy megszelídíti a kórokozót, így az élet egyszerűen visszatér a normális kerékvágásba.

Ugyanakkor  nincs előre determinált evolúciós program arra vonatkozóan, hogy egy vírus megszelídüljön, különösen az olyan típusú vírus , mint például a SARS-CoV-2, amelyekben a legtöbb fertőzés a tünetek megjelenése illetve a súlyos betegség kialakulása előtt napokkal megelőzően  történik. Nem beszélve arról, hogy az Alpha,  Delta és az Omikron variánsok virulensebbé váltak, mint az először a kínai Wuhanban talált törzs. 

Az endémiás fertőzés során az általános transzmissziós ráta statikus. A megfertőzhetők aránya kiegyenlíti a vírus reprodukciós alapszámát (R0), azon egyedek számát, akiket a fertőzött egyed megfertőzne, feltételezve egy olyan populációt, amelyben mindenki megbetegedhet (endémiásnak tekinthető például a közönséges megfázás, a Lassa-láz, a malária stb).

Viszont egy endémiás betegség is képes széles populációs körben terjedni, jelentős számú személyt megbetegíteni és hullámszerűen (pld szezonálisan) ismételten a régi  halálos kimenetelt is okozni. 2020-ban a malária több mint 600 000 ember halálát okozta, valamint tíz millióan betegedtek meg és 1,5 millióan haltak meg tuberkulózisban. 

Fentiek tükrében vizsgáljuk meg az Omikron keltette kérdőjeles optimizmust a járvány véget érését illetően és a felhalmozódott tudományos eredmények alapján a várható COVID-19 (23-24-25…stb) jövőképet az Omikront követően. Az eddigi mutáns variánsok közül pár már akár  kiérdemelhetett volna egy újabb évszámot...

A fentieket demonstrálva olvasható lejjebb a  Nature idei három számában, - a peer review közleményeket mintegy felvezetően megjelenő összefoglaló előzetes hírértékű („News”) írásaiban megnyilatkozó, tekintélyes és a témával a kezdet óta behatóan foglalkozó tudósok idevonatkozó konszenzusos megnyilatkozásai.

Ezt követően a  Nature cikkekben lévő tudósok véleményeit megerősíti az Egyesült Királyság Tudományos Tanácsadó Testülete (SAGE) által mély tudományos megalapozottsággal nyilvánosságra hozott jelentés.

Az első az Omikron eredetével foglalkozik:

A tudósok három elméletet vizsgálnak folyamatosan. Az egyik a mutáció, amit nem találtak. Bár a kutatók több millió SARS-CoV-2 genomot szekvenáltak, előfordulhat, hogy egyszerűen kihagytak egy sor mutációt, amelyek végül az Omikronhoz vezettek. Második, alternatív megoldásként a változat mutációkat alakíthatott ki akár egy személyben egy hosszú távú fertőzés részeként.  A harmadik elmélet–arra épül, hogy a vírus akár más állati gazdaszervezetekben, például egerekben vagy patkányokban észrevétlenül  is megjelenhetett.

 

1.1. Ábra. Az Omikron olyannyira különbözik a korábbi variánsoktól, hogy az evolúciós virológiával foglalkozó tudósok a legkorábbi genetikai elődök jelenlétét több mint egy évvel ezelőttre becsülik (Ábra az 1.-es hivatkozásból átvéve).

Egyszerűen a semmiből jött” (Darren Martin, University of Cape Town in South Africa). 
Azonban a SARS-CoV-2 még nem tárta fel minden lehetőségét az emberekben. A vírus még mindig terjeszkedik az evolúciós térben illetve pályán (evolutionary trajectory). Az Omikron valóban azt mutatja, hogy alázatra van szükségünk, ha arra gondolunk, hogy képesek vagyunk-e megérteni azokat a folyamatokat, amelyek a SARS-CoV-2-hez hasonló vírusok evolúcióját alakítják” (Jesse Bloom, Fred Hutchinson Cancer Center, Seattle).

A második, írásban a szakértők azzal kapcsolatosan nyilatkoznak, hogy az Omikron véget vethet-e a pandémiának:

Az Omikron gyors terjedése, a különböző vakcina stratégiák és a világszerte változó immunitás ugyan megnehezíti a világjárvány jövőjének modellezését, de a tudósok egyöntetű véleménye szerint az Omikronnal még messze nincs vége a járványnak és nagyon sokára, akár évtizedek múlva fog egy – az sem biztos, hogy megnyugtatóan lecsendesedett – endémiás egyensúly kialakulni.

Noha a vakcinák valószínűleg továbbra is védelmet nyújtanak a súlyos tünetek ellen, Pagel szerint a fertőzés tovább fog terjedni. Az a kialakuló vélemény, hogy egyik oltóanyag sem nyújt hosszú távú védelmet a fertőzésekkel szemben” (Christina Pagel, University College London). „Nem hiszem, hogy az oltások jelentik a kiutat ebből a világjárványból. (Julian Tang, Leicester Royal Infirmary UK)

A COVID-19 csak akkor tud majd igazán endémiássá válni, ha idővel a legtöbb majdani felnőtt védetté válik a súlyos fertőzésekkel szemben, akik fiatalabb korukban többször is ki voltak téve a vírus fertőzésnek, és így fokozatosan kialakult bennük a természetes immunitás.  Ez viszont évtizedekbe fog telni, ami azt jelenti, hogy sok mai idős illetve idősödő ember (akik gyermekként viszont nem voltak kitéve) továbbra is akár halálosan sebezhetőek maradnak majd, és folyamatos védőoltásra lehet szükségük.” (Mark Woolhouse, kormányzati tanácsadó University of Edinburgh, UK)

Nem az Omicronnal lesz vége, jósolják a kutatók. „Nem ez lesz az utolsó változat, így a következő változatnak is meglesz a maga sajátossága. Tekintettel arra, hogy nincs esély arra, hogy a vírus teljesen eltűnjön, a COVID-19 elkerülhetetlenül endémiás betegséggé fog válni idővel”. (Graham Medley és Sebastian Funk  London School of Hygiene & Tropical Medicine kormányzati tanácsadók). „Nincs garancia arra, hogy a következő változat enyhébb lesz.” nyilatkozza Julien Tang.

A harmadik cikk témája az elkerülhetetlen újabb mutált variánsok:

A tudósok szerint az új mutált variáns felbukkanása csak idő kérdése.

Úgy gondolom, elkerülhetetlen, hogy új változatokat lássunk különböző mértékű immun választ kivédő mechanizmusokkal felvértezve (immunelkerülés). Nincs garancia arra, hogy a következő domináns változat a SARS-CoV-2 családfa „enyhe” Omicron ágából sarjad ki. Lehetséges, hogy egy későbbi változat visszatérhet a Delta vagy Alfa leszármazásához, elegendő immunelkerüléssel ahhoz, hogy elsöpörje az Omicront. Bárhonnan felbukkanhatnak, különösen ahol széles körben terjed a vírus ” (Andrew Rambaut, Edinburghi Egyetem UK).

"A következő mutált variánsnak más tulajdonságai lehetnek. Szerintem nincs garancia arra, hogy ezek a tulajdonságok nem lesznek vajon rosszabbak, mivel az ilyen vírusok kiszámíthatatlanok. Ez egy kissé félelemmel tölt el" (Wendy Burgers,  University of Cape Town in South Africa)

A fentiekhez szorosan kapcsolódóan és rendszerbe foglalva, az Egyesült Királyság Tudományos Tanácsadó Testülete (SAGE) többek között felvetette annak lehetőségét, hogy a SARS-CoV-2 súlyosabbá válhat, vagy kivédheti a jelenlegi védőoltásokat más koronavírusokkal való rekombinációval. Az állatok rezervoárjaiban való folyamatos cirkulálás több lehetőséget rejt magában olyan meglepő változásokra, mint például az immunelkerülés vagy a betegség súlyosságának fokozódása. Az alábbiakban látható ennek a SARS-CoV-2-vel kapcsolatos kutatásnak és elemzésnek (Long Term Evolution of SARS-CoV-2) a rövidített tematikája:

Bevezetés:

Mivel a SARS-CoV-2 felszámolása valószínűtlen, nagy magabiztossággal állítjuk, hogy változatai mindig lesznek. 

Olyan hipotetikus forgatókönyveket írunk le, amelyek alapján a SARS-CoV-2 tovább fejlődhet,  mutációkon illetve aggodalomra okot adó fenotípusokon keresztül. Felmérjük, hogy mely forgatókönyvek a legvalószínűbbek, és milyen hatásuk lehet, és mérlegeljük, hogyan lehetne ezeket a forgatókönyveket enyhíteni. Információkat nyújtunk a SARS-CoV-2 , az emberi és állati koronavírusok evolúciójáról, valamint párhuzamot vonva más vírusokkal.

1. forgatókönyv: Olyan variáns, amely a lakosság nagyobb hányadában okoz súlyos megbetegedéseket, mint amit az eddigi mutánsok okoztak.

Például hasonló nagyságrendű morbiditással vagy mortalitással járnak, mint más zoonózisos koronavírusok, mint például a SARS-CoV (az esetek körülbelül 10%-a) vagy a MERS-CoV (az esetek körülbelül 35%-a halálozás).

Ennek oka lehet:
1  Pontmutációk vagy rekombináció más gazda- vagy vírusgénekkel. 
2  Vírusvariánsok közötti rekombinációval

A genotípus változás valószínűsége a belső génekben: Valószínű, bár a SARS-CoV-2 keringése magas.

A fokozott súlyosságú fenotípus valószínűsége: Reális lehetőség.

2. forgatókönyv: Egy variáns, amely ellenáll a jelenlegi vakcináknak

Ennek oka lehet:

Antigén „eltolódás” (shift)

3. Természetes rekombinációs események, amelyek a MERS-CoV humán CoV-tól eltérő tüskegén-szekvenciát (vagy részleges szekvenciát) inszertálnak (nagyon valószínűtlen a MERS-CoV-fertőzések alacsony gyakorisága miatt), vagy a jelenleg keringő endemikus humán CoV-ból (valószínűbb, e vírusok elterjedtsége miatt). Ez rekombinálódna a SARS-CoV-2 „testébe”, amely képes nagymértékű replikációra az emberi sejtekben. A következmény egy olyan vírus lehet, amely a COVID-19-hez hasonló szintű megbetegedést okoz, amikor először megjelent, de amely ellen a jelenlegi spike glikoprotein alapú vakcináink nem működnek.

Valószínűség:
Reális lehetőség.

Hatás:
Magas egy teljesen új tüske esetén, közepes vagy alacsony, ha egy szezonális CoV-ból származó tüske kerül bevezetésre, mivel arra számítunk, hogy a populáció egy részének lesz antitestje ezekkel az endemikus vírusokkal szemben.

Hosszabb távú „shift”
4. Az eltolódás hosszabb távú változata, amelynek során a SARS-CoV-2 fordított zoonózisos eseményen megy keresztül egy állati rezervoár(ok)ba. Ez a vírus külön evolúciós pályán halad, mivel a vírusállatok más szelekciós folyamatoknak vannak kitéve, mint az emberekben. A SARS-CoV-2 leszármazottak egy későbbi időpontban újra előkerülnek az emberben, amikor a vakcinák, amelyeket frissítettek, hogy lépést tartsanak az emberekben tapasztalható elsodródással, nem illeszkednek megfelelően egymáshoz, így nem képesek immunológiai keresztvédelmet nyújtani.

Valószínűség:
Reális lehetőség.

Hatás:
Közepes.

Antigénsodródás „ drift”
5. Az antigén variáció fokozatos vagy pontozott felhalmozódása, amely végül a jelenlegi vakcina sikertelenségéhez vezet. A legrosszabb eset, ha az oltás olyan immunválaszt eredményez, amelyet a korábbi  vírusok vagy vakcinák elleni antitestek dominálnak (antigenic sin), ami azt jelenti, hogy nehéz lesz az újraoltás az új törzsek elleni antitestek indukálásához. A genetikai és antigénes sodródás szinte elkerülhetetlen

Valószínűség:
Majdnem biztos.

Hatás:
Közepes.

3. forgatókönyv: Egy gyógyszer rezisztens variáns megjelenése vírusellenes stratégiák után

Ennek oka lehet:
6. Új variánsok megjelenése közvetlenül ható antivirális terápiák alkalmazását követően. Amint elkezdjük a közvetlenül ható vírusellenes gyógyszerek alkalmazását, nagy valószínűséggel rezisztens variáns alakulhat ki az egyes szerekkel szemben. Például olyan gyógyszerek, amelyek a vírus 3C proteázát célozzák, olyan gyógyszerek, amelyek a polimerázt célozzák, monoklonális antitestek, amelyek a tüske glikoproteint célozzák. Ha a gyógyszereket monoterápiaként alkalmazzák, akkor nagy a valószínűsége a rezisztens változatok megjelenésének. Ez az adott kategóriába tartozó összes gyógyszert használhatatlanná teheti.

Valószínűség:
Valószínű – kivéve, ha a gyógyszereket megfelelően használják.

Hatás:
Közepes, hacsak nem merül fel olyan forgatókönyv, ahol szélesebb körben van szükség a gyógyszerekre.

4. forgatókönyv: A SARS-CoV-2 evolúciós térbeni pályát (evolutionary trajectory) követ, csökkent virulenciával.  („evolutionary trajectory”:  Az eddigi ismert vírusok viselkedéséből leképzett, az új vírusokra valószínűsíthető forgatókönyv, ami erre a novel  koronavírusra szinte adaptálhatatlan a jövőbeni viselkedését illetően.)  

Ennek oka lehet:
7. Megnövekedett fertőző képességgel, de csökkent patogenezissel vagy virulenciával járó változatok, amikor a vírus teljesen adaptálódik  az emberi gazdához,  a fertőzés endemikussá válásával párhuzamosan. Az esetlegesen magas populáció immunitásának valószínűségével párosulva a fertőzés kevesebb betegséget okoz. Más szavakkal, ez a vírus olyan lesz, mint a többi humán CoV, amely gyakori megfázást okoz, de sokkal kevésbé súlyos betegséggel, elsősorban az időseknél vagy klinikailag sérülékenyeknél.

Valószínűség:
Rövid távon valószínűtlen, hosszú távon reális lehetőség.

Magyar tudósok szerint (Prof Jakab):” …sosem ér véget a koronavírus-járvány, új variánsokra készülhetünk…”.

A fentiekből egyértelműen kiviláglik az, hogy a jelenlegi ciklikus korlátozó intézkedések (social distance)  hátrányosan befolyásolják a vírus számára „elrendeltetett”  evolúciós pályát (evolutionary trajectory).  Ezek a korlátozó  intézkedések késleltetik a kevésbé súlyos esetekkel járó mihamarabbi endémiás „nyugvóállapot” kialakulását, mivel csak elodázzák a természetes evolúciós pálya befutását, ráadásul ezalatt egy folyamatos, fokozott szelekciós nyomást gyakorolnak a populációban. Ezt a szelekciós nyomást különös mértékben fokozzák az oltóanyagok (lásd 1.7.3.), elősegítve az akár egyre rosszabb és kiszámíthatatlanabb újabb és újabb mutált variánsok kialakulását!

A jelen tanulmány (ELSE) megoldást kínál a fenti probléma elkerülésére, mivel szükségtelenné teszi a  jelenleg alkalmazott, a normális életvitelt korlátozó ciklikus  intézkedéseket és elősegíti a mihamarabbi endémiás „nyugvóállapot” kialakulását, a halálesetek szignifikáns csökkentésével egyetemben.

Az egészség és a jólét védelme azt jelenti, hogy a COVID-19 egészségügyi kockázatai és az egészségügyi, társadalmi és gazdasági költségek egyensúlya elsődleges fontosságú.  Az ELSE hatékonyan csökkenti mindezen kockázatokat és költségeket. A jelenlegi kontroll stratégiák, a korlátozó intézkedések ismétlődő életbe léptetésén majd megszüntetésén, a tesztelésen és az ezzel kapcsolatos kontakt felderítéseken alapulnak. Ezen szupressziós – mítigációs stratégia lényege a megszorító intézkedések ciklikus alkalmazása, az egészségügyi rendszer túlterhelésének megelőzése érdekében. Ez a folyamat akár több évet is igénybe vehet (eddig több mint két éve zajlik) és akár 10 beavatkozásra is szükség lehet, (ötön már túl vagyunk) mindaddig, amíg a természetes és az oltakozás általi nyájimmunitás ki nem alakul.

Minél sikeresebbek a korlátozó intézkedések, - ugyanazon mutáns esetén - annál intenzívebb következő hullámra lehet számítani. A vírus eliminálásának terve nélkül az országok újra és újra leállásokkal szembesülhetnek - figyelmeztetnek a tudósok, és az elnyújtott stratégia egyre agresszívebb mutánsokat termel ki, ami a kialakuló vakcina rezisztenciával a populációs szintű nyájimmunitási küszöböt az elérhetetlen 90%-ra tornázza fel.

A nyájimmunitás korlátozó intézkedésekkel és oltakozással történő dinamikus alakulásának megértése fontossággal bír a populáció megvédése szempontjából. A vírus a várhatóan magasabb nyájimmunitás következtében  fokozottabban fertőzi meg azokat, akik nem oltatják be magukat, amely magasabb arányú halálozáshoz vezet Veszélyeztetett Populáció tagjai körében (0,1-0,2%-a a teljes populációnak).

Ezekből következően különös a jelentősége egy világméretű sikeres összefogásnak (pld. az ELSE és a COVAX kombinálása, illetve  továbbfejlesztése egy nemzetközileg egyeztetett  „mester terv” keretében) mert egyébként a vírus nagy valószínűséggel beláthatatlan ideig köztünk marad.  Ehhez kapcsolódóan ezért is bír rendkívüli fontossággal az ELSE stratégiája, mert ezen új szemléletű stratégia – ezen belül a Veszélyeztetett Populáció izolálása – révén lehetőség adódik a társadalmi-gazdasági élet valamint az egészségügyi rendszer normális működésére a halálesetek minimális előfordulása mellett.

A SARS-CoV-2 és a Veszélyeztetett Populáció (VP) közötti interakció az ismétlődő járványhullámok csúcsainál az intenzív terápiás ágyak és a lélegeztető gépek szakaszos hiányát eredményezi. Ezért a COVID-19 elsősorban az idős korosztályon belüli kevesebb mint 1% behatárolható, beazonosítható, ily módon fizikailag is elkülöníthető VP vészhelyzetének tekinthető, amely időszakosan példátlan krízist jelent az egész közegészségügyre és következményesen globálisan a társadalmi életre valamint a gazdaságra.  Amennyiben az intenzív ágyak nem telítődnének túl a járvány hullámok tetőzésénél, sem a kórházak, sem a gazdaság nem bénulna le. Így például az influenzajárványok idején nincs korlátozás, mert nem bénulnak le sem az intenzív osztályok, sem az egészségügyi intézmények és következményesen  a gazdaság sem. Pedig az influenza ellen beoltott 18 éven aluliak esetében az egymillió korosztályos fiatal közül 6 halálos áldozat van, míg a COVID-19 ellen nem beoltott 18 éven aluliak esetében az egymillió korosztályos fiatal közül mindössze 2 halálos áldozat van, akik szemben az influenza esetekkel, jól identifikálható kísérő betegségekben szenvednek  és természetesen az ő beoltásuk szükséges. (elemzést ld  Bevezetés 1 fej.) A legújabb CDC tanulmánynak az idei JAMA-ban megjelent megdöbbentő publikációja szerint a myocarditis kockázata minden fiatalabb korosztályban megnőtt az mRNA alapú injectiókat követően, de különösen súlyos következményekkel a második (!) oltást követően a kamaszkorúak között.

Az SARS CoV-2 és mutánsai a társadalom kevesebb, mint 1%-át  képező idős Veszélyeztetett Populációját  támadják meg.  Ezek közül pedig  életveszélyesen  azokat, akik az oltást visszautasítják (0,1-0,3%).

Ennek következményeként,

A jelenlegi helyzetben a leghatékonyabb kiutat a COVID-19 elleni küzdelemben a következő intézkedések és megoldások illetve azok kombinációi jelentik. Ezek nem a teljes populációra, hanem csak az oltást visszautasító 60 éven felüliekre vonatkoznak, akik a várható súlyos illetve halálos kimenetelű esetek közel 90%-át jelentik.

Prioritásképpen javasolt a megbetegedett, kórházi ellátást igénylő az oltást visszautasító 60 éven felüliek vonatkozásában az erre speciálisan kijelölt és szakmailag célszerűen felkészült „COVID szakkórház”-akban történő ellátás megszervezése illetve bevezetése.

Jelenleg a járványcsúcsok idején jóformán az ország összes intenzív osztálya a COVID-19 betegek ellátásával foglalkozik. Amennyiben lélegeztető gép szükségeltetik, ez a gyakorlatnak megfelelően intenzív osztályra történő felvételt jelent, ami a más eseteket szolgáló, a COVID-19 ellátáshoz egyébként nem feltétlenül szükséges kibővített eszközpark és ennek megfelelően magasan képzett szakember gárda teljes lekötését jelenti. Természetesen a rendkívül súlyos esetek – ahol pld már többszörös szervi érintettségnek mutatkoznak a jelei – kivételt képeznek. A „COVID szakkórházak” elejét tudnák venni az országos leterheltségnek, a következő módon:

Az az intézkedés szakmailag, epidemiológiailag indokolható. Nehéz ellenérvet találni ellene. Várhatóan inkább az vetődhet fel, hogy az oltásban már részesültek, de mégis valamilyen szintű kórházi ellátást igénylőknek miért nincs lehetőségük az erre szakosodott „COVID szakkórházakban” ellátásban részesülniük. Ez a stratégia továbbá a következők miatt is indokolt:

  
A „COVID szakkórházakra” alapozott stratégiát kiegészítendően egyidejűleg szükséges a 60 éven felüli oltást visszautasítók körében az éppen aktuális hullám idejére a súlyosan szankcionálható kijárási tilalom bevezetése illetve alternatívaképpen az oltással egyenértékű fizikai védelem felajánlása és biztosítása (2.7.).

A fenti intézkedések a következőket teszik lehetővé – pár tized százalék időskorú kivételével – a társadalom mondhatni teljes aktív egészének:

Rendkívüli fontossággal bír annak a jelentősége, hogy a 60 éven felüli oltást visszautasítók körében fentebb említett intézkedések  és/vagy a felajánlott fizikai védelem lehetőséget biztosít  az oltások felfüggesztésére a fiatal generációkat, különösen a 12 év alatti korosztályt illetően, az alábbiakban részletezett  okokból kifolyólag:

1.1. A SARS-CoV-2 fertőzésen átesett gyermekek esetében  rendkívül kevés a haláleset és a poszt- COVID-19 („long COVID”) szindróma

Kevesebb mint 2 %-ban diagnosztizáltak COVID-19 fertőzést a 18 éven aluli fiatal gyerekek között , melyek javarészt enyhe, vagy tünetentesen zajlottak le. Az Imperial College tudósai és más kiváló brit egyetemek szerint a gyermekek és fiatalkorúak COVID-19 fertőzésénél rendkívül ritkán van szükség intenzív osztályos ellátásra (PICU), valamint nagyon kevés halálesetről számoltak a pandémia kitörését követő első évben.  

A gyermekek és fiatalkorúak populációjából az Egyesült Királyságban 12,023,563 főre számolva, 1 millióból 2 haláleset fordult elő, akik közül a fele már halálos betegségben szenvedt. A PICU-ra felvettek a gyermek és fiatalkorú populációból a már létező súlyos betegség mellett inkább a kamaszkorúak  valamint színesbőrüek közé tartoztak., ,  

Más vírusfertőzésekkel szemben általában a gyermekek és az idősebb felnőtt korosztály a legérzékenyebb, a fertőzések súlyos kimenetelének kockázata egy U alakú görbével írható le. COVID-19 fertőzés esetén a fiataloknál nincs esetszám emelkedés, a görbe csak az időseknél ível felfelé.  

Gyermekeknél és fiatalkorúaknál COVID-19 fertőzések alacsony komplikációs rizikóját jól szemléltetheti az influenzavírus fertőzésekkel való összehasonlítása. USA-ban az influenza vírus átoltottsága az említett populációban 50,4%-os. A 70 millió főt számláló 0-17 éves korosztályban 434 haláleset fordult elő, ami 1 millió gyermek és fiatalkorúra vetítve 6,2 halálesetet jelent 50%-os átoltottság mellett. A COVID-19 fertőzéseknél 1 millió főre számolt 2 haláleset 50%-os átoltottságnál elméletben 1 főt is jelenthetne 1 millió főre, tehát az influenzavírus és SARS-CoV-2 ugyanazon átoltottsági szintje esetén az influenzavírusnál hatszoros halálesetre kell számítanunk.

A COVID-19 fertőzés a gyermekeknél (beleértve az 1 évesnél fiatalabb csecsemőket is), nem okoz súlyosabb tüneteket, mint más humán koronavírus, vagy influenzavírus fertőzések. , Vanhems P és Yilmaz K vezette tanulmányok alapján a hospitalizáció ideje, az intenzív osztályos ellátás és légzéstámogatás igénye, valamint a halálozás arányosan magasabb volt a náthában (tehát az influenzás és humán koronavírusos fertőzött) szenvedőknél, mint a COVID-19 fertőzötteknél.

A CDC 2021 szeptemberi adatbázisából vett összehasonlítás is hasonló konklúzióhoz vezet.

Egy a Kings College-ból származó tanulmány alapján a fiatalkorúaknál mindössze 1,8%-ban fordult elő post-COVID-19 szindróma, ami 56 napnál tovább tartott. Gyakori tünet a fáradtság, fejfájás, és a szaglás elvesztése volt. A tüneteket mutató COVID-19 fertőzött gyermekek közül mindössze 4,4%-ban tartottak az akut fertőzéses tünetek 4 hétnél tovább, a tünetek intenzitásának folyamatosan csökkenése mellett. Szinte minden gyermek fertőzéses tünetei 8 hét alatt elmúltak. A fenti adatok is azt sugallják, hogy gyermekekben a poszt-COVID-19 szindróma nagyon ritka.

Szintén a Kings College-ból és a University College Londonból (UCL) származó adatok alapján a Delta variáns okozta fertőzések tünettana, sem a tünetek típusát, sem a fertőzés lezajlásának időtartamát illetően nem különbözik érdemben az Alpha variánstól az iskolás korú gyermekekben. A fertőzéses tünetek javarészt 28 nap alatt megszűntek. A fenti tanulmányok jelentősége, hogy nagy mennyiségű adatot szolgáltatnak a Delta variáns okozta fertőzéses eseteknél is annak a kérdésnek az eldöntésében, hogy érdemes-e a gyermekeket oltani.

Összességében elmondhatjuk, hogy egészséges gyermekek és fiatalkorúak között a klinikailag súlyos lefolyású infekció, a poszt-COVID-19 szindróma, valamint a halálesetek száma elhanyagolható a többi légúti fertőzést okozó vírussal szemben, kezdve az influenzától az RSV (Respiratory Syncitial Virus) fertőzésig.

Az oltási stratégia felállításában fontos a súlyos SARS-CoV-2 fertőzési rizikóval rendelkező, veszélyeztetett gyermekek és fiatalkorúak beazonosítása. Svédországban és az Egyesült Királyságban a veszélyeztetett gyermekek kiválogatását és beoltását követően a 12-15 éves egészséges gyermekek oltását már 2021 őszén felfüggesztették. Hasonló intézkedés történt 2022-ben Kaliforniában.

Az Egyesült Királyságban Az Oltásért és Immunizációért felelős Bizottság (The Joint Committee on Vaccination and Immunisation- JCVI) 2021. augusztus 31-i véleménye szerint „a gyermekek oltottságával járó minimális egészségügyi haszon nem egyenértékű az ezáltal okozott potenciális egészségkárosodás mértékével, ugyanis túl nagy a bizonytalanság a potenciálisan kialakuló ártalmak/ károsodások számával kapcsolatosan. Mivel jelenleg túl kicsi az oltást követően, egészségügyi vonatkozásban, az elérhető haszon, ezért univerzálisan a 12-15 éves, egyébként egészséges gyermekek oltását javasolni nem célszerű”.A JCVI nyilatkozatában fel vannak sorolva azok a kísérőbetegségek, amelyek megléte esetén viszont az oltás javasolt.

Svédországban hasonlóan már csak azokat a 12-15 éveseket oltják, akik valamilyen tüdőbetegségben, asztmában, vagy valamilyen magas kockázatú társult betegségben szenvednek. A svéd kormány 2021. szeptember 29-én, a COVID-19 fertőzéssel kapcsolatos korlátozásokat nagy részben eltörölte tekintettel a magas átoltottsági szintre, de figyelembe vették az egészségügyet sújtó terhet, a halálozási arányokat és a fertőzés emelkedett transzmissziójának rizikóját is.

A fenti rendelkezések és a két említett európai ország és a negyvenmilliós Kalifornia egyértelmű javaslatai alapján csak a JCVI által listázott beazonosítható, társbetegségben szenvedő, veszélyeztetett gyerek illetve fiatalkorú populációt szükséges oltásban részesíteni. Az egészségeseket nem.

A fenti álláspontot a tengeren túlról érkező, CDC koordinálta közel kettőszáz milliós oltott populáció adataiból levont következtetés illetve a Univerity of California tanulmánya is megerősíti, mely alapján érdemes átgondolni a 12-15 és 16-17 évesekre vonatkozó oltási politikát, ugyanis az oltást követő myocarditis előfordulásának rizikója kettő BNT162b2 (Pfizer mRNS) magasabb, mint az esetleges COVID-19 fertőzés okozta hospitalizáció esélye.

Tanulmányunk elsőszámú kérdése merül fel: a fenti adatokat és tanulmányokat alapján felmerül a kérdés, hogy mi a racionális alapja az egészséges (!) gyermekek és fiatalkorúak oltásának COVID-19 fertőzés ellen, ha köztük praktikusan nem fordul elő halálos kimenetelű megbetegedés és a poszt-COVID szindróma is rendkívül ritka, ha előfordul, két héten belül elmúlik, esetleg maximum másfél hónapig tart?

1.2. A gyermekek érdemben nem adják át a SARS-CoV-2 fertőzést, azaz érdemben nem vesznek részt a COVID-19 megbetegedés populációs szintű transzmissziójában

Nem a gyerekek az elsődleges terjesztői a vírusnak és az esetleges transzmisszió mértéke független, hogy be vannak-e oltva, vagy sem.

A WHO 2021 szeptember 22-i nyilatkozatai:

  1. „A legtöbb gyereknél alacsony a súlyos fertőzés kialakulásának kockázata, ezért az oltást elsősorban a transzmisszió csökkentés céljából végzik”

A kijelentés morális kérdéseket feszeget, ugyanis a gyerekeket ezek szerint nem azért oltják, hogy saját magukat megvédjék a betegségtől, mivel pusztán emiatt nem kellene beoltani őket, hanem azért elsődlegesen, hogy másokat (akik nem hajlandók beoltatni magukat) védjék meg, azáltal, hogy (vélhetően, nem bizonyítottan) kevesebb vírust terjesszenek.

  2. „A COVID-19 elleni oltóanyagok hatékonyan megakadályozzák a súlyos fertőzések kialakulását és csökkentik a halálos esetek számát, azonban az infekció és a reinfekció oltást követően is lehetséges"

A kijelentés alapján tehát az egészséges gyerekek többszörösen is hiába vannak beoltva.

Tehát az érvrendszernek mindössze az a vélt alapja, hogyha a gyerekek be vannak oltva, akkor talán kevesebb az általuk terjesztett vírus és egy hasonlóan megalapozott becslés szerint kb 10 millió ártatlanul beoltott gyerek meg fogja előzni 1 az oltást elutasító VP-ba tartozó idős egyén halálát.

Ez tovább feszegeti a már említett moralis kérdéseket biomedikai jellegű etikai princípiumok mentén: Vajon mennyire i) tiszteljük a gyerekek autonómiáját, ii) hogy ne ártsunk nekik, iii) hogy a beavatkozás hasznukra váljék, és végül, hogy iv) mennyire vagyunk igazságosak velük?

Ez ellentmond a WHO Bizottság egyik tagjának, Dr. Kathrine O’Briennek az oltással kapcsolatos megállapításaival:

„…az oltás fő funkciója, hogy megvédje az oltás felvevőjét a fertőzéstől…”
„…másodsorban, az esetleges infekciónál, annak súlyosságát csökkenti…”
„…harmadrészt, hogy csökkenti a vírus transzmisszióját…”

Dr. Kathrine O’Brien megállapításai szerint logikai következmény az, hogy ha a gyermekek nem terjesztenék a vírust, akkor nem is kéne őket beoltani. Ez ellentmond a WHO 2021 szeptember 22-i kijelentéseinek.

Iskolás gyermekeknél a SARS- CoV-2 fertőzéses ráta alacsony, az esetleges fertőzés enyhe tünetekkel, vagy tünetmentesen zajlik le, a vírus transzmissziója nem gyakori. Megfigyelték, hogy a fertőzés terjedése inkább különböző generációk között zajlik, minthogy testvérek adnák át egymásnak a vírust, mely obszerváció segítséget nyújthat későbbiekben a pandémia alatt az állami iskolákat, bőlcsödéket és óvodákat érintő intézkedések szervezésében.

A gyermekek és fiatalkorúak oltottsága kérdéses jelentőségű az egymás közti, közvetlen, és tőlük az átoltott nagyobb populációra történő viralis transzmissziót illetően.  A JCVI Bizottág szerint a Delta variáns transzmisszióját illetően az oltásnak nincs jelentősége a fiatalok körében.

A “Nature” c. neves tudományos folyóirat cikke egy UCL tudós mondatait emeli ki, miszerint “a gyermekek fizikai (iskolabezárás) és biológiai (oltás) védelme lehet, hogy több kárt okozott, mint hasznot”. Az Imperial College London tudósa, Elizabeth Whittaker szerint a fizikai és biológiai védelmet nyújtó intézkedések nem tökéletesek, és valószínűleg több stresszt és szorongást okoztak családoknak, mint hasznot”.

Az iskolák nyitva tartása minimális hatást gyakorolt a SARS-CoV-2 vírusnak a populációs szintű transzmisszióját illetően. Tehát a transzmisszióra az iskola bezárásoknak nincs számottevő hatása. Svédországban a 6- 16 évesek állami iskoláztatása nem állt le a pandémia alatt, az iskolák bezárását nem tartották megfelelő intézkedésnek, hivatkozva az iskola bezárások okozta, az egész társadalmat érintő lehetséges következményeire.

Összefoglalva:
Igaz, hogy a SARS-CoV-2 fertőzés előfordul az iskolákban, de ez nem gyakorol számottevő hatást a populációs szintű az összes COVID-19 fertőzéses esetre vonatkozóan.

Amennyiben az iskolákban – a bezárások mellőzése mellett - megfelelő intézkedések bevezetésére kerül sor, akkor a vírus transzmissziójában az iskolák nem játszanak lényegi szerepet.

Költség- hatékonysági szempontból, mivel az iskolák esszenciális részét képezik társadalmunk működésének és a gyermekek életének, azok bezárása fölösleges.

Mi az értelme a transzmisszió iskolás gyerekeken keresztüli erőltetett nem hatékony további csökkentésére irányuló oltakozásnak? Hogy megvédjük azokat, az idős VP-ket, akik nem hajlandóak felvenni az oltást? Oltakozzanak ők! A gyerekek oltása közös társadalmi belátással teljesen értelmezhetetlen, hatalmas áldozatot  követelő, meg nem jósolható következményekkel járó megoldás.

Tanulmányunk második számú kérdése merül fel: A fenti adatok és tanulmányok alapján mi a racionalitás az iskolák bezárása mögött?

1.3. A felső légúti nyálkahártya elsődleges egyben döntő védelmi funkciójának jelentősége gyermekekben

A legtöbb tanulmány a COVID-19 fertőzés az immunrendszer vérben található fehérvérsejteire, szérum immunglobinokra és szisztémás sejtes immunválaszára koncentrál. Azonban a legtöbb immunsejt, így a T sejtek 95%-a szövetekben található és itt funkcionál,  javarészt a nyirokszervekben, mint csontvelő, lép, nyirokcsomók, és a további védelmet nyújtó felszíneken, mint  bőr valamint a bél, és a felső- (nasopharynx) és az alsólégutak (bronchusok, alveolusok) nyálkahártyáiban.

A SARS-CoV-2 először a felsőlégutak hámsejtjeit fertőzi meg.  A nyálkahártyában (mucosa) történő korai immunválasz az antigén priminggal kezdődik, ami egy dinamikus, a lokalizációt segítő kompartmentalizált védekezési hálózat, mely a természetes és adaptív immunrendszer interakcióján alapszik. Ennek kezdeti, védekezést indukáló helyszíne a nasopharynxhoz asszociált nyirokszervben (nasopharyngeal-associated lymphoid tissue- NALT) van, majd a fertőzés távoli helyszínekről is kivált további immunválaszt, mely magába foglalja tracheobronchialis hámréteget, a regionalis nyirokcsomókat. A NALT a mucosa asszociált nyirokszövet (mucosa associated lymphoid tissue- MALT) része, annak egyik anatómiai kompartmentje.

A NALT-on beül a garat és orrmandulák egy különleges reprezentációja a MALT-nak, amik elsősorban B sejtekből (65%), CD3+ T sejtekből (30%), melyekből 80 % CD4+ T sejt - és makrofágokból (5%) áll.

Mount Sinai tudósok kutatási eredményei alapján az ACE2 gén expressziója a nazális hámsejteken kortól függően változik, miszerint a gyerekekben ritkább az expressziója mint felnőttekben (ACE2 receptor expresszálása 10 éves kor alatt minimális, utána kezd nőni). Mivel a vírus ACE2 receptoron keresztül kerül a sejtbe, ezért gyermekekben, ugyanazon vírus expozíciót követően kisebb dózisú vírus található meg. Ez is magyarázatul szolgálhat, hogy COVID-19 miért gyakoribb felnőttekben.

Továbbá az Albert Einstein Coll. Med. Tudósainak kutatási eredményei alapján a gyermekek korai, mucosalis immunválasza jóval élénkebb, mint felnőttekben. A légutakat borító nyálkahártyákban gyerekekben magasabb az interferon-γ és interleukin-17 jelző fehérjék tartama, mely fehérjék riasztják az immunrendszert az érkező patogénekről, és hozzájárulnak a természetes (vagy nem specifikus) immunrendszer aktiválásához, mely utóbbi nagyobb szerepet játszik gyermekekben a vírus eliminálásában az adaptív immunrendszerhez képest.

A légzőhámon a robosztus nem specifikus immunválasz, a korai IgA tömeges megjelenése  gyorsan és hatékonyan eliminálja a vírust, mely miatt így nem fejlődik ki teljesen a specifikus immunválasz a védekezésben, így ez klinikailag egy enyhe lefolyású, vagy tünetmentes COVID-19 fertőzés kialakulásához vezet.

A Francis Crick Intézetben kezdték el vizsgálni a szezonális náthát okozó humán koronavírus (HCoV) fertőzések során keletkező antitestek keresztreakcióját és így humorális immunprotekcióját COVID-19 fertőzésekben. Mivel a HCoV leginkább gyermekek között terjed, így nem meglepő, hogy abban a 6-16 éves korosztályban volt legmagasabb: 62%-os IgG keresztreakció, ahol a HCoV serokonverzió a legmagasabb, és ez a keresztreakció szignifikánsan magasabb volt a felnőttekben mértekhez képest.

Nagyszámú kohort vizsgálat nyújtotta epidemiológiai tapasztalat alapján azoknál a SARS-CoV-2 fertőzött egyéneknél, akiknél a megelőző 3 évben szerológiailag igazolt, HCoV fertőzése volt, kisebb volt a súlyos COVID-19 fertőzés rizikója.

Tanulmányunk harmadik számú kérdése merül fel: Mi a racionalitás a gyermekek oltását illetően, hogyha az a felkar izomba történő beadásával eleve kikerüli a nagy jelentőséggel bíró felső légúti mucosalis immunrendszert?

1.4 A természetes („innate”) nem specifikus immunválasz meghatározó jelentősége a COVID-19 esetében

A Natural killer (NK) sejteknek döntő szerepe van az immune homeostasis fenntartásában, egyrészt a nem-specifikus immunrendszeren keresztül, ahol az elsővonalbeli védelmet nyújtja a patogén kórokozókkal és a rákos sejtekkel szemben, másrészt a specifikus immunrendszer irányításával.
A szervezetben minden, sejtmaggal rendelkező, egészséges sejt expresszálja a sejt felszínen a fő hisztokompatibilitási komplex I-et (MHC I), ami jelzi az NK sejteknek, hogy ő a szervezethez tartozó “saját” sejt. Az MHC I komplex gátló ligandként kötődik az NK sejthez, ami a “saját” sejtet ezáltal felismeri, tolerálja, nem pusztítja el.

Ezen könyv szerzője a University of Texas MD Anderson Cancer Centerben kutatta az NK sejtek szerepét az immunrendszer “saját sejt” felismerő képességével kapcsolatosan is. Ahogy egy rákos sejt dedifferenciálódik, úgy veszíti el azt a tulajdonságát, ami alapján felismerhető, hogy a saját szervezethez tartozik, ezért ezt az NK sejt a dedifferenciálódás mértékével arányosan egyre fokozottabban pusztítja el (inhibitoros ligand egyre növekvő hiányának révén).

Az NK sejtek bőségesen megtalálhatóak perifériásan a véráramban, de több perifériás szövetből is kimutathatóak, mint például a tüdőből. Az utóbbi években felismert és egyre bővülő  NK sejtekhez sok tekintetben hasonló (például a saját felismerése szintén nem MHC korlátozott) UTC (Unconventional T Cell)  nem hagyományos T sejtek szintén részt vesznek a korai természetes immunválaszban.

 1.2. Ábra  Fenotípusos és funkcióváltozások  NK sejtekben és nem hagyományos T sejtekben (UTC) SARS-CoV-2 fertőzésben.
(a) Az NK-sejtek és UTC sejtek  SARS-CoV-2  átlagos fertőzésre adott válaszát a felszíni receptorok (expresszió) és az intracelluláris effektor molekulák, nyilakkal jelzett változásai reprezentálják. (b) Ugyanez súlyos COVID-19 esetén. Az hivatkozás alapján.

 

1.3. Ábra. Természetes és adaptív immunválasz SARS-CoV-2 fertőzésnél. Az hivatkozás alapján. További részletes magyarázatot lásd a szövegben.

A SARS-CoV-2 fertőzés esetén a sikeres immunválasz megértéséhez a gyerekek és felnőttek enyhe, vagy tünetmentes kórlefolyású megbetegedésének a tanulmányozása nyújt alapvető segítséget. Ugyanazon vírus expozíciót követően gyerekeknél sokkal kevesebb tünet jelentkezik. Mint ezt korábban említettük, gyerekekben hatékonyabb és markánsabb a korai, természetes immunválasz, ami a gyors infekciókontroll és enyhe klinikai fertőzés valószínűsíthető kulcseleme.

A 2-es ábrán láthatóak a normális lefolyású, sikeres immunválasz eseményei:

 1. NK sejtek robusztusan jelennek meg és járulnak hozzá a korai immunválasz működéséhez SARS- CoV-2 megjelenésekor
 2. Az NK sejtek képesek chemokin útvonalon az immunválaszt a szervezet távolabi pontjain is aktiválni
 3. Az NK sejt az aktivációs és inhibitoros receptorain keresztül felismeri a fertőzött sejtet, így aktiválódik, a perforint és granzimet tartalmazó zárványait kiüríti, amivel lízis útján megöli a sejtet.
 4. Az NK sejt az adaptív immunválaszt aktiválja CD16A felszíni expresszióval, ami így antitest mediált citotoxicitást is kivált.
 5. Ezalatt az immunrendszer többi tagjának, főleg a dendritikus sejtek kémiai vonzásával az antigen prezentációt felgyorsítja az adaptív immunválasz felé.

A súlyos vagy halálos lefolyású COVID-19 fertőzéseknél kimutatták, hogy az NK sejtek funkciója gátolt, mely így a fiziológiás természetes és adaptív immunválasz egyensúlyának felborulásához vezet. Az öregedés és egyéb társult megbetegedések, (komorbiditások) egyértelmű rizikófaktort jelentenek ebben (2.4. és 2.5.).

 1. A véráramban keringő NK sejtek tömegesen migrálnak a tüdő felé, kimerítve ezen keringő populációkat, és hozzájárulnak a tüdő szöveti károsodásához
 2. Enyhe lefolyású betegségnél a makrofág asszociált IFN immunválasz koncentrációja magas, míg súlyos fertőzéseknél korai magas IL-6, IL-10, IL-1ß szinteket mértek
 3. A cytokin vihar és SARS-CoV-2 direkt (epithel és endothel) sejt fertőzése  megakadályozzák az NK sejtek cytolyticus hatását
 4. Mivel a  kimerült NK sejtek képtelenek effektíven lízis útján megölni a megfertőzött sejteket, ezzel nem tudják megakadályozni a fertőzött sejtekből kontrollálatlanul felszabaduló cytokineket
 5. A neutrophil granulocyták szöveti károsodást és ezzel komplement kaszkád aktivációt okoznak, aminek fatalis immunthrombogén hatása lehet a tüdőben és a vesékben
 6. A monocyta HLA-DR (human leukocyta antigen) expresszió és a neutrophil granulocyta aktiváció, ami egy magasabbra eltolt arányt jelent a lymphocytákhoz képest, egy releváns biomarker a magas rizikójú betegekek esetén a fertőzés várható kimenetele szempontjából
 7. A vírus közvetlenül aktivál makrofágokat és CD4+ T sejteket, melyek hozzájárulnak a cytokin viharhoz

Egy közelmúltbeli in vivo tanulmánya kiemeli a különbséget a felső- és alsó légutak vírus és gazdaszervezet interakciójában, ami meghatározza a SARS-CoV-2 infekció kimenetelét és patogénesisét. Az orrnyálkahártya szerepe a viralis transzmisszióban és immunvédekezésében korai intervenciókra adhat lehetőséget. Ezen a helyszínen toborzódnak infekciókor a természetes immunrendszer NK és makrofág sejtjei és vesznek részt ez elsővonalbeli védelemben.

Kóros cytokin viharhoz vezet, ha ezen a helyszínen a természetes immunválasz NK sejtjei nem működnek megfelelően és fent említett IFN-1 szint csak későn kezd emelkedni.

Szintén kóros cytokin viharhoz vezet, ha az alsó légutakban, tehát a tüdőben a természetesimmunválasz korán aktiválódik, mely a patofiziológiai alapja a kontrollálatlan késői tüdőkárosodásnak.  

Tehát a súlyos kórlefolyású COVID-19 fertőzésekre jellemző, a természetes immunválasz diszfunkciója és kései válasza, valamint, hogy egy túlaktivált, kimerült immunreakció dominál, melynek a fő mozgatórugója a kontrollálatlan gyulladásos cytokinek felszabadulása és monocyták aktiválódása.

1.4. Ábra A tünetmentes, közepes és súlyos COVID-19 immun válasz kinetikája. Az abszcisszán az „innate immunity” vonal a természetes lokális immunválasz során felszabaduló citokinek és kemokinek vérben kimutatható csúcskinetikájára utal az „A” és „B” ábra részleten, ahol a lokális (felső- és alsó légúti) mechanizmus a meghatározó. A „C” esetben a citokin vihar során az egyre több szereplő (természetes és adaptív immunválasz) által produkált mediátorok hatása keveredik és diszfunkciót eredményez.   A „T cells” a vírus specifikus CD4 + és CD8 + T-sejteket, míg az „antibodies” a vírus specifikus neutralizáló antitesteket jelöli. Figyelemre méltó az „A” ábra részleten, hogy a jól működő lokális természetes immunitás esetén (gyerekek és fiatal felnőttek) szinte nem jelenik meg a vírus szisztémásan, mivel már lokálisan eliminálva van. (!) Közepesen súlyos fertőzés („B”) esetén a természetes immunválasz nem tudja azonnal és  önállóan eliminálni a vírust, csak a több nap késés után generálódó adaptív immunválasz szereplőivel együtt, amit a lefele mutató nyíl reprezentál. A T-sejtes válasz csökkent volta és/vagy hiányában („C”) a betegség súlyos lefolyásba torkollik. Ábra átvéve a hivatkozásból.

Esszenciális fontosságú az NK sejtek kezdeti, szervező szerepének tanulmányozása SARS-CoV-2 infekciónál, hogy a jövőben hatékonyabb, innovatív immunterápiát lehessen alkalmazni.

A szerző és az MD Anderson Cancer Centerben dolgozó munkatársai, behatóan tanulmányozták ex vivo és in vivo az aktivált és gátolt NK sejtek viselkedését.

Egy lehetőség az NK sejtes immunterápiában programozott, IL-10 termelő NK sejtek alkalmazása vagy olyan NK sejteké, akik az NKG2A/HLA-E jelvonal gátlásában vesznek részt. Így a cytolyticus NK sejtek megakadályozhatják a citokin vihart a viralis terhelés csökkentésével.
Ugyan a gyermekeknél is ritkán (1/ 1 millio a 18 éven aluliak között) találkozunk súlyos kórlefolyású, emelkedett gyulladásos markerekkel és lázzal járó, több szervi funkciózavart okozó, szisztémás COVID-19 fertőzéssel (multisystem inflammatory syndrome in children- MIS-C), ahol a betegség a felnőttekhez hasonló klinikai súlyos fertőzésbe, vagy Kawasaki-szerű immunvasculitisbe torkollik, azonban ezekben az esetekben az immunbiológiai markerek (autoantitestek, T sejt típusai) az autoimmun betegségeknél látott immunprofilnak felel meg.

Az 1.2. fejezet mondanivalójával összhangban itt is hangsúlyozzuk, hogy ezek a MIS-C kialakulására veszélyeztetett gyerekek a brit, svéd és kaliforniai modelleknek megfelelően beoltandóak.

1.5 A felső léguti (orr) nyálkahártya vakcináció jelentősége

Tekintettel, hogy a SARS-CoV-2 elleni védőoltásokat jelenleg a felkar izmon keresztül adjuk be, ezért az általuk kiváltott immunizáció kikerüli az amúgy fiziológiás, nasopharingeális útvonalat.

Logikus feltételezés, hogy az élettani viszonyokat utánzó nyálkahártya (mucosalis) vaccinatio akár hatékonyabb immunizációval is járhat, ezért érdemes lenne ezt az immunizációs stratégiát kidolgoznunk a jövőben

Bőrünkkel ellentétben a nyálkahártyák, permeabilitásuknak köszönhetően, kiváló felszínek fertőzések számára. Ide tartozik a gastrointestinalis rendszer, a felső- és alsó légutak nyálkahártyája. Ezen okból az emberi szervezetben kifejlődött a mucosalis immunrendszer, ami elsővonalbeli védelmet nyújt a patogénekkel szemben. A szekretoros IgA (S-IgA)  elemi szerepet játszik a védelemben és hatékonyan gátolja a kórokozók szisztémás invázióját.

Meglepő, hogy az oltásokat javarészt, kikerülve ezt az útvonalat, izmon keresztüli beadásra tervezték.

Tehát ezek az izmon keresztül beadott, „szisztémás” oltások az adott patogén jelentkezéskor nem tudnak megfelelően a kezdeti, nyálkahártyánál történő infekciós kapunál hatékonyan beleavatkozni, de más hátrányokkal is járnak: mivel tű használata elengedhetetlen, ezért a tű okozta lokális károsodással, fertőzéssel, rossz beadással (pl zsírba), gyerekeknél és sok felnőttnél csökkent compliancevel és egészségügyi személyzet szükségességével kell számolnunk, ellentétben a mucosalis immunizációval (intranazális, vagy oralis adminisztráció)

Közelmúltban több tanulmány már igazolta, hogy orrspray is lehet hatékony oltás.

1.5. Ábra. A nazális vakcinák fejlesztésének állapota 2021 közepén. A hivatkozás alapján.

Miután a SARS-CoV-2 is egy légúti vírus, magasabb szintű mucosalis immunizációt vált ki , ami lassítja, és/vagy meggátolja a vírus transzmisszióját.

A leghatékonyabb útvonal a populációs szintű vírus elleni védekezésben, valószínűleg a nyálkahártyán keresztül szerzett immunitás, ami lehetővé teszi a nasopharingealis felszínen, a patogénnel történő első találkozási ponton, a SARS-CoV-2 elleni S-IgA  és TRMs (tissue-resident memory T cells)  sejtek kialakulását, azonnal gátolva a nyálkahártyán a vírusreplikációt, kolonizációt és így a vírus alsó légutakba történő terjedését. Egy dózis adenovírusba csomagolt, SARS-CoV-2 elleni orrspray vakcina a rhesus majmok felső és alsó légutaiban meggátolta a fertőzést. Ráadásul a nyálkahártya vakcinák, a TRM sejtek mucosalis jelenlétének biztosításával, a mutációk kialakulása ellen is védhet, mely potenciális mutánsokra már nem hat a keringő SARS-CoV-2 elleni IgG.

 

1.6. Ábra     a) A nazális vakcinációk mucosalis szisztémás immunizációja a felső és alsó légutakban. A védelmet nyújtó NALT (nasopharyngeal-associated lymphoid tissue) látható, ahol legfőképpen patogén és nyálkahártya hámsejtek interakciójából generált IgA antitest mediált immunválasz alakul ki.     b) a BALT (bronchus-associated lymphoid tissue) működését szemlélteti, ahol a humoralis immunreakció dominál.    Rövidítések: CTL, cytotoxic T lymphocyta;   DC, dendritikus sejt;   NK, natural killer;   TCR, T sejt receptor. A hivatkozás alapján.

Világszerte a mucosalis és parenterális vakcináció kombinálása hatékonynak bizonyult patogénekkel szemben, úgymint a polio, influenza és rotavirus fertőzés elleni immunizációban.

A mucosalis oltás is erős szisztémás humorális reakciót vált ki, mely így a mucosalis barrieren áttörő patogéneket is képes semlegesíteni. Jelenleg több kutatás is zajlik a nyálkahártya vakcinációval kapcsolatosan SARS-CoV-2 fertőzés esetén.

Tanulmányok igazolják, hogy az intranazális immunizáció a mucosalis IgA és T sejt válaszon keresztül, hatékonyan semlegesíti a SARS-CoV-2 okozta infekciót mind a felső- és alsó légutakban, ráadásul a mucosalis vakcinációval, vagyis a vírus gátlásának a fertőzés elsődleges helyszínén, csökkent rizikója van az antitest mediált immunreakció (antibody-dependent disease enhancement- ADE) kialakulásának is.

A nyálkahártya vakcináción keresztül kiváltott mucosalis és szisztémás immunválasz a könnyű és valószínűleg olcsóbb applikációja miatt, hatékonyabb tömeges oltással felgyorsíthatja a nyájimmunitás kialakítását, főleg a fejlődő országokban, mivel non-invazív oltási lehetőséget is nyújt a betegek számára, amit ráadásul maguknak is beadhatnak, ezzel kikerülve a vakcina transzport és tárolás logisztikai kihívásait.

Pontokba szedve a nyálkahártya oltás előnyei:

A szisztémás oltást és a természetes megfertőződést követően különböző immunválasz alakul ki a nyálkahártya felszíneken. SARS-CoV-2 fertőzést követő reinfekció tanulmányozása segíthet kvantifikálni a mucosalis oltások immunizációs hatását.

Tanulmányunk 4. kérdése merül fel:   Ha a gyerekeknél az immunválaszt elsősorban a természetes immunrendszer biztosítja, mi a racionalitás abban, hogy az intramuszkuláris oltással éppen az adaptív immunrendszert célozzuk meg, azt ami ráadásul még ki sem fejlődött bennük megfelelően?

1.6 A SARS-CoV-2 fertőzések és a vakcinák által esetlegesen kiváltott távoli nem kívánatos válasz reakciók esélyének elemzése

Rendkívüli fontossággal bír annak a jelentősége, hogy a fizikai védelem felajánlása az oltást visszautasító Veszélyeztetett idős Populáció számára egyúttal lehetőséget biztosít az oltások felfüggesztésére a fiatal generációkat, különösen a 12 év alatti korosztályt illetően, több okból kifolyólag:

A tény, hogy a SARS-CoV-2 vírus mutációival egyre fertőzőképesebbé és veszélyesebbé válik, a vírus nem természetes, hanem laboratóriumban művi mutációkkal előállított és onnan kiszivárgott voltára ad okot. Ezen gyanúval kapcsolatosan a Scienceben is jelent meg 2021-ben tudományos cikk, ahol kimagasló tudósok támogatják ezt az elméletet, véleményük szerint „…a vírus kialakulása és kitörése burkolt titokzatosság marad…” A The House Foreign Affairs Committee Minority Staff jelentésében számos evidencia van a vírus laboratóriumi genetikai modifikációra és a laboratóriumi kiszivárgására. , Juliet Morrison virológus a vírus funkciónyerését („gain of function”) kutatja, ahol olyan további vizsgálatok zajlanak, amik egy patogén terjedését, infekciókészségét elemzik. Ezek a tanulmányok szintén feszegették a kérdést, a SARS-CoV-2 eredetével kapcsolatosan.

Az mRNS vakcina előállítása során genetikai modifikációkat végeztek a spike proteint kódoló régiónál, hogy az mRNS-t megóvják a beadást követő korai enzimatikus lebomlástól, amit a pszeudouridin applikációján túlmenően többek között azzal érték el, hogy az mRNS szakasz jobban hasonlít a humán mRNS-ekre, így effektívebb a transzláció, tehát az antigén, vagyis a spike protein képzése.

A Merck vezérigazgatója, Kenneth Frazier arra figyelmeztetett minket, hogy a vakcina fejlesztés gyorsasága „súlyos kárt okoz a közegészségügynek”. Az oltásokat szigorú, tudományosan megalapozott eredményeknek kell alátámasztania, mivel a korábbi példák, például a sertésinfluenza esetében, „többet ártanak, mint használnak”. Nem teljesen tisztázott, hogy a vírus hogyan befolyásolja az immunrendszert, és ezért a vakcina hogyan fog kölcsönhatásba lépni az emberi testtel. "Végső soron, ha az oltást emberek milliárdjainál alkalmazzuk, akkor jó tudni, hogy az hogyan működik."

Hasonló figyelmeztető publikáció jelent meg ezzel kapcsolatosan a Nature-ben , ráadásul a wuhani manipulációkban résztvevő P. Daczak tollából is, „Pandora Szelencéjeként” aposztrofálva a helyzetet a NEJM-ben. Ide tartozó publikációk jelentek meg a potenciális Antibody-Dependent Enhancement-tel (ADE) kapcsolatosan szintén a Nature hasábjain. Más közlemények a megfelelő due diligence-re figyelmeztetnek.

A spike protein S1 alelemének (subunit) megváltoztatásával a sejt jelátvitele módosul, az ACE2 szuppresszálódik.

Spike proteinszerű S1 proteinek (S1 proteint köpenyű, virális RNS nélküli pszeudovirusok) in vitro tanulmányokban károsítják és megakadályozzák a mitokondriumok működését a human endothel sejtekben. Mindemellé in vivo kísérletben, syriai hörcsögökön magasvérnyomást okoztak az előző bekezdésben említett ACE2 szupresszió, dowregulatio révén.

Mivel a SARS-CoV-2 antigénjei olyan immunogen epitopokat hordoznak, amelyek hasonlóak a humán proteinekhez, felmerül komplikációként az autoimmunitás kérdése , amely kialakulásának a biomimikri mechanizmusa révén történő lehetőségére a berlini Charité tudósai is felhívták a figyelmet.

A spike protein képezte antitestek eddig 18 endogén szöveti antigénnel keresztreagáltak (pl.: máj, mitokondrium, ideg- és gastrointestinalis rendszer, pancreas). Másik tanulmányban 26 db, a humán endogén protein és spike protein között megegyező heptapeptidet azonosítottak. Tehát a spike protein ki tud váltani autoimmun betegségeket SARS-CoV-2 fertőzést követően, sőt tömegoltással is nő az autoimmun betegségek kialakulásának kockázata, mely főleg azoknál jelentkezhet, akiknek erre eleve van hajlama. Astra Zeneca és Janssen oltások után már jelentettek Guillan Barré szindrómát.

Rudolf Jaenisch (Whitehead Institute) és még más neves tudósok az NCI és MIT-ből, arra hívták fel a figyelmet a PNAS hasábjain, hogy a SARS-CoV-2 vírus DNS kópiái be tudnak épülni a humán genomba.  Így az exogén SARS-CoV-2  RNS, beépülve a humán DNS genomba, vírus protein fragmentek gyártását teszi lehetővé.

Brandolini törvényének megfelelelően, több tudós kérdőjelezte meg az eredményeket, azonban Jaenisch és munkatársai tudományos válaszcikkükben igazolták, hogy erős evidenciák szólnak a SARS-CoV-2 szakaszának emberi DNS genomialis beépülése, majd annak a humán szöveti expresziója mellett,  továbbá felhívták a figyelmet, hasonló eredményű korábbi tanulmányokra.

A gyerekek beoltásával kapcsolatosan foglaljuk össze eddigi tanulmányunk alapján, hogy mi a racionalitása az oltásnak, ha..

… a gyerekek között a halál, a long COVID extrém ritka és beoltva, és/vagy beoltatlanul is terjeszthetik a vírust?


… a gyerekek elsődleges és kiválóan működő védekezési mechanizmusa a természetes immunrendszer viszont az oltás a gyerekekben még nem kellően érett adaptív immunrendszert célozza meg alapvetően, ráadásul az oltás a mucosa barriert, a nyálkahártya természetes immunrendszer védekezési mechanizmusát szintén kikerüli?

… a jelenlegi tudományos ismereteink alapján van valószínűség arra, hogy az mRNS vakcinával oltottak között évekkel később, termékeny felnőtt korukban autoimmun és egyéb betegségek fejlődhetnek ki, szem előtt tartva, hogy ez a vakcina alapvetően egy művi konfigurációval létrehozott RNS tartalmú nanorészecske.
1.7 A populációs szintű védettséget biztosító nyájimmunitás kialakulásának egyre csökkenő valószínűsége  

Elemzések mutatják, hogy a COVID-19 - el szembeni nyájimmunitás kialakulása szinte lehetetlen, sajnos akkor is, ha a jelenlegi oltókészletünket teljesen bevetnénk a COVID-19 elleni küzdelemben.

A fertőzés terjedését tovább fokozza az új mutánsok nagyobb transzmissziós dinamikája és / vagy az immunválasz elkerülésében rejlő nagyszámú újrafertőzést kiváltó tulajdonságuk (P1 Manausban - B 1.351 Dél-Afrika – B.1617.1-3 Indiában). 

Tudósok szerint az állomány immunitási küszöbértéke akár 90% -ig is emelkedhet.  Ugyan még messze nem ez a kívánatos helyzet, de mégis feltételeznénk, hogy a vakcinák összesített hatékonysága – különös tekintettel a mortalitásra – 90%-os, akkor is elméletileg a populáció 100%-át be kellene oltani...

1.7.1 A jelenlegi vakcinák kérdésesen akadályozzák meg a transzmissziót

A nyájimmunitás kialakulásának alapfeltétele, hogy az immunizált egyed már nem adja tovább a fertőzést a körülötte lévő pár fogékony egyednek, tehát nyájimmunitással csak olyan vakcinák kifejlesztését követően érdemes számolni, amelyek megakadályozzák a vírus transzmisszióját. A 4-6 havonta adott újabb és újabb oltások körül egyre nagyobb a kérdőjel.

Az eddigi, jóváhagyott oltások egyike sem bizonyította, hogy mennyire akadályozza meg a fertőzést, illetve csökkenti a betegségek terjedését egy populációban. A minden eddiginél ragályosabban terjedő jelenlegi Omikron a legkézenfekvőbb példa erre.  A jelen oltásokkal szerzett SARS-CoV-2 elleni memóriaválaszok enyhíthetik a tüneti betegséget vagy korlátozhatják a vírusürülést, de nem mindkettőt. Például a tüdőben található robusztus memória-T-válasz (Trm) korlátozhatja a fertőzést, és potenciálisan csökkentheti a klinikai tüneteket a teljes, szisztémás immunválasz elhárításával, miközben egy időre még lehetővé teszi a vírus terjesztését, esetleg más nyálkahártya felületekről (például az orrjáratból). Ez nyitva hagyja annak esélyét, hogy a beoltottak továbbra is érzékenyek maradjanak a tünetmentes fertőzésekre - és továbbadják ezt a fertőzést másoknak, akik továbbra is veszélyeztetettek. Griffin: " A legrosszabb esetben olyan emberek lesznek beoltva, akik ugyan jól érzik magukat, de mindenhol növelik azok számát, akik észrevétlenül terjesztik a vírust.

A fenti tényállást Lipsitch már 2020-ban előre vetítette: A legrosszabb eset az, ha létezne olyan oltóanyag, amely enyhíti a tüneteket anélkül, hogy csökkentené az ember fertőzőképességét, ami akár visszafelé is elsülhet, mivel a fertőzötteket kevésbé óvatosabbá teszi, és ezáltal növelve a vírus terjedését.”

Ez logikusan ahhoz vezet, hogy egyes populációkban a COVID-19 PCR pozitív esetszám független az adott populáció átoltottságának mértékétől.

Számos főemlősökkel végzett tanulmány azt sejteti, hogy emberekben a jelenlegi parenteralis vakcinák ugyan védenek a súlyos kórlefolyású COVID-19 fertőzéstől, azonban a felsőlégúti fertőzést nem akadályozzák meg.  

A természetes SARS-CoV-2 fertőzés jobban véd a reinfekciótól a parenteralis oltáshoz képest, ugyanis előbbi a fertőzés helyszínén, a felső légutakban alakítja ki az immunizációt. Tehát újbóli vírusexpozíciónál a patogen először egy SARS-CoV-2-re immunizált nyálkahártyával találkozik, nem úgy, mint egy oltott egyén szűz nyálkahártyájánál. Egér kísérletekben nyálkahártyához tartozó szöveti memória T sejtek fontos szerepet játszottak az ilyen reinfekciók esetén. Főemlősökön pedig már végeztek eredményesen nasal spray immunizációt (mely jobban utánozza a természetes fertőzés, így az immunizáció útvonalát). Itt olyan nasal spray vakcinák jönnek szóba, ahol dimerikus IgA antitestek képződnek a nyálkahártyák felszínén SARS-CoV-2 ellen.

1.7.2 Az új variánsok megnehezítik  a populációs szintű védelmet biztosító nyájimmunitási szint kialakulását

Sokkoló hírként hatott világszerte a legújabb dél-afrikai „szupermutáns”-ként is jellemzett B.1.1.529.-ként, illetve az egyre fogyatkozóban lévő görög abc-ből az Omikronként azonosított mutáns felbukkanása, amelynek a tüske (Spike) proteinjében – előzetes analizálás alapján – mintegy 30 féle mutáció azonosítható, több régi mutációs molekula konfiguráció ismételt kialakulásával egyetemben.

A nyájimmunitás küszöbszintjét lényegesen magasabbra becsülik 2021 elejéhez képest,  2022-ben valószínűleg 90% környékén lehet.

Ennek a következők az okai. Egyrészt az új mutánsok lényegesen magasabb transzmissziós dinamikája, (Delta esetében: R0=6 a HI= 84%) másrészt az immunválaszt kikerülő képessége, harmadrészt az oltakozást visszautasítók, illetve habozó populáció számottevő százalékos aránya (a ppl körülbelül 10-20% -a). Önmagában ez és számos más ok miatt az oltás önmagában nem tudja megoldani a teljes populációra vonatkoztatott védettségi szintet.

Az LSTH  tanulmánya szerint a B.1.1.7. variáns (újabb elnevezés szerint alfa) 43–90% -kal fertőzőbb, mint az elődje, de nem látott egyértelmű bizonyítékot a betegség súlyosságának változására, habár a fokozott átvitel magasabb incidenciát és több kórházi felvételt eredményez. A Harvard-csoport adatai azt is bizonyítják, hogy a SARS-CoV-2 B.1.1.7 variáns hosszabb fertőzéseket okozhat a nem B.1.1.7 SARS-CoV-2-hez képest (13,3 vs 8,2 nap), ami azt eredményezi, hogy a B.1.1.7. által hosszabb ideig fertőzött emberek nagyobb számú kontaktust fertőzhet meg. Ezért ez a meghosszabbított időtartam hozzájárulhat a B.1.1.7 SARS CoV-2 fokozott átvihetőségéhez.  

A  Brazíliai (Gamma, P.1. és Zéta P.2.), az  Indiai (Kappa B.1617.1 és Delta B.1617.2), valamint a mü (μ) változat, más nevén (B.1.621) variánsok terjedtek világszerte az Omikron előtt.  Sokkal fertőzőbbnek bizonyultak, sőt kikerülték az előző variánsok ellen termelt antitesteket. Az új fenotípusok nemcsak az átvihetőség növekedésével, hanem a megelőzően szerzett immunitásvédernyőjét áttörve az újrafertőzés képességével is társulhatnak. Ez okozta a kaotikus helyzetet először Manausban, ahol a 76%-osan az előzetes Wuhani törzsek ellen kifejlődött nyájimmunitást is olymértékben áttörte, hogy a halálozások nagyobb mértékben alakultak, mint az első hullám idején.

A Brazíliai P1 mutáns különösen tanulságos. A 2020 májusi halálozási arány szeptemberben nullára csökkent. Ezt magyarázza a populációban kialakult nyájimmunitás a 76%-os átfertőződés miatt. A reménykeltő helyzetet azonban az új mutáns (P1) felülírta.
Ami az indiai (Kappa B.1617.1 és Delta B.1617.2.) mutánsokat illeti: a 89. angliai SAGE meeting memorandumának hatodik pontjában kinyilvánításra került: „Az indiai variánsok fertőzőbbek, mint a B.1.1.7. variánsok". Sőt, Chris Whitty angol tiszti főorvos ezzel kapcsolatosan elismerte, hogy „nagy valószínűséggel az indiai mutáns 200% -nál nagyobb mértékben fertőzőbb, mint az eredeti Wuhani törzs”. Ebben az esetben az indiai változat a nyárig akár napi 1000 halálhoz és napi 10 000 kórházi kezeléshez vezethet. Seychelle-szigeteken ahol a lakosság 86%-a átoltott, az új fertőzöttek egyharmada volt már beoltva akiknél a Covid-19-teszt pozitív volt 2021 májusában.    

Amikor a fejlett országokban az oltakozni szándékozók tömeges beltása megtörtént és a természetes úton immunizáltak aránya is magas értéket ért el, jött az Omicron, csalóka pozitív képzeteket keltve a jövőt illetően az enyhe lefolyású megbetegedések miatt. Azonban a CDC 2020 májusában nyilvánosságra hozott tanulmánya meglehetősen kiábrándító.


1.7. Ábra. A CDC tanulmánya demonstrálja, hogy az Omikron estén 1 000 fertőzésre 9 haláleset jutott, míg a Delta esetén 1 000 fertőzésre 13 haláleset jutott. Viszont az Omikron ötször fertőzőbbnek, míg a kórházi kezelésre szorulók száma közel kettőször többnek bizonyultak a Deltához viszonyítva.

A fenti adatokat látva, Fauci 2021-es feltételezése, hogy az állomány immunitási küszöbértéke akár 85% -ig is emelkedhet, sajnos mára túlhaladottá vált. 

1.7.3 A jelenlegi, parenteralis oltások elősegítik  az új variánsok kialakulását

A multirezisztens baktériumokhoz hasonlóan, a szelekciós nyomás miatt azok a mutáns vírusok terjednek el, amelyek képesek a túlélésre az immunizált betegekben is.  Az oltások elkerülhetetlenül ehhez vezetnek, amihez hatványozottan tud hozzájárulni a lábadozó plazma terápia és az immunszuppresszált állapotoknál előforduló még jelentősebb számú mutáció, mivel csökken a semlegesítő antitestek hatékonysága.

"A tömeges oltási kampányok első alkalommal óriási nyomást gyakorolnak a SARS-CoV-2-re, és nagyobb lehetőséget biztosítanak az új vírustörzseknek, amelyek képesek  kikerülni az immunvédelmet. Még soha nem láttunk vírust ilyen szelektív nyomás alatt, ezért nem tudjuk, hogyan fognak reagálni.”

Az a COVID-19 vakcina, amely csak egy antigénre idéz elő komplementer antitestet, az könnyen kiválthat egyetlen vírus mutációt.  A monoklonális antitestek koktéljai, amelyek képesek felismerni a tüskefehérje több régióját (tehát több antigént), csökkenthetik annak esélyét, hogy egy ilyen mutáció a természetes szelekció révén előnyben részesüljön, imitálva  a szervezet természetes immunválaszát ami azáltal a legtökéletesebb, hogy a vírus összes támadható antigénje ellen termel neutralizáló antitestet., ,

Egy gyorsan kifejlesztett vakcina, lehetőséget adhat a vírus jövőbeni kiszámíthatatlan mutáns variánsainak kialakulására. A jövő oltóanyagait ennek megfelelően kellene kifejleszteni.Ez méginkább megerősíti az ELSE stratégiát mivel a Veszélyeztetett Populáció izolálásával felesleges halálozások elkerülésével lehetséges lenne "megvárni", amíg kifejlesztésre nem kerül egy megfelelően működő koktélváltozat.,

A természetes fertőződés kiváltotta (új) multispecifikus T-sejt-válaszok többszintű védelmet nyújtanak, csökkentve az immunkikerülő mechanizmusokat. A COVID-19 fertőzésen átesett páciensek robusztus CD4 + és CD8 + T-sejt-válaszokat mutatnak a különféle SARS-CoV-2 vírusfehérjék, köztük a spike (S), a membrán (M), a nukleokapszid (N), a nem strukturális fehérjék (NSP) felé.  Feltételezhetjük, hogy a memória T-sejtek ezekből fejlődnek ki, platformot biztosítva az új B-sejt-válaszok fokozott és gyorsított generálásához a vírusváltozatok ellen.

Ehhez képest legtöbb SARS-CoV-2 vakcina-fejlesztés a Spike glükoproteint célozza meg, amely képes elkerülni az emberi immunválaszt. Altmann Imp. Coll: „Szükség lesz készen állni más oltásokra, ha a Spike elleni oltásokkal szemben rezisztencia fejlődik ki.” Az A és B haplocsoportok mentén kifejlődő egyenletes mutáció sorozat megnehezítheti a jövőbeli oltások kifejlesztését. Ezen logika mentén különböző oltóanyagok kombinálása felgyorsíthatja az állomány immunizálását, fokozva az immunválaszt.

"A folyamatos megfigyelés és a folyamatos mintavétel és szekvenálás kulcsfontosságú a közegészségre gyakorolt ​​esetleges hatások felmérésében és az esetleges mutációk felkutatásában, csakúgy, mint a COVID-19 vakcinák következő generációjának fejlesztésével kapcsolatos folyamatos kutatások."

Figyelemreméltó az a study, ahol az volt a cél, hogy olyan tüskefehérjékkel rendelkező mutációkat állítsanak elő, amelyek lehetővé tették az antitestfelismerés elkerülését, és rezisztensek voltak a COVID-19-ből felépült emberek véréből vett antitestekre, valamint a terápiákká fejlesztett, hatékony „monoklonális” antitestekre.

A mutáció és következésképpen a vírus évtizedek óta tartó keringésének megakadályozása érdekében még van lehetőség kiirtani a SARS-CoV-2-t az ELSE segítségével.

A szerző szerint közeledünk a 24. órához a vírus teljes kiirtásának lehetőségét illetően.  Célszerű és ideje lenne egy szisztematikus, az ELSE-re  és egy „mutáns biztos” hatékony  (nazalis) vakcinára épített átfogó, összehangolt stratégiát kidolgozni, ami eredményes lehet a vírus végső felszámolását illetően.

Elvi szinten, egy globálisan tökéletesen szervezett és terjesztett vakcináció eltörölheti a COVID-19 fertőzést. Erről sajnos csak elméletben tudunk beszélni, gyakorlati szinten számos akadálya van ennek, mely nemcsak az adott ország által megvásárolt vakcinamennyiségtől függ, hanem az infrastrukturától, közegészségügytől, az oltás felvevéssel kapcsolatos kommunikációtól, stb, valamint az oltások allokálását, hatákonyságát célszerűen lehet megtervezni a kialakult természetes immunitást is figyelembevéve.

1.8. A döntően idős korosztályba tartozó Veszélyeztetett Populációt elsősorban az oltakozás, valamint az ezt kiegészítően a - 60 éven felüli oltást visszautasítók vonatkozásában - javasolt intézkedések révén lehet megvédeni, beleértve a felajánlott, önkéntes alapon történő fizikai izolálás lehetőségét

Az egyre fenyegetőbben terjedő új mutánsok amelyek nagyobb transzmissziós dinamikával (Delta: R0=6) és az előző variánsok és/vagy oltások révén kialakult egyéni immunitást áttörő tulajdonsággal rendelkeznek, a szükséges protektív nyájimmunitási szintet 90%-ra emelték meg.

Ezt a szintet kizárólag az oltások révén nem lehet elérni, ehhez kell a populáció természetes immunitása is, ahogy ezt a Newcastle Egyetem professzora, Allyson Pollock is hangsúlyozta.  Továbbá azt is kiemelte, hogy mivel kérdéses az immunitás tartóssága, valamint az új variánsok kiszámíthatatlanok és az emberek ki vannak téve az oltások ellenére is a transzmissziónak és a reinfekciónak, ezért a társadalommal szemben az Egyesült Királyságok új egészségügyi titkára (Sajid Javid) a legjobbat tehette akkor, amikor az erős korlátozásokat, iskola lezárásokat visszavonta.

Sajid Javid szerint „A korábbi járványügyi korlátozások sokkolóan magas családon belüli erőszakhoz és pszichiátriai megbetegedésekhez vezettek”.

A Sajid által pedzegetett ördögi körben, - miszerint az újabb és újabb mutánsok újra meg újra elsősorban a Veszélyeztetett idős Populációra jelentenek majd súlyos veszélyt, mivel alapvetően őket támadják meg ugyanazzal, vagy magasabb a halálozási rátával, - kérdés, hogy milyen racionalitása van a visszatérő súlyos járványügyi korlátozásoknak, az iskolabezárásoknak és az egészséges fiatalok és gyerekek oltásának?

Egy példaszerű érzékeltetéssel, amennyiben úgy dönt a társadalom, hogy a drasztikus járványügyi korlátozásokat nem veti be többé, annak érdekében, hogy az aktív korosztály létezni tudjon, élje a normális életét, a Veszélyeztetett Populációra a következő szcenárió valószínűsíthető.   Ha azzal a feltevéssel élünk, hogy a jelenlegi idős Veszélyeztetett Populáció akár magas átoltottság esetén is, a korlátozások feloldása miatt kialakuló, a megbetegedést illetően magas kitettség esetén, például csak a felük tudna életben maradni, akkor a következő mutáns megjelenésével ismét csak a maradék felük tudna megmenekülni, ami így fokozatosan a VP „kihalásához” vezetne.   Ezért a biológiai (oltottság) védettséghez a hullámok idejére az ELSE stratégiájának keretében felajánlott biztonságos fizikai védelem (izolálás), számottevően hozzá tudna járulni életük megmentéséhez.
1.9. Az idősek csökkent immun válasz képessége

Az immunkompetencia megváltozása az életkor előrehaladtával, az úgynevezett immunoszeneszcencia (4.6.3.), az immunrendszer időbeli változásainak következménye. Az oltásokra adott antitest-válaszok az életkor előrehaladtával csökkenhetnek.

Egyelőre nem ismerjük a gyorsan kifejlesztett oltások hatékonyságát. A jelenlegi oltások vészhelyzeti jóváhagyás protokollja („emergency approval”) szerint kerültek kiadásra, ezért ezen tanulmányok és gyógyszerfejlesztési klinikai kísérletek elsődleges végpontja a tüneti esetekre összpontosított. Nem tudták meghatározni a fertőzött résztvevők fertőzőképességét, és ami a legfontosabb: a veszélyeztetett populáció halálozásának rizikóját. Ennek az az oka, hogy ezáltal elhúzódóbbak lettek volna a klinikai kísérletek.  

Egy figyelemre méltó tanulmány azt mutatja, hogy az idősebb felnőtteket rendre kizárják a COVID-19 klinikai vizsgálatok több mint 50% -ából és a vakcinakísérletek 100% -ából. Az ilyen kizárások korlátozzák a hatékonyság, adagolás és káros hatások kiértékelését. A közelmúltban publikált, a COVID-19-el kapcsolatos klinikai vizsgálatokban fiatal korosztályok voltak, vagyis kevés vagy egyáltalán nem volt 75 évesnél idősebb résztvevő. Ha az idősebb korosztályt kizárják a vakcina kísérletekből, a hatékonyság, a titrálási dózis vagy gyakoriság biztosítására irányuló erőfeszítések és a COVID-19 által leginkább veszélyeztetett csoportban a káros hatások kiértékelése nem lesz lehetséges.

M. Ostermann: "Ahhoz, hogy az oltás valóban maximális hatást érjen el, csökkentenie kell a súlyos betegségeket és a halált is. Még nem tudjuk, működik-e a leginkább rászoruló idős veszélyeztetett populációban. Krammer: „Ha a vizsgálatba elegendő résztvevőt vennének be az ilyen idős csoportokból, lehetséges lenne a kifejlesztett vakcina rájuk vonatkozó hatékonyságának a meghatározása." A Robert-Koch Intézet nem javasolja az Astrazeneca oltásának beadását a németországi idősek számára.

Még a mutánsok megjelenése előtti időszakban, egy Dániában végzett négymilliós vizsgálat alapján a korábban fertőzött egyének természetes védettsége alacsony volt az idősebb emberek körében (80% vs. 47%) Ezért is különösen fontos az ő védelmük (ELSE).

1.10. A természetes fertőzés révén szerzett tartós immunitás meghatározó jelentősége

Felidéznénk Allyson Pollock (1.8) gondolatait, aki hangsúlyozta a nyájimmunitás kialakításában az oltás mellett a természetes fertőzéssel szerzett immunitás fontosságát, ugyanis ez utóbbi tartós, akár egy életen át tartó.  , az újabb és újabb mutációkkal létrejött új epitópokra fókuszálnak, arra specifikus antitest képzés kialakítását célozzák meg.  A jelenleg gyártott vakcinák a parenterális alkalmazás már ismertetett hátrányin túlmenően még mindig az eredeti Wuhani vírus ellen kifejlesztett genetikai kód alapján készülnek (Pardi Norbert, rádióinterjú). Még ha próbálnák is követni a vakcina gyártók a mutáns vírus változatokat, a kifejlesztett késztermék óhatatlanul csak loholna a még újabb mutáns után.  A természetes fertőzés kiváltotta immun válasznál a vírus összes epitópja ellen keletkezik antitest vagy specifikus  T sejtes immunválasz, mely magyarázza a hosszútávú, mutációkra rezisztensebb védelmet. Tudniillik a SARS-CoV-2 esetében nem várható, hogy egyszerre történik mutáció az összes támadható, neutralizálható antigénjeit illetően.

A tartós immunitás fennállását igazoló bizonyítékok bőven rendelkezésre állnak.  Korábbi aggodalmakat szétfoszlatva, miszerint a SARS-CoV-2 elleni immunitást a vérplazmában keringő antitesteknek tulajdonították, és csökkenésével az immunitás megszűnését sejtették, felülírja a Nature tudományos folyóiratban 2021.09.20-án megjelent cikk, mely alapján a COVID-19 fertőzésen átesett egyének csontvelőjéből akár évtizedekig, kellő immunválaszt biztosító, antitestet termelő sejteket azonosítottak. Ezeknek az embereknek akár életük végéig van védettségük a SARS-CoV-2 vírusinfekció ellen, az előző bekezdésnek megfelelő korlátozással, az az a védettség hatékonyságát a vírus mutációk befolyásolhatják.

A csontvelőben ezek a hosszútávú immunitást biztosító, humoralis immunrendszerhez tartozó sejtek a BMPC-k (bone marrow plasma cell) és a memória B-sejtek, ezért a védettség megállapításakor ezek a sejteknek a megléte igazán mérvadó a szerológiai eredményekhez képest..

A természetes, enyhe kórlefolyású fertőzött egyéneknél a fertőzést követően a BMPC sejteket, ellentétben a memória B sejtekkel, csak a csontvelőből lehetett aspirálni, a véráramból nem. Tehát ezek a sejtek hosszútávú, robosztus antitest termelésre képes védettséget biztosítanak az emberben.

A fenti immunoanatómiai eredményeket alátámasztja, számos tanulmány. 2021 augusztusában végzett, nagy esetszámú studyban észlelték, hogy a Delta variáns ellen a korábbi SARS-CoV-2 infekció nagyobb védelmet nyújtott a kórlefolyás súlyosságának és halálos kimenetel tekintetében a dupla dózisú BNT162b2 vakcinációval szemben.

Szintén 2021-es tanulmány azt igazolta, hogy magasabb antitest szintek alakulnak ki egy adag mRNS oltás után (BNT162b2) azokban, akiknél természetes SARS-CoV-2 fertőzés zajlott le, azokhoz képest, akik korábban dupla dózisú mRNS vakcinációban részesültek 

Nature tudományos folyóirat 2021 októberi cikkéből származó adatok alapján az oltást felvevőknél erősebb immunválasz várható azoknál, akiknél korábban lezajlott COVID-19 fertőzés.

1.11. További bizonyítékok a tartós sejtes immunitás létrejöttét és fennállását illetően

A tartós immunitás kulcsa, hogy az immunrendszer a vírus több epitópját, antigénjét célozza meg, és erre alakuljon ki többféle antitest. Ez   alapvetően alapvetően a T-sejtes immun válaszon alapul.

Főemlősöket – Rhesus Macaques-eket amelyek immunválaszát szinte azonosnak tekinthetjük az emberével – mesterségesen megfertőzve a természetesen kialakult sejtes immunitás megvédte őket az ismételt expozíció ellen.

A SARS-CoV-2 több régióját megcélzó CD4 + és CD8 + T-sejtek az enyhe és a súlyos COVID-19 akut fázisát követően is fennmaradnak (4. ábra).  

Peng a SARS-CoV-2 több strukturális és nem strukturális régióját célzó robusztus és változatos T-sejt-válaszról számol be, függetlenül attól, hogy az egyénnek enyhe vagy súlyos volt-e a fertőzése.   Mintegy nyolc struktúrát tesztelve a leggyakoribb immunválasz a tüske peptidek ellen volt, majd a membrán és a nukleoprotein antigének ellen.  Az ilyen multispecifikus T-sejt-válaszok egyrészt több szintű biztosabb védelmet nyújtanak a természetes fertőződés eredményeképpen létrejövő immun válasz során,  másrészt hatékonyabban akadályozzák meg a a vírus olyan immunválaszt kikerülő mechanizmusait, amelyek  mutációhoz vagy variábilis antigén-prezentációhoz vezetnek.             

 

1.8. Ábra. A T-sejtek gyakorisága és specifitása az enyhe vagy súlyos COVID-19 felbontási szakaszában (Átvéve Swadling et al.). Peng és mtsai. a COVID-19 (kék doboz) felbontási fázisát tanulmányozta, széles körűen megcélzott CD4 + és CD8 + T sejtválasz bemutatásával (a sejtek színei és száma a jelzett fehérje-specificitás relatív gyakoriságát képviselik). A teljes T-sejt válasz (folytonos kék vonal) erősebb és szélesebb körű súlyos esetekben (feltételezhetően nagyobb volt a vírusterhelés, a vörös görbe), korrelálva az erősebb antitest válaszokkal (folytonos szürke vonal). Enyhe betegségben azonban arányosan több CD8 + T-sejt található. A tanulmány által felvetett (vörös színnel felsorolt) kérdések a T-sejtek (szaggatott kék vonalak) és az antitestek (szaggatott szürke vonalak) ismeretlen hierarchiáját és kinetikáját érintik az akut és a memória fázisban.

Egy másik tanulmányban, amely szintén az enyhén aktivált és szaporodó CD8 + T-sejtek nagyobb százalékát mutatta, mint a súlyos COVID-19, a SARS-CoV-2 robusztus memória T-válaszreakciókat vált ki, ami arra utal, hogy a természetes expozíció vagy fertőzés megakadályozhatja az ismétlődő epizódokat szeronegatív egyéneknél súlyos COVID-19 esetén is.

Mivel a SARS-CoV-2 és a SARS-CoV-1 90% -ban nukleoprotein és 73%-ban a receptorkötő domén (RBD) szempontjából homológ, a SARS-CoV-1 (az azonosítása ebben a tanulmányban a megelőző SARS vírusnak) betegek széruma keresztreakcióba léphet a SARS- CoV-2 irányában. A SARS-CoV-1 fertőzés  hosszabb ideig tartó immunitást és immunválaszokat is kiválthat. A tanulmány kimutatta a keresztimmunitás jelenlétét emberben, mivel az S309 nevű SARS-CoV-1 elleni antitest 2003-ból semlegesítette a SARS-CoV-2 és a SARS-CoV-1 pszeudovírusokat, valamint a természetes SARS-CoV- 2-őt. 

Más vizsgálatokban a már meglévő SARS-CoV-2 keresztreaktív T-sejt-válaszokat figyelték meg egészséges donorokban, ami jelzi a humán populációban meglévő természetes immunitás bizonyos lehetőségét. Ezek a vizsgálatok igazolták a SARS-CoV-2-specifikus, S-reaktív CD4 + T-sejtek jelenlétét is COVID-19 betegeknél, ami arra utal, hogy a tartós természetes immunitás lehetősége már korábban is bizonyított volt a SARS-CoV-1 koronavírussal hat évig, még akkor is, ha a CD8 + T sejtek addigra hiányoztak. Hasonló tanulmányban a CD8 + T-sejtek válaszai a fertőzés után 11 évig fennmaradtak, a SARS-CoV-1 membránt és a nukleokapszid fehérjéket célozva meg.

Az antitest válasz a vírusfertőzésekre adott szokásos válaszként csökkenhet, egy nemrégiben készült tanulmány azonban azt mutatja, hogy a SARS-CoV-2 elleni antitestek a diagnózist követő 4 hónapon belül nem csökkentek. A legújabb tanulmány megállapította, hogy a koronavírus tüskefehérje elleni antitestek szintje hat hónap alatt csökkent, azonban a résztvevőknek a tüskefehérje elleni antitestek előállítására specifikus memória B-sejtjeinek szintje állandó maradt és akár csökkent titer esetében is is képesek emlékezni és felgyorsítani az antitestek szükség szerinti termelését

A feltörekvő koronavírus variánsok elleni jövőbeli oltások tervezésénél hangsúlyt kell helyezni a memória CD8 T-sejt választ az optimális védelem érdekében. Fontos, hogy a SARS-CoV-2 specifikus T-sejtek antitest-szeronegatív családtagokban és olyan személyekben is kimutathatók voltak, akiknek kórtörténetében tünetmentes vagy enyhe COVID-19 fertőzése volt. A felépült egyénekben SARS-CoV-2-specifikus IgG antitest és neutralizáló plazma, valamint vírusspecifikus memória B és T-sejtek fejlődtek ki, amelyek nemcsak fennmaradtak, hanem egyes esetekben számszerűen növekedtek a tünetek megjelenését követő három hónap alatt. Ezenkívül a SARS-CoV-2-specifikus memória T-sejtek valószínűleg kritikusnak bizonyulnak a COVID-19 elleni hosszú távú immunvédelem szempontjából. A vírus stimulálónak tűnik a T-sejtek vonatkozásában.  A SARS-CoV-2-re adott sejtes immunválasz COVID-19 lábadozó alanyokban is megtalálhatók voltak és a semlegesítő antitest titerek korreláltak a vírusspecifikus T-sejtek számával.

Számos tanulmány kimutatta, hogy a COVID-19 megerősített résztvevőinek szinte mindegyikénél megfigyelhető volt a szerokonverzió, ami természetes immunitást biztosított az újrafertőzéssel szemben. Pozitív IgG vagy IgM megerősítette a COVID-19 fertőzését mind tüneteket produkáló, mind tünetmentes betegeknél. Ennek ellenére minden vizsgált egyénnél ugyan ritka, de, erős vírusellenes aktivitású RBD-specifikus antitesteket találtak, ami arra utal, hogy az ilyen antitestek produkálására  tervezett vakcina  hatékonyabb lehet.

További tanulmány a humorális és a keringő follikuláris, segítő T-sejtek tüske fehérje elleni immunitását találta COVID-19-ben szenvedő gyógyult betegeknél. A felépült betegekből  és a humanizált egerekből generált  antitest-koktél  SARS-CoV-2 tüskefehérje ellen megakadályozza  a vírusmutációk antitest-rezisztenciához vezető képességét.  Az antitest-válaszok nemcsak a tüske, hanem a SARS-CoV-2 antigének számos egyéb tartományát illetően is hasonlóan viselkednek. A killer T-sejtek fokozottabb immunitást tanúsítanak az új mutánsokkal szemben. Valamennyi tanulmány a természetes úton szerzett immunitás  hatékonyabb voltára utal, a vakcinával megszerzett immunitással szemben, kiemelve a T-sejtes válasz jelentőségét.

A SARS-CoV-2 fertőzések nyájimmunitás kialakításával kapcsolatos bizonyítékai nyilvánvalóvá váltak a New York-i , Olaszországban,  Mumbaiban vizsgált korábbi forró pontokban és Brazíliában.  

„Lehetetlen megállítani a koronavírust.  Védjük meg az idősebb embereket, mivel ők halnak meg. Az ELSE stratégia révén mentsük meg az idős Veszélyeztetett Populációt.

1.12. Önmagában a megelőzhető intenzív ellátás többe kerül, mint a fizikai védettség biztosítása

Önmagában a megelőzhető intenzív ellátás többe kerül, mint például a fizikai védettség (2.7.1.) továbbá a jelenlegi üres szállodai ágyak állami dotációja is számottevő.  Sokféleképpen lehet számolni, de bármelyik számítási mód azt mutatja, hogy ha az állam átvállalja az izolálás költségeit akkor az jelentős megtakarítást eredményez, különösen, ha a ezt az egész gazdaságra kivetítve elemezzük. Ha a járvány miatt 1 hónapra a 2020-2021 első felében foganatosított intézkedéseknek megfelelően korlátozni kell a gazdaságot, akkor az naponta 15-20 mrd forint veszteség az államnak, azaz havonta 450-600 mrd forint. Ugyanakkor havi 50 mrd forintból 20 000 ember akár 4-5 csillagos szállodában is izolálva lehetne.   A számok magukért beszélnek és az elkülönítés megvalósulása esetén nincs szükség a gazdaság korlátozására, mert az egészségügyi   rendszer, a Bevezetőben leírtaknak megfelelően foganatosított intézkedések révén („COVID-szakkórházak”, a 60 éven felüli, oltást visszautasítóknak felajánlott párhuzamos izolálás stb) révén el tudja látni a populáció többi részének a szakszerű és hatékony korlátozás mentes kezelését.

Nem beszélve az igazi értékről, megmentett életekről, illetve a minőséghez igazított életévekről (QALY) és/ vagy a jóléti évekről (WELLBY), valamint a társadalmi-gazdasági élet helyreállítása révén bekövetkező felszabadult életérzésről.

Az eljárás alapvetően önkéntes alapon valósulna meg. Rengeteg kiváló minőségű befogadó kapacitás áll rendelkezésre és nemcsak a be nem oltott sebezhető emberek 0,1–0,2%-a vonatkozásában, (2.7.) hanem pld Magyarország esetében akár a lakosság 0,5%-ig is képes vezényelni és menedzselni a védekezési munkát.  Így az izolálásnak a lehetősége nyitva áll nem csak a vakcinát elutasító, hanem a vakcinát elfogadó VP számára is, ha a súlyos megbetegedés, illetve a mortalitás előfordulása megnőne közöttük (csökkent immunválasz, vakcina hatástalanság, mutánsok stb. miatt). Ez egy sokszoros biztonságos puffert jelent a 0,1–0,2% -os szigorúan kijelölt, nem oltott VP számára. Így az esetleges etikailag szempontból felvetődő problémáknak is elejét lehet venni, mint a határérték meghúzása, kizárás, elutasítás stb. Ha már „gyakorlatot” szerzünk ezen fizikai védelem vonatkozásában akkor hatékonyabban tudunk a későbbiekben védekezni a jelen és további vírusváltozatok okozta hullámok ellen, hozzájárulva azok végleges felszámolásának lehetőségéhez is.

1.13. A tömeges oltások felfutása ellenére is perzisztáló ördögi kör

A tömeges, parenteralis oltások okozta új mutánsok újabb járványhullámokat váltanak ki, mely miatt a halálozások ismét megugranak, és ismét szükségessé válhat a korlátozások bevezetése.

Ennek különösen a munkaképes korosztály leginkább sújtott része (étterem, rendezvények stb) vonakodva vagy egyáltalán nem lesz hajlandó alávetni magát.  Ez a civil ellenállás méginkább megnyitja az utat a SARS-CoV-2 további, sokkal szabadabban és pusztítóbban terjedésének. A tömegoltás kezdetekor, vagy akár a közepén is, a populáció fogékony a fertőzésre, nincs még megfelelő populációs védelem, melyet az időseknél tovább ront az oltásokkal szembeni csökkent immunválasz, mely így emeli a mortalitást.  

Tehát a fenti ördögi kör, paradox módon, a tömeges oltás során történhet, és hullámról hullámra több áldozatot követelhet. Ezzel a helyzet kezelhetetlenné válhat. A generációk közötti feszültség a végletekig terjedhet.

A rövid idő alatt felgyorsuló drámai folyamat soha nem látott mértékben túlterhelheti az egészségügyi ellátórendszert, amelyet az oltások üteme nem lesz képes kompenzálni. Ez még jobban növeli a mortalitást, a gazdaság ismételten lassulni fog.

Generációs különbségek az oltással kapcsolatos attitűdöket és immunválaszokat illetően:

A kialakuló ördögi körben generációk közötti feszültség a végletekig fokozódhat, azáltal, hogy a fiatalok megdöbbenve tapasztalják majd, hogy tekintélyes számban lesznek az idősek között olyanok, akik visszautasítják az oltást.

A munkaképes korosztály mindeddig az idősek életének megvédése érdekében hozta ezt az iszonytató áldozatot. Ha nem hajlandóak beoltatni magukat, ezen idősek, akkor hogyan várható el a fiataloktól a további áldozat, engedelmesség?  Ennek a helyzetnek a nyilvánvaló megoldása csak az lehet, hogy az oltást visszautasító Veszélyeztetett Populáció (0,1-0,2 % a teljes lakosságnak) számára a társadalom felajánlja a fizikai elszigetelődés általi védettség lehetőségét.

Christian Drosten német vezető epidemiológus szerint „a tömeges oltás kezdetétől óriási gazdasági, társadalmi, politikai nyomás fog nehezedni az esetlegesen szükséges korlátozások bevezetése ellen, ami rövid időn belül vezethet újra az egészségügyi rendszer túlterhelődéséhez és következményes nagyszámú halálozáshoz.

A hétköznapi embereknek nehéz megmagyarázni a paradox módon magas halálozást és a folyamatban lévő oltás közepén megkövetelt további korlátozásokat. Az emberek számára úgy fog tűni, hogy az oltásokkal párhuzamosan a világjárvány tragédiája folyamatosan növekszik, a vakcina nem megfelelő hatékonyságú.

Amennyiben az oltást elutasító Veszélyeztett Populációt (VP) időben izoláljuk, elkerülhetnénk a nagyszámú halálesetet, és a rövid időn belül kialakuló kezelhetetlen helyzetet, ami azt eredményezné, hogy:

Az új mutánsok továbbra is ugyanazon VP-t támadják meg ugyanazzal a halálozási rátával.  A fiatalok megfigyelt „magasabb” halálozási gyakorisága számottevően nem csökkenti a még azonosítható és elszigetelhető VP arányát.  Ez a megfigyelés nem képezhet ellenérvet az elkülönítésük ellen.

1.14. Az eddigi oltások klinikai vizsgálatainak végpontjai nem vizsgálták a mortalitásra gyakorolt hatékonyságot, nem vontak be elegendő időskorút a vizsgálatokba. A megnyugtatóan hatékony, definitív oltás kifejlesztésének ez az alapfeltétele

A jelenlegi oltások elsődleges végpontja az intézkedéseknek megfelelő tüneti esetekre összpontosít. Nem tudják meghatározni a fertőzött résztvevők fertőződését, és ami a legfontosabb: a veszélyeztetett populáció halálozásának megelőzését.

Figyelembe véve az idősek csökkent megfelelését (4.6.2.) és csökkent immunválaszát (immunoszeneszcencia, 4.6.3.), valamint az oltások gyártása és forgalmazása által létrehozott szűk keresztmetszetet, még hosszú időt jelent a populációs szintű védettség kialakulását illetően, eközben, veszélyes környezetet teremtve a VP számára.

M. Ostermann: "Ahhoz, hogy az oltás valóban maximális hatást érjen el, csökkentenie kell a súlyos megbetegedéseket és a halálozásokat is.  Még nem tudjuk, hogy az oltások működnek-e a leginkább rászoruló idős veszélyeztetett populációban." Krammer: „Ha a vizsgálatba elegendő résztvevőt vennének be az ilyen idős csoportokból, lehetséges lenne a kifejlesztett vakcina rájuk vonatkozó hatékonyságának a meghatározása." A Robert-Koch Intézet nem javasolja az Astrazeneca oltásának beadását a németországi idősek számára.

Mivel a vírus egyedülálló tulajdonsága, hogy a populáció jól körülhatárolható és beazonosítható csoportjára veszélyes, ezért addig kell a hullámok idején ELSE szerint izolálni őket, amíg a számukra is megfelelő oltást ki nem fejlesztik. Ha az idősek ki vannak zárva a fejlesztésből, akkor meglehetősen nehéz számukra megfelelő oltóanyagot kifejleszteni.

1.15. Új megközelítés, megoldási javaslat = ELSE VP Protokoll

Az ELSE tanulmány egy új megközelítéssel, a megvalósíthatóság kidolgozott részleteivel nyújt megoldási javaslatot a várható nehezen kezelhető helyzetre és azt mutatja be, hogy körültekintő szakmaisággal és fegyelmezettséggel igenis lehetséges ezen Veszélyeztetett Populáció (VP) biztonságos elkülönítése kulturált, élhető körülmények felkínálása és biztosítása mellett – a hullámok tetőzésének idejére visszatérően -  mindaddig, amíg az ELSE és az oltakozási stratégiák közös eredőjeként a populációs szintő megfelelő védettséget biztosító NYÁJIMMUNITÁSI SZINT ki nem alakul.  Azt az ELSE stratégiát amikor a megfelelő Nyájimmunitási szintnek a kialakulása a VP izolálásával biztosított, a tanulmány az ELSE VP Protokoll elnevezéssel illeti.

1.15.1. Az ELSE VP Protokollon belül a Veszélyeztetett Populáció (VP) azonosítása az izolálás céljából

SARS-CoV-2 egyedülálló sajátossága, hogy a vírus súlyos, illetve halálos következménnyel, csak egy, perszonálisan beazonosítható szűk körű Veszélyeztetett Populációt (VP) fenyeget, akik túlnyomó részben az idős korosztályhoz tartoznak és különböző krónikus állapotokban szenvednek (2.5.).  Ez változatlanul igaz az új mutánsok sajnálatos térhódításával, ahol egyre több fiatalabb áldozat is jelentkezik, de több mint 90%-ban változatlanul jellemző az előbb említett 60 éven felüliekhez tartozó behatárolható VP-ra.

A tanulmány a CDC bizonyítéklistáit (2.4.2.), Nemzetközi Szervezetek adatait (WHO, Tessy, stb…, 2.4.3.) alapul véve, a szakirodalomban fellelhető összes jelentős metaanalízis, szisztematikus áttekintés és statisztika információit tömöríti annak érdekében, hogy az életkor és egyéb egészségügyi paraméterek (2.4.4.) valamint a társult betegségek (2.4.5.) összehasonlítása alapján megbecsülhető legyen a COVID-19 várható súlyossága, illetve végkimenetele. Az ily módon felállított irányelvek és pontrendszer (2.5.) alapján a helyi egészségügyi hatóságok, és főleg az őket a betegségükkel egyetemben ismerő háziorvosok, egyénileg véglegesítik a pontrendszert, beazonosítva a VP-t.

A VP-ba azok a társbetegséggel küszködők tartoznak, akiknél fennáll a kockázata, hogy szükségük lehet intenzív ellátásra, (ICU) a lakosságnak csupán 1,4% -át képezik (144 / 10k, IFR 0,9%, R0 = 2,4) és ezen esetek fele (0,7% = 72 / 10k) vezet halálhoz. Az adatok az Imperial College Report-9-ből (2.6.2.) kerültek adaptálásra.

Az ELSE VP Protokoll megoldást kínál az oltakozást kiegészítően a járvány kezelését illetően azáltal, hogy precízen izolálni képes az oltást elutasító, kiszolgáltatott lakosságot (0,2-0,3%), ezáltal nagyobb esélyt kínál a vírus felszámolására is.

Az ELSE stratégián belül a Veszélyeztetett Populáció (VP) izolálásának további indokai:

A jelenlegi helyzet teljesen más a korábbi oltásokhoz képest, abban a vonatkozásban, hogy a vírus egyedülálló tulajdonsága, hogy a populáció jól körülhatárolható és beazonosítható csoportjára veszélyes.  Erre épül az ELSE stratégiájának fő eleme.

1.15.2. Valóság vs. szkepticizmus az ELSE VP Protokoll szerinti Veszélyeztetett Populáció (VP)  izolálás stratégiáját illetően

A kiszolgáltatott Veszélyeztetett Populáció izolálásának lehetetlensége kiirthatatlan dogmaként rögzült a gondolkodásmódban.  A szkeptikusok kételkednek abban, hogy a veszélyeztetett idős lakosság valóban megvédhető lenne. Számukra olyan felszínes magyarázat, hogy több generáció él egy fedél alatt, vagy hogy a fiatalok idősek otthonában dolgoznak, és így tovább elegendő annak a következtetésnek a levonására, hogy lehetetlen megakadályozni a fertőzést.  A szakirodalomban nem található gondosan megtervezett, tudományos szempontból kidolgozott és elemzett tanulmány a veszélyeztetett lakosság biztonságos fizikai elkülönítését illetően.

A több tízmillió élet megmentésének lehetősége pedig megérdemelne legalább egyet.  

A szkeptikusok ezt csak úgy tudják elképzelhetőnek tartani, hogy a teljes idős korosztályt kellene izolálni. Ez a népesség 20-30%-át (3 000 / 10k) jelentené, ami nyilvánvalóan lehetetlenség.

Az egyre fenyegetőbben terjedő új mutánsok amelyek nagyobb transzmisziós dinamikával (R0) és az előző variánsokkal szemben kialakult nyájimmunitást áttörő tulajdonsággal rendelkeznek, indokolttá teszi, hogy nemcsak a vakcinát elutasító Veszélyeztetett Populáció, hanem a már beoltott Veszélyeztetett Populáció számára is szükséges felajánlani az akár üdülés szintű izolálás lehetőségét. (VPCRH 2.7.1.).

Ezért az alábbiakban az elemzés a továbbiakban nem csak az oltást visszautasítókra, hanem az Imperial College adataiból adaptált számok alapján (2.6.)  a teljes Veszélyeztetett Populációra (0,7% = 72 ezer fő) is vonatkozik az ELSE VP stratégia, ami aprólékosan kidolgozott részletekkel bizonyítja, hogy a Veszélyeztetett Populáció számára felajánlandó önkéntes alapon történő izolálás biztonsággal megvalósítható.  A szigorúan elkülönítendő szám csak 0,7% (72 ezer fő = 72 / 10k) a teljes népességnek. Egy ilyen alacsony számú populáció természetesen biztonsággal izolálható az ELSE által szisztematikusan megalapozott, protokollokkal, összehasonlítva a szkeptikusok által feltételezett óriási lakosság számmal (2-3 miillió fő =3 000 / 10k).  Az ELSE azt is bizonyítja, hogy akár több százezres nagyságrendű ember izolálása is biztonsággal lehetséges.  Az ilyen nagyságrendű pufferelés biztosítani tudja, hogy a szigorúan vett 72 ezer halálra predesztinált ember nagy valószínűséggel izolálásra kerül a többiekkel együtt. (2.7.). A Veszélyeztetett idős Populáció jelenlegi beoltottsága mellett a várhatóan szükséges – oltást visszautasító 60 éven felüliekről van szó – létszám a lakosság mindössze 0,2-0,3%-a.

A VP izolálása független a lakosság többi részének korlátozásaitól. A döntéshozók szabadon dönthetnek az epidemiológiai paraméterek, az ICU ágyak terheinek csökkenése vagy hiánya, halálozás, intenzív ágyak terhelése és az oltás tényleges előrehaladása szerint.

A szkeptikusok dogmaként rögzült gondolkodásmódja megakadályozza minden célirányosabb, szofisztikáltabb más megközelítés érvényesülését.  Nem tudnak továbbgondolkozni azon, hogy nem szükséges a 60 éven felüliek, a teljes a lakosság 20-30%-ának (Magyarország 2-3 millió fő) elszigetelése.  Természetesen nem is lehetne elkülöníteni ennyi embert, de biztonságosan el lehet különíteni azt a mindössze 0,7% -ot (70 ezer fő hazánkban 2.6.2), akiknek az élete valóban veszélyben volt az oltások előtt és egy még agresszívebb mutáns megjelenésével újra veszélyben lehet. Ők beazonosíthatók (2,4 és 2,5), és biztonságosan elkülöníthetőek (2,7).  Az ezen belül az oltást elutasítók aránya mindössze 0,2-0,3%  20-30 ezer fő/tíz millióból).

1.15.3. Az ELSE VP Protokollon belül a Veszélyeztetett Populáció (VP) izolálásának erkölcsi megalapozottsága

A VP izolálása nemcsak indokolt, hanem erkölcsileg is teljes mértékben elfogadható az alábbiak alapján:

A tanulmány bevezetésében már többször kérdőre vont egészséges gyerekek és fiatalkorúak beoltásának egyik érve ezzel véglegesen megszűnne, miszerint védeni kellene a Veszélyeztetett Populációt-t a gyerekkorúak  feltételezett transzmissziójától.

Az egységes megfelelő nyájimmunitás szintet a természetes és vakcina által kiváltott immunitással együttesen kell megformázni, a földrajzilag fehér foltokon még nem fertőzöttek további oltásával és az egész országban kiegyenlíteni a nyájimmunitás szintet. Ebben további segítséget nyújthat a gyorsteszt és a QR-kód beolvasása. Ezáltal a fertőzötteknek  a fennmaradó populációból történő azonosítása és elkülönítése méginkább lehetséges és méginkább csökkenti az átvitel dinamikáját.

Nem elhanyagolhatóan, célszerű lenne  meggyőznünk embertársainkat bizonyos kulturális körökben, hogy hagyjanak fel olyan kulináris élvezetekkel, mint a denevérevés, különösen például a Rhinolophus shamelit illetően  amely a SARS-CoV-3 potenciális jelöltjének a forrása.

A gyorsan kifejlesztett és beadott első oltások életképessége és ésszerűsége megkérdőjelezhető lehet, mivel az elsődleges probléma az egészségügyi ellátórendszert túlterhelő halálozások és súlyos esetek megelőzése, nem pedig az egyéb tünetmentes vagy enyhe esetek védelme a fertőzésektől.

 

  

1.9. Ábra. Svédországi állapotok 2020-ban fő gazdasági és halálozási mutatókat illetően. A jobb oldali kép a járvány tombolásának idején alkalmazott Svéd módszert illusztrálja.   „A vakcina bevezetése nem feltétlenül oldja meg azonnal az összes felhalmozott problémát. Az összetett problémák egyszerű megoldása nem lesz egyszerű. ” 

Anders Tegnell megóvta országát a korlátozó intézkedések okozta traumáktól.  A fiatalok végezhették tanulmányaikat iskola bezárások nélkül. A munkaképes korosztály szintén dolgozhatott és élhette az életét, aminek nem elhanyagolható eredményeképpen a gazdaság a legkevésbé sínylette meg a járványidőszakot a többi országhoz képest és ezekben a fiatalabb  generációban a  WELLBY  QALY mutatói mutatói sokkal jobbak, mint az EU illetve USA számai. A halálozások messze az európai átlag alatt maradtak és alapvetően azon idős Veszélyeztetett Populáció körében fordult csak elő, akiket előbb utóbb utolér a vírus, ha nincsenek a hullámok idején fizikailag is szakszerűen megvédve.

Kettő évvel később (2022 05 23  IHME) 10millió lakosra vetítve a következőképpen alakultak a kumulatív halálozási mutatók:

Norvégia: 5708 Finno.: 7813 Dánia: 10800 Svédo.: 18485
UK: 29133 Spanyolo.: 25422 Belgium: 27833 Európa: 26446


A SVÉD MÓDSZER sikerességének a következők voltak a fő elemei:

A JAPÁN MÓDSZER:

Japán alkotmánya tiltja a szigorú bezárásokat, (!) ezért más stratégiára volt szükség az átvitel visszaszorításához. Ez arra késztette japán társadalmat, hogy kövessék, illetve tartsák be az úgynevezett „3C –sanmitsu” (Closed environments, Crowded conditions and Close-contanct settings) szabályt, azaz kerülni kell a zárt környezetet, zsúfolt körülményeket és a szoros érintkezést, kontaktálódást. Japán széles körben népszerűsítette ezt a koncepciót, és arra kérte az embereket, hogy kerüljék a magas kockázatú tevékenységeket, például a karaoke bárokat, éjszakai klubokat és a beltéri étkezéseket. Az emberek nagyrészt betartották. Művészekből, akadémikusokból és újságírókból álló zsűri 2020-ban Japánban a sanmitsut választotta az év szlogenjének.
Hitoshi Oshitani Virológus Professzor, aki a Japán kormány tanácsadója a pandémiát illetően, a következőket nyilatkozta a Nature idei hasábjain:  ”..Gyakran olyan kifejezéseket használnak, mint a „kilépési stratégia” vagy a „visszatérés a normális kerékvágásba”. De közel sem tértünk vissza a normális kerékvágásba. A nemzeteknek továbbra is a legjobb egyensúlyt kell keresniük az átvitel csökkentése (szupresszió) és a társadalmi és gazdasági tevékenységek fenntartása között.  Hogyan?  Úgy, hogy a kultúrákra, hagyományokra, jogi keretekre és meglévő gyakorlatokra vonatkozó összes rendelkezésre álló eszközt felhasználva minimalizálja a szenvedést szerte a világon. Nincs tökéletes megoldás a járvány visszaszorítására, de a gondos tanulmányozás és kommunikáció elengedhetetlen…”.

Japán jelenlegi, 10 millió lakosra vetített kumulatív halálozási esete (2022 05 28   IHME): „mindössze” 12 674.

Tulajdonképpen a Svéd illetve Japán „járványkezelés” minden mozzanata arra irányul, hogy az idős Veszélyeztetett Populáció minél hatékonyabban izolálódjon el a lehetséges vírusforrásoktól, a fertőzés csökkentése érdekében. Ennek megfelelően mindkettő példa is azt támasztja alá, hogy az ELSE VP stratégiának megfelelően a Veszélyeztetett Populáció izolálásával és az intenzív esetek nem szétszórt, hanem koncentrált ellátásával a probléma gyökere van megoldva, ami elejét veszi minden további a társadalom munkaképes és tanuló egészére vonatkozó negatív következményeknek.

Tény az is, hogy a svédek a harmadik hullám idején az előzőkhöz viszonyítva erőteljesebb korlátozó intézkedéseket is bevezettek.

A szerzőnek az a véleménye, hogy a leghatásosabb járvány kezelési stratégia az ELSE. 

Az eddig alkalmazott módszerek akkor is hasonló eredményre vezettek volna, ha a járványcsúcsok idején mindössze egy öt napos időszakra szigorú, teljes kijárási tilalmat rendeltek volna el a hatóságok. Akiknél a vírus még a kezdeti latens, inkubációs stádiumban van, de fertőzőek, azok esetében ezen öt nap alatt a tünetek jelentkezésével kiderülne a fertőző státuszuk. Őket és a közvetlen kontaktjaikat a szokásos karantén betartására lennének kötelezve. Ezt követően csak a szokásos korlátozó intézkedésekkel folytatódna az élet. Viszont gyorsan kiderülne, hogy az új esetszámok látványosan lezuhannának, és sokkal hamarabb lecsengene a hullám, hiszen a terjedés fő hajtóereje a kezdeti tünetmentes esetek (szuperterjesztők és „normál” terjesztők) szabad mozgása az öt nap alatt megszűnne majd ezt követően ők is azonosíthatóak és karanténra kötelezhetőek lennének. Természetesen vannak ezen kezdeti öt napos periódust követően is tünetmentesek, akik szintén fertőzik a többieket. Viszont az ő jelentőségük – a szuper terjesztőkhöz (4.6.6.) és a kifejezetten tüneteket produkálókhoz képest – a populációra gyakorolt összes transzmissziót illetően nem meghatározó.  Ez különösen vonatkozik a gyerekekre és a fiatal felnőttekre az 1.2. fejezetben leírtaknak megfelelően.

Az öt napot úgy lehetne megoldani, hogy előre beharangozva, egy hétvégéhez, előtte és utána elosztva három napot hozzá kellene illeszteni.  A munkakiesés csökkentése érdekében lehet azt is, hogy bizonyos mozdítható munkaszüneti ünnepeket – mint pld május 1 - ide lehetne időzíteni vagy május 1-et munkanappá nyilvánítani. Ha éppen hármas vagy négyes ünnephez, húsvét, pünkösd illeszthető még kedvezőbb a munkakiesés vonatkozásában.
1.16. Az ELSE VP Protokoll izolációs stratégiájának további előnyei a Veszélyeztetett Populáció (VP) és a társadalom számára

Az ELSE VP Protokoll szerinti  VP izolálása a légkört normalizálja minden fronton és megakadályozza társadalmi felfordulást, következésképpen a társadalom idős és fiatal generációja közti feszültség enyhül, és a felszabadul tudományos életre nehezedő nyomás is. A csökkent compliance nehezen szüntethető meg gyorsan, mivel hosszú kampányt igényel (4.6.).

Azok számára, akik az izolálálást választják

Az ELSE izolálási stratégiája nem jár semmilyen kockázattal. A költség kevesebb, mint az intenzív kezelés költsége (1.12 ill. 2.7.1.). A társadalom nem izolált részének korlátozása a szükséges mértékben fenntartható. A megoldás ellen nehezen hozható fel ellenérv, etikailag is megállja a helyét.

A biztonságos és fertőzésmentes izolálás fegyelmezett, határozott kivitelezés mellett egyszerű a megvalósíthatósága (4.9.). 

Ez nem elméleti epidemiológiai, hanem egyszerű gyakorlati logisztikai feladat, amit célszerű katonai logisztikai szakértők vezényletével kivitelezni.  

A tanulmány ilyen mélységű, még apróbb részletekbe menő kidolgozásának elsődleges oka (2.7.2.-2.7.7.) az, hogy a szerző megpróbálja bizonyítani, hogy a VP biztonságos izolálása megvalósítható Az ELSE stratégia technikai vonatkozása nem jelent mást, mint egy szigorú fegyelmezettség mellett végrehajtott műveletet. Megfelelő, pontos tervezés és ellenőrzés esetén nem fordulhat elő fertőzés.

1.17. Az ELSE nemzetközi adaptációja

A COVID-19 vonatkozásában a módszeres összeesküvés elméletek korát éljük. Afrika lakói különösen fogékonnyá válhatnak erre, mivel egyre nehezebben vitatható félelem ölt testet a kontinensen, ahol a még most is felbukkanó szörnyű (pld Ebola) járványokkal kapcsolatosan ijesztőbbek a beidegződések, mint a világ más részein, a következők miatt:

Ehhez még kettő, az öszesküvés elméletet számukra megerősítő tény csatlakozik:

A fenti problémára a WHO vezetője is felhívta a figyelmet: „Nyersnek kell lennem: a világ egy moralis katasztrófa szélén áll, és ennek az árát a szegény országokban áldozott életek fogják megfizetniAz ENSZ főtitkára (Guterres) (Reuters, 2021 szeptember) etikailag a legrosszabb minősítéssel illette a világon teljesülő vakcina allokációt. A társaság éves, new yorki világkongresszusán következő üzenetet hagyta: „amíg a világ jóléti társadalmait immunizáljuk, és a fölösleges vakcinákat a szemétbe dobjuk, addig Afrika 90%-a egy dózis oltást sem kapott…ez egy moralis vádirat a világnak, obszcenitás. A tudományos vizsgán átmentünk, de az etikain csúnyán „F” minősítéssel megbuktunk”. Guterres terve, hogy a világ 70%-a kapjon oltást.  

Guterres továbbá felhívta a figyelmet egy növekvő geopolitikai problémára, miszerint fokozódik a szakadék és különbözőség USA és Kína gazdasági beállítottsággal, kereskedelemmel, pénzügyi és technológiai szabályok és a mesterséges intelligencia fejlesztésének elveivel kapcsolatosan. Szerinte ez egy újabb hidegháború kezdetét jelenti.

Az ELSE a fejlett világ 60-80%-os beoltottsága révén kialakult nyájimmunitási szintet tudja kiegészíteni a populációs szintű védettséget biztosító nyájimmunitás eléréséhez (ami jelenleg a mutánsok által gerjesztetten akár 90% is lehet) a halálesetek minimálisra szorítása mellett. Ezen túlmenően, ami talán kiemelt jelentőséggel bír az az, hogy a fejletlen régiókban, ahol az oltottság mindössze átlagosan 5% az ELSE és a COVAX együttes alkalmazásával a nyájimmunitás gyorsan utol tudná érni a fejlett világét, és ha egy időben tudnak a kellő védettséget biztosító, protektív szinten nivellálódni, akkor van esély a vírus globális szintű eradikálására. Tudniillik ennek az az előfeltétele, hogy sehol nem szabad maradnia világszerte olyan foltnak, ami lehetőséget biztosítana a kialakult nyájimmunitást áttörő újabb mutánsok kialakulásának. Ha ez valahol mégis óhatatlanul felbukkanna, akkor egy nemzetközi létszámában és felszereltségében megfelelő készültségben álló kommandó sietne a helyszínre, átvéve az intézkedések irányítását, akikkel a helyi hatóságoknak feltétel nélkül, kötelezően kell együttműködni minden tekinteben, - az ország lezárásától kezdve, a kontakt felderítésen át, a karanténok betartatását illetően – minden egyéb segítséget megadva számukra.

A következő fejezetekben (Módszer, Eredmény) demonstráljuk, hogy hogyan tud az ELSE segíteni a fejlődő országoknak is, különösen ilyen alacsony (5%) átoltottság mellett.   Ismételten: a vírus eradikálásának, kiirtásának letéteményese egy az ELSE és COVAX főszerepén alapuló nemzetközileg integrált „master plan” keretében történő, – az adott helyszínekhez adaptált -összehangolt stratégiája a világban és különös tekintettel ezekben a fejletlen régiókban.

2. MÓDSZER
2.1. ELSE  EPIDEMIOLÓGIAI MODELL (ELSE EM)

A könnyebb összehasonlíthatóság érdekében az ELSE-EM a Imperial College COVID-19 Response Team R. Verity , N. Ferguson (Report 9.) és a Harvard Group  SM. Kissler és M. Lipsitch által közzétett adatokra és paraméterekre van alapozva  (alapértelmezett értékek, default values). Egyébként  a modell lehetővé teszi az összes paraméter megváltoztatását.

Az ELSE EM a vizsgált populáció 2-4 korcsoportra (AG) történő szétválasztásán, a különböző idős korosztályok és a nem korlátozott munkaképes korúak speciális otthoni karanténján alapszik. Ez a modell lehetővé teszi, hogy mindegyik  csoportnak a jelentős része folytassa a normális életét és rövid időn belül generálja az állomány nyájimmunitását.

A modell az epidemiológiai paramétereket  (főleg az intenzív osztály terhelése) és a kialakuló állomány immunitási szintjét , figyelembe véve optimalizálja az intézkedés sorozatokat.. A feldolgozási adatok figyelemmel kísérésével a modell ütemezi az idős embercsoportok meghatározott számának lépésről lépésre történő belépésének dinamikáját az otthoni karanténból az egyre növekvő – nem izolált -   populációba, ami a populáció immunitásának fokozatos emelkedésével eléri a megfelelő védettségi szintet.. Ezenkívül a kompartment modellünk demonstrálni tudja a szezonális effektust  és a korlátozó intézkedések hatását az egészségügyi kapacitásra és a halálozásra.

A javasolt ELSE modell eredményeként elkerülhető az egészségügyi rendszer túlterhelése,  a t halálozási arány jelentősen csökken, és az élet gyorsan visszatér illetve folytatódik a normális  medrében.
2.1.1. A kompartment modell

Modellünk klinikai dinamikája SIR és SEIR kompartment  modelleken alapul, néhány releváns kiterjesztéssel és módosítással, az SM. Kissler szerint adaptált SEIRS átviteli modellt alkalmaztunk. 

A mérsékelt, enyhe vagy tünetmentes fertőzéseket illetően  a következőket vettük figyelembe (a fertőzések 95,6% -a), amelyek kórházi kezeléshez vezetnek, de nem kritikus ellátáshoz (3,08%), valamint a kritikus ellátást igénylő fertőzésekhez (1,32%). Ebben a kifinomult és kiterjesztett SEIRS modellben a betegség progresszióját még több paraméter felhasználásával szimuláltuk. Öt kategóriát határoztunk meg, például fogékony ( S - susceptible), kitett ( E - exposed ), fertőző ( I - infectious ), helyreállított ( R - recovered), kórházi ( H - hospitalized) és halott ( D - dead). A populáció négy korcsoportra osztható (AG1 – AG4). Jelen tanulmányban például AG1 = 0–59 év; AG2 = 60–69 év; AG3 = 70–79 év és AG4 = 80+ év. Ebben a modellben azátvitelt (transzmissziót) illetően, az egy főre jutó átlagos érintkezések számát ( b ), az érintkezésben lévő fertőző fertőzésre fogékonyak felé történő átvitel valószínűségét ( l i ) és  Ni  az érintkezési események hányadosa egy fertőző egyénre vonatkoztatva, ahol  i  a korcsoportokra utal (AG1 – AG4). A kórházi ápolás mértéke (ICU,  g h, i); gyógyulás ( g I, i; kórházi kezelés nélkül gyógyuló betegek és  gr, i; betegek, akik kórházi kezelést igényelnek, de túlélik); vagy a mortalitás ( g m, I; kórházi kezelést igénylő és nem túlélő betegek) szintén ide tartozik.  Ezen változók mindegyike a saját pályáját követi az eredmény felé, és ezeknek a kompartmenteknek az összege összeadódik a SEIR által megjósolt értékekkel. A latenciai periódus [ t 1 = 1 / n ] 4,6 nap. A fertőző periódus [ t 2 = 1 / g ] 5 nap. A korcsoportok (AG) között előre definiált kontaktmátrixot vettünk figyelembe ( pli, j) a két csoport bármelyike ​​között. A kontaktmátrix eleme (ei, j) megegyezik a csoportok tagjai közötti napi kapcsolatok számával.

 

Figure 2.1.
Figure 2.1.

2.1.1. Ábra A kiterjesztett kompartment modell kontaktmátrixa, beleértve a korcsoportok szerinti szétosztást (AG-1 ​​– AG-4). A korosztályok választhatóak. Az alsó táblázatban az alapértelmezett korcsoportokat mutatjuk be ebben a tanulmányban. Minden részhalmaz magában foglalja az általános dinamikát, amelyet a differenciálegyenletek írnak le.

2.1.2. A kompartment modell matematikai leírása

Mathematical description

2.1.3. Az epidemiológiai paraméterek

A differenciálegyenletekben használt változók meghatározása és a jelenlegi modellhez használt paraméterezésük:

The epidemiological parameters
2.1.4. A Vezérlőpult (CP – control panel) és a különböző ELSE stratégiák interaktív grafikus felhasználói felületen (GUI – graphical user interface) történő megjelenítésének magyarázata

Az alkalmazás letölthető: Download

A Vezérlőpult (CP) és az ELSE-EM modell és az ELSE VP Protokoll interaktív grafikus felhasználói felületének (GUI) magyarázata. A dinamikus pandémiás modellünk 10 differenciálegyenleten alapul, amelyek leírják a rekeszek közötti átmenetet. Megoldásunkat a Java 1.8 szolgáltatásainak felhasználásával, a Swingben tervezett, rendkívül interaktív grafikus felhasználói felülettel fejlesztettük ki.

The Explanation of Control Panel

RED: A vizsgált populáció és szubpopulációk beállítása.
KÉK: A járványparaméterek
NARANCS: Az egészségügyi ellátórendszer beállítása (intenzív osztály terhelhetősége – max ágyszám)
LILA: Kontakt matrix az alcsoportokon belül (epsilon).
ZÖLD: Eredmények. bal :  Általános eredmények; jobbra : a halálozások száma az egyes alcsoportokban

Figure 2.2. The control pane

2.1.2. Ábra A kezelőpanel (CP, felső) és az ELSE program eredményeinek interaktív grafikus megjelenítése (GUI, lent), JAVA (Java 1.8) kódolással.

2.1.1. Táblázat A magyar 10 milliós (a https://www.ksh.hu/interaktiv/korfak/orszag.html oldalról származó) népesség százalékos aránya  korcsoportok és a kapcsolódó Intenzív ágyak/10 ezer lakosság számra (ICU / 10k)vetítve szerint. A korcsoportok halálozási aránya az Imperial College 2,6,2, fejezetben leírtaknak megfelelően. (alapértelmezett számok. 2.6.2)

Korcsoport Kor Az
alpopuláció nagysága
ban-ben % Kritikus
ellátást igénylő számított esetek (ICU)
ICU/10k
AG-1 0–59 7 606 517 76.54% 7 256 9.5
AG-2 60–69 1 176 962 11.84% 18 085 154.0
AG-3 70–79 754 913 7.60% 42 358 561.0
AG-4 80+ 400 000 4.02% 78 101 1956.0
Összesen   9 938 392 100.00% 145 800  

Lehetséges nyilvánvalóan  más számokat rögzíteni, a vizsgált ország vagy régió demográfiai adatainak megfelelően, mint például a fejlődő országokban, a 2.2. táblázat által demonstráltan.

2.1.2. Táblázat Szimulált százalékos népesség egy fejlődő országnak megfelelően, amelynek lakossága körülbelül 10 millió, korcsoportok és a kapcsolódó ICU / 10k értékek szerint.

Korcsoport Kor Az
alpopuláció nagysága
ban-ben % Kritikus
ellátást igénylő számított esetek (ICU)
ICU/10k
AG-1 0–54 6 825 406 68.7% 3 927 6.0
AG-2 55–69 1 958 073 19.7% 18 041 92.0
AG-3 70–84 989 132 10.0% 76 442 773.0
AG-4 85+ 165 017 1.7% 27 986 1696.0
Összesen   9 938 392 100.00% 126 396  
2.2. Az IFR, az ICU halálozási arány, az R0-Re szerepe az ELSE VP kiválasztási kritériumaiban

Az ELSE VP protokoll a Veszélyeztetett Populáció (VP) célzott védelmét jelenti. A leghatékonyabb és legbiztonságosabb változat a Cruiserekben (tengerjáró akár 5 ezer utast is szállító hajók) , Resortokban és  Hotelekben történő izolálás. (VPCRH 2.7.1.3). Az ELSE VP stratégiája megelőzi az egészségügyi rendszer túlterhelődését, illetve annak és a társadalmi – gazdasági élet normál mederben történő folytatását egyúttal biztosítja a VP védelmét.

2.2.1. Az IFR és R0 megállapítása

A VP izolálása pár hónapig tart, amíg a Nyájimmmunitás (HI) el nem éri a megfelelő védelmi szintet. A VP számának felméréséhez meg kell becsülni az IFR-t. Jelentős számú kutatás kutatott és számtalan változatosságot váltott ki. Például az  eredeti kínai adatok szerint az IFR az összes korcsoportban 0,2% és 1,6% közötti átlagra becsülhető, míg a legidősebb korosztályban (≥80 év) 8% és 36% között mozog. Az LSTH (London School Trophical and Higiene) és az UCLA (University of California Los Angeles) elemzése az R0-értékek 1,5–4,0 közötti tartományát veszi figyelembe, a 4,0 pedig elfogadható maximumot képvisel bármilyen viselkedési változás vagy elszigetelési erőfeszítés hiányában, az 1,5 pedig egy valószínű alsó határértéket tükröz, adott korlátozási intézkedések már érvényben vannak a bevezetéskor. Izland legújabb tanulmánya szerint az IFR értéke 0,3%. A medián IFR 0,24% -ra következtett a szeroprevalencia adatokból.

Az összesített legjobb becslés - figyelembe véve a történelmi tapasztalatokat, az adatok tendenciáit, a fertőzések legnagyobb számát a lakosságban és a halálozások téves osztályozásának potenciális hatását - a A CEBM Oxford-tanulmányban a COVID-19 IFR feltételezett becslése 0,1% és 0,41% között van. Az esetek halálozási aránya országonként jelentősen eltér

Table 2.2.1

2.2.1Táblázat  COVID-19 IFR. Meta-analízis A hivatkozás alapján.

Másik szisztematikus áttekintésben és metaanalízisekben a 24 vizsgálat összesített becslése 0,68% -os IFR-t (95% CI 0,53–0,82%), vagy 10 000 fertőzés / 68 halálesetet jelzett. A heterogenitás rendkívül magas volt, az összes I2 meghaladta a 99% -ot (p <0,0001). A metaanalízis nagyon magas heterogenitása miatt azonban nehéz megtudni, hogy ez az igaz pontbecslést képviseli-e. Valószínű, hogy az életkor és valószínűleg a populációban előforduló társbetegségek miatt a különböző helyeken eltérő IFR-ek tapasztalhatók a betegség miatt. A metaanalízisben becsült R0 3,15 és egy másik tanulmányban 2,2 és 6,47 között változott (2,2 Riou és Althaus, 2,2 Li és mtsai, 2,6 Imai és mtsai, 2,7 Wu et al., 3,8 Read et al., 4,5 Liu et al., 4,08 Cao et al., 4,7 Sanche et al., 6,3 Sanche et al., 6,47) A New York-i esetek legújabb tanulmánya 0,97% -os IFR-t mutatott ki.

Arra a következtetésre jutottunk, hogy az optimális módszertan a valós körülmények megközelítésére, ha az IFR alapértelmezett száma 0,9% az ICU nélküli helyzetben (a CP csúszkája 55% -os értéken helyezkedik el), míg a halálozási arány 40% -kal csökken akik ICU-terápiában részesülnek (IFR = 0,6). Természetesen a kívánt érték a csúszkán keresztül szabadon beállítható a Vezérlőpulton (CP). (Nullától 100%  -ig, azaz legfeljebb 1,6% IFR-ig a CP ezen paraméterei alapján). Lásd a következő 2.2.2. részt.)

2.2.2. A halálozási arány az Intenzív Ágyak rendelkezésre állása vagy hiánya esetén

Az IFR becslésénél az egyéb tanulmányok  azt a fontos befolyásoló tényezőt, hogy  a súlyos illetve végzetes kimenetelű eseteknél történt-e Intenzív Terápiás beavatkozás vagy sem egyszerűen nem veszik figyelembe. A jelen tanulmányban a rendelkezése álló Intenzív Ágyak számát, az Intenzív kapacitást rövidítése ICU (Intensive Care Unit), az ellátást igényló COVID-19 betegek száma, illetve a kapacitás pedig tíz ezer lakosra vetítetten: ICU/10k.

A járványmodell paraméterezését illetően fontos megbecsülni a fertőzés után intenzív ellátást igénylő emberek számát (ICU / 10k) és a halálozási arányt intenzív kezeléssel és anélkül.
Egyértelmű példaként: a Diamond Princess-en ahol egyetlen ICU sem volt jelen, a becsült IFR minden életkorban 1,3%, 70 év alatt 6,4%, CFR pedig 2,6% és 13% volt illetve az idősebb utasok között.

A túlterhelt egészségügyi ellátásban nehéz felmérni az ICU-kezeléshez való hozzáférés arányát. Kínai vizsgálatokban az intenzív osztályon szenvedő betegek 29% -a, akik meghaltak, nem részesültek mechanikus lélegeztetésben, és ahol a rendszerek súlyos kritikus betegeket tapasztaltak, az intenzív kezelésre szoruló betegek akár 53,2% -a sem tudta ezt megkapni az erőforrások korlátai miatt. New York-ban 262 haláleset történt kórházi osztályokon és az intenzív osztályon kívül, szemben az ICU-ban elért 291 halálozással

Az amerikai atlantai három kórházban az eddigi összes halálozás egy kritikusan beteg kohorszban 30,9% (67/217) és 60,4% (131/217) beteg élte túl a kórházi mentést. A mortalitás szignifikánsan összefüggött az idősebb korral, az alacsonyabb testtömeg-indexszel, a krónikus vesebetegséggel és a mechanikus lélegeztetéssel. Annak ellenére, hogy világszerte már többször jelentették, hogy a kritikus betegek, különösen a gépi lélegeztetéstigénylő felnőttek halálozási aránya meghaladja az 50% -ot, a georgiai államban szerzett korai tapasztalatok azt mutatják, hogy sok beteg túléli a kritikus állapotú szakaszát a betegségnek.

24 vizsgálat legmeggyőzőbb adatai, amelyeken 10 150 beteg vett részt, azt mutatják, hogy az ICU halálozási aránya (95% CI) 41,6% (34,0% –49,7%) teljes ICU-tartózkodással rendelkezik. A meta-analízis nagyfokú heterogenitása ( I 2 = 93,2%) arra utal, hogy a vizsgálatok közötti túlélési arány nagyon változó. Ez a halandóság nagyjából következetes az egész világon. A járvány előrehaladtával a jelentett halálozási arány a 2020 márciusi 50% fölött, 2020 május végén közel 40% -ra csökkent. Ez a COVID-19 okozta ICU-n belüli mortalitás magasabb, mint általában más vírusok esetében tüdőgyulladás. Továbbá, az ICU befejezett epizódjaiból származó teljes halálozás jelentősen eltér a korai halálozási arányoktól néhány korai jelentésben.

Azonban egyik tanulmány sem nyújt információt az ICU jelenlétének vagy hiányának az IFR-re gyakorolt ​​hatásáról, természetesen a Diamond Princess esetek kivételével. A valós körülményekre vonatkozó releváns információk megkötésére azonban számos korlátozás vonatkozik, például az 58 éves átlag.

Az egyetlen tanulmány, ami  lehetőséget nyújtott  arra, hogy megbecsüljük az ICU jelenlétének vagy hiányának a halálozásra gyakorolt ​​hatását, az olasz tapasztalatok alapján született.

Figure 2.2.2. 

2.2.2. Ábra: 20 olaszországi régió adatai alapján; az interregionális esetek halálozási aránya (CFR) 7,5%, 3,1–16,7%, az ICU átlagos felvételi aránya 21,4%, 9,4–45,9%. Statisztikailag szignifikáns negatív korrelációt figyeltek meg a CFR és az ICU befogadási aránya (Pearson  r  -0,53,  p  értéke 0,014) és az  R 2 között 0,24, ami összefüggést sugall a mortalitás és a kezelés hiánya között az ICU-ban. Módosítva: Immovilli et al.közleménye alapján.

A fenti legmeggyőzőbb cikk alapján a CP-ben (Control Panel –Vezérlőpult)  40% -ot állítottuk be alapértelmezettként a kritikus esetekből (critical case) történt halálozást az ICU lehetősége adott a COVID-19 esetek számára (persze megfeklelő limitált számban – alapértelmezett 2500) . Szintén az olasz tanulmány alapján, CP-ben 55% -ot állítottunk be amikor az ICU túlterhelt, (az az nem hozzáférhető, magyarul nincs). Tehát a kritikus esetekből  történt halálozást- ha az ICU lehetősége már nem adott  1,38-szor nagyobbra becsültük, (40% * 1,38 = 55%). Ennek megfelelően az IFR:

2.3. A statisztikai és tudományos adatok szerepe az ELSE VP kiválasztási kritériumaiban
2.3.1. A SARS-CoV-2 fertőzések valós száma> 10-szer nagyobb, mint a jelentett esetek száma.

További óvatosság szükséges, hogy az értelmezett statisztikákból valódi következtetéseket vonjunk le. A Public Health England napi halálozási adatainak meghatározása azt jelenti, hogy mindenkinek, akinek bármikor volt COVID-je, együtt kell halnia a COVID-del is. A 2019-es koronavírus-betegség (COVID-19) járvány valódi mértéke az Egyesült Államokban nem ismert. A bejelentett 3,4 millió megerősített eset (2020. július 15-i állapot szerint) valószínűleg csak az összes fertőzés töredékét képviseli az Egyesült Államokban. A CDC által koordinált tanulmányból kiderült, hogy nehéz elképzelni a járványreakció sikeres következő szakaszát, amely ne foglalkozna a közösségben még mindig széles körben észleletlen fertőzésekkel. Az epidemiológusok úgy becsülik, hogy az eseteknek csak körülbelül 10 százalékát jelentik. A 84 ország MIT-csoportjának adatai szerint a halmozott esetek és halálozások becsült összege 10,5 és 1,47-szerese a hivatalos jelentéseknek, ami 0,65% -os fertőzési halálozási arányt (IFR) eredményez, az egyes országok között nagy eltérések vannak. A CDC igazgatója bejelentette, hogy a CDC szeroprevalencia-becslések alapján azt sugallja, hogy> tízszer több SARS-CoV-2 fertőzés fordult elő, mint az alapjául szolgáló tudományos jelentés által jelentett esetek száma.

Sőt, a WHO nemrégiben jelentette be a tagországok kormányainak résztvevőinek, hogy a világ népességének mintegy 10 százaléka fertőzött lehet SARS-CoV-2 vírussal. Ez az októberi becslés azt sugallja, hogy> 23-szor több fertőzés fordult elő, mint a megerősített esetek.

A fent említett vizsgálatok szerint a jelenleg jelentett 100 millió eset (2021. január vége) több mint 1 milliárd vagy 2 milliárd SARS-CoV-2 fertőzés lehet. A 2 millió haláleset ezen száma alapján a számított IFR: 0,20% és 0,10%.

Ezenkívül több mint 30 ország adatai szerint a halálozás meghaladja a becsléseket 25% -kal, mint azt általában előre jeleznék.

2.3.2. Az adatok fontossága és a tudományos irodalom értelmezése.

A már létező krónikus betegségek és a halálozáshoz kapcsolódó COVID-19 közötti megalapozott oksági összefüggést számos okból még nem történt meg tudományos igénnyel, mivel a

Az általában alkalmazott Cochrane Q-tesztje csak a jelenlétről vagy nem jelenlétről képes tájékoztatni, de a heterogenitás mértékéről nem. Ami viszont fontos tud lenni a COVID-19 gyorsan fejlõdõ,  heterogén vizsgálataiban az elõrejelzési tényezõkre (OR: Odds Ratio; HR: Kockázati arány) kritikus és / vagy halálesetek. Ezen rögzített hatású modellek helyett a véletlenszerű hatások modelljei inkább azt feltételezték, , hogy az egyes vizsgálatok során  különböző mögöttes valódi hatások lehetnek, amelyek az általános átlag körül oszlanak meg. Az átlag körüli konfidencia intervallumok (CI) a vizsgálaton belüli és a vizsgálat közötti variancia-összetevőket egyaránt tartalmazzák, és a bizonytalanságot is. Összefoglaló vagy alsó hatást adnak az átlagos kezelési hatás becslésére, és a CI a bizonytalanságot ábrázolja e becslés körül Az inkonzisztencia (I²) index a fokra vagy a diszperzióra utal, míg a  T 2 és a  T vagy a Tau  a heterogenitás mennyiségét számszerűsíti. A pontbecsléssel jelölt átlag és a hozzá tartozó konfidencia intervallumok együttesen a k a megfigyelt heterogenitás gyakorlati, valós következményeit fejezik ki.

Minél nagyobb az alapul szolgáló vizsgálatok hatásméretében a heterogenitás (variabilitás), annál nagyobb az un-súlyozás, és ez elérheti azt a pontot, amikor a véletlenszerű hatások meta-analízis eredménye egyszerűen a súlyozás nélküli átlagos hatásméret lesz a vizsgálatok során. A másik végletben, amikor az összes effektusméret hasonló (vagy a változékonyság nem haladja meg a mintavételi hibát), és a véletlenszerű hatások meta-analízise alapértelmezés szerint egyszerűen rögzített hatású meta-analízis (csak inverz variancia súlyozás). Ezért növekvő jelentőségű a tanulmányok heterogenitásának megfelelő megválasztása és a rögzített vagy véletlenszerű hatású metaanalízisek értékelése, amely elegendő adatot nyújt a sérülékeny betegek kiválasztási kritériumainak meghatározásához.

A kreatív készségeket úgy kell adaptálni, hogy összehasonlítsák az egyeztetett hagyományos meta-analízist, hogy a COVID-19-hez kapcsolódó gyorsan fejlődő újak között megfelelően meg lehessen különböztetni, értékelni és visszakeresni a releváns információkat.

A kiválasztott publikációk segítenek optimalizálni a kiválasztási kritériumokat. (2.4.)

A szerző tisztában van azzal, hogy az ELSE VP Protokoll megvalósíthatóságának ez a része az egyik kritikus feladat, ezért megismétli, hogy a betegek kiválasztási kritériumai reprezentatív demonstrációként szolgálnak a megoldási javaslat irányelveivel. A végső kritériumokat a WHO-nak, a CDC-nek, a Tessy-nek és az országok nemzeti egészségügyi hatóságainak kell véglegesíteniük.

Az idősek  száma magas (a népesség 20%-a), akiknek a túlnyomó része szintén valamilyen társbetegségben szenved,  amelyek többsége nem tekintendő a COVID-19 által okozott súlyosbító társbetegségnek, mint pld arthrózis.  -A releváns tudományos szisztémás áttekintések és a meta analízisek alapján történő racionális, komplex szakmai megközelítés viszont lehetővé teszi, hogy behatároljuk és beazonosítsuk azon betegeket,  akik potenciálisan valóban ki vannak téve a COVID -19 súlyos kockázatainak és a Veszélyeztetett Populáció tagjainak tekintendők.

A kiválasztás utolsó lépése a háziorvosoké, akik a potenciális VP-ról szóló szakmai és személyes ismereteik alapján képesek meghozni a végső döntést, amelynek objektivitását a kapcsolódó szakmai pontszámok biztosítják. Ily módon a kapott korlátozott számú (0,7%-a a teljes népességnek),  beazonosított Veszélyeztetett Populáció lehetővé teszi, hogy katonai fegyelmezettség és levezénylés mellett magas  biztonsággal és nagyobb puffer kapacitással (a 0,7% többszörösével, amibe a leginkább veszélyeztettek a szorosan vett VP biztosan bele kerülnek) izoláljuk őket. (2.5.)

2.4. Az ELSE VP Protokoll szerinti Veszélyeztetett Populáció (VP)  kiválasztási kritériumainak meghatározása
2.4.1. A COVID-19 patomechanizmusának átfogó ismeretének jelentősége a kritériumok meghatározását és a terápiát illetően

A bevezetőben a pathomechanizmust illetően taglaltakon (1.4., 1.5., 1.9., 1.10., 1.11.,)  túlmenően:

Még kiegyensúlyozottabb guidelinet állíthatunk össze a szelekciós kritériumok meghatározására, ha az alapvető patogenezist vezérfonalként tartjuk szem előtt. Ez különösen fontos a szelekciós eljárás lezárásához a háziorvosokat illetően, akik személyesen ismerik a betegeket. A háziorvosok hatékonyabban tudják azonosítani azokat, akiknek súlyos, már meglévő, halálhoz vezető állapota van. 
Ezen irányadó elv szerint a felső, majd az alsó légutakba behatoló vírus akadályozza az oxigénfelvételt és akadályozza a tüdővér perfúzióját, az 1.4.-ben leírtak miatt. Ennek megfelelően csökken a funkcionálisan még ép tüdőfelület. Ezt a romló szituációt az egyre erőtlenebb  szív egyre kevésbé tudja kompenzálni. Különösen, ha az alapbetegség eleve már a szivet érintette kifejezetten.  A SARS (Severe Acut Respiratory Syndrom) diktálta  kaszkádfolyamat progrediálása a vese és más fontos szervfunkciók összeomlásához és a végén szívmegálláshoz vezet.

Tehát ennek az elsődleges kiváltója és katalizátora  a  már a Bevezető 1.4.fejezetében leírtaknak megfelelően az „innate balance” megborulása, ami a vírus direkt károsító hatásán túlmenően a saját immunszisztémának a tüdőben lezajló „citokin vihar”-ként aposztrofált tünetegyüttese, ami a már meglévő (!) allosztatikus teher alatt egyensúlyozó szervezetet könnyen dekompenzálja, és a többi szerv funkcióinak összeomlásával szívmegálláshoz vezet. Az intenzív osztály rohanó légkörében a halál leegyszerűsített oka és a statisztikákban az ennek megfelelően rögzített státusz: szívmegállás.

A krónikus állapotok a fő regulációs élettani rendszerek, köztük a hipotalamusz – hipofízis – mellékvese tengely, a szimpatikus idegrendszer és az immunrendszer diszregulációját okozzák. Az ilyen, már meglévő állapotok krónikus jellege növekvő allosztatikus terhelést jelent, a test szabályozási rendszerei robusztusságának a csökkenését, megfáradását „wear and tear” idézi elő, ami a gyulladásgátló citokinek felhalmozódásával  negatív hatással van az immunrendszerre, ami fokozott érzékenységet eredményez SARS-CoV-2 okozta a súlyos szövődmények és következményes halál iránt.  A patomechanizmus immunológiai , funkcionális, genetikai és egyéb aspektusait mélyrehatóan, részletesen  számos kiváló publikáció elemzi.

A fentiek képezik a 2.4.-ben listázott tanulmányok következtetéseivel egyetemben a 2.5. fejezetben kidolgozott a Veszélyeztetett Populációra vonatkoztatott kiválogatási, beazonosítási és szelekciós kritériumok alapját.

A halálhoz vezető út végső lezárása a szívmegállás és itt merül fel a statisztikák problémája  pusztán a nyers adatok rögzítése miatt.Különbség van abban, hogy a halálozásokat ,i alapján tulajdonítják a SARS-CoV-2-nek: a betegséggel való halál (társulás) nem egyenlő a betegség miatt bekövetkezett hallálal(okozati összefüggés). A szakmai szabályok szerint az elsődleges a szívműködés fenntartása, amelyet az ICU személyzete alapvetően monitoroz. Szívmegállás esetén a szívelégtelenséget is a halál elsődleges okaként azonosítják.  A statisztikák ezért elmosódnak és átfedik az előzőleg fennálló szív- és érrendszeri betegségeket - ha egyáltalán az volt - és az ICU-ban kialakult fatális szívelégtelenséget. Ez alábecsüli a többi alapbetegség fontosságát, annak ellenére, hogy végeredményként azok okozzák a szívmegállást..  Szívmegállás nélkül nincs definitív halál. Az egy „kvázi” végső tünete egy komplex folyamat lezárásának, ahol, ha az egyéb szervek nem érintettek csak az eredendően kimerülés szélén lévő már eleve direkt szívbetegség (myocarditisz) okozta dekompenzált szív, akkor lehet felelőssé tenni önmagában a szívet a halál bekövetkeztéért.

Ehhez kapcsolódik a hipertónia különböző súlyossági besorolása. A kezdeti és különösen a kínai adatok kifejezett fontosságot tulajdonítottak neki. Ha a páciensnek korábban nem volt kimutatható, hogy jelentősen károsodott volna a szívműködése, de volt magas vérnyomása , akkor az intenzív terápiás orvos – akinek a vállán ott van még az adminisztrációs teher is, ahol az új helyzethez nem alkalmazkodó pld formanyomtatványok és főleg egyebek, nem csökkentik ezt a terhet, - logikusan társítja a magas vérnyomást a szívmegálláshoz, bár könnyen lehet, hogy a magas vérnyomást egy kezdődő vese funkció romlás produkálta.  Természetesen általában nyilvánvaló az összefüggés  a magas vérnyomás és az intenzív osztályon történő későbbi szívmegállás között.

2.4.2. A COVID-19-el társuló súlyos megbetegedést okozó krónikus betegségek CDC listája

A CDC-vel (Centers for Disease Control and Prevention) összhangban bármely életkorú, bizonyos alapbetegségben szenvedő embereknél fokozott a súlyos betegség kockázata a COVID-19 miatt.

A CDC követése, ha a COVID-19 bizonyítéka súlyos betegséghez kapcsolódik, megfelel a következő kritériumok bármelyikének: Legerősebb és legkonzisztensebb bizonyítékot a CDC a több kicsi vizsgálat következetesen megerősített bizonyítékaként vagy egy nagy vizsgálat erős meggyőző következtetéseként határozta meg.

CDC: Bármely életkorú, a következő betegségben szenvedő betegeknél  definitíve fokozott a súlyos betegség kockázata a COVID-19 miatt:

A következő   betegségekkel küzdőknél fennállhat a súlyos betegség kockázata a COVID-19 miatt:

2.4.3. A társult betegségek és a halálozás százalékos aránya

(A fejezethez kapcsolódó tanulmányok összefoglalását a 2.4.3. Táblázat tartalmazza.)

 Figure 2.4.3.

2.4.3. Ábra.  A WHO jelentése a WHO – Kína 2019-es koronavírus-kórral kapcsolatos közös missziójáról (COVID-19) (2020. február 16. és 24. )
A kiválasztási kritériumok a már meglévő feltétel alapján; a WHO adatai alapján előre jelzett társbetegségek. A halálozás az életkor előrehaladtával növekszik, a legmagasabb a halálozás a 80 év feletti emberek körében. A társbetegségben szenvedő betegeknél sokkal magasabb volt az arány: 13,2% a szív- és érrendszeri betegségben szenvedőknél, 9,2% a cukorbetegségnél, 8,4% a magas vérnyomásnál, 8,0% a krónikus légzőszervi megbetegedéseknél és 7,6% a ráknál. Míg azoknál a betegeknél, akiknek nem jelentettek társbetegséget, a CFR 1,4% volt.

A Imperial College a 9. jelentésben felhasználta a WHO adatait. Az azóta felhalmozott egyéb adatok is hasonló mintát mutatnak. Az Európai Epidemiológiai Felügyeleti Rendszernek (TESSy) jelentett adatok szerint a COVID-19 által április 22-ig elhunyt betegek alapbetegségei is hasonlóak voltak (5378 beteg adatai alapján)

Az ICU-gondozásban részesülő betegek becsült eset-halálozási aránya hasonló volt a CDC jelentésben, és a COVID-19 Válaszadó Csoport kijelentette, hogy minden felnőtt, függetlenül az alapfeltételektől és az életkortól, fennáll a súlyos betegség kockázatának a COVID-19 miatt. Ezenkívül a CDC COVID-19 Response Team 7 162 beteg közül is beszámolt az alapállapot és a súlyos kimenetel kockázati tényezője alapján az Egyesült Államokban 2020. február 12. és március 28. között.

A WHO viszonylag kevés olyan csecsemőről számolt be, amelyben megerősítették a COVID-19 jelenlétét. A fertőzöttek enyhe betegségben szenvedtek. Továbbra sem állnak rendelkezésre szilárd bizonyítékok, amelyek az alapbetegségeket a gyermekek súlyos betegségével társítják. 345 laboratóriumi vizsgálattal igazolt, COVID-19-ben szenvedő és az alapbetegségről teljes körű információval rendelkező gyermek közül 23% -nak volt alapbetegsége, krónikus tüdőbetegséggel (beleértve az asztmát), a szív- és érrendszeri betegségekkel és az immunszuppresszióval kapcsolatban. A z esetekről szóló beszámolók (2020 május) olyan akut betegség bemutatását írják le, amely hipergyulladásos szindrómával jár, amely multiorganikus kudarchoz és sokkhoz vezet. A WHO szerint csak a kezdeti hipotézisek szerint ez a szindróma a COVID-19-hez kapcsolódhat, a betegek többségénél pozitív szerológiát mutató kezdeti laboratóriumi vizsgálatok alapján.

Egy másik tanulmány hasonló következtetést tárt fel a gyermekekkel kapcsolatban. Az egyik lehetséges magyarázat a már meglévő humorális immunitás megléte lehet a nem fertőzött és az új koronavírusnak nem kitett embereknél. A SARS-CoV-2 S-reaktív antitestek a SARS-CoV-2-vel nem fertőzött egyéneknél voltak kimutathatók, és különösen gyermekeknél és serdülőknél voltak elterjedtek. A 12–17 éves serdülők körében a COVID-19 előfordulási gyakorisága körülbelül kétszerese volt az 5–11 éves gyermekeknek. Az alapfeltételek gyakoribbak voltak a COVID-19-hez kapcsolódó súlyos kimenetelű iskolás gyermekek körében.  (2020 március-szeptember között)

Különböző tanulmányok azt állítják, hogy ennek a jelenségnek az oka a legfiatalabb generáció robusztus T-sejt-aktivitásán alapul, vagy a gyermekek T-sejtjei képzetlenek, ezért nagyobb képességük lehet az új vírusokra reagálni. Alternatív megoldásként a gyermekeknek születésük óta erős természetes immunválaszuk lehet, bár ez felveti a kérdést, hogy miért nem észlelhető más vírusoknál, amelyek súlyos betegségeket okozhatnak gyermekeknél. Másrészt ez a szezonális, megfázásos koronavírusok elleni antitestek védelmének köszönhető, amelyek elburjánzanak a gyermekeknél. A gyerekek kisebb adagot kaphatnak, ha SARS-CoV-2-nek vannak kitéve, mert az orruk kevesebbet tartalmaz az ACE2-receptorok közül, amelyekhez a vírus hozzáfér. (2020 dec. Nature)

Svájci tanulmány 5039 megerősített esetről számolt be szeroprevalenciával. A SARS-CoV-2 által okozott 286 haláleset közül a legfiatalabb ember 31 éves volt. Hasonló IFR-eket (0,00032–0,0016% tartomány) becsültek 50 évesnél fiatalabb, 50–64 év közötti 0,14%, 65 éves és idősebb 5,6%, míg a népességet átfogó IFR 0,64%.

Izlandi tanulmány, életkor szerint rétegezve, az IFR lényegesen alacsonyabb volt a 70 éves vagy annál fiatalabbaknál (0,1%; 95% CI, 0,0–0,3), mint a 70 év felettieknél (4,4%; 95% CI, 1,9–8,4) ).

Egy JAMA-tanulmányban a 18-65 éves, illetve a 65 évnél idősebb korcsoportban szenvedők halálozási aránya, akik nem részesültek gépi lélegeztetésben, 1,98%, illetve 26,6% voltak. A 18 évesnél fiatalabb korcsoportban nem történt haláleset.

2.4.3. Táblázat A halálesetek és a meglévő körülmények százalékos aránya

Table. 2.4.3.

2.4.4. Válogatott metaanalízisek, szisztematikus válaszok és egyéb publikációk az ELSE VP Protokoll szerinti VP kiválasztási kritériumainak meghatározásához

(A kapcsolódó cikkek összefoglalását a 2.4.4. Táblázat tartalmazza.)

I. ZHENG Z és mtsai.

A CDC-vel egyetértésben a rendelkezésre álló meta analízisek egyik legmeggyőzőbb eredménye Zheng, Z és mtsai. a kritikus és halálhoz vezető COVID-19 esetek kockázati tényezőinek szisztematikus áttekintése. Alaposan figyelembe vették a kisebb értékelést, és meggyőzően alkalmazták a fix és véletlenszerű hatás modellt, és elvégezték a szükséges érzékenységi és szubcsoportos elemzést is, 13 vizsgálatot és 3 027 beteget bevonva. Az I2 statisztikákat alkalmazták a heterogenitás nagyságának felmérésére: 25%, 50% és 75% alacsony, mérsékelt, illetve 75% magas heterogenitás volt. A megfelelő hatás modell kiválasztása az elemzési eredmények alapján történt: a fix hatás modellt alkalmaztuk, ha I2 ≤ 50%, és a véletlen hatás modellt alkalmaztuk, ha I2 > 50%. Ha az eredmények között volt statisztikai heterogenitás, további érzékenységi elemzést végeztek a heterogenitás forrásának meghatározására. A szignifikáns klinikai heterogenitás kizárása után a randomizált hatásmodellt alkalmazták a meta analízishez. P <0,05 statisztikai szignifikanciának tekintettük. Az alapbetegségek, például a cukorbetegség, a szív- és érrendszeri megbetegedések és a légzőszervi betegségek aránya statisztikailag szignifikánsan magasabb volt a kritikus / halandó betegeknél a nem kritikus betegekéhez képest. A heterogenitási teszt eredményeit I2 = 45%, 37% és 50% -kal számoltuk. Így a rögzített hatású modellt alkalmazták a további elemzésekhez. Az alapbetegségek, például a cukorbetegség, a szív- és érrendszeri megbetegedések és a légzőszervi betegségek aránya statisztikailag szignifikánsan magasabb volt a kritikus / halandó betegeknél a nem kritikus betegekéhez képest. A heterogenitási teszt eredményeit I2 = 45%, 37% és 50% -kal számoltuk. Így a rögzített hatású modellt alkalmazták a további elemzésekhez. Az alapbetegségek, például a cukorbetegség, a szív- és érrendszeri megbetegedések és a légzőszervi betegségek aránya statisztikailag szignifikánsan magasabb volt a kritikus / halandó betegeknél a nem kritikus betegekéhez képest. A heterogenitási teszt eredményeit I2 = 45%, 37% és 50% -kal számoltuk. Így a rögzített hatású modellt alkalmazták a további elemzésekhez..

A dohányzás és a 65 évnél idősebb férfi, valamint a dohányzás a betegség progressziójának kockázati tényezője volt a COVID-19-ben szenvedő betegeknél (férfi: OR = 1,76, 95% CI (1,41, 2,18), P <0,00001; jelenlegi dohányzás: OR = 2,51, 95 % CI (1,39, 3,32), P = 0,0006). A dohányzó betegek nagyobb kockázattal szembesülhetnek a kritikus vagy halandó állapot kialakulásában, és a társbetegségek, például a magas vérnyomás, a cukorbetegség, a szív- és érrendszeri megbetegedések és a légzőszervi megbetegedések is nagyban befolyásolhatják a COVID-19 prognózisát.
II. Jing Y, és mtsai.

Figyelemre méltó a szisztematikus áttekintés és metaanalízis Jing Y et al. Értékelték a társbetegségek prevalenciáját a COVID-19 betegeknél, és megállapították, hogy az alapbetegség, beleértve a magas vérnyomást, a légzőrendszeri megbetegedéseket és a szív- és érrendszeri betegségeket, kockázati tényező lehet a súlyos betegeknél a nem súlyos betegekkel összehasonlítva. A vizsgálatba 1 576 fertőzött beteget vontak be, de közülük az egyik 1099 (Guan), a másik 9 beteget (Huang) érintett súlyokkal jelölt. (1-93%). A nyomon követés különböző hossza hiányozhat a heterogenitáshoz vezető eseményekből. Mivel csak néhány tanulmány hasonlította össze a súlyos és nem súlyos betegek komorbiditásait, nem végeztek érzékenységi és alcsoport-elemzést. Továbbá az I2 értéktől függetlenül (0-62%) véletlenszerű effektus modellt alkalmaztak.

III. Ssentongo P, és mtsai

Ssentongo, P., et al., A tanulmány amelyik átfogja  Európát, Ázsiát és Észak-Amerikát jelentős mintanagyságot ölel fel,  (N = 61 455) és számos tanulmányt (n = 19), azonban ezek közül  Feng et al. önmagában  44 000 beteget képvisel. Véletlenszerű effekt modellt alkalmaztak az I2 értéktől (0-87%) függetlenül, bár Egger tesztjét és tölcsértábláját alkalmazták. Az elsöprő nagy vizsgálatméret (N = 44 000 vs 61 455) és a véletlen hatás modell következményes használata a súlyok egy irányba történő újraeloszlását eredményezheti nagyobb és kisebb vizsgálatok között, és a heterogenitás növekszik, míg végül minden vizsgálatnak azonos a súlya, és nem lehetséges többé az újraelosztás.

Az eredmények egyébként azt sugallják, hogy a korábban fennálló krónikus betegségben szenvedő betegeknél a következő esetekben nagyobb volt a halálozás kockázata a COVID-19 miatt:

Nem találtak olyan tanulmányokat, amelyek beszámoltak az asztmáról és a COVID-19 halálozási kockázatáról.
IV. Robilotti EV, és mtsai

A Cox-regresszióval elemzett kohortvizsgálat a kockázati arányok előállításához: az életkor és a nem, valamint a klinikai érdeklődés és az előzetes eredmények alapján prospektívan + kiválasztott ko-variánsokhoz szorozva. A COVID-19 betegség súlyosságát meghatározó tényező a rákos betegeknél valamint a 65 évnél idősebb életkor és immunellenőrzéses (treatment with immune checkpoint) kezelés, míg kemoterápia és súlyos műtét nem. Még hiányosak az ismeretek abban a vonatkozásban is, hogy vajon maga a rák illetve   kezelésének mely aspektusai jelentik a súlyos COVID-19 kockázatát.

V. Williamson  E, és mtsai

Williamson, E. és munkatársai (LSHT London, CTM Oxford) Cohort-tanulmányában a COVID-19-hez kapcsolódó kórházi halálozással járó kockázati arány 17 millió felnőtt NHS-beteg kapcsolt elektronikus egészségügyi nyilvántartása alapján a 2.4.4. Táblázatban.

A LSHT, CTM, UCL, NHS, Imp. Coll. hasonló vizsgálata történt egy kockázat-előrejelzési algoritmus felállítását megcélozva  a COVID-19 felnőttkori halálozási eredményei vonatkozásábanami a 2.4.4. Ábrán látható.
VI. Chen R,  és mtsai

Chen, R és munkatársai retrospektív kohorszvizsgálata. 1590 kórházban ápolt, COVID-19-ben szenvedő beteg közül Kínában.

VII. Petrilli CM, és mtsai

Petrilli, CM és mtsai. demonstrálja a kritikusbetegséggel járó tényezőket 4103 COVID-19 betegségben szenvedő beteg körében New York-ban, többváltozós regressziós eredményben.

VIII. Wang L, és mtsai

Wang, L. és munkatársai tanulmányában a súlyos és kritikus esetek magas arányát és magas halálozási arányt figyeltek meg 331 egymást követő, 60 évesnél idősebb esetben.

IX. Mások

Lippi és mtsai eredményei a COPD ötször megnövekedett kockázatát mutatták súlyos COVID-19 fertőzéssel társítva.

Fadin, GP és mtsai. a kínai betegeken végzett meta-elemzést hat vizsgálatot illetően ( n  = 1687). A kedvezőtlen lefolyású betegeknél a cukorbetegség összesített aránya a kedvezőbb lefolyásúakhoz képest 2,26 volt. Ezen adatok alapján arra a következtetésre jutottak, hogy a cukorbetegség nem növelheti a SARS-CoV-2 fertőzés kockázatát, de ronthatja ennek eredményét új koronavírus betegség.

Svájci tanulmány 5039 esetben igazolta a szeroprevalenciát. A SARS-CoV-2 által okozott 286 haláleset közül a legfiatalabb ember 31 éves volt. Hasonló IFR-eket (0,00032–0,0016% tartomány) becsültek, 50 évesnél fiatalabbaknál, 50–64 év alatt 0,14%, 65 évesnél és idősebbeknél 5,6% -ig, míg a populáció egészére kiterjedő IFR 0,64%. Izlandi tanulmány, életkor szerint rétegezve, az IFR lényegesen alacsonyabb volt a 70 éves vagy annál fiatalabbaknál (0,1%; 95% CI, 0,0–0,3), mint a 70 év felettieknél (4,4%; 95% CI, 1,9–8,4) ). 

Egy JAMA-tanulmányban (5700 beteg) a 18-65 éves, illetve a 65 évnél idősebb korcsoportban szenvedők halálozási aránya, akik nem részesültekgépi lélegeztetésben, 1,98%, illetve 26,6% voltak. A 18 évesnél fiatalabb korcsoportban nem (!) történt haláleset.
X. A súlyos COVID-19 alapjául szolgáló genetika

Négy  súlyos COVID-19-ben szenvedő férfi betegnélaz X-kromoszóma TLR7 ritka feltételezett funkcióvesztés-variánsait azonosították, amelyek károsodott I. és II. Típusú IFN-válaszokkal társultak. Egy nemrégiben végzett genomikai vizsgálat feltárja az I. és III. Típusú IFN útvonal szabályozásában részt vevő felesleges mutációkat, amelyek meghatározhatják a fertőzés klinikai lefolyását. Ugyanezen szerzők COVID-19 betegek nagy immunológiai vizsgálatában olyan személyeket azonosított, akiknek az I. típusú interferonok (IFN-α2 és IFN-ω) elleni neutralizáló autoantitestek magas titerűek voltak, kb. 10% -ban (nők 2,6%, 12,5%). férfiak) súlyos COVID-19 tüdőgyulladásban szenvedő betegeknél. Ezeket az autoantitesteket nem találták sem tünetmentes, sem enyhébbenfertőzött, sem egészséges egyéneknél.  A betegek szűrése - amely két napot vesz igénybe - az interferonok elleni autoantitestekről, egy új eszköz az életveszélyes COVID-19 legnagyobb kockázatú egyének azonosítására. A közös genetikai variánsok egyúttal rámutatnak az új terápiás célpontokra a COVID-19 által súlyos kockázatnak kitett személyeknél.


2.4.4. Táblázat A halálozás HR-je, RR-je és / vagy OR-ja, valamint a társbetegségei a kiválasztott publikációk alapján

Kattintson a képre a nagyításhoz

Table. 2.4.4

 

Table. 2.4.4

Fig. 2.4.4.

2.4.4. Ábra A covid-19 halálának korrigált kockázati aránya (95% CI) a derivált kohorszban lévő férfiaknál, a bemutatott változókkal, a nélkülözéssel és a testtömeg-index (BMI) és az életkor frakcionális polinomjaival korrigálva.  (QResearch adatbázis 44. verziója; tanulmányi időszak 2020. január 24. és 2020. április 30. között). A hivatkozás alapján.

2.4.5. Az együttesen előforduló társbetegségek jelentősége az ELSE VP Protokoll szerinti  VP kiválasztási kritériumainak felállításában

Néhány társbetegség gyakran fordul elő együtt. Például a cukorbetegség és a COPD gyakran együtt jár hipertóniával vagy szívkoszorúér betegségekkel.

Guan WJ és munkatársai igazolták a rossz prognózis szignifikánsan megnövekedett kockázatát két vagy több társbetegségben szenvedő betegeknél azokhoz képest, akiknek nem volt vagy csak egyetlen komorbiditásuk volt. A veszélyességi arány (95% CI) 1,79 (1,16–2,77) volt a legalább egy komorbiditású betegeknél és 2,59 (1,61–4,17) a két vagy több társbetegségben szenvedő betegeknél. (p <0,05) Eredményeik arra utaltak, hogy a társbetegségek kategóriáját és számát egyaránt figyelembe kell venni a COVID-19-ben szenvedő betegek prognózisának megjóslásakor.

Fig. 2.4.5.


2.4.5. Ábra a.) Az időfüggő kockázat a társbetegséggel vagy anélkül szenvedő betegek között. b) Az időfüggő kockázat komorbiditás nélküli betegek, egyetlen komorbiditású betegek és két vagy több komorbiditású betegek között. Végpontok: belépés az intenzív osztályra, invazív lélegeztetés vagy halál. A hivatkozás alapján.

2.5. Összefoglaló paraméterek, az ELSE VP Protokoll szerinti (VP kiválasztási kritériumait illetően egy pontrendszer által reprezentáltan

A 2.4. fejezetben résszletezett publikációk alapján a szerző reprezentatív demonstrációként tesz javaslatot a VP betegek kiválasztási kritériumait illetően az ELSE VP Protokoll megvalósíthatóságát illetően. A végső kritériumokat  az országok erre illetékes nemzeti egészségügyi hatóságainak kell véglegesíteniük.

A kiválasztás utolsó lépése a háziorvosoké, akik a potenciális VP-ről szóló szakmai és személyes ismereteik alapján képesek dönteni a végső döntésig, amelynek objektivitását a kapcsolódó szakmai pontszámok biztosítják. Ily módon a kapott korlátozott számú (0,7%-a a teljes népességnek),  beazonosított Veszélyeztetett Populáció lehetővé teszi , hogy katonai fegyelmezettség és levezénylés mellett magas  biztonsággal és nagyobb puffer kapacitással (a 0,7% többszöröse, amibe a leginkább veszélyeztettek a szorosan vett VP-k biztosan bele kerülnek) izoláljuk őket.

2.5.1. Az ELSE javasolt pontrendszere életkor és különböző, már meglévő predesztináló állapotok és társbetegségek alapján, amelyek súyos  az Intenzív Osztályra (ICU) történő felvételéhez és / vagy halálához vezethet.

Table 2.5.1.

ICI : Immun Checkpoint Inhibitor; ** ID: Immundeficiencia;           *** IC: immunhiányos állapot;  **** Kortikoszteroidok vagy más immungyengítő gyógyszerek egyéb alkalmazása.         ***** Max. pontszámra jogosult VP akinek auto-Abs szűrhető ki az  I típusú IFN-sel szemben: szűrővizsgálat az immunglobulin G (IgG) autoantitestek (auto-Abs) semlegesítésére I. típusú interferon IFN (IFN-α és / vagy IFN-ω) / ID vagy IC állapot a vér, csontvelő vagy őssejtek átültetéséről 6 hónappal korábban; Sarlósejtes anaemia; Down szindróma;

A kiválasztási kritériumokat nagymértékben módosítandók annak a régiónak, államnak a morbiditása és mortalitása alapján, ahol végrehajtják. Hasonlóképpen fontos az aktuális egészségügyi kapacitás általában és az adott egészségügyi ellátás specifikus (ICU, ECMO, lélegeztetőgépek) képessége. Természetesen a fiatal lakosságtól és az immunológiailag legyengült populációtól (immunszuppresszió, nemrégiben befejezett kemoterápia stb.) Kortól függetlenül be kell őket vonni a programba.

A háziorvosokat már a folyamat kezdetétől aktívan be kell vonni.  Különösen fontos szerepük van, mert személyesen ismerik a betegeket, ezért tág (0–5-ös) tartományban jogosultak a végső pontozásra. A táblázat a 2.4. fejezet elemzése alapján a javasolt végső kiválasztási kritérium pontszámokat tartalmazza.

2.5.2. Táblázat Öt szimulált példa a betegekre az előző táblázatban. A szimulált példák még határozottabban  bizonyítják, hogy a VP személyre szabottan azonosítható az ELSE módszerrelFigyelemre érdemes, hogy a 85 éves „XT” (és a cukorbetegség, a COPD, a magas vérnyomás) pontszáma alacsonyabb, mint az „XY” a 68 évesé; „XV” 48 évesé; és „XZ” 38 évesé.

Table 2.5.2.

Az egészségügyi szempontok mellett más tényezőket is figyelembe kell venni. Például az üdülőhelyekhez és szállodákhoz való hozzáférés esetén a sűrűn lakott többszintes tömbökben élőknek előnyben kell lenniük a kertes házban élőkkel szemben, mivel a kerületbe szállítás, vagy akár a VPHQSB-ben történő ház körüli járás jelenthet megnövekedett fertőzésveszély.
Néhány egyéb megfontolás, tekintettel arra, hogy az intenzív vészhelyzet eseteinek és halálának elsődleges oka a súlyos akut légzési szindróma:

2.6. Az ELSE VP Protokollon belüli VP számának meghatározása
2.6.1. A VP szám meghatározása a statisztikailag kimutatott meglévő krónikus állapotok felőli megközelítéssel

A Veszélyeztetett Populáció becslése a fennálló  krónikus állapotok alapján (adaptálva a 2012 és 2016 között vizsgált amerikai felnőttek körében) 2.6.1.1. Táblázat.

A halálozási arány a különböző korcsoportokban szignifikáns összefüggést mutatott a fennálló krónikus állapotok számával és típusaival. Egyes komorbiditásoknak nincs releváns vagy azonosított hatása a COVID19 halálozására (például magas vérnyomás és lipid rendellenességek), míg más, légzőszervi megbetegedések jelentősen veszélyeztethetik a gyógyulást. Egy korábban közzétett keresztmetszeti elemzés (cross-sectional analysis) felmérte az egyesült államokbeli krónikus betegségek számát a különböző korcsoportokban. E tanulmány szerint 2016-ban az amerikai felnőttek körében körülbelül felének (49,8%, 117 millió) nem volt krónikus állapota. A tíz kiválasztott krónikus állapotból 24,3% -nak egy, 13,8% -ának kettő, míg 11,7% -ának három vagy több krónikus megbetegedése  volt a 2.6.1.1. Táblázat felső harmadában demonstrált adatoknak megfelelően.

Mint korábban említettük, nem minden krónikus állapot befolyásolja a COVID-et, főleg az asztma, cukorbetegség, hipertónia, felső légúti betegség. Ezzel szemben a hangulati rendellenességekkel, az arthrózisokés a gyulladásos ízületi betegségek nem jelentenek kockázatot a COVID-19 súlyos illetve halálhoz vezető eseteit illetően.  Az ezzel kapcsolatos tanulmányt jeleníti meg a 2.6.1.1. Ábra

Az 2.6.1.1. Ábrán jelzett tanulmány alapján a Veszélyeztetett Populáció behatárolása érdekében a 2.6.1.1.Táblázat felső harmadában szereplő eredeti számot 50%-kal csökkentettük. (2.6.1.1. Táblázat középső harmad).

Mivel az egyéb releváns tanulmányok   a lipid vagy koleszterin anyagcsere-rendellenességnek nem tulajdonítottak jelentőséget ami a a társbetegségek jelentette kockázat hatását 20% -ra csökkentette (80% -os csökkenés), (2.6.1.1. Táblázat alsó harmad). Következésképpen tanulmányunkban a COVID-19-hez kapcsolódóan két forgatókönyvet vettünk figyelembe  (50% ill. 80%).

Az életkor előrehaladtával egyre több a krónikus állapot.l Avizsgálatban résztvevők átlagosan 2,34 típusú krónikus betegségben szenvedtek. Életkoruk szerint a 65 és 69 év közöttieknél 1,88-szor, míg a 85 éven felülieknél  2,71-szer többkrónikus állapot állt fenn.

A fentieknek megfelelően az ICU / 10k becslését a 2.6.1.1. Táblázat tartalmazza. Jól láthatóan ez a megközelítés korrelál a 2.6.2. fejezetben, a tanulmányunk alapját képező Imperial College Report-9 –ből adaptált számadatokkal.

2.6.1.1. Táblázat Becsült százalékos arány és az USA-ban felnőtt, ≥18 éves, krónikus betegségben szenvedő betegek kiválasztott jellemzők szerint, National Health Interview Survey, 2012 alapján.  Népesség 1000-ben (ppl k). Az USA összes felnőtt lakossága 2012-ben: 234 millió személy. (Ward.BV et al.).

Table 2.6.1.1.

Figure 2.6.1.1.

2.6.1.1. Ábra A legmagasabb krónikus állapotok előfordulása az amerikai felnőttek körében (% -ban), amelyet 2014-ben vizsgáltak, a Robert Wood Johnson Alapítványtól és a Johns Hopkins Egyetemtől adaptálva. Ref.

A másik átfogó tanulmány, amelyik a fentiekhez hasonlóan közelíti meg a COVID-19 szempontjából fokozott kockázatnak kitett Veszélyeztetett populációt, szintén hasonló következtetéshez vezet.  (2.6.1.2. és 2.6.1.3. Ábra.)

. A Clark et al. nevével fémjelzett nagyszabású Lancet-ben (2020) megjelent tanulmány alapját a Global Burden disease Study 354 betegség 195 országból származó 1,7 milliárd egyént felölelő 1990-2017 közötti megbetegedésének elemzése képezi.

A WHO, valamint az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok ügynökségei által közzétett irányelvekből a súlyos COVID-19 fokozott kockázatával járó állapotok listája a következők: (1) szív- és érrendszeri betegségek, beleértve a magas vérnyomás okozta szív- és érrendszeri betegségeket; (2) krónikus vesebetegség, beleértve a magas vérnyomás által okozott krónikus vesebetegséget; (3) krónikus légúti betegség; (4) krónikus májbetegség; (5) cukorbetegség; (6) közvetlen immunszuppresszióval rendelkező rákok; (7) közvetlen immunszuppresszió nélküli, de a kezelés által okozott lehetséges immunszuppresszióval rendelkező rákok; (8) HIV / AIDS; 9. tuberkulózis (a látens fertőzések kivételével); (10) krónikus neurológiai rendellenességek; és (11) sarlósejt-rendellenességek.

A  tanulmány végkövetkeztetése az, hogy a fertőzés esetén kórházi felvételt igénylők aránya 4%, ami teljesen összhangban van a, a tanulmányunk alapját képező Imperial College Report-9 –ből adaptált számadatokkal. (2.6.1.2. és 2.6.1.3. Ábra.)

Fig. 2.6.1.2

2.6.1.2. Ábra.  A súlyos COVID-19 kockázati csoportjainak és állapotainak aránya. (Clark.A. és mtsai.)

Figure 2.6.1.3

2.6.1.3. Ábra A fokozott kockázatú és a súlyos COVID-19 fokozott kockázatú népesség aránya  országonként.(Clark.A. és mtsai.) Becsléseik szerint 349 millió (186–787) embernek - a világ népességének 4% -ának (3–9) - van kockázata arra, hogy a fertőzés esetén kialakuló COVID-19 miatt kórházba kerüljenek.

2.6.2. Az ELSE VP Protokoll szerinti VP szám meghatározása az Imperial College korosztályos számításának (Report-9) adaptálásával

A publikáció eredményeinek és következtetéseinek könnyebb összehasonlíthatósága érdekében a bemutatott tanulmány az Imperial College COVID-19 Response Team (9. jelentés) által alapértelmezett értékként közzétett összes adaton és paraméteren alapul Eszerint a becsült R0= 2,4, a tízmillió lakosság 81% -ának a megfertőződése mellett.. A közepes, enyhe vagy tünetmentes fertőzésekből (a fertőzések 95,6% -a), a kórházi kezeléshez vezető, de kritikus ellátást nem igénylő esetek aránya  4,4% (350 000 beteg) és a kritikus ellátást igénylők aránya  1,32%.

2.6.2.1. Táblázat Az esetek súlyosságának jelenlegi becslése. Az IFR-becslések Verity et al. közleménye alapján (Imp. Coll.)


Table 2.6.2.1.

2.6.2.2. Táblázat A 2.6.2.1 táblázatból adaptálva. ahol a népesség valós száma a magyar demográfiai adatokra vetítve 10 milliós népesség).


Table 2.6.2.2.

2.6.2.2. Táblázat  folytatása

Table 2.6.2.2. cont.

* Magyar demográfiai adatok;        
** A 2.6.2.1. Táblázatból levezetett esetek száma. A szürke vonal pontosan
a 2.6.2.1. Táblázat adatai . ban ben %;                   
*** A veszélyeztetett népesség száma (VP;           
*** Az ICU-esetek fele;            
***** Az ICU / 10k az előző adatok alapján számítva..

2.7. ELSE VP Protokoll szerinti VP izolálása

Ennek az alapos, legapróbb részleteket is feltüntető elemzés  elsődleges oka az, hogy a tanulmány minden szkeptikus számára kétségtelenül bebizonyítsa, hogy a VP fertőzésmentes, biztonságos izolálása – igenis (!) - megvalósítható. Hangsúlyozni kell azt is, hogy hozzáértő célirányosan képzett katonai logisztikai szakértőknek kell levezényelniük az izolálás procedúráját..
 A Veszélyeztetett Populáció izolálásának a következő szempontjai lehetnek (ld. 2.9.2.): :

A VP izolálása  -  a városokon kívül - a következő lakóhelyeket is érinti, ahol különös odafigyelést igényel.  Hangsúlyozva, hogy ha megengedhető, mindig  a VPCRH a leghatékonyabb megoldás.

2.7.1. Az ELSE VP  Protokoll szerinti VP izolálása üdülőhelyeken és szállodákban (VPCRH – Vulnerable Population Cruises  Resorts  Hotels)

A VPCRH a VP izolálásának legmegfelelőbb és leghatékonyabb helyszínei.

A VPCRH az összes VP jelöltet karanténba helyezheti, különös tekintettel a nagyvárosok sűrűn lakott, belső területeiről, idősek otthonaiból, falvaiból, valamint a több generációból álló területekre az elszigeteltség megoldására.  A VP a kritikus hónapokig, akár egy évig is a VPCRH-ban marad, a megfelelő szintű szolgáltatások igénybevételével együtt. . Ezeknek a helyeknek a kapacitása bőséges, többszörös a pufferkapacitás, akár 600/10k a szüken vett 72/10k VP-k számához képest. Ílymódon szinte biztos, hogy a legrászorultabbak a VP tagjai közül, szinte biztosan benne lesznek az izoláltak között. Ezen túlmenően elég tág a kapacitás ahhoz, hogy akik nem tartoznak szorosan a VP-ba, de van valamilyen betegségük, vagy félelmük a például a koruknál fogva, szintén lehetőséget kapjanak ezen üdülés szintű biztonságos elkülönítés igénybe vételéhez.

Cruiserek: Úgy tűnik, hogy a Noé bárkájának tekinthető Óceánjárók (Cruisers)  a legjobb választás az azonnali bevetéshez. A Cruisereket kezdettől fogva ritka érintkezésre tervezték a külvilággal, például alkalmi kikötői anyagbevitel (önkormányzat). Mielőtt felszállnának a cirkálókra, tanácsos azokat előzetesen a szállodákban összegyűjteni és folyamatosan tesztelni. Vagy ha közvetlenül felszállnak, akkor a Cruisernek indulás előtt legalább 2-3 hétig tartózkodnia kell a házikikötőben, hogy megbizonyosodjon a hajó vírusmentes környezetéről. Ezt követően nagyobb lehetőség nyílik mind a kapacitás, mind a szolgáltatás változatossága és minősége szempontjából.

Üdülőhelyek és szállodák (Resorts és Hotels): Azok az üdülőhelyek és szállodák, amelyek megfelelő környezetben találhatók, ahol ideális az elszigeteltségre a lehetőség (pld a balatoni tópart által eleve már félig zárt környezet). A helyszíni logisztikát (a betegek mozgása, a nem védett személyzet kapcsolata a betegekkel lejjebb  részletezzük. Ehhez teljesen egyedi tervezésre, logisztikára és sok más egyéb korlátozásra van szükség.


Kapcsolódó pénzügyi elvek (Megj.: Az intenzív ellátás költsége nagyjából hasonló hazánkban, mint az EU vagy USA-ban, mivel a költségek döntő részét az eszközös és gyógyszerészeti ráfordítások adják, nem pedig a humán erőforrás költsége):

Fig. 2.7.1.

2.7.1. Ábra A es hivatkozás alapján.

Az állam által a VPCRH szállásáért és szolgáltatásaiért fizetett díj többszörös nagyságrendben térül vissza az államnak , összehasonlítva az egészségügyi rendszer  költségeivel. A társadalmi-gazdasági élet újraindulásából keletkező GDP többlet mellett ez a költség jelentéktelenül eltörpül.

. A négy korcsoport közötti eredeti népességeloszlást (AG1–4, lásd a 2.7.1.1. Táblázatot.   2., 3. oszlop) felhasználva megbecsülhetjük a VP populációt ( 2.7.1.1. Táblázat). 4. és 6. oszlop) korcsoportok szerint előre meghatározott ICU / 10k alapján. 

2.7.1.1 . Táblázat Rendkívűl informatív táblázat az AG1 – AG4- ben, nyolc szegmensre lebontva, annak demonstrálására, hogy a szakmai hozzáértés mennyire pontosan tudja a költségvetésnek és a hatóságoknak prezentálni a sarokszámokat  Így a VP orvosi kezelésének pénzügyi terheit, és az ezzel kapcsolatos izolációs intézkedéseket (kinek, hol, mennyi, mennyi időre, milyen elvárt szakmai fokozattal, előírással, milyen komfortfokozattal, milyen saját hozzájárulással 2.7.1.3. táblázat).

Az első sor szemlélteti a VP / 10k száma akiknek ICU-ra van szükségük (a halálozási arány 50%) AG1-AG2-AG3.
A második sor az a VP / 10k száma akik még mindig intenzív ellátást igényelnek halál nélkül AG1-AG2-AG3.
A harmadik sor az a VP / 10k száma akiknek ICra van szükségük (a halálozási arány 50%) AG4.
A negyedik sor az a VP / 10k száma akik még mindig intenzív ellátást igényelnek halál nélkül AG4
A ötödik sor az a VP / 10k száma akik valószínűleg intenzív ellátásra szorulnak AG1-AG2-AG3
A 6-7. sorok a VP / 10k száma akiknek alacsonyabb költségek mellett intenzív ellátásra lehet szüksége AG1-AG2-AG3
A nyolcadik sor az a VP / 10k száma akik valószínűleg intenzív ellátásra szorulnak AG4


agépi lélegeztetés költsége 80 kUSD / fő;     
baz intenzív terápia költsége személyenként 30 kUSD;     
cHa kiszámítjuk a reálisabb 250 000–300 000 USD / fő értéket (54. oldal: 39–40)
az 559 VP / 10k összesített költsége kb. 150 000 000 USD lenne (8 / b sor)
38 220 helyett 000 $ (8. sor);   
dAG1-3 = VP (0-79) és AG4 = VP80 +

Amint azt egy előző szakasz bemutatta, a VP leghatékonyabb izolálása a meglévő cirkáló hajókon, üdülőhelyeken és szállodákban végezhető el, amelyek a járvány idején szinte üresek. Nagyon  alacsony  szállásdíj (100 USD / fő), a 2.7.1.2. arra a következtetésre vezethet, hogy egy ember elszigeteltségének teljes ára olyan olcsó, mint 10 000 $ 100 napig és 36 500 $ egy évig. Ebben az esetben alacsony áron a kormánynak kell fedeznie az összes kiadást, azonban mivel ez a költség csak az alapszolgáltatást tartalmazza, remélhetõ, hogy a lakosság általában ezt elfogadja.

A VP és a felesleges puffer esetében az exkluzívabb (magas árú) kategóriát megengedő I-II is bevezethető, ahol a kormány fedezi az alapszolgáltatást, és a többletköltségek felét sajátjuknak kell fedezniük ( 25% -os önerő és 75% -os kormányzati hozzájárulás).

A kellő többletszám elérése és a szálláshelyek telítettsége érdekében ez az elszigeteltség nemcsak a szigorúan alelnököknek ajánlható, hanem azoknak is, akik a többlet III-IV. 6. vagy 7. sorában vannak. (1 / B / 1. Táblázat). Számukra nagyon kényelmes, konzervatív árkalkuláció javasolt, például az alacsony árú ágyhoz csak 15% -os önrész és 85% -os állami támogatás szükséges. Ugyanez vonatkozik a magas árú kategóriára is, de ott már az önrész 50%. Egyéves számítást a 2.7.1.2 . Táblázat is bemutat.

2.7.1.2. Táblázat . Az alacsony és magas pénzügyi vonzatúszállások költségeloszlása.
Saját hozzájárulás és kormányzati támogatás.

Table 2.7.1.2

Ez a költségszámítás kétségtelenül azt bizonyítja, hogy a VP elkülönítése, még ha túl is van, lényegesen alacsonyabb összköltséget jelent ( kb . 50% 20 milliárd vs 38 milliárd USD / fő), mint az egészségügyi ellátás becsült költsége, ha nem izoláljuk az alelnök a világjárvány idején. Magas szállásár esetén az egészségügyi ellátás és a szállás költségei közel vannak egymáshoz. A reálisabb 150 milliárd tükrében az összehasonlítás nyilvánvalóbb. Nem említve az egész gazdaságot enyhítő hatást. Emellett ki kell emelnünk, hogy a VP protokoll keretében jelentős számú életet mentünk meg családjuk számára, ami semmilyen szempontból megszámlálhatatlan.

 

2.7.1.3 . Táblázat A VP izolálásának becsült pénzügyi költsége és a VP kapacitás javasolt telítettsége

Table 2.7.1.3

Lehetséges, hogy a cirkálók, üdülőhelyek és szállodák a fentieken túl, magán támogatással, állami támogatással megszervezhetők olyan magánszemélyek számára, akik biztonságérzetük és / vagy félelmük miatt nyugodtan akarják tölteni ezt az átmeneti időszakot. A VP-k szállítását az állam (katonai szolgálat) biztosítaná. Ezentúl a védett személyzetet és a folyamatos elszigeteltséget a fogadóhely biztosítja. A műveletek megfelelő szerződéses és biztosítási feltételek mellett történnének, hivatalos egészségügyi útmutatók alapján. Nyilvánvaló, hogy mivel az emberek 60 éves korukig dolgoznak, a 40-59 éves korosztályban kevés foglalkozás várható. Ez természetesen kormányzati támogatással valósulna meg. 2.7.1.4. Táblázat.

 2.7.1.4. Táblázat Javaslat kormányzati támogatásra az életkor szerinti rétegek szerint:

KOR Korm. Hozzájárulás Magas ár Korm. Hozzájárulás Alacsony ár
80+   50% 65%
70-79 40% 55%
60-69 30% 45%
50-59 20% 35%
40-49 10% 25%
A VPCRH foglaltság alakulása.

A VPCRH-t, VPD-t, VPHQ-t (2.9.2.) Azoknak is biztosítani kell, akik szigorúan nem tartoznak VP-hez, mivel ezt a lehetőséget etikailag nem lehet megtagadni tőlük, mert nem lehet megjósolni, hogy mikor kapnak biztonságos oltást amely, majd biztosan megakadályozza a halált. Amíg életük nincs veszélyben, ez komoly etikai kérdéseket vethet fel. Ez a túlzott pufferkapacitás révén lehetséges 72 / 10k-tól 600 / 10k-ig.

 A VPCRH protokoll potenciális fertőzésének minimalizálása érdekében figyelembe veendő ajánlások. (lásd 6.1. 1. függelék)


2.7.2. Az ELSE VP Protokoll szerinti VP izolálása a körzetekben (VPD – VP District)

Ha valamilyen okból kifolyólag a VPCRH telített vagy nem választható, akkor a VPD a következő lehetőség. Ha a VP izolálása pld néhány hónapig tart, amíg a HI megfelelő védelmi szintet ki nem fejlesztik. Ez az időszak nem tolerálható beltér között. Ezért országszerte elegendő számú nyitott körzetet hoznának létre, amely lehetővé teszi a lakosság nemcsak közvetlenül érintett 0,7% -ának, hanem akár 6% -ának elszigetelését is , biztonságos puffert biztosítva a potenciálisan halálos esetekre és megvédve a más idősek kirekesztése és halálfélelme. Fontos, hogy a szigorúan szervezett és elszigetelt közeg minden évszakban kényelmesebb és élvezetesebb légkört és kellemesebb életmódot teremtsen, akárcsak korábban.

A VP lehetséges száma a kerületekben.

A lehetséges kerületek kijelölése nyilvánvalóan a helyi sajátosságoktól függ. Ez a betegpopuláció földrajzi, labirintusú logisztikájának és fizikai kapacitásának függvénye az adott terület funkcionális sugara szempontjából. Az önkormányzat és a helyi rendőrség segíthet a kijelölésben.

A.2.1. Táblázat és táblázat. A.2.2. a 2. függelékben (6.2.)  tüntesse fel a kerületek lehetséges páciensszámát, bemutatva a 250-350-500 VP / kerület elhelyezését.
Szükséges a honvédség tagjainak száma.

Figyelembe kell venni, hogy nemcsak az aktív, hanem a leszerelt katonákat is el lehet látni a feladattal, még azok is, akik most nyugdíjas önkéntesek. Számuk a körzetek számától, az alelnök / körzet számától és a VPCRH-val, LTFC-vel, MMI-vel (katonai mobil egységek) stb. Kapcsolatos további feladataiktól függ. 
A szükséges katonákat az A.3 táblázat számítja ki . a 3. függelékben (6.3.)

 Amint ebben a fejezetben a szerző újra és újra azt akarja bizonyítani, hogy a fegyveres erők megvédik az országot minden támadástól. Jelenleg ez a feladatuk. A jelenlegi ellenség ma egyenruhás, kis lények, akik unortodox módon támadják hazánkat. Az amerikai elnök a vírusok elleni támadást háborúként is összehasonlította.
A VPD szállítása

A fő szállítmányozók természetesen irányított buszok. Aki nem tud gyalogosan mozogni, vagy túl messze van, katonai személyszállítók szállítják. A panelházak között a katonai dzsipek vagy a mikrobuszok hatékonyabbak lehetnek. Ki kell jelölni a szabadtéri helyekre vezető útvonalakat. Meg kell határozni azokat a helyzeteket, ahol a sérülékeny populáció mozgása szabályozható ( pl . Ellenőrizni kell az elkerülhetetlen kereszteződéseket, ahol fokozottabb figyelem fordult elő a külvilággal való érintkezés kockázatával).

 Protokoll fertőzés esetén

14 nap és tesztelés után azok az idősek, akiknek nincsenek tüneteik, visszatérnek a kerületi életbe. 

2.7.3. Az ELSE VP Protokoll szerinti VP izolálása az idős otthonokban

Kézenfekvő megoldás a VP (VPCRH) elkülönítése az idősek otthonából, megfelelő biztonságos helyre. Az otthonokban koncentráltan tartózkodnak a VP tagjai akiknek az egészségügyi állapota eleve már nyilván van tartva.,

Az USA lakosságának 0,5% -a él tartós gondozási intézményben, viszont a COVID-19 halálesetek 43%-a közülük kerül ki. Hasonló a helyzet Európában is.

. Az izolálás mellett is szükséges megfelelő intézkedéseket hozni. A potenciálisan fertőzött személyzet aktív megfigyelésével a betegek, a látogatók és az ellenőrzési intézkedések proaktív lépéseinek megfelelő alkalmazásával megakadályozható lett volna az Egyesült Államokban bekövetkezett halálozások egyharmada . Az idősek otthona elve egy  természetes menedékhelynek tekinthető, amelyet nem kezelnek megfelelően. . A WHO szerint - ha nincs jelzés a kórházba történő átadásra - a megerősített betegeket el lehet izolálni és ellátni az idősotthonokban.

Hasonlóképpen, a japán idősek otthonában bevezetett előírások szigorúak. Hatékonysága jelentősnek tűnik, csakúgy, mint az Egyesült Államokban és Svédországban. Japánban él a világ legidősebb lakossága. Mégis elkerülte a koronavírus válságát idősgondozási létesítmények. Az idős otthonokra és a krónikus kórházi osztályok számára a protokoll a 7. függelékben található.

2.7.4. Az ELSE VP Protokoll szerinti VP izolálása a többgenerációs populációban

Az idősek otthonaihoz vagy a sűrű belvárosi környezethez hasonlóan a VP protokoll VPCRH verzióját is alkalmazni kell. Ha ez nem kötelező és az önkéntesség miatt, sok VP maradhat a multigenerációs környezetben. Ebben az esetben a VP Protokoll VPHQBS-je alacsony (70-75%), vagy valószínűleg kisebb hatékonysággal tud ajánlani.

A háztartás kulcsfontosságú kontextus a COVID-19 továbbításához. A 65 évesnél idősebb lakossal rendelkező háztartások átlagos nagysága lényegesen nagyobb azokban az országokban, ahol alacsonyabb a jövedelem összehasonlítva a közepes és magas jövedelmű országokkal, növelve a terjedés lehetőségét általában, de kifejezetten erre a különösen kiszolgáltatott korra is -csoport. A korosztályok közötti kapcsolattartás országonként is eltér; magas jövedelmű környezetben az érintkezési szokások meredeken csökkennek az életkor előrehaladtával. Ez a hatás közepes jövedelműeknél mérsékeltebb, és alacsony jövedelműeknél eltűnik. A 65 évnél idősebbek 21% -a többgenerációs háztartásban él. Közülük a sérülékeny 65 év feletti népesség 21/10 ezer (0,21% / ppl) 50 év felett 26/10 ezer. A feladat ennek a 26 betegnek az elszigetelése tízezer lakosból. Ezért fog működni az idősek és a kiszolgáltatottak elkülönítése ahelyett, hogy nem. Csak egyszerűen el kell választaniuk magukat a VP protokoll VPCRH verziójától.

2.7.5. Az ELSE VP Protokoll szerinti VP izolálása a falvakban

Csakúgy, mint az idősek otthonában, a többgenerációs vagy a sűrű belvárosi környezetben, a VP protokoll VPCRH változatát is alkalmazni kell. Ha ez nem kötelező, és az önkéntesség vagy a VPCRH kapacitás hiánya miatt sok VP jelölt tartózkodhat a faluban, akkor a körülmények elemzésével a falvak körzeteinek kialakítását a következők miatt nem vesszük figyelembe:

A falusiaknak sokkal több emberi logisztikai és egészségügyi erőforrásuk lesz az erőforrások átcsoportosításával annak érdekében, hogy az intézkedések feloldásával biztosítsák a megszorító intézkedések felügyeletét a 10K-nál nagyobb településeken. Az ilyen éberség és felkészültség, amely a várható katonai-katonai akcióval összehasonlítható előzetes felkészültségen, az akció gyors, határozott katonai végrehajtásán alapul, szigorú protokoll-irányelvek alapján, hasonló szintű védelmet nyújthat az ott élő idősek számára, mint a Alelnök. Ha valaki hajlandó egy VP-terület közelében mozogni, vagy a VP-től elérhető távolságban él, akkor természetesen tagja lehet a VP-nek. Járványügyi szempontból a falu klaszterként működik, ahol - a VP elkülönítése után a VPCRH-hoz - a kontakt nyomjelzőknek szerepük van az SSE felismerésében, akiket egy másik faluba lehet „átvinni”, hogy gyorsabban és egyenletesen fejlődjön a HI, megakadályozva a földrajzilag fehér foltokat. (Lásd: „A SARS-CoV felszámolásának stratégiája az 1 / A bevezetőben).
 Ha fertőzés lép fel, akkor

2.7.6. Az izolálás implementációjának forgatókönyvei

Ez a tanulmány egyértelműen bizonyítja, hogy a fertőzések elleni védelem biztostható az izolálás során.elérhető, ha a megvalósítást mélységesen és apróbb részletekben is leírja. Az izolálásapróbb részletekig történő leírásánakelsődleges oka, az hogy a szerző megpróbálja bizonyítani, hogy a feladat megvalósítható!
A VP védelmével járó pontosság az elsődleges. Ugyanilyen fontos a VP hosszú távú toleranciájának megőrzése. Ez összefügg a megszorítások hosszú távú fenntarthatóságával. A társasági élet a többiek számára ezt követően két hónap múlva visszatér, de ezalatt az állomány immunitásának kialakulása és a folyamatok ellenőrzése több hónapig folytatódik, amely akár több hónapon át is eltarthat. Kivéve, ha ismét hullámokban zajlik a Nyájimmunitás kialakulása, mert ez esetben a hullámvölgyekben a VP tagjai visszatérhetnek otthonaikba. Ezért különösen fontos egy kényelmes miliő és egy kellemes légkör megteremtése, amelyek kellemesebb életmódot kínál számukra.. Olyat, hogha a feltételek megszűnnek, vágyakozó nosztalgiával  emlékezzenek erre az időszakra. .  A részletes forgatókönyv a 8. függelékben található.

2.7.7. Szükséges protokollok illetve utasítások az ELSE csoportok számára a fertőzés elkerülése érdekében

Ez a szakasz a 9. függelékben található.

2.8. A COVID-19 betegek számára biztosított Intenzív ágyak a számának meghatározása

Az Egyesült Államokban körülbelül 3,6 ICU ágy van 10 000 16 éves és idősebb emberre. Természetesen a számok régiónként eltérőek (Fort Collins, Colo. 1 / 10k - Slidell, La., 11 / 10k régió), az ICU foglaltsága 62% körül mozog. Ez az arány 45% -ra vagy annál alacsonyabbra csökkenhet, ha az intenzív osztály enyhe eseteit áthelyezik a szokásos ágyakba, ami azt eredményezi, hogy 10 000 emberre jutna 2,0 intenzív ágy. Ha az ICU foglaltsági arányt levinnénk 30% -ig vagy annál alacsonyabbra , azáltal,hogy az intenzív osztály enyhe eseteit visszahelyezzükthelyezése a szokásos ágyakba, 2,5 ezer intenzív ágyat erdeményezne  10 000 lakosra számítva. Tehát, ha a 3,6 / 10k kapacitás 2 000 pótágyat jelent a COVID-19 számára, akkor ahol a tényleges kapacitás 1 / 10k, az extra puffer ágy kapacitás csak 555 lenne, és fordítva, ha a kapacitás 5,4 / 10k, akkor  az extra puffer ágy kapacitás  3 000 lenne

Egy tanulmányban a lélegeztető gépek becsült száma szerencsére még több, 4,2 / 10k az ICU teljesítményének fontos szűk keresztmetszete. Másik lehet az ECMO, amely együttes fiziológiai hatást gyakorol a l, a kapcsolódó COVID-19 nem elérhető. De jó okunk van megbecsülni az ICU ágyak, a és az ECMO általános hatását, amelyek csak a modellben fejezik ki, hogy az ICU ágyak száma 2,5 / 10k, mint a 2,0 / 10k. Tehát 1,5 / 10k, 2,0 / 10k és 2,5 / 10k helyzeteket megvizsgálni, mert a lélegeztető gépek, az ECMO-k kompenzáló és kiegyenlítő hatása, a foglaltság növekedése (55-70% ) és a megyék közötti, államközi közlekedés lehetővé teszi.

A Harvard Globális Egészségügyi Intézet adatain alapuló ICU ágyak térképe azt mutatja, hogy az államok többsége (különösen a 100. hosszúságtól keletre, de a nyugati part elég jó) az alábbiakkal: az átlagos ICU ágyakat az átlag feletti ICU ágyakkal körülvett államok veszik körül, így akár mentőautóval is az államok közötti kiegyensúlyozástnagyrészt megoldható.

Az első hullám óta a fokozottfelkészülés Európában is hasonló intenzív kapacitásokat  eredményezett.

2.9. A nem gyógyszerészeti beavatkozások (NPI) magas hatékonysága az ELSE-ben
2.9.1. Klasszikus és hagyományos NPI és ELSE NPI

Az Imperial College COVID-19 Response Team a 9. jelentésben öt különböző nem gyógyszerészeti beavatkozás (NPI) relatív hatását mérte. Az enyhítési stratégia közül az otthoni eset-elkülönítés (CI), az Önkéntes Otthoni Karantén (HQ) (három hónapig, egy tüneti eset azonosítása, a közösségben minden kapcsolat 75% -kal csökken. Tegyük fel, hogy a háztartások 50% -a megfelel a és a 70 évesnél idősebbek társadalmi elhatárolódása (négy hónapig, a munkahelyi kapcsolatok 50% -kal, a közösségi kapcsolatok 75% -kal és a megfelelés 75% -kal) együttesen végrehajtva csúcs az ICU ágyigénye és a teljes halál 49-50% -kal csökken. (R0 = 2,4) A többi NPI által a teljes halálozás csökkenése a következő: PC (iskola közelebb) 2%, HQ: 31%. A 9. jelentés alapján becsült összhatás a tényleges járványi környezethez igazítható.

2.9.1 . Táblázat Hagyományos és egyéb NPI.

NPI NPI-hatás Megjegyzések Referenciák
PC (egyedül) (2%) Imp. Coll. Imp.Coll.: Report-9.: Report-
Maszk 20-30% IHME IHME  Nature 
Új busz (közlekedési) és bevásárló rendszer 10-20% ELSE*  
Házhoz szállítás önkormányzat szerint 10-20% ELSE*  
SDO 20% Imp. Coll. Imp.Coll.: Report-9
Szokásos viselkedés az intézkedések miatt 10-40% Imp. Coll. Imp.Coll.: Report-26
HQ 31% Imp. Coll. Imp.Coll.: Report-9
HQSD 33-51% Imp. Coll. Imp.Coll.: Report-9
HQSDO70+ 67-81% Imp. Coll. Imp.Coll.: Report-9
Svájci sajt modell 70% Az összes NPI kombinációja Ian Mackay
(EM)HQSB 85% ELSE**  
VPHQSB 70-85% ELSE**  
VPHQ 90% ELSE**  
VPHQ*** 95% ELSE**  
VPCRH/VPD 95% ELSE**  
VPCRH/VPD*** 98% ELSE**  

HQ = otthoni karantén; PC = iskola bezárása; SDO = Oldies társadalmi távolsága; SB = külön bolt és busz; * Nincs katonai ellenőrzés; ** Katonai ellenőrzés; *** a VP megduplázott feleslegéért;

ELSE modellünkben az NPI-k speciális kombinációját alkalmazzuk. A HQSB + NPI-ket alkalmaz, ahol a HQ hatékonysága bármely korosztály számára jelentősen megnő, kiegészítve további egyszerű előírásokkal. A szabályozásokat a Report-9-ből adaptálták, és az egyes korcsoportok azonosak. A „B” betű = Busz, ami azt jelenti, hogy nem lehet közlekedni a tömegközlekedéssel, ami a fő motiváció az otthon elhagyására. Az egyetlen elvárás a dedikált buszok előre meghatározott időzónában vagy nonstop a dedikált üzletek felé és visszafelé. Az autóbuszjáratok tartalmazzák a rendszeres fertőtlenítést és a szellőztetést naponta többször. Az „S” betű = Shop a vásárlási idő korlátozását jelenti a kijelölt időzónában vagy a kijelölt üzletekben nonstop. A boltokban és szupermarketekben rendszeres napi rendszerességgel - vagy sokkal hatékonyabban - nonstop.

2.9.2. Táblázat Több forgatókönyv és a hozzá tartozó NPI-értékek. A hozzájárult értékek összege nem haladhatja meg a 100% -ot

Table 2.9.2.

Példa : HQSB (gyenge): 10% + 10% + 10% + 10% = 40%

A maszk használatával kapcsolatban a szerző azt javasolja, hogy a maszkot néhány óránként permetezzük ezüstkolloiddal.

A szerző szerint a bevásárlóközpontoknak nem szabad szűkíteniük, hanem meg kell hosszabbítaniuk a nyitvatartási időt, például 5-ről 24 órára. Szükséges korlátozni az egyidőben tartózkodók számát, és távolságjelző táblákat festeni a fizetési pultok elé stb. Hasonlóképpen a munka- és iskolai órák (pl. 7-10 / 11-14 / 14-18 éves diákok) külön) a kezdet és a vég szétszórva, hogy a tömegközlekedés terhelése egyenletes legyen, és csökkenjen a zsúfoltság.

2.9.2. Protokoll az ELSE VP Protokoll szerinti VP tagjai számára

Az alacsony halálozási szám mellett ez a protokoll elősegíti a megfelelő HI kialakulását, amely önmagában képes felszámolni a vírust, de a leghatékonyabban a megfelelő oltásokkal ösztönzi.

VPCRH ÉS / VAGY VPD (3.4.1) Hatékonyság: 95% (98%, ha 2 vagy több felesleges puffer van)

Ez a VPD tagokra vonatkozó szabályozás nemcsak önkéntes, hanem rendkívül szigorú, szoros katonai ellenőrzés alatt áll, ezért feltételezhetjük, hogy a közösségi kapcsolatok 95% -kal és 100% -ban önkéntes megfeleléssel csökkennek A VPD-k és VPCRH-k telítettségét a 2.8 fejezetben leírtak szerint kell végrehajtani. Ezzel a kezdetektől sokkal több védő HI-generáló ppl áll rendelkezésre, másrészt a nem olyan idős ( azaz AG1-2) korosztályoknak nagyobb szükségük van a családra és a társadalomra.

VPHQ            (3.4.2)             Hatékonyság: 90% (95%, ha 2 vagy több felesleges puffer van)

A szabályozás kötelező és szigorúan személyesen ellenőrzött, feltételezhetjük, hogy 95% engedelmesség mellett 95% -kal csökkentjük a közösségi kapcsolatokat. A VPHQ-nak otthon kell maradnia, és szigorúan kint járhat a közvetlen szomszédságban, és katonai személyzet irányította és látta el őket. Tilos bármilyen közlekedést használni, vagy vásárolni. A különbség a VPHQ és a VPD között az, hogy mindketten otthon maradnak, és a VPHQ kint sétálhat a környéken vagy a környéken, míg a VPD ellenőrzött módon mehet a körzetbe. Ezért a sűrű területen élő VP-t célszerű elkülöníteni, különösen VPCRH-ban vagy VPD-ben, nem VPHQ-ban.

VPHQSB       (3.4.3.-6.)        Hatékonyság: 70-75% (80%, ha kétszer többletpuffer, 85%, ha 3 vagy több felesleges puffer)
Ezt leginkább a fejlődő országokban érdemes figyelembe venni, amikor a VPD, a VPCRH és a VPHQ nem lehetséges. Ebben az NPI-ben is izolálódnak a nulladik naptól kezdve. Ez nem az ütemezett belépési mód. Ez (EM) HQSB a bizonyos AG teljes ppl-jére vonatkozott (2.8.3.).

A szabályozás kötelező és szigorúan személyesen ellenőrzött, feltételezhetjük, hogy 70-85% engedelmesség mellett 70-85% -kal csökkentjük a közösségi kapcsolatokat. A képviselők és / vagy a rendőrök az arcfelismerés érdekében digitális eszközökkel is irányítanák őket. A hozzájuk kapcsolódó egyéb kritériumok megegyeznek az alábbiakban részletezett HQSB protokollal. A protokoll hatékonyságának bizonyítása érdekében az eredményeket több értékben (70-75-80-85%) értékelik az eredményben. A különböző hatékonyságok eredményeit ebben a szakaszban mutatjuk be, ami még 70% -nál is elfogadható. Az eredmények arra utalnak, hogy ez biztosítja a legoptimálisabb, legrugalmasabb és legkevésbé erőforrás-igényes és rendkívül alkalmazkodó, mindenütt elérhető logisztikát, akár 85% -os hatékonysággal.

A fertőzés lehetőségét nagymértékben csökkentheti a kijelölt buszok és üzletek protokollja a következő non-stop formában:

Minden tömegközlekedési eszköz és szupermarket egyszerűen és könnyedén irányítható, minimális emberi erőforrásokkal, képviselő vagy rendőr alkalmazásával. Ezeknek az egyéni korlátozásoknak és kombinációjuknak az eredménye és jelentősége az, hogy egy elkötelezett korosztály elhagyhatja otthonát és kiment a biztonságos közeli kerületben, ahol lakik, de az emberek nem tudnak máshová menni, csak a rendőrök.

Ily módon a gyakorlatban - ami összefügg a korábbi VPHQ protokollal - az idős lakosság találkozóit csak rokonok és unokák számára korlátozzák. Céltudatos, jól megalapozott és határozott kommunikációval azonban a kormány egyértelművé tenné hozzátartozóik számára, hogy idős szeretteik élete ezentúl csak rajtuk múlik ebben a világjárványban. Ha nem tartják be a szükséges utasításokat vagy szabályokat, és nem tartják be a jól ismert szükséges társadalmi távolságot és egyéb higiéniai gyakorlatokat (kézmosás, maszk viselése stb.), A biztonság nem tartható fenn. Az önkormányzatok az élelmiszerek kivételével további kellékeket és házhozszállítást (személyes szükségleteket) biztosítanának, amelyek az üzletekben nem kaphatók. Jegyvásárlás vagy a 2. fejezetben leírt egyéb szabályok bevezetése, a helyi szokásos feltételeknek megfelelően ajánlott. Ha egy vagy két régi rokon ugyanabban a háztartásban él, mint a házastárs, ugyanaz a korlátozás vonatkozik rájuk. A többgenerációs háztartások, sűrű körzetek, idősek otthonainak megvalósíthatósági problémáját a 2.7.3. és 2.7.4. Alapvetően célszerű elkülöníteni a VPCRH-ban. (2.7.1.)

2.9.3. Az ELSE EM HQSB protokoll a korcsoportokra (AG) bontott teljes népességet illetően (3.3 és 3.5.)

A HQSB + Age Group (AG), például pl. HQSB55–69 (AG3) és/vagy HQSB80+ (AG4) stb. Ütemezett belépési módon alkalmazza az NPI-ket. Az „EM” mindig ütemezett belépést jelent. Ez az ELSE EM HQSB az adott AG teljes populációjára van vonatkoztatva.. A Veszélyeztetett Populáció (VP) ebben az esetben nincs izolálva. Benne maradnak az adott, hozzájuk tartozó korosztályos csoportban,  AG-kban.

A rendeletnek kötelezőnek kell lennie ezen protokoll során. Feltételezhetjük, hogy a kapcsolatok száma 85% -kal csökken a közösségben, az ellenőrzött kötelező szabályozás (NPI) végrehajtásának 85% -os engedelmességének és megfelelőségének eredményeként. Az alap HQSB forgatókönyv szerint kiszámítottuk az AG3 és / vagy AG4 populáció kívülállóinak 15% -át, akik nem tudják vagy nem akarják betartani a szabályokat, csökkentve a hatékonyságot.
Feltételezzük, hogy az ELSE EM HQSB korcsoportok (AG4 és opcionálisan AG3) 15%-a megfertőződik, mert figyelmen kívül hagyja a szabályok betartását. Ily módon a populáció ezen része arányosan megnöveli a másik AG-ben a népesség (ppl) és az ICU / 10k (az  a VP-vel megegyező) számát az AG1-2-ben feltétlenül, az AG3-ban opcionálisan) a kezdetektől (90. nap) kezdve a belépés előtti időszakban a 2.9.3. Ábra és a 2.9.3. Táblázat. A megfelelő csoportok új ppl és ICU / 10k [AGn] 'értékei szintén módosulnak az eredeti ppl és ICU / 10k [AGn] és a megfelelő populáció átlagolása alapján.

Ha az AG3 és az AG4 beütemezése a véglegesen kialakult HI-plató után történik, akkor az (EM) HQBS a maximális hatást fejtheti ki, mivel az 85%. Ha az AG3 és az AG4 beütemezése korábban történik meg, mint a végül kialakult HI-fennsík, az (EM) HQBS alacsonyabb hatékonyságot mutat, és a halálozás aránya a csoport fennmaradó 85% -ából (plusz az átvitt 15% -ból) nyilvánvalóan ekvivalensen magasabb , amely megfelel az aktuális HI tényleges védőhatásának.

A HQSB az ELSE EM modell mellett alkalmazható. Ugyanakkor bármely folyamatban lévő járványban nagyon hatékony, adaptív kiváltó mechanizmusként („Adaptív Trigger”)-ként is alkalmazható, ha a tényleges járványparaméterek ezt bármikor szükségessé teszik a megfelelő helyeken, a megfelelő idő alatt

Figure 2.9.3

2.9.3. Ábra  A VP stratégia sematikus ábrázolása, kiválasztva a ppl és az ICU / 10k 15% -át az AG3, AG4 (idős (EM) HQBS-ben lévő) idős korcsoportokból, és két alcsoportban az 15:85. E modell szerint az a1 + a2 (AG3-ból) és b1 + b2 (AG4-ből) alcsoport nem felel meg a korlátozásnak, és nem keveredik az AG1-be, illetve az AG2-be. Az a1 és a b1 az AG1-be kerül, korlátozott korlátozásokkal és a karantén hiányával, míg a2 és b2 az AG2-re kerül

2.9.3. Táblázat. Ha az AG3 nem az (EM) HQBS-ben van, hanem csak az AG4, akkor feltételezzük, hogy az AG4 csak 15% -a nem képes teljesen elkülönülni a vírustól, vagy figyelmen kívül hagyja a szabályok betartását, így a populáció ezen része arányosan növekszik a ppl és az ICU / 10k (mint VP) átkerül az AG1-3-ra.

2.9.3. Táblázat Külön példa az AG3 és AG4 15% -ának AG1 és AG2 csoportosítására, 15:85 arányú eloszlására az (EM) HQBS protokollban, amint azt a 2.9.3. Ábra mutatja.

Az ELSE EM-et lehet kombinálni az ELSE VP-vel.  Például ELSE VP: az AG1-3 VPCRH, VPD vagy VPHQ (nulla belépési nap) és ELSE EM: az AG4 az (EM) HQSB80+ kombinációja ütemezett belépési napon, amikor a jelentős hatalmas számú VP elkülönítése az AG4-től nem lehetséges, technikai és/vagy forráshiány miatt. (lásd: 3.7. Fejezet és az (EM) HQSB80 + indoklása a 3.8.3-ban)

Table 2.9.3.

2.9.4 . Táblázat Módosított korcsoportos populáció és ICU / 10k az AG1–4 ​​esetében, amikor az AG3 és AG4 VP stratégiával módosul, amint az a 2.7.3 . Ábrán látható . A teljes népesség 9 938 392.

Table 2.9.4.

 

3. EREDMÉNYEK

Ez a fejezet nem csak a fejlett országok esetében, ahol az oltottság mértéke 60-80%, hanem különösen a fejletlen országok esetében bír jelentőséggel, ahol az oltottság mértéke átlagosan 5%. A fejezetben taglalt különböző megoldások közül messze a legeredményesebbnek az bizonyul, ha Veszélyeztetett Populáció (VP) izolálásra kerül, aminek az elnevezése: ELSE VP Protocol (3.4). Ez ráadásul szükségtelenné teszi a Nem Gyógyszerészeti Intervenció (Non Pharmaceutical Intervention NPI 2.9.1.) alkalmazását is, nem leterhelve az egészségügyi rendszert és megkímélve a társadalmi gazdasági életet.

Ez a fejezet rendkívűl sok matematikai, epidemiológiai és újonnan a nemzetközi irodalomban, akár mint a régi (Mc Cormick 1927-SEIR), vagy a közelmúltbeli (1960-„original sin”) és a jelenlegi járvány által kitermelt terminológiákkal (SEIRS, NPI) fejezi ki magát. A természetes – intervenciókkal nem befolyásolt – járvány rövidítése: NOB (Natural OutBreak). Ennek a paraméterei adják a további összehasonlítások alapját. Ezek erőltetett magyarra fordítása nehezíti a megértést, mint ahogy az klasszikus példaképpen a „lézer” szóval történt, amíg meg nem honosodott. Ezért kérem az olvasót, hogy az angol verziót – megértéssel -  vegye figyelembe.

3.0 Előzetes eredmények és a lényeg rövid összefoglalása

Az ELSE VP protokoll (3.4.)  hatékonyságának bizonyítása érdekében az bemutatunk néhány elméleti esetet annakdemonstrálására, hogy az ELSE VP protokoll messze a legnagyobb mértékben tud hozzájárulni a járvány legelőnyösebb megoldásához. Modellünkben a járvány 2020-ban a 90. napon kezdődik (az első nap március 31.-ét nulla napként ábrázolta). Ez volt az az idő, amikor a WHO kihirdette a járványt (március 28.),

1. vizsgálat: A természetes járvány (1. eset), az NPI (2. eset) és az ELSE protokoll (3. eset) összehasonlítása

Az első tanulmányban összehasonlítjuk a járvány kimenetelét, az ICU ágy hatását ( 1. eset ), az NPI hatékonyságát ( 2. eset ) a (NOB) modellje alapján és az ELSE stratégiát ( 3. eset ). rövid bemutató a 3.0.1 . Az első esetben ( 1. eset ) csak az ICU ágyszámát (0-tól 25 000-ig „korlátlan” számig) és az NPI-paramétereket (1-től 0-ig változtatjuk a kezelőpanelen és% -ban kifejezzük a szövegben) ). A (NOB) járvány görbék fejlődésének összehasonlítása , a különböző intenzív egységek ágy-kapacitása mellett ( 3.0.1 . Ábra) ) kétségtelenül azt bizonyítja, hogy egy „korlátlan” (> 25 000 ágy befogadóképességű) és rendkívül drága egészségügyi ellátási rendszer is csak 27% -kal (19 755 haláleset csökkenése) képes csak csökkenteni a halálozások számát. Három példát emelünk ki a következő részben. A nulla (0) ágy az egészségügyi kapacitás hiányát jelenti ( 1a . Eset ). A 2 500 ágy ( 1b eset ) és 25 000 ágy ( 1c eset)) modellezi a normál alapértelmezett és a korlátlan egészségügyi kapacitásokat. Következtetésként kijelenthetjük, hogy az ágykapacitás növelése csak marginális hasznot eredményez, mivel a halálozások száma az extrém egészségügyi költségvetés ellenére csak 27% -kal csökken. Hangsúlyozni kell, hogy az összes számított pontban a fejlődő HI értékek jelentős szintet értek el (> 65%). Az 1a. És az 1b. Eset járványának fejleményeit, egészen annak befejezéséig, a 3.0.2. És a 3.0.3 . Ábra szemlélteti.

Figure 3.0.1.

3.0.1 . Ábra Balra : Halálozások száma az intenzív terápiás egységben rendelkezésre álló ágyak számától függően a (NOB) szimuláció esetén. 3.0.1

Táblázat Összefoglaló az előzetes eredmények Study-1 , Case-1a-1c .

Table 3.0.1.

NOB = Natural OutBreak; ppl = népesség; AG = korcsoport; ICU = intenzív osztály.

3.0.2. Ábra A. Az 1a . Eset tanulmánya , az ICU ágy nélküli NOB. A felső grafikon a pandémia alakulását az idő (hónap) függvényében ábrázolja. A bal oldali alsó vonal grafikonja a halálozások számát mutatja az idő függvényében (AG). Az oszlopdiagram az alsó sorban, a jobb oldalon mutatja a halálozások számának megoszlását a négy korcsoport (AG) között abszolút értékben és százalékban (%).


3.0.3. Ábra Az 1b. Eset tanulmánya , a természetes járvány 2500 intenzív ágyon. A felső grafikon a pandémia alakulását az idő (hónap) függvényében ábrázolja. A bal oldali alsó vonal grafikonja a halálozások számát mutatja az idő függvényében (AG). Az oszlopdiagram az alsó, jobb oldalon mutatja a halálozások számának megoszlását a négy korcsoport (AG) között abszolút értékben és százalékban (%).

A médiában gyakran emlegetett alternatív járványkezelés az NPI protokoll alkalmazása ( 2. eset ). A 2. esetben a NOB járványainak kimenetelét modelleztük különböző NPI-kkel (0%, 20%, 40%, 60% 100%), ahogy a 3.0.4.képviseli. Mint nyilvánvaló, az NPI magas védelme drámai csökkenést okoz a halálozások számában, függetlenül az ágyak számától. Magas védelem alatt (az NPI meghaladja a 40% -ot) az állomány immunitásának (HI) nincs esélye a kívánt értékre (> 58%) kialakulni. Ez azt jelenti, hogy a korlátozások feloldása után a járvány mértéke visszatér az eredeti szintre. Következésképpen a legtöbb esetben bármely nonprofit eszköz vagy ezek kombinációinak 20% és 100% közötti alkalmazása csak elhalasztja a drámai eredményt.

Ezek az eredmények lehetővé teszik azt a következtetést, hogy az NPI-protokoll szüneteltetheti a járványt, de az NPI-protokoll alkalmazása nem szüntetheti meg a járványt, kivéve egy elméleti összességében a háborúhoz hasonló kijárási tilalmat három hétig, egyszerre a szóban. Ha az NPI-szabályozás lazul, a görbék mérséklése után a fertőzés újraindul. Csak elmozdítja a forgatókönyv többi részét és a csúcsokat, ami az egészségügyi ellátórendszer többnyire túlterhelt szegmenseihez vezet.

3.0.4 . Ábra 2. eset. A NPI függvényében bekövetkezett halálozások száma a Természetes járvány szimuláció esetében, figyelembe véve az intenzív terápiában rendelkezésre álló ágyak számának három forgatókönyvét (0 - fekete; 2 500 - piros; 25 000 - kék). A lila sáv (jobb tengely) a három esetben az állomány immunitásának alakulását (%) mutatja. A többi paraméter alapértelmezettként van beállítva.

Figure 3.0.4.

A harmadik alternatíva az ELSE stratégiánk. Az első körben ( 3. eset ) egyszerűsített ELSE-1 protokollt alkalmaztak, hogy érthetőbb következtetést hozzunk az ebben a szakaszban. Az ELSE-1 protokoll a teljes populációt négy korcsoportra osztja (AG1 – AG4). Itt az AG1 és AG2 ki van téve a fertőzésnek a 0. naptól kezdve. A AG3 és AG4 csoportok hagyjuk visszatérni a lakosság után egy meghatározott eltolt időszak (X = 0-260 nap), amint azt a ábra. 3.0.5 Rigth . Az eredményeket a 3. ábra foglalja össze . 0,5 Balés világosan mutatja, hogy az X belépési dátum meghosszabbítása drámai csökkenést okoz a halálozások számában, szinte az ágy befogadóképességétől függetlenül. A maximális karanténeltolódás 80% -os csökkenést eredményez. Ráadásul kifejezettebb, hogy a 150 napos (5 hónapos) műszakban a halálozások száma már szinte független az intenzív osztályon fekvő ágyak számától, így kevesebb terhelést jósolnak az egészségügyi ellátórendszer számára. Sokkal fontosabb, hogy a 3.0.5. Ábra minden pontján a fejlődő HI értékek jelentős szintet értek el (> 54%). Ez az eredmény lehetővé teszi arra a következtetésre jutást, hogy az ELSE-1 stratégia az újrakezdés esélye nélkül felszámolhatja a járványt. A járvány kialakulását két kiválasztott példa képviseli, ezek az X = 60 napok ( 3a. Eset)) és X = 90 napos karanténeltolódások ( 3b . eset ) a 3.0.6 . ábrán . és 3.0.7 .

3.0.5 . Ábra Balra : a 3. eset összefoglalása (ELSE-1). A karanténeltolódástól függő halálozások száma (X napokban) az intenzív terápiában rendelkezésre álló ágyak számának három példájára (0 - fekete; 2500 - piros; 25000 - zöld). A pontok fejlődő állománymentességét lila sávok képviselik (a kalibrálás a jobb tengelyen van). Jobbra : Az ELSE-1 modell karanténrendszere a Case-3 tanulmányhoz.

3.0.3a . Táblázat Az 1. vizsgálat (ELSE-1), 3. eset előzetes eredményeinek összefoglalása.

3.0.3b . Táblázat Folytatódott az 1. vizsgálat (ELSE-1) (3. eset) előzetes eredményeinek összefoglalása.

3.0.6. Ábra A 3a. Eset tanulmánya , az ELSE-1 protokoll 60 napos karanténidővel. A felső grafikon a pandémia alakulását az idő (hónap) függvényében ábrázolja. A bal oldali alsó vonal grafikonja a halálozások számát mutatja az idő függvényében (AG). Az oszlopdiagram az alsó, jobb oldalon mutatja a halálozások számának megoszlását a négy korcsoport (AG) között abszolút értékben és százalékban (%).

3.0.7. Ábra A 3b. Eset tanulmánya , az ELSE-1 stratégia 90 napos karanténidővel. A felső grafikon a pandémia alakulását az idő (hónap) függvényében ábrázolja. A bal oldali alsó vonal grafikonja a halálozások számát mutatja az idő függvényében (AG). Az oszlopdiagram az alsó, jobb oldalon mutatja a halálozások számának megoszlását a négy korcsoport (AG) között abszolút értékben és százalékban (%).

2. tanulmány: A NOB (1. eset) és a kifinomult ELSE-2 protokoll (4. eset) elemzése
A következő bekezdésben négy kiválasztott pandémiás helyzetet hasonlítunk össze és elemzünk. Az első két eset ismét a természetes járvány kitörését jelenti , nulla ICU-ággyal (0 ágy, az 1a . Esetben ) és az ICU ágyak tipikus számával (2500 ágy, az 1b . Esetben ). A 4. eset és az 5. eset a kibővített ELSE-2 protokollnak felel meg, ahol az AG2, AG3 és AG4 csoportok egy meghatározott eltolt időszak után léphetnek egymás után a társadalomba (eltolás = X, 2X és 3X az AG1, AG2 és AG3 esetében ). Az időszak eltolódásai X = 60 ( 4a eset ) és X = 90 nap ( 4b eset ), amint az a 3.0.8 . Ábrán látható.

3.0.9. Ábra bal oldali grafikonja összefoglalja a négy eset eredményeit. Ez egyértelműen képviseli az ELSE-2 protokoll jótékony hatását a halálozások számának csökkentésében. A halálozások száma mind a négy korcsoportban (AG1–4) csökken, különösen az AG3 és az AG4 esetében, éles ellentétben az 1. esetgel . Ennek oka kizárólag az ELSE-2 protokoll hatása. Hangsúlyozni kívánjuk, hogy a 4a és 4b esetek esetében az AG1 és az AG2 esetében is csökken a halálozások száma , összehasonlítva a NOBos 1a és 1b esetekkel . Ez a hatás a 4a. És a 4b . Esetben korlátozott kapcsolattartási számnak tulajdoníthatóa járvány elején. Ez a megfigyelés annak a végső bizonyítéka, hogy az ELSE-2 a leghatékonyabb stratégia, amelynek a pandémiás beavatkozások során mindig elsőbbséget kell biztosítani. Meg kell említeni, hogy a járványos időszak az ELSE-2 esetében 9-11 hónapra meghosszabbodik, a NOB esetében az eredeti 5 hónapos előrejelzett pandémiás időszak helyett.

3.0.8 . Ábra A karantén rendszere ELSE-2 protokoll esetek 4, adott hónapban.

3.0.9 . Ábra . Balra : Az ELSE-2 protokoll ( Case-4a , Case-4b ) jótékony hatása , beleértve az AG1 – AG4 (zöld) szekvenciális bejegyzéseit, összehasonlítva a Natural Outbreak két , 0 ágyas esetével (fekete, Case-1a ) és 2 500 ágy (piros, 1b . eset ). Jobbra : A járvány végén előre jelzett okozati összefüggések összege a négy korcsoport képviseletével. A járvány időtartama 5 hónap a Nat Outbreak esetében, míg az ELSE esetében 11 hónapig tart.

 3.0.4 . Táblázat Az ELSE-2 előzetes eredményeinek összefoglalása.

Table 3.0.4.

ppl = népesség; AG = korcsoport; ICU = intenzív osztály

Következtetésként nyilvánvaló, hogy mindkét ELSE protokoll (ELSE-1 és 2) bármely más beavatkozás (például NPI) alkalmazása nélkül jelentősen csökkentheti a teljes halálozási arányt, az időtartam tolerálható megnyúlása mellett. Az ELSE protokollok csökkenthetik a halálozások számát a korcsoportokban is, de a legdrámaibb csökkenést az AG3 és az AG4 esetében érhetjük el.

Más nonprofit intézmények szintén jelentősen befolyásolhatják a világjárvány kedvező irányú fejlődését, csökkenthetik a halálozások számát, vagy lerövidíthetik az időszakot. Azonban az egyes NPI-k vagy azok bármilyen kombinációja soha nem fogja elérni az ELSE protokollok hatékonyságát.

3.1. Természetes – intervenciókal nem befolyásolt - járvány (Natural OutBreak - NOB

A részletes eredmények első szakaszában a NOB-t modelleztük, minden beavatkozást kizárva. Ebben az esetben a négy korosztályt (AG1–4) egyszerre (90. nap) engedték szabadon, anélkül, hogy az intenzív terápiában ágykapacitás lenne. Megállapítottuk a standard paramétereket, az előbb felsoroltak szerint. Ez a forgatókönyv jelenti az összes javasolt szcenárió hatásának összehasonlításának szokásos és negatív pontját.

3.1.1. NOB valós számú ágy kapacitás esetén

A pandémiás folyamat korlátozás nélküli és az ICU ágyak kapacitásának eredményeként magas állomány immunitást tapasztaltunk (HI = 69%), a jelentős számú haláleset mellett = 72,4K (IFR = 0,9%). A világjárvány azonban 5 hónapon belül befejeződött

3.1.2. NOB korlátlan számban (25 000) feltételezett ágy-kapacitás esetén

A következő lépésben megvizsgáltuk a NOB paramétereit, feltételezett korlátlan ICU ágykapacitással súlyos esetekre (25 000 ágy). A négy korosztályt (AG1–4) szintén egyidejűleg (90. nap) engedték szabadon, a standard paraméterek mellett. Ez a forgatókönyv információt nyújt arról a helyzetről, amikor az egészségügyi kapacitásnak nincs korlátja. A túlzott halálozások száma, összehasonlítva a valódi intenzív ágyi ágyakat, életet védett.

A pandémiás folyamat eredménye ebben az esetben eléri a magas állomány immunitási értéket (HI = 69%), kisebb halálozási számmal = 52,6K (IFR = 0,9%), és gyorsan 6 hónapon belül befejeződött. Ez az eset azt bizonyítja, hogy a kibővített egészségügyi kapacitás önmagában nem szolgálja a társadalom megfelelő védelmét. A legtöbb haláleset az AG4 és az AG3 okozta, így az idős lakosság nem védhető meg különböző NPI és / vagy elszigeteltség nélkül (lásd 3.2).

3.1.3. NOB valós számú ágy kapacitás esetén

Ebben a bekezdésben a NOBos helyzetet tanulmányoztuk, racionális 2500 ICU ágykapacitással / 10M súlyos esetek esetén (2,5 / 10k). (2.8.) Ez a 2 500 ICU ágy reprezentatív ebben az országméretben, valódi ágyszámként hívva. A négy korosztályt (AG1–4) egyszerre (0. nap) engedték szabadon, a standard paraméterek mellett. Ez a forgatókönyv egy tipikus helyzetet képvisel, amely a legtöbb országban a pandémia elején történt. Ebben az esetben a pandémiás folyamat eredménye eléri az állomány magas immunitási értékét (HI = 69%), kevesebb halálos áldozattal = 66,9K (IFR = 0,9%), és gyorsan 6 hónapon belül befejeződik. A 2 500 ágy miatt csökkent halálesetek száma, csak 5 500 életet mentve meg, ami csak a csökkenés 7,5% -a

3.1.4. NOB valós számú ágykapacitás és szezonális hatás esetén  (Season force 2.1.4.)

Itt vizsgáltuk az évszakos erő hatását (az R0 = 2,4    Re = 1,44  = az R0-nak a 40% -os redukciója) - Kissler et al. NOB kitörés esetén, racionális 2500 ICU ágy kapacitással súlyos esetekre (2,5 / 10k). A négy korosztályt (AG1–4) egyszerre (0. nap) engedték szabadon, a standard paraméterek mellett. Ebben az esetben a pandémiás folyamat eredménye eléri az állomány magas immunitási értékét (HI = 45%), kisebb számú halálesettel = 32,3 K, és 15 hónapon belül befejeződik. A halálesetek számának csökkenése a nyári Re alacsonyabb értéke miatt. Ezt a forgatókönyvet már számos megállapítás cáfolta, nevezetesen a nyárnak nem volt jelentős csillapító hatása a járványra

3.1.5. NOB valósszámú ágy kapacitás eseténak a mindössze  kettő AG1 és AG2 fiatal korosztály szimulálásával, azt demonstrálva, hogy mennyi halálesetet okoz a SARS-CoV-2 és bármelyik mutánsa a fiatal korosztályban

Szimuláltuk  azt a helyzetet, amikor csak az AG1 és az AG2 kerül be a járványba, míg az AG3 és az AG4 „örökre zárva van karanténban”. Ez a forgatókönyv racionális 2500 ICU ágykapacitást tartalmaz a súlyos esetekre (2,5 / 10k). A két korosztályt (AG1–AG2) egyidejűleg (0. nap) engedték szabadon, a standard paraméterek mellett. Ebben az esetben a halálesetek száma = 10 545 és a scenárió 6 hónapon belül befejeződik.

Ezzel a modellel azt akarjuk demonstrálni, hogy a potenciális 25K VP-k között akár 10K ember is meghal az AG1-AG2-ben (7K az AG1-ben + 18K az AG2-ben = összesen 25K). Ez fontos ahhoz az érvhez, hogy hány halálesetet tud maximálisan, korlátozások nélkül okozni a fiatalabb generációk körében a vírus.

3.1.6. A  NOB tanulmányok (3.1.1.-3.1.2-3.1.3.-3.1.4.-3.1.5.) összehasonlítása

Legfontosabb következtetés (3.1.6.1. Táblázat és 3.1.6.1. Ábra) az, hogy még ha korlátlan számú ICU ágy áll rendelkezésre is, a halálozások száma mérsékelten (–27%) csökkent. Tehát  értelme kizárólag az egészségügyi ellátórendszerben az ICU ágykapacitásokba fektetni, ami a beavatkozások lehetséges eszközeinek utolsó lépése, azáltal, hogy a – más szintén életeket mentő akut , sürgős (például szív és agyi infarktus) életek háttérbe szorítása mellett. Bizonyítottuk, hogy az optimális helyzet csak a többlépcsős beavatkozások kombinációjával érhető el, amely a lehető legkorábban együtt hozza létre a legmagasabb Nyájimmunitást (HI). Sok tanulmány egyetértett abban is, hogy a HI hosszú távon a legfontosabb védő tényező (ld 1.7.)

3.1.6.1. Táblázat Az öt NOBkitörés vizsgálatának összefoglalása. A nevezés hónapokban történik.

Table 3.1.6.1.

ppl = népesség; AG = korcsoport; ICU = intenzív ágyak

3.1.6.1 . Ábra A 3.1.1.– 3.1.5. Fejezetben korábban bemutatott öt NOB eset összehasonlítása.

3.2. ELSE EM 100% -os hatékonyság mellett

Ebben a részben egy olyan tanulmányt dolgoztunk ki, ahol az AG1 és az AG2 a 0. napon lép be, de az AG3 és az AG4 belépési napjait öt lépésben 30 nappal eltolják, minden egyes lépésben, NPI nélkül (0%). Ez az EM modell szemlélteti az első karantén módszert (lásd a 3.2.6 . Ábrát ). Az AG1–4 ​​alapértelmezett paraméterek. A 100% -os hatékonyság az elméleti 100% -os védelemre vonatkozik, mindegyik AG esetében egyformán. A következő ábrák ( 3.2.1. - 3.2.5 . Ábra ) az AG3 és AG4 belépési napjainak eltolódásának következményeit mutatják be. Ha összehasonlítjuk ezeket az adatokat, azok azt mutatják, hogy minél később hagyjuk be az AG3-at és az AG3-at a belépéshez, annál alacsonyabb a halálozások száma. A numerikus összehasonlításokat az utolsó táblázat mutatja ( 3.2.1. Táblázat) ) az utolsó ábra grafikus ábrázolásával együtt ( 3.2.6 . ábra ).

3.2.1. Táblázat Az öt ELSE EM 100% -os hatásfokú eset 3.2.1–3.2.5 összefoglalása a 3.1.3-hoz képest (Nat Outbreak NOB, 2 500 ágy maradt 85% -kal, AG1-4 0-0-0-0 hó Belépés). A 3.2.1-3.2.5. Szakaszban az AG1-2 15% t ICU / 10k (0-0 hónap belépés) átirányított az AG 3-4 EM-ből Alapértelmezett ICU / 10k (2-3 hónap, 3-4 hónap, 4-5 mo, 5-6 Mo, 6-7mo Entry) 100% -os hatékonyság (a 100% -os hatásosság utal az elméleti 100% -os védelmet a AG3-4.) .

Table 3.2.1.

ppl = népesség; AG = korcsoport; ICU = intenzív osztály

3.2.6. ábra . Balra : Az ELSE EM 100% -os hatékonyságának összefoglalása az 1. karantén módszer alkalmazásával (a 2. karantén módszert lásd a 3.3. Szakaszban). és a 3.2.1–3.2.5 esetek képviselik a 3.1.3-hoz képest. (NOB 2 500 ICU-ággyal). Jobb: Az első karantén modell, amelyet a 3.2 fejezetben alkalmazunk. A 3.2.1–3.2.5. Ábra eredményeit összehasonlítva arra a következtetésre juthatunk, hogy egy hosszabb karanténidőszak - amint a belépés eléri a fejlett állományimmunitás fennsíkját - végül csökkent halálozáshoz vezet. A 4 hónapos karanténeltolódás után a halálozások száma 20 000 alá csökkent. 6 hónappal ez már megközelíti a 10 000-et. Azonban nemcsak a halálozások száma csökkent, hanem az egyes korcsoportok is alacsonyabb számmal rendelkeznek mely az ELSE egyik végső előnye. Ezen előnyök mellett a járvány időtartama kissé meghosszabbodik, de optimális választás esetén egy éven belül megszűnik. Az AG1 és AG2 nem korlátozott populációi azonban folytatják a szokásos munkát.

3.3. Az ELSE EM 85% -os hatékonyság mellett

A következő szakaszban folytatódott az ELSE-EM vizsgálat folytatása, amelybe csak az AG1 lép be a 0. napon, de az AG2, AG3 és AG4 belépési napjai szisztematikusan változnak az egyes lépésekben (2. karantén módszerek). A modell kizárja az NPI-t is (0%). Az AG1 – AG4 beállítása a 2.9.2.1. Táblázat és ábra paramétereinek megfelelően történik.

3.3.1 . Táblázat Az ELSE EM 85% -os hatékonysági eseteinek összefoglalása 3.3.1–3.3.3. összehasonlítva a 3.1.3-zal (Nat Outbreak NOB 2 500 ággyal, AG1-4 0-0-0-0 hó Belépés). A 3.3.1-3.3.2. az AG1-2 15% ICU / 10k-t adott át az AG3-4-ből (0-0 hónapos belépés) Az AG 3-4 EM 85% ICU / 10k (5-6 hónap, 6-7 hónapos belépés) 85% -os hatékonyságot mutatott. A 3.3.3. az AG1 15% ICU / 10k-t adott át az AG2-3-4-ből (0 hónapos belépés) az elméleti 85% -os védelem az AG3-4) és az AG2-3-4 esetében. A 3.3 forgatókönyv összefoglaló táblázata a 3.3-ban, az ELSE EM protokoll szimulálása 2. karantén modellel. 85%.

Table 3.3.1.

 

3.3.4 . Ábra Balra : Az ELSE EM 3.3.1–3.3.3 öt esetének összefoglalása a 3.1.3-hoz képest. Jobb: A 3.3. Fejezetben alkalmazott 2. karantén modell. A 2. karanténváltozatot az ábra részletezi. Összehasonlítva a 3.2.6–3.3.4. Ábra eredményeit, arra lehet következtetni, hogy egy hosszabb karanténidőszak végül csökkent halálozásokhoz vezet. Ebben a keretben a karanténeltolódás optimális megválasztása a 120 (4 hónapos) és a 150 napos (5 hónapos) nap között lehet, ami csökkenti a halálozások számát 30 000 alatt. Azonban nemcsak a halálozások számának összege csökkent, de az egyes korosztályok száma is alacsonyabb, ami az ELSE egyik végső előnye. Emellett a járvány időtartama kissé meghosszabbodik, de optimális választás esetén egy éven belül megszűnik. Az AG1 és AG2 nem korlátozott populációi azonban folytatják a szokásos munkát, a gazdaságot a normális szint közelében tartva. Relatív összefüggésbenÁltalános következtetés az, hogy a VP izolálása feltétlenül fontos. (3.4.)

3.4. ELSE VP Protokoll  az összes korcsoport esetében (AG1-4)

Az alábbi szisztematikus példák az ELSE VP Protokoll hatását mutatják be VPCRH / VPD (95%), VPHQ (90%) és VPHQSB (85% -70%) hatékonyság (2.9.2.) mellett. A VP 95% -os hatékonyságú izolálása drámai módon csökkentheti a halálozások számát (66 953 helyett 4 020). 

E szakasz összefoglalásaként a VP-ELSE protokoll sokkal rugalmasabb és kényelmesebb megoldást ad a járvány kezelésére. Az ELSE módszer kezelhetőbb választási szabadságot ad, mivel a kapcsolódó EM AG teljes lakosságát nem szabályozza a szigorú katonai ellenőrzés. A VP protokoll nagyon hatékony módszer a halálozások számának csökkentésére és a HI megfelelő fejlesztése mellett. Nem igényel karantén rendszert (EM belépés); ugyanakkor szigorú katonai irányítást követel meg - a VPCRH kivételével, ahol csak az elszigetelő helyre történő szállítás igényel merev katonai irányítást. A protokoll nagyon érzékeny az alkalmazott fokozatra. A 95% -os fokozat 95% -kal csökkentheti a halálozások számát, míg a 70% -os besorolás 74% -os csökkenést eredményez. Azonban,

3.4.1. Táblázat Az ELSE  VPD VPCRH / HQSB VP protokolljának összefoglalása a 3.1.3-hoz képest. NOB

Table 3.4.1.

3.4.7. Ábra Az ELSE VPCRH / VPD, VPHQ és VPHQSB VP protokoll összefoglalása a 3.1.3-hoz képest. NOB (NOB).

3.5. Az ELSE MIX VP-EM protokoll rendszere és hatékonysága

Az ELSE MIX VP – EM protokoll rugalmasabb megoldást kínál a válság kezelésére. Arra a következtetésre juthatunk azonban, hogy a legjobb megoldás a tiszta VP protokoll (3.4,), ebben a vegyes protokollban kevésbé szigorú kontrollt alkalmazunk a teljes AG ppl-re a 3.5.1. és 3.5.2. az AG1–3 esetében az ELSE alkalmazásával az AG4 esetében (belépés = karanténeltolódás 5 hónap), míg a 3.5.3. pontban kevésbé szigorú ellenőrzést alkalmaznak az egész AG ppl-re. és 3.5.4. az AG1–2 esetében, az ELSE alkalmazásával az AG3-4 esetében (belépés = karanténeltolódás 6-7 hónap), amint azt a következő négy példa mutatja ( 3.5.1. - 3.5.4 . ábra)). A forgatókönyv túl hosszú.
3.5.1 . Táblázat Az ELSE MIX VP-EM AG123- ELSE VP Protokoll szerint95% protokoll összefoglalása.

Table 3.5.1.

A fejezet fő következtetése az, hogy a hosszabb karantén nem jelenti a biztonságosabb protokollt. Itt a rövidebb karanténok, szigorúbb korlátozásokkal a 3.5.1 és 3.5.2 pontokban nagyobb biztonságot jelenthetnek.

3.5.5. Ábra Az ELSE MIX VP-EM protokoll összefoglalása a 3.5.1–3.5.4 szakaszokban.

3.6. A hagyományos NPI fokozatosan növekvő (0-20-40-60%) szintjének hatása az idősek csoportjára (AG4) a kombinált ELSE MIX VP-EM protokollban.

Itt megvizsgáltuk az AG4 bejutásának hatását a HI görbe egyharmadára (2,3 hónap), valamint kétharmadára (3,3 hónap). Az NPI jelentős hatással van a vírus terjedésének csökkentésére. Ezek az NPI-k sokféle tevékenységet tartalmaznak, például maszk és kesztyű viselése, távolságtartás, fertőtlenítés stb. (2.9.1. Táblázat: katonai ellenőrzés nélküli NPI, azaz ELSE és 2.9.2.) Az NPI hatásának szimulálására az idős csoportba való belépéshez (AG4) egy korábban kialakított VP-ELSE keverék protokollt használtak. Ebben a vizsgálatban az AG1, AG2 és AG3 VPHQ alatt van (90% -os hatékonyság, 0. hónapnál lép be), míg az AG4 (EM) HQSB80 + protokoll alatt van (2.3. És 3.3. A fejlődő HI görbék 2/3-os pozíciója). Az ICU ágyak száma a szokásos 2500. A megfelelő példákat a 3.6.1 - 3.6.8 . Az AG4 a HI = 69% egyharmadánál lép be, elégtelen védelmet biztosítva számukra. De a fejlődő HI (a kétharmadnál) és a 60% -os NPI kumulatív hatás együttes hatása ugyanolyan jó eredmény lehet (3.6.8.), Mint a VPHQBS 85% -os hatékonysága (3.4.3.) Tízezer halállal.

Összefoglalva, nyilvánvaló, hogy az AG4 növekvő NPI-értékei csökkenő halálozások számát eredményezik, mert gátolja a vírus terjedését a fertőző emberektől a fogékonyakig. Az NPI hatása drámaibb az AG4 korábbi, 2,3 hónapos bejutása esetén, mivel a HI csak egyharmad értékét érte el, ami az AG4-ben jelentősebb fertőzőt eredményezett. Az AG4 későbbi, 3,3 hónapos bejutása azonban a halálozások számának csökkenését mutatta , ami a HI legyőzhetetlen szerepét képviseli.

3.6.1 . Táblázat A halálozások számának összehasonlítása az AG4 NPI értékével (3.6.1–3.6.8).

Table 3.6.1.

3.6.9 . Ábra A halálozások számának összehasonlítása az AG4 NPI értékével (3.6.1–3.6.8).

3.7. A standard 60% -os NPI-szint hatása a két idős csoportra (AG3, AG4) az ELSE MIX VP-EM kombinációjában.

Itt megvizsgáltuk az AG3 és az AG4 belépésének hatását a harmadik (2,3 hónap), a felére (2,8 hónap), a kétharmadra (3,3 hónap) és a fennsíkra (4) , 3 mo és 5,3 mo) a HI görbe. Az AG1-2 VP izolációban 90% -os hatékonysággal, míg az AG3-4 60% NPI-vel az egész ppl-re a különböző karanténeltolódás = belépés után.


Ez a szakasz bemutatja az NPI AG4-re gyakorolt ​​hatását a 3.7.1. És a 3.5 .

3.7.1 . Táblázat Az NPI-k összehasonlítása


Table 3.7.1.

3.7.6. Ábra A NPI-k összehasonlítása a 3.7. Szakaszban. Kimutatja, hogy nem triviális megtalálni a karanténidőszak és a VP protokoll optimális paraméterezését. Ez függ az országtól, a lakosságtól és megoszlásától.

3.8. Végső következtetés
3.8.1. Az eredmények értékelése

Összefoglaló: Ez a könyv megpróbálja feltárni az összes alapvető lehetőséget a SARS-CoV-2 felszámolására és a globális társadalmi-gazdasági katasztrófa megállítására. Nyilvánvaló, hogy csak a VP elkülönítése kínálja a leghatékonyabb és emellett a legköltséghatékonyabb megoldást. (3.4.1.-6.) A társadalom tagjai közül csak egy töredékét (72-600 / 10k, azaz 0,7-6%) kell elkülöníteni vagy korlátozás alá vetni, míg a társadalom többi részét (94-99,3) %) azonnal normális életet élhet. A megfelelő és / vagy megfizethető VP protokoll verziók (3.4) bármelyike ​​megvalósítható a világon, ahol háziorvosok és immunizált, azaz beoltott katonák és / vagy személyzet áll rendelkezésre. 
Más NPI-kszintén jelentősen befolyásolhatják a járvány kedvező irányú fejlődését, csökkenthetik a halálozások számát, vagy lerövidíthetik az időszakot. Az NPI és az AG3-4 karanténeltolásának (ütemezett belépés) bármilyen kombinációja azonban soha nem fogja elérni az ELSE VP protokoll hatékonyságát (3.4.). 
Kivéve az ELSE MIX VP-EM protokollt (3.6.6.-7.-8.), Ahol az AG1-3 VP elkülönítve van, és a teljes AG4 (400 / 10k) az (EM) HQBS80 + -ban van ütemezett korai belépéskor (3,3 hónap ) az ezt követő 60% -os NPI-vel. Bármilyen oknál fogva, ha nem lehet izolálni az AG4 VP-t (78 / 10k, II-felesleggel = 156 / 10k vagy III-felesleggel = 234, az AG4 teljes ppl-jének több mint a fele), akkor a kényszerítés leghatékonyabb módja őket a VPHQBS80 + alkalmazásban. Ebből a lehetőségből a fejlett vagy a fejlődő országok dönthetnek - a jelenlegi járványügyi és / vagy társadalmi-gazdasági helyzetnek megfelelően - a tényleges helyzet kezelése mellett. Az egyik a 3.6. minden AG vagy például AG1-3 VPCRH esetében, és az AG4 esetében 3,3 hónapos karantén eltolódás és 60% hagyományos NPI. 
Jó hír, hogy az oltások váratlanul gyors fejlődése áttörést kínál. E tényleges terjedésük azonban hónapokat, a fejlődő világ pedig egy évet vesz igénybe. Ez hosszú idő, még mindig milliók halálával és zűrzavarával

Szintén kulcsfontosságú szempont, hogy a választott stratégia bármelyikét a világ bármely pontján a pandémia bármely szakaszában át lehet alakítani, a jelenlegi járványügyi és demográfiai helyzet, valamint a végrehajthatósági paraméterek logisztikai és deklarációs nyilatkozata alapján.

 

3.8.1. Ábra A cikkben tárgyalt rövid összefoglalás a világjárvány numerikus modelljeiről. Az fejezetszámok a függőleges tengelyeken vannak feltüntetve, a vízszintes tengelyek azt jelzik, hogy a halál száma 10 millió lakosságra vonatkozik. Ezért például a max. A halál száma 72 411 megegyezik 72,5 / 10k-vel (3.1.1. Fejezet), és a min. A halál száma 4 020 egyenlő 4 / 10k (3.4.1. Fejezet) Nat Out = NOB; ELSE = Idősek életmentő vészhelyzete; VP = sebezhető populáció; NPI = Nem gyógyszerészeti beavatkozás.

Fontos szempontok:

A bemutatott eredmények, különös tekintettel a halálozások számára, a következő pontokat vonhatnánk le. A természeti járványnak megfelelő legrosszabb forgatókönyv ( 3.1.3. ICU ágyak: 2 500, R0 = 2,4, IFR = 0,9%, halál: 66,9 / 10k), amelyet referenciaként használtak az összes tárgyalt modellnél.

3.8.1 . Táblázat Az eredményrészben tárgyalt különféle protokollok szisztematikus tömör összehasonlítása. A színek az előre jelzett halálozások számára utalnak. (Magas / magas piros / világító piros / sárga / sárga / zöld /

alegtöbb kritikus mutatója a járvány;     
baz árakról lásd a 2.7.1.        
c A járvány (azaz járvány, ha bizonyos területen végrehajtják) időtartama .;         
dA 3.2. és 3.3. nem szerepelnek benne, mert az összes mutató annál rosszabb, a többit összehasonlítva;   
eA kisebb katonai teher a VP protokollban van;    
f4 / 10k halálozás jelenti a leghatékonyabb izoláció eredményeit;              
gA legdrágább forgatókönyv, de még mindig kevesebb, mint az egészségügyi kiadások;  
ha VP hatékonysága 90 és 95%;    
ia legnagyobb katonai teher referenciaként 100%;    
jA kialakult nem kontrollált forgatókönyv (társadalmi távolság megtartása és az érintkezési magatartás elkerülése, az oltásoknak való megfelelés csökkenése stb.) miatt hosszabb idő lesz, de a relatív arányok hasonlóak lennének a forgatókönyvek idejétől függetlenül;      
kA 2,3, 3,3, 4,3 és 5,3 hónap és 60% -os NPI után a forgatókönyv összesen 7-9 hónapig tart. 4,3 és 5,3 hónapos belépés esetén a HI fennsíkjára az NPI szinte felesleges.

Az ELSE EM 100% -os hatásfoka ( 3.2 ) a valós életben nem létező elméleti megközelítés, amelyet összehasonlítható referenciaként elemeztek.

Az ELSE EM protokoll 85% -os hatásfokú (3.3 ) protokollal akkor használható, ha nincs mód a VP azonosítására és / vagy izolálására.

A VP -ELSE protokoll (3.4) mutatta a legkevesebb halálozási számot, és az összes verzió közül a legkisebb az ellenőrizendő emberek száma.

én. A 85–80% -os hatékonyság fenntartása esetén a halálozási arány 13 / 10k lenne. IFR = 0,16% . (3.4.3. És 3.4.4.)
ii. A 70-75% -os hatékonyság fenntartása esetén a halálozási arány 17 / 10k lenne. IFR = 0,2%. Ez a verzió megköveteli a legalacsonyabb költségeket és fegyelmet. (3.4.5. És 3.4.6.).

MIX VP ELSE EM protokoll (3.5.) A Mix VP-ELSE protokoll rendszere és hatékonysága

Az előző VP-protokoll nagyon merev irányítási rendszere, amely a katonai keretekkel irányítja a társadalmat, nem mindig valósítható meg, mivel a társadalom egésze nem képes fenntartani a szükséges szigorú szabályozásokat. A MIX VP protokoll rugalmasabb megoldást kínál a válság kezelésére. Megállapíthatjuk azonban, hogy a legjobb megoldás a tiszta VP protokoll (3.4.), Még ebben a vegyes protokollban is a 3.5.1-ben az egész AG ppl-re kevésbé szigorú kontrollt alkalmazunk . és 3.5.2. az AG1–3 esetében az ELSE alkalmazásával az AG4 esetében (belépés = karanténeltolódás 5 hónap), míg a 3.5.3. pontban kevésbé szigorú kontrollt alkalmaznak az egész AG ppl-re . és 3.5.4.az AG1–2 esetében az ELSE alkalmazásával az AG3-4 esetében (belépés = karanténeltolódás 6-7 hónap), amint azt a következő négy példa mutatja ( 3.5.1 - 3.5.4 . ábra ). A forgatókönyv túl hosszú.

ELSE MIX VP-EM NPI protokollok ( 3.6 )

Itt megvizsgáltuk a hagyományos NPI fokozatosan növekvő (0-20-40-60%) szintjének hatását ( 2.9.1 . Táblázat . Katonai irányítás nélküli NPI, azaz ELSE és 2.9.2. Táblázat )  az idős csoport (AG4) számára a kombinált MIX ELSE VP protokollban. Ezek az NPI-k sokféle tevékenységet tartalmaznak, például maszk és kesztyű viselése, távolságtartás, fertőtlenítés stb. 85% -os hatékonysággal a HI görbe egyharmadán (2,3 hónap), valamint kétharmadán (3,3 hónap) történt. Ez a modell egyértelműen bemutatja az NPI és a HI együttes hatását. Ha egy hónappal később (2,3 hónappal és 3,3 hónappal) történik a belépés, a halálozási arány jelentősen csökken. Ezenkívül az NPI jelentős hatással van a vírus terjedésének csökkentésére az intézkedések legerősebbével (0-20-40-60%) párhuzamosan.

ELSE MIX VP-EM NPI protokollok  ( 3.7 )

Az izolációs teher időkeretének korlátozása érdekében további finomhangoló szimulációk mutatják be az NPI és a HI együttes hatását. Ebben a vizsgálatban az AG1, AG2 és AG3 VPHQ alatt van (90% -os hatékonyság, 0 hónapon belül lép be), míg az AG4 (EM) HQSB80 + protokoll alatt van, 85% -os hatékonysággal. Az AG4 a 2.3. Mo (3.7.1.), A 2.8. Mo (3.7.2.) És a 3.3. a fejlődő HI görbék és a HI fennsíkja 4,3 mo-nál (3.7.4.), 5.3. mo (3.7.5.). Ez a modell azt sugallja, hogy ha az elszigetelést hónapokig nem lehet fenntartani, akkor a belépés két vagy három hónapon belül megtörténhet, ha az NPI megfelelő mértékben folytatódik. Ennek a jelenségnek az az oka, hogy a bejegyzés korábban történik, annál kevesebb VP kerül az AG4-ről az AG1-3-ra,

Az összes modell indirekt mődon bizonyítékul szolgál az  az ELSE VP (3.4.) Protokoll fölényét illetően.

3.8.2. Az ELSE megvalósításának javasolt fázisai

A világjárvány figyelemmel kísérése során a kormányoknak és a döntéshozóknak ki kell építeniük egy rendszert, amely különféle osztályzatokból áll. Az önkéntesség, a kötelezettségek elfogadása, az idősek otthonának kezelése stb., A média, a polgári fórumok, a közvélemény-kutatások, a felmérések és a háziorvos személyes befolyása hatékonysága, a hatóságok és az állami nem állami szféra közötti együttműködés fontos. A politikailag kezelhető, társadalmilag elfogadható legoptimálisabb változó megoldást a következő irányelvek kombinációjával lehetne megvalósítani:

I. fokozat: Önkéntes alapon történő intézkedések

A jelenlegi korlátozó környezet kényszeríti a problémák megoldását, ezért alkalmas több forgatókönyv vagy ezek különböző kombinációinak elkészítésére és megvalósítására. Ha az ELSE protokoll jól elő van készítve, akkor az I. fokozat ajánlott, országosan az első megvalósítás. Ebben az első osztályban a kormány meghatározza az önkéntes VPCRH-t és VPD-t a megvalósítás igénye és lehetősége szerint. Az állam felajánlotta annak lehetőségét, hogy a társadalom tagjai csatlakozzanak a polgári felelősségvállaláshoz. A nem elszigetelt társadalom többi részében a döntéshozók szükség esetén más NPI-ket is alkalmazhatnak. Ha valaki később szeretne csatlakozni a VP-hez, akkor ez két hét szigorúan ellenőrzött (otthoni) karantén és két negatív teszt után lehetséges.

Az önkéntes VPD 

Ha önkéntes alapon izolálunk néhány alelnököt, a pandémiás helyzet kimenetele jóval jobb lenne, a VP számának arányában. Valószínűleg az a felismerés, hogy bárki, aki kívül marad, a céltartományban marad, megsokszorozódik a veszélyeztetett helyzetben, a HI gyors fejlődése során veszélyes környezetben. Saját és hozzátartozójuk felelőssége valószínűleg több alelnökjelölt csatlakozásához vezetne. Hatékony, robusztus kommunikációra van szükség.

II. Fokozat: Kötelező érvényű intézkedések

Az I. fokozat folytatása a II. Fokozat korlátozásával. Az epidemiológiai paraméterek figyelemmel kísérésével, és ha szükséges, azok számára, akik alelnök-jelöltek, de nem hajlandók elszigetelődni, kötelező NPI-t kell bevezetni. Ha a VPCRH vagy a VPD nem elegendő, további kötelező VPHQ-t és / vagy VPHQSB-t kell alkalmazni, különösen a fejlődő országokban.

Ha a VPCRH és a VPD önkéntes, és semmi más nem kötelező, fennáll annak az esélye, hogy sokan, különösen a 80 év felettiek, meghalnak. A döntéshozók helyesen fogják vállalni ezt a felelősséget. Azonban nem tehetők felelőssé, ha ezt kötelezővé teszik, ami további VPHQ és / vagy VPHQSB NPI-k kiterjesztését teszi kötelezővé más VP számára. Ebben az esetben a járvány végén is életben maradnak. Ez átmeneti elégedetlenséget vált ki a kötelezettség nyilvánossággal történő bevezetésével kapcsolatban, de a sikeres járványkezelés után mindenkit megbecsülnek a döntéshozók felé. A társadalom bármely tagja, aki nem tartja be az elfogadott korlátozásokat, hajlamos elkapni a fertőzést és életét kockáztatja. Következésképpen a társadalom minden tagját tudatosítani kell a szabályok fontosságában,

A 70 év feletti (AG3) és / vagy 80 éves (AG4) korcsoport (EM) HQSB az egész csoportra alkalmazható az egyetlen 80 év feletti VP helyett, korai belépéssel (+ NPI) vagy meghatározott belépési idővel amikor a HI szükséges mértékét értékelik. Ezekben az esetekben az AG1-AG2 vagy az AG1 – AG3 VP protokoll alatt áll, és az AG3-4 EMHQBS70 + vagy az AG4 az EMHQSB80 + protokoll alá tartozik.

Az EMHQSB80 + indoklása: 

Az AG1 + AG2 + AG3 populációban (0-79 összevonása) a népesség rendkívül magas értéke (9600 / 10k), - amely a HI gyorsabb fejlődését eredményezi, - több mint húszszorosa az idősebb népességhez képest 80 (400 / 10k).

4. MEGBESZÉLÉS
4.1. A COVID-19 hatása a társadalmi-gazdasági életre és az egészségügyre

„Nem engedhetjük meg, hogy a vírus tűrhetetlen költségeket rójon a kábítószer-, öngyilkossági és alkoholos halálozásokra; tönkretegye az egészségügyi ellátást; és a munkahelyeket” jelentette ki az USA vezető egészségügyi tisztségviselője.  Felmerülő fontos kérdés, hogy mennyi ideig lehet fenntartani a társadalmi elhatárolódási intézkedéseket és az elzárásokat anélkül, hogy ez nagyobb következményekkel járna a gazdaságra, a társadalomra és a mentális egészségre nézve. Megjósolhatatlan fejlemények következhetnek be, ideértve a pénzügyi válságot, a nyugtalanságot, a polgári viszályt, a háborút és a társadalmi szerkezet összeolvadását. A munkanélküliségi ráta egy százalékos növekedése 6% -kal növeli a halálozás valószínűségét.

Hihetetlenül egyértelmű annak esélye, hogy sok gyermek károsodhat az iskolába nem járás miatt. Ráadásul z iskolák bezárásának vagy elzárásának nem volt mérhető közvetlen hatása a finnországi vagy svédországi iskoláskorú gyermekek között  a szerológiailag igazolt esetek alapján. Az Imperial College hatásvizsgálata alapján  az iskola bezárásának  önmagában mindössze 2%-os a hatása. Az iskolák bezárásának negatív hatásait össze kell vetni azzal a pozitív közvetett hatással, amelyet a COVID--19 járvány enyhítésére gyakorolhat. Az online játékokban rekordszámú játékos jelent meg, ami sok vállalat számára elősegítette a bevételek növekedését. Ez rövid távon jó hír a gazdaság egy apró szegmensének, de nem jó hír a fiatal generációnak és az egész társadalomnak, mert ezeknek a fiataloknak az agyában hasonló  morfológiai mintázatok alakulnak ki  a frontális lebenyben és a frontobazális régióban mint a felnőtt drogosok  agyában  derült ki magyar tudósok munkája alapján. Egyre több újságcikk képzeli el a sötét jövőt. Az amerikai kongresszus fokozatosan több milliárd dollárt hagyott jóvá a COVID-19 segélyezésére és ez a választások után is folytatódik és függetlenül az EU-ban is. A szakértői vélemények sürgetik a lezárás feloldását, amely több kárt okoz, mint maga a koronavírus. Az új recessziótól és a pénzügyi összeomlástól való félelem miatt az ehhez hasonló idők rugalmas és erős vezetésre szólítanak fel az egészségügyben, az üzleti életben, a kormányzatban. A fokozódó zűrzavar bölcsebb megoldását illetően született a Great Barrington Declaration (GBD), amely a Veszélyeztetett Populáció fokozott védelmére hívja fel a figyelmet, amely az ELSE alapkoncepciója.

Az adatok arra engednek következtetni, hogy a járvány hatásai nagyobb következményekkel járhatnak, mint azok, amelyeket maga a COVID-19 okoz - és hogy ezek jóval a pandémia vége után is tovább éreztetik majd hatásukat.

A szükséges ellátás elhanyagolása vagy elkerülése további közvetlen hatással van az egészségügyi rendszerre. Kevesebb beteg látogatja meg az ügyeletet. A Nemzeti Szindrómás Felügyeleti Program megállapította, hogy a sürgősségi osztály látogatásai 42% -kal csökkentek a korai COVID-19 járvány idején. A CDC ezen áprilisi előzetes adatainak becslése szerint a cukorbetegség halálozása 20–45%, az ischaemiás szívbetegség pedig 6–29% -kal haladta meg az 5 éves átlagot. Csak a szívelégtelenségben szenvedő betegeknél a munkanélküliség 50% -kal magasabb halálozási kockázattal jár. Csökkent a szervadományozás és a transzplantáció A rákellátás zavarai növelik a halálozást A CIDRAP beszámolt arról, hogy a gyógyszerhiány élet-halál kérdése lehet, egyes hiányok pedig azt jelentik, hogy életmentő gyógyszer semmilyen áron nem áll rendelkezésre az amerikai betegek számára. Ha a gyermekeket nem a megfelelő életkoron belül immunizálják, akkor egész gyermekcsoportok maradhatnak életük végéig védtelenek. A lezárások és az egészségügyi szolgáltatások zavara miatt a kanyaró oltások 15% -os csökkenése a szegényebb országokban csaknem negyedmillióval növelheti a gyermekkori halálozás terheit. Nehéz megtalálni az egyensúlyt a COVID-19 elleni védekezés prioritásai és a szegény országokban előforduló egyéb, nagy terjedéssel járó betegségekkel szembeni fenyegetések között. Sok látens gyermekkori pszichés történet kezd kitörni, főleg pánikbetegség formájában, mert az emberek leginkább félnek a félelemtől, amelyet még meg kell magyarázni, és nem tudni, mikor lesz ennek végleges vége. Az idős emberek társadalmi elszigeteltsége és magánya egészségügyi kockázatot jelent A közvetlen és közvetett hatások következményei, például a klinikai vizsgálatok megzavarása és főleg a gazdaság megzavarásának több halált kell okoznia, mint a vírusnak. Az emberek már nem képesek elviselni a mindennapoktól eltérő és negatív állapotot. „A világ nemzedékek óta a legsúlyosabb közegészségügyi válsággal néz szembe" jelentette ki Ferguson

Figure 4.1.

Forrás: Nemzeti Statisztikai Hivatal (Egyesült Királyság adatai); Betegségmegelőzési és Megelőzési Központ (CDC) (amerikai adatok).

4.1. Ábra Az Egyesült Államok Népszámlálási Irodájának jelentése 2021 decemberében. A szorongás vagy a depresszió tünetei 42-ig növekedtek. Más felmérések adatai szerint a kép világszerte hasonló. A hivatkozás alapján.

A kérdés az, hogy a társadalom hogyan bírja ezt. A gazdaság felbomlásához képest a polgárháború sokkal kegyetlenebb légköre alakulhat ki, amely már most is kitapintható a generációk között, a munkaképes korosztály egyre erősebb felhangokkal járó fellépést sürget az idősekről, az egyre tűrhetetlenebb helyzet megoldására. A még komolyabb tömegek a társadalom szinte minden területén kezdenek megjelenni (pl. Erkölcsi, etikai, szolidaritási, értékalapú, törvénytisztelő magatartás, valamint jólét, hangulat, egészség, demonstrációk stb.).

Az 1.17. fejezetben leírtakon túlmenően egy másik előre nem látható kataklizma a fejlődő országokban következne be, ahol a COVID-19-hez kapcsolódó egészségügyi kapacitás  korlátozott. Ellenőrizetlen járvány esetén a társadalmi-gazdasági válság és az elégedetlenség alapján nagy a polgárháborús helyzet kialakulásának kockázata, és a helyzet sok (tíz) millió ember sorsát illetően nagyságrendileg kezelhetetlenné válik. Ha az egyik fejlett ország megvalósítaná az ELSE-t, követendő példa lehet, mivel a fejletlen országok rájönnnének, hogy az 5%-os jelenlegi beoltottságuk mellett nincs értelme tovább várakozni az  oltakozásra, és a probléma megoldásának legegyszerűbb módja az  egyik megfelelően alkalmazott ELSE-változat alkalmazása.

Az egyre kiszámíthatatlanabb mutánsok komoly valószínűséget adnak egy ilyen helyzet kialakulásának és az ebből fakadó széles körű  társadalmi-gazdasági kataklizmát és az ebből következő globális eszkalációt valamint tömeges migrációt a fejlett világk nehezen fogja tudni  kontrollálni.

Az ELSE mindenütt megvalósítható ahol van háziorvos és a folyamatot kellő fegyelmezettséggel levezénylő katonaság.

A tudomány élvonalának hasonló, hosszú távú - nehezen észlelhető vagy előre jelezhető - romlása várható a korlátozások tudományos életre gyakorolt ​​káros hatásától és a fiatal tudósok képzésétől. Csak az Egyesült Államokban van veszélyben az egyetemek által végzett kutatás-fejlesztés 55 milliárd dolláros támogatása és a hallgatók kutatási tapasztalatai, amelyek szükségesek a tudósok következő generációjának képzéséhez.

4.2. A COVID-19 társadalmi-gazdasági pusztító hatásának megakadályozása a jelenlegi NPI stratégiákkal

Bár az oltások megjelenése mérföldkő, sajnos az oltatlanok védtelensége és az újabb és újabb mutánsok az immunitást áttörő és/vagy megkerülő tulajdonsága változatlanul szükségessé teszi a megfelelő korlátozások újbóli bevezetését. Az ezzel kapcsolatos polgári ellenállás következményeit az 1.13. fejezet ismerteti és tárgyalja. Mivel az új mutánsok 85%-os vagy magasabb állományi immunitási küszöböt feltételeznek, ez több okból is elérhetetlennek tűnik (ld 1. fejezet).

Külön érdekesség lesz, hogy a távol-keletiek, akik eddig rendkívül sikeresek voltak az elnyomás utáni érintkezés nyomon követésében, megbirkóznak a hazai és külföldi nyitással, amikor a fenti oltási paraméterek ellenére nem tudják elérni azt az állományimmunitási szintet, amely biztosítja megfelelő védelmet. Nyilvánvalóan számukra a legoptimálisabb megoldást jelentheti az oltatlan, vagy szükség esetén a beoltott Veszélyeztetett Populáció ELSE utasításai szerinti elkülönítése.

Az NPI a „laposabb görbe” érdekében mítigálhatja, lassíthatja  a fertőzés terjedését, de nem szakítja meg teljesen annak terjedését, míg a szupresszió, a kemény korlátozásmegszakíthatja az átvitelt és az esetek számát alacsony szintre csökkentheti, az R0-t 1 alá vitelével. Amikor azonban enyhítik ezeket a beavatkozásokat, az esetek száma  arányosan növekszik . A CIDRAP álláspontja szerint „a járvány időtartama valószínűleg 18–24 hónap lesz, mivel az állomány immunitása fokozatosan kialakul az emberi populációban, amíg a populáció 60–70% -a meg nem fertőződik. Ennek a járványnak nem lesz vége hamarosan, és ezeknek az embereknek fel kell készülniük a betegség esetleges időszakos újjáéledésére a következő 2 évben. . ” Nos az idő bebizonyította, hogy a mind az időtartamot mind a hullámok számát illetően a vírus és mutánsai rácáfoltak a jóslatra és a minta is másnak bizonyul

A kombinált stratégia – szupresszió, majd hatékony kontakt kutatás - eredménye ugyan elviselhetőnek tűnik a társadalmi-gazdasági élet szempontjából, és jelentősen kevesebb halált eredményez, de ennek a stratégiának az az előfeltétele, hogy a szupresszió elfogadhatóan alacsony számú új esetet eredményezzen a hatékony, elérhető kontaktkövetéshez. Ez történik Dél-Koreában, Kínában, Tajvanon, Hongkongban és Szingapúrban. A siker titka többrétegű pld a jutalmazás -büntetés. A karantén ideje alatt szállodát és / vagy bőséges ellátást biztosítanak. Ha a fertőzött személy megszakítja a karantént, az állam bebörtönzéssel is biztosítja a folyamatosságot. Talán a legjobb példa az országos tesztelésre az Urugay, mindössze kevesebb mint száz halál esettel. Az szupresszió után Németországban is megpróbálták bevezetni az érintkezés nyomon követését, de az idő előtt megszüntetett korlátozások elhalványították az eredeti szándék célját. Bár sok ország 2020 április végéig elérte ezt a helyzetet, és érdekes módon nem folytatták elégséges kontakt felderítéssel.

Ez különösen érdekes, mivel a közelmúltbeli tanulmány olyan nyilvánvalóan összefoglalja a rendelkezésre álló különböző NPI hatékony kombinációinak gyakorlati és szituációs alkalmazását, hogy a köztisztviselők számára jelenleg a leghasznosabb és ajánlott útmutatónak tekinthető. Innovatív példaként a gyorstesztek szisztematikusan folyamatos használata - amely akár1 dollárba kerül kombinálva egy  QR-kód beszkennelésén alapuló módszerrel, ami rendkívül hatékonnyá tudná tenni a nyomkövetést., Ennek a megközelítésnek a megalapozottságát egyéb mobilitási hálózati modellek tanulmányozása támasztja alá. A korlátozások feloldásával viszont 2020 őszén a lehetőség elszállt.

A szupressziós – mitigációs stratégiával kapcsolatosan már a kezdetekben előrevetítették társadalom tűrőképességével kapcsolatos aggályokat. Majd a közvélemény-kutatások azt mutatták, hogy a gazdaság kezd elsőbbséget élvezni az életekkel szemben, és a döntéshozók az egyre növekvő lakossági nyomás alatt hajlamosak alkalmazkodni a svéd modellhez. Az egyenlő erkölcsi tisztelet, méltányosság és a szenvedés csökkentésének fontosságának principiumai által vezérelve a legbölcsebb döntés az ELSE stratégia megkezdése lett volna akkor is és most is, ami az oltásokkal együtt sokkal hatékonyabb megoldást tudna nyújtani.

4.3. A COVID-19 szocioökonómiai pusztító hatásának megelőzése az ELSE stratégiájával

A valódi megoldás felmerült, és egyre több vélemény foglalkozik a főleg idősek közé tartozó eszélyeztetett szubpopuláció védelmével. Beavatkozások hiányában a COVID-19 globálisan 40 millió halált okozna. Az korlátozó stratégiák felére csökkenthetik a terheket, 20 millió életet menthetnek meg, de az előrejelzések szerint még ebben a forgatókönyvben is minden ország egészségügyi rendszerei gyorsan túlterhelődnek. Mindazonáltal, ha a társadalom nem tudja tovább tolerálni és tartósan fenntartani az akár 10-20 hullám korlátozására tett intézkedéseket, akkor az addigi egész erőfeszítés, áldozat, pusztítás hiábavaló lenne, és a végső forgatókönyv ismét előre meghatározott 40 millió halálhoz vezetne. "Ez az átkozott vírus addig fog folytatódni, amíg meg nem fertőz mindenkit, akit csak lehet. Biztosan nem lassul le, amíg el nem éri a lakosság 60-70% -át és meg nem teremtődik az állomány immunitása ami megállítja a vírus terjedését.. Hosszú út ahhoz, hogy elérjük a 60-70% -ot. "

A vakcinázás esetén a compliance és az immunoszcencia miatt akár 20-30 millió haláleset is jósolható.

A compliance  tovább csökken a média torzításai miatt, ahol az oltás egyes mellékhatásai felnagyítva jutnak el a „célközönséghez”.

A politikusok új módszereket kidolgozását ígérik a kiszolgáltatott lakosság, főleg az idősek védelmére. A legelismertebb epidemiológiai központok ,  a siker előfeltételének tartják a veszélyeztetett idős és más korcsoportok elkülönítését tartják, amely a lakosság jóval kisebb részére összpontosít, lehetővé tenné a társadalom nagy részének a szokásos módon való visszatérését.

Felmerül a kérdés, hogy lehetséges-e olyan stratégiát kialakítani, amely megvédi a legkiszolgáltatottabbakat, miközben a gazdaság nagy részének lehetővé teszi a normális élet folytatását? A válasz erre a kérdésre: igen, lehetséges: ELSE stratégia

A COVID-19 egy olyan alcsoportot támad meg, akik személyesen beazonosíthatnak életkoruk és betegségük állapota alapján. Komorbid betegek, hatvan év feletti túlnyomó többségük, akik húszszor nagyobb eséllyel terhelik a túlterhelt intenzív és a lélegeztetőgép kapacitását, és meghalnak a vírusban, mint a többi korosztályok együttvéve. A VP a biztonságos elszigetelésével, az élet fokozatosan visszatér normális mederébe, az intenzív  kapacitás túlterheltsége megoldódik a VP izolálásával.

4.4. Az ELSE stratégia a VP biztonságos izolálásán és az oltások és a természetes immunitás által együttesen generált protektív Nyájimmunitás  kialakulásán alapul

Ahogy az 1.8.-as fejezetben már taglalva volt, a cél a megfelelő HI-szint elérése atermészetes és az oltóanyag-indukált immunitás révén.

Az amerikai vezető epidemiológiai köztisztviselő (Fauci) becslése szerint a HI elérheti a 85% -ot.

A természetes immunitás összehasonlítva a vakcina által generált állományimmunitással, amely hatékonyabb, erőteljesebb védelmet nyújt a lakosság számára (1.10.). A SARS-CoV-2 természetes fertőzése különböző antitesteket termel. Ezek az antitestek nemcsak a tüskéhez, hanem más vírusfehérjékhez is kötődhetnek, például a nukleokapszidhoz. A jelenleg fejlesztés alatt álló vakcinák egy kivételével nem vezetnek antitestekhez a nukleokapszid fehérje ellen.

A CIDRAP első nyilatkozata óta egyre több szakmai vezető központ feltételezi az állomány immunitásának kialakulását.  Az iskolák nyitva tartása hosszú távon hasznos lenne, mivel ez lehetővé tenné a fertőzési arány növekedését és a gyorsabb HI kialakulását.

Az Egyesült Királyság és Hollandia eredeti koncepciója a természetes immunitás védelmén alapult, de a lélegeztető gépek hiánya intézkedések végrehajtására kényszerítette őket. A brit kormány tagadta, hogy az állomány mentessége valaha is stratégiája volt, bár a brit kormány egyik vezető tanácsadója már 2020 áprilisában figyelmeztette a kormányt, hogy az Egyesült Királyságnak újra mégis fontolóra kellene vennie ezt. Érdekes, hogy miért kell nyilvánvaló fertőzésen átesett Egyesült Királyság elnökét, akit a világ vezető epidemiológusainak egyharmada vesz körül, karanténba helyezni azért, mert csak találkozik egy fertőzött személlyel. Az újrafertőzés fennállásának felvetése, a világos megértés elmosása és a természetes és oltások által kiváltott HI stratégia aláásása a nyilvánosság szemében.

A populáció szintjén, ha a természetes fertőzés révén kialakuló antitestek nem tekinthetők az immunitás jelzésének, akkor ez aláássa az oltás védekezési mechanizmusát vagy egy covalescent szérum covalescent anyatej létjogosultságát. Szerencsére nyilvánvalóan bebizonyosodott a T-sejt adaptív immunitás fontosabb szerepe, amelyet különösen a bevezetőben részletezünk. Élő bizonyítékként, hogy időközben a SARS-CoV-2 elleni állomány immunitása kialakult a New York-i, olaszországi és a brazil Manaus-ban vizsgált korábbi forró pontokon.

Érdekes módon most, hogy megvannak az oltások, mindenki egyetért abban, hogy akár természetes úton megszerzett, akár oltás által kiváltott módon a cél a megfelelő védelmi szint elérése a HI biztosításához.

A svéd modell – amely az európai átlagnak megfelelő halálozást eredményez - elegendő bizonyítékot szolgáltatott arra, hogy a járvány kezelése megoldható oly módon is, hogy közben   az emberek számára  felszabadultabb, élhetőbb életvitelt biztosít. Más felelősségteljes, elismert tudósok kifejtették véleményüket a legoptimálisabb megoldásról, amely megegyezik az ELSE vezérelveivel.

4.5. A nyájimmunitás ellenzői

Az állomány immunitás természetes fejlődésének ellenzői azt sugallják, hogy a látszólag teljes felépülés után sem lehet tudni, hogy a vírus milyen későbbi szövődményekkel járhat, ezért várnunk kell arra az oltásra, amely minden problémát megold, mindenki számára, kivéve azokat. milliókat, akiket halálra ítélnének ebben a várakozási időben. Ennek a cikknek más a nézőpontja. Nem kell éveket várnunk, életek millióit áldoznunk és összeomlani a társadalmi-gazdasági rendszerünket, mert a kapcsolódó tanulmányok hasonló patofiziológiai eredményekre utalnak, mint a korábbi SARS-COV-1, MERS.

A 94 vizsgálatot magában foglaló SARS-CoV-1 koronavírus ugyanúgy célozta meg a légzőszervek hámsejtjeit, mint a diffúz alveoláris károsodást eredményező SARS_CoV-2. Számos szerv / sejttípus megfertőződhetett - hasonlóan más vírusok által kiváltott viraemiához - a betegség során, beleértve a belek nyálkahártya-sejtjeit, a vese tubuláris hámsejtjeit, az agy neuronjait és az immunsejtek több típusát, és bizonyos szervek közvetett sérülésektől szenvedhetnek. A fő kórokozó mechanizmusok magukban foglalják a citokinek / kemokinek diszregulációját, a természetes immunválasz hiányosságait, az immunsejtek közvetlen fertőzését, közvetlen vírusos citopátiás hatásokat, a tüdő védő angiotenzin-konvertáló enzim 2-jének (ACE2) autoimmunitását és genetikai tényezőket.

Egy 15 éves utólagos prospektív kohortvizsgálat feltárta, hogy a SARS-CoV-1 fertőzés következtében fellépő pulmonalis interstitialis károsodás és funkcionális csökkenés többnyire helyreállt. Nincs más szerv. A tanulmány megállapította, hogy egy kiválasztott kis számú (56 éves átlagéletkorú) kontrollcsoport nélküli páciensnél korábban nem volt tünetegyüttes, akik, miután az akut fázis helyreállt a COVID-19-ből, 87% -uk jelentett fáradtságot és nehézlégzést. A közösségben szerzett tüdőgyulladásban szenvedő betegeknél tartós tünetei is lehetnek, ami arra utal, hogy ezek a megállapítások nem lehetnek kizárólagosak a SARS-CoV-2 vonatkozásában.

Egyelőre legfeljebb egymilliárd gyógyult eset fordulhat elő a SARS-CoV-2 fertőzésből, kivéve a szórványos és nem reprezentatív megfigyeléseket, amelyek nem mutatnak késői szövődményeket. Már elérkezett az első észrevétlen esetek első évfordulója. Meddig kell várnunk?

A 30-55 és annál idősebb korban a nagy érinfarktus előfordulása, a patomechanizmus és a boncolás eredménye ugyanaz volt a korábbi és a jelenlegi SARS vírusoknál.

A megállapítás hasonló volt egy olyan tanulmányban, ahol szisztematikusan összehasonlították a lS-tropizmus, a vírusreplikációs kinetika és a SARS-CoV-2 és a SARS-CoV-1 sejtkárosodási profiljának különbségét.

A SARS-CoV-2 fertőzött rhesus makákók vizsgálatának eredményei, amelyek nem emberi főemlősök sokkal jobban hasonlítanak az emberre, azt mutatták, hogy az elsődleges SARS-CoV-2 fertőzés megvédheti a későbbi expozíciókat, és kombinálva az utánkövető virológiai , radiológiai és kóros eredmények, az ismételt expozíciójú majmok nem mutatták ki a COVID-19 ismétlődését, hasonlóan a fertőzött majmokhoz újrakezdés nélkül.

A kortikoszteroidok használata olyan személyeknél SARS koronavírus-2, SARS koronavírus-1, és a MERS koronavírus fertőzések késleltetett vírus elszámolási és nem meggyőzően javítja a túlélést, csökkentsék a kórházi időtartamát vagy ICU fogadás arány és / vagy használja a gépi lélegeztetés, bár a dexametazon hatása a kritikus állapotú betegek körében a legszembetűnőbb a lélegeztetőgépeken.

Az újonnan bevezetett gyógyszer a citokin-vihar (EXO-CD24, exoszómák) ellen a COVID-terápiában úgy tűnik, hogy a CD24 nevű fehérje tüdőbe juttatása nagyon hatékony - állítja az első jelentés.

Az elnyomások ismétlődő ciklusainak stratégiája során az állomány immunitásának kialakítása érdekében a fiatalok és az idősek egyaránt ki vannak téve a fertőzésnek, talán évek alatt. Idősek esetében az egymást követő magas halálozási arány, 10-szer több, összehasonlítva a 60 év alatti és azt meghaladó életkort (3 vs 69 / 10k), és 75-ször több, összehasonlítva az 50 év alatti és idősebb korosztályt (1 vs 75 / 10k). Ezenkívül ez a folyamat évekig tart az ismétlődő ciklusok alatt. Csak az ELSE stratégiában a fiatal lakosság állítólag csak néhány hónapig volt kitéve.

E halálkockázatoknak nincs értelme összehasonlítani a feltételezett káros egészségügyi következményekkel, amelyet a SARS-CoV-1 és az elmúlt évben a SARS-CoV-2 760 millió fertőzése semmilyen tudományos bizonyítékkal nem támasztott alá. Egyik vizsgálat sem említette a SARS-CoV-1 későbbi szövődményeit vagy 2 olyan esetet, amelyek tünetmentesek, enyheek vagy mérsékeltek voltak (a fertőzések 95,6% -a Imp. Coll. Jelentés-9). Csak a többi súlyos esetből.

Hasonlóan kérdőjelesek a a John Snow Memorandum érvei. Az újrafertőzés is az új mutánsok esetében valószínű.

A legújabb tanulmányok bizonyítják, hogy a T-sejt alapú jelen, és a korábbi ártalmatlan koronavírusok védelmet váltottak ki a SARS-CoV-2 ellen, a Harvard-csoport korábbi feltételezését sugallta a többféle kereszt-immunitás lehetséges létezéséről, beleértve egy ilyen elméleti kombináció, amely ennek a koronavírusnak a felszámolását eredményezheti, amely ettől kezdve egyáltalán újszerűnek tekinthető. Még a keresztvédő koronavírus enyhe természetes immunitása is csökkentheti az átviteli dinamikát, és ha a SARS-CoV-2 iránti immunitás állandó, a vírus eltűnhet. Az immunitás tartóssága is egy re nyilvánvalóbb a sejtes immunitás révén.

Egyre több bizonyíték gyűlt össze, amelyek igazolják a T-sejtek válaszán alapuló tartós immunitás meglétét, részletesen a Bevezetésben

4.6. Az oltással kapcsolatos kérdések elemzése

(Ez a fejezet még az oltások bevezetése előtt íródott. Számos megállapítás azóta is helytálló)

4.6.1. Az oltások globális statisztikája

Az EU-ban az összesített influenza elleni oltási arány 41,8% 38% volt az Egyesült Államokban. az influenza dózisainak 95% -át Amerikában, Európában és a Csendes-óceán nyugati részén használják; a fennmaradó 5% Afrikában, a Földközi-tenger keleti részén és Délkelet-Ázsiában, amelyek együttesen alkotják globális népességünk 48,5% -át. Más szavakkal: - mivel a dózisok 100% -a jóval kevesebb, mint 7,6 milliárd, a teljes népesség -, több mint 3 milliárd ember nem oltja be magát az influenzától és / vagy nem szívesen kapja meg.

Az e régiókra vonatkozó tanulmányok eredményei azt mutatják, hogy az erős ajánlások elégtelennek tűnnek, és hogy a teljes mértékben finanszírozott immunizációs programok és a lakosság nagy tudatossága kulcsfontosságú a magas influenza elleni védőoltások terjedésének ösztönzésében. Ezek a programok évekig tartanak.

4.6.2. Az idősek oltási statisztikája

65 év felett az influenza elleni oltási arány 10–34% között van a következő országokban: Ausztria, Észtország, Németország, Magyarország, Lettország, Litvánia, Norvégia, Lengyelország, Románia, Szlovák Köztársaság, Szlovénia és Törökország. Az európai országok többi része az idős emberek körében 50–60% -os oltási arányt tartott fenn a 2010/2011-es influenzaszezonban, Hollandiában 82%, az Egyesült Királyságban 75%. Az Egyesült Államokban az idős emberek 66,2% -a kapott szezonális influenza vakcinát a 2012/2013-as influenzaszezonban. A helyzet a fejlődő országokban rosszabb. Kína szárazföldjén a ≥60 év feletti felnőttek csupán 4,3% -a számolt be arról, hogy influenza elleni oltást kapott a 2011/2012-es szezonban. A 65 évnél idősebbek oltási lefedettsége Romániában 10%, Lengyelországban 12% és Dél-Afrikában 14% volt a 2005/2006-os influenzaszezonban.

Az idős emberek influenza elleni oltási magatartását befolyásoló tényezőket elemző első szisztematikus áttekintésben (2018) az oltással kapcsolatos negatív meggyőződés volt az egyik leggyakoribb oka az oltás elutasításának. Az idős emberek féltek a lehetséges mellékhatásoktól, a fájdalomtól, az oltás nem ismert tartalma miatti aggodalomtól, vagy attól a meggyőződéstől, hogy az oltás influenzaszerű betegségeket okoz.  

4.6.3. A vakcina  idősekben gyengébb immunválaszt vált ki (immunoszeneszcencia)

Az emberi immunrendszer a születés utáni első hetekben teljesen átalakul, és idős korában drámaian megváltozik. Ezért az egészséges felnőtteknél hatékony oltás nem biztos, hogy jól működik az élet elején vagy végén. időseknél a Cochrane-felülvizsgálat megerősítette az influenza elleni vakcina biztonságosságát, de nem talált meggyőző bizonyítékot annak hatékonyságára. Az influenza vírusok idővel mutálódnak és fejlődnek, a vírus elleni oltás pedig időseknél rosszul adaptált B-sejt-válaszokat vált ki. Kevesebb de novo szomatikus hipermutációjuk van az immunglobulin változó génekben, és kevésbé alkalmazkodóképesek az influenza elleni antitest-válaszaikban. Az időskorúak sárga láz elleni oltásával kapcsolatos tanulmány rámutatott, hogy a régebbi oltóanyagok alacsony antitest-válaszainak tettesei a diszfunkcionális antigént bemutató sejtek és az antigénspecifikus CD4 + segítő sejtek hiánya.

A COVID-19 próbájától kezdve az egészséges fiatal felnőtteknél végzett eredmények extrapolálható információk lehetnek a populáció számára, az idősebb korok halálozásával együtt, vagy nem.

Az életkor előrehaladtával megváltozott immunkompetencia, az úgynevezett immunoszenesencia az immunrendszer több szintjén bekövetkező változások eredménye az idő múlásával. Ez magában foglalja az immunsejt-termelés megváltozott egyensúlyát a csontvelőben, ami csökkent limfopoézist és a myeloid vonal sejtjeinek megnövekedett kibocsátását eredményezi, amelyek funkcionálisan is veszélyeztetettek. A tímikus involúció lényegesen csökkenti a naiv T-sejtek kibocsátását, és a TCR repertoár idővel összehúzódik. Bár a keringő naiv B-sejtek elvesztése kevésbé mély, mint a naiv T-sejtek, az életkor előrehaladtával csökkent BCR repertoár-változatosság is jól felismerhető. Ezenkívül az öregedés a természetes immunsejtek, például a neutrofilek diszfunkciójával jár együtt a fertőzés helyén, valószínűleg az adaptív immunrendszer gyengébb képessége miatt, hogy uralkodjon túlzottan gyulladásos válaszokban. Az adaptív immunválaszok létrehozásának képességét veszélyezteti az antigént bemutató sejtek diszfunkciója, valamint a rendezetlen és fibrotikus nyirokcsomó-architektúra. Ezek a változások együttesen megakadályozzák a kezdeti gyulladásos reakció megfelelő szabályozását, és csökkentik a hatékony és robusztus adaptív immunválasz kialakulását, amely nagyszámú funkcionális effektor T-sejt és B-sejt termelését igényli. Mindezen okokból kifolyólag a fertőzésre vagy az oltásra adott védekező válaszok általában alacsonyabbak sok idősebb felnőttnél, mint a fiataloknál, de az emberek között óriási eltérések tapasztalhatók a genetika egyéni változatai és a környezeti expozíció története miatt.

Következésképpen egy tanulmány valószínűtlennek tartja, hogy a fiatal felnőttek válaszain alapuló hagyományos vakcina nagyon hatékony lesz az idősebb felnőttek COVID-19 profilaktikus kezelésében, ezért szigorúan alkalmazni kell mindenkire az állomány immunitásának elérése érdekében, amely közvetetten megvédi az időseket. Mivel az oltás önmagában nem elegendő a megfelelő HI kialakulásához (4.4), természetes immunitás is szükséges. Ennek szükséges velejárója a nagy átviteli dinamika. A fő kérdés az időskori halálozás szűk keresztmetszetének hatása az ICU ágyak és a szellőzők hiánya miatt. Ez tovább indokolja a régi generáció életének megmentését, hogy elszigetelje őket az ELSE szerint.

4.6.4. Gyors COVID-19 vakcina fejlesztéssel kapcsolatosan felvetődő kérdések

A gyógyszeripar rendkívüli erőfeszítéseket tesz a SARS-CoV-2 elleni vakcina kifejlesztésére. Biztonságos oltásra mindenképpen szükség van a lehető leghamarabb. Erre a célra létrehozzák a Warp Speed ​​operációt, amely egy köz- és magánszféra közötti partnerség, hogy példátlan ütemben megkönnyítse a COVID-19 ellenintézkedések fejlesztését, gyártását és terjesztését. Körülbelül 150 vakcina fejlesztés alatt áll. Nincs garancia arra, hogy a kezdeti vakcinák nagy hatékonysággal bírnak.

Az egyébként egészséges embereknek adott oltások elsődleges célja a biztonság, és fennáll annak a veszélye, hogy az oltás súlyosbíthatja a későbbi SARS-CoV-2 fertőzést. Néha évekkel később, több száz oltás után kiderülhet, hogy egy gyors nyomon követett oltás vezet-e problémákhoz. A hatást immunerősítésnek nevezzük. Az állatoknál a vakcinával társított fokozott légzőszervi megbetegedéseknek a SARS.386-on kimutatott szinte minden példájában az új technológia tanulási görbével rendelkezik, amelynek emberi ára lehet. Számos vezető oltójelölt enyhe vírust használ szállító rendszerként. De ha az emberek korábban érintették ezeket az enyhe vírusokat, akkor immunrendszere megtámadhatja magát a szállító rendszert. Ez semmissé teheti a vakcina hatását.

A rohanásnak nincs oka, mert ígéretesebb oltóanyag-fejlesztés várható. Ezeknek az antitesteknek kevés szomatikus mutációja van, és az RBD-hez kötött két semlegesítő ellenanyag kristályszerkezete azt mutatja, hogy a kötésben főleg csíravonal által kódolt maradékok vesznek részt. Ezen ellenanyagok minimális affinitási érése és nagy hatékonysága ígéretes a vakcina tervezésében.

A szerző ismeri a klinikai vizsgálatok területét. Egyrészt lehetősége volt Fulbright-ösztöndíjasként megfigyelni az ilyen kísérleteket az USA-ban az MD Andersonban, és koordinátorként részt venni egy osztrák-magyar klinikai vizsgálatban. Szorosan figyelemmel kíséri a gyors gyógyszerfejlesztés lehetőségét, mert ő is élen jár egy hasonlóan globálisan igényes gyógyszer kifejlesztésében, amely megakadályozza az olyan nukleáris katasztrófák hosszú távú biológiai károsodásait, mint Csernobil, Fukushima stb. a másik izotóp, a Stroncium90, amely szintén aktívan felhalmozódik a testben, helyettesíti a kalciumot a csontban, védhető ezzel a fejlesztendő gyógyszerrel.

A mutáció egy másik tényező, amelyet figyelembe kell venni. A legtöbb SARS-CoV-2 vakcina-fejlesztő a tüskés glikoproteint célozza meg, amely képes elkerülni az emberi immunválaszt. Az A és B haplocsoport ágai mentén bekövetkező egységes mutáció megnehezítheti a jövőbeli oltások kialakítását.

Ha kénytelenek vagyunk a gyors, gyorsított módszerre, akkor nagyobb a hiba lehetősége.

Az ELSE lehetőséget nyújt az oltás nyomás nélküli, nyugodt, hagyományos módon történő kifejlesztésére, ami az FDA által széles körben elfogadott jóváhagyáshoz és a biztonságos oltás iránti bizalomhoz vezet.

4.6.5. A vakcina fejlesztési ütemterve

A CDC vezetője azt mondta a törvényalkotóknak, hogy 2021 ősze lehet, mire elegendő vakcinakészlet áll rendelkezésre a normális élet folytatásához.

Anglia főorvosa figyelmeztetett, hogy valószínűtlen, hogy 2021 tele előtt "hatékony és biztonságos" koronavírus-vakcina lesz.

Érdemes megfontolni, hányszor beszélt Anthony Fauci, az Országos Allergia- és Fertőző Betegségintézetek vezetője, aki hat elnököt tanácsolt, kezdve Ronald Reagan-nel a HIV-járvány idején, és mit mondott a megvalósíthatóságról és a SARS-CoV-2 elleni hatékony oltás várható időzítése a A személynek és a pozíciónak szinergikus hatása van. Fauci azóta megragadta az alkalmat, hogy figyelmeztesse az oltóanyagok kifejlesztésének kényszerű gyorsítását. Míg az FDA-nak van módja a projektek felgyorsítására, a tudományos bizonyítékok összegyűjtésének elhagyása és az egészséges emberek számára be nem bizonyított oltás beadása minden esetben könnyen visszaüthet. "Ezt olyan területeken teszi, ahol aktív fertőzés van, tehát valóban egy, másfél évet beszél, mielőtt megtudná, hogy valami működik" - mondta Fauci a Journal of JAMA-nak. Ez azonban „több száz vagy ezer ember adagolását foglalja magában a fertőzés kockázatának kitett régiókban, amelyeket a vírus sújt leginkább, a kitörés középpontjában azokon a területeken, ahol aktív fertőzés folyik, amely egy, fél évig tart, mielőtt néhány releváns információ kiderülne. ” Fauci figyelmeztetett arra, hogy mi történhet, ha „megkapja azt a vakcinát, amelyet ön szerint gondol, és csak odaadja az embereknek. Mivel az oltottak címzettjei egészségesek, nincs sok tévedési lehetőség. Így, a közeljövőben nem fogunk oltást kapni, ami azt mondja, hogy válaszolni kell a nyilvános intézkedésekre. Sőt, a gyors kezdés ellenére minden oltásnak be kell bizonyítania, hogy biztonságos és védi az embereket a fertőzésektől. ” Ezek a lépések zárják be Fauci által idézett kényelmetlen 18 hónapos idővonalat.

A kutatócsoportok oltóanyag-fejlesztésével kapcsolatosan továbbra is optimista előrejelzéseket közölnek, eljutva az olvasók többségéhez, miközben sok szakértő szkeptikus még egy 18 hónapos ütemtervet illetően is. A vélemény azt sugallja, hogy mivel nemcsak a nyilvánosság hallgatja, hanem a befektetők is. - Ezt részvényeseiknek írják, nem közegészségügyi célokból.

A genetikai vakcinák ötlete 30 éves. Az mRNS nem túl stabil, és lebomolhat a testben. Senki sem tudja garantálni, hogy az mRNS vakcinák teljesen működni fognak. Pár hónap múlva nem fog megtörténni. Ez egy ígéretes, de nem bizonyított modalitás.

Az opciók lerövidíthetik a SARS-CoV-2 vakcina kifejlesztésének hagyományos kísérleteinek ütemtervét, és ennek eredményeként engedélyt kapnak legkorábban 2028-ig. A gyorsított fejlesztés 12–18 hónapot vehet igénybe, és akkor is „ez nagyon optimista és viszonylag kis valószínűséggel ”.

A SARS-CoV-2 vakcina jelöltek kontrollált humán kihíváspróbái (HCT) felgyorsíthatják a hatékony vakcinák tesztelését és lehetséges bevezetését. Az oltóanyagjelölők hagyományos, 3. fázisú tesztjeinek felváltásával az ilyen kísérletek sok hónapot kivonhatnak az engedélyezési eljárásból, így a hatékony vakcinák gyorsabban elérhetővé válnak. A standard folyamat felgyorsítása szükséges. A javaslat lendületet vett, a képviselőház 35 tagja írt az FDA-nak, és a HHS szerint az ilyen tárgyalásokat engedélyezni kell. Webhelyet hoztak létre, amely arra ösztönzi az embereket, hogy önként jelentkezzenek emberi kihívásokkal kapcsolatos kísérletekben való részvételre Az FDA alaposabban szabályozza a HCT minden lépését, mivel az emberek szándékos megfertőzésével jár. Az első lépés a Human Challenge Model a HCT előtt. Jelenleg nincs kihívási modell a COVID-19 számára. Maga az emberi kihívás modell kidolgozása a HCT előtt 18 hónap és két év között tarthat. A kutatóknak azonosítaniuk és meg kell termelniük a vírus egy törzsének készletét, amelyet a kihívások során egy biológiai biztonsági szintű laboratórium-3 (BSL-3) laboratóriumában kell felhasználni, ez önmagában hat hónapot vesz igénybe. Miután a provokációs törzset jóváhagyják, adagolási vizsgálatokat kell végezni annak meghatározása érdekében, hogy a tényleges vakcinakísérletek során mekkora vírusnak lehet kitenni az önkénteseket. A veszély miatt a kutatóknak alacsony dózisokkal kell kezdenie és felfelé kell haladnia. Ez a folyamat más hónapokat vesz igénybe. Újabb időigényes szűk keresztmetszet várható a BSL-3 fenntartásában a védőfelszerelések hiánya és az edzések miatt. A beállítások után a következő nagy lépések a HCT lesznek, amelynek az idősorai megegyezhetnek a hagyományos vizsgálatokkal, és emellett etikai kérdéseket vet fel. Egy kihívás-tanulmányokat végző szerződéses kutatószervezetnél dolgozó tudós 12-18 hónapra becsülte az ütemtervet. A kísérletekben részt vevő önkénteseket annyi vírusnak kell kitenni, hogy kimutatható betegség alakuljon ki benne. A végpontok között meg kell találni az egyensúlyt. A COVID-19 kihívási modell kidolgozása hosszú időt vehet igénybe. Ezt követően a HCT eredményei nem mindig egyeznek a terepi vizsgálatok eredményeivel. A HCT-k a klinikai vizsgálatoknál is kevésbé hatékonyak lehetnek a vakcina lehetséges káros hatásainak nyomon követésében. Ebben az esetben a vakcinával fokozott betegség, amely a SARS-CoV-2 vakcinák hasonló ütemtervén fordul elő, a HCT határain kívül is felmerülne, ami hatástalanná tenné az ilyen nemkívánatos események nyomon követését.

A kihívás modell hívei úgy vélik, hogy a modell három-hat hónap alatt létrehozható. Az engedélyeztetés korábban bekövetkezhet egy kontrollált humán kísérleti próbával, 411, amely körülbelül három hónapot vesz igénybe. Összefoglalva: a HCT lehető legrövidebb ideje a modell esetében hat hónap, a vizsgálatok esetében tizenkét hónap, a gyártás és forgalmazás hat-tizenkét hónap. Egyelőre csak egy jele van a modell elindításának.

Ezenkívül a klinikai vizsgálatokba belépő gyógyszerek csak 10% -át hagyja jóvá az FDA. „Bár az FDA elkötelezett amellett, hogy elősegítse ennek a munkának a felgyorsítását, a döntéshozatal során nem vágunk szembe sarokkal.” Az FDA vonakodik a sürgősségi felhasználásra vonatkozó engedélyek kiadásától, hogy lehetővé tegye a COVID-19 vakcinák korai elterjedését.

A lélegeztetőgépek hiánya által okozott szűk keresztmetszet után hasonló lesz a vakcinagyártás hiánya miatt. Az országoknak fel kell állniuk a győztes oltáshoz. Ha ez történetesen az Egyesült Államokban történik, akkor a szó további részének meg kell várnia az első félmilliárd ember (az Egyesült Államok és a szövetségesek egy éve) ellátását, majd ki kell elégítenie a milliárdnyi igényt. Erre a következő évben nem kerül sor. A vakcina terjesztésének másik kritikus szempontja azoknak a csoportoknak az azonosítása, amelyeket prioritásként kell kezelni az indokolt globális elosztás érdekében. A WHO előzetes útmutatásához időigényesebb részletekre lesz szükség, mielőtt ajánlásai működőképessé válhatnak.

Továbbá, még ha a szó is leküzdené a korábbi nehézségeket, a vakcinaadatok milliárdjainak hatékony szállítása az egész világra rendkívül összetett logisztikai és programozási akadályokat jelent az ellátási lánc egész szakaszában, és több mint 8 millió teher repülőgépre lesz szükség. Ez jelenti az egyetlen szállítást a repülőterekre. A szükséges elosztás, a hőmérséklet-szabályozással rendelkező berendezések és felszerelések, az idő- és hőmérséklet-érzékeny vakcinák kezelésére kiképzett személyzet rendelkezésre állása, a vakcinák integritásának biztosítása érdekében megbízható felügyeleti képességek. Az oltások nagyon értékes árucikkek lesznek. Rendelkezéseket kell hozni annak biztosítására, hogy a szállítmányok biztonságban maradjanak a beavatkozástól és a lopástól. Ezért az egészségügyi és vámhatóságokkal való hatékony együttműködés elengedhetetlen a megfelelő időben történő hatósági jóváhagyások, megfelelő biztonsági intézkedések, megfelelő kezelés és vámkezelés biztosításához. - Még egyszer: nem nagyon szeretem a bonyolult problémák egyszerű megoldásait, és azt hiszem, hogy ha itt van a vakcina, visszatérhetünk és élhetünk, mint mindig. Ma december 2. után tudjuk az idővonalat. Az új oltást fél évvel - egy évvel korábban - vezették be, mint azt a legrangosabb szakértők néhány hónappal ezelőtt előre jelezték.

Még mindig felmerül a kérdés, hogy mi az igazi ütemterv, amikor a (biztonságos és hatékony) vakcina működni fog, vagy ami még fontosabb, kielégítő védelmi szintet teremthet az állomány immunitása az egész populációban? Addigra a becsült halálozás tíz-húsz millió között lehet világszerte.

4.6.6. A szuperterjesztők okozta „Superspreader events” (SSE) terjedési dinamikája nehezíti a vakcinákkal kapcsolatos klinikai kisérletek kivitelezését

Genetikai háttér.

Az állattározóban a gyakori ősvírusok egy része számos mutációs sorozat révén különleges genetikai sajátosságra tett szert, amely alkalmassá tette őket az átfolyás B1 genomjává - amelyet az új gazdaszervezet SARS-CoV-2-ként azonosított -, sőt, a pandémia további mutáns haplotípusával együtt. Ez a genetikai szintű sajátosság azt jelenti, hogy a SARS-CoV-2 S glikoprotein furin hasítási helyet hordoz az S1 / S2 alegységek határán, amelyet a biogenezis során feldolgoznak, és megkülönbözteti ezt a vírust a SARS-CoV-1 és egyéb SARS-szel kapcsolatos CoV-k. Ez a többbázisú furin hasítási hely megtalálható az összes SARS-CoV-2 genomban, csak két szubsztitúcióval két különböző genomban, amelyek különböző haplocsoportokhoz tartoznak. Ez a szegmens tehát nagyon mutációilag stabil. Egy nemrégiben végzett tanulmány a teljes (> 4700) adatbázis> 1/3 részét kitevő SARS-CoV-2 haplotípusokat fedezett fel, amelyek alapvető szerepet játszottak a COVID-19 betegség szuperterjesztőiként. Ezeknek a haplotípusoknak három differenciális jellemzőjük van: a populációban magas vagy közepes gyakoriságot értek el, meghatározott kontinentális régiókra vagy akár egyes országokra jellemzőek, és nagyon rövid, csak néhány napos időszak alatt jelentek meg. Többszörös szűk keresztmetszet-epizódok, amelyek valószínűleg a szuperterjesztő gazdákhoz kapcsolódnak, nagyrészt a COVID-19 járványt magyarázzák.

Néhány Ázsián kívüli törzs nagy valószínűséggel a sodródásnak és nem szelektív előnyöknek volt köszönhető, mint az A2a alosztály. A genetikai sodródási epizódokért és az azt követő többszörös szűk keresztmetszet-epizódokért valószínűleg a szuperterjesztő gazdák voltak a felelősek, amelyek nagyban magyarázzák a COVID-19 járványt. A két fő makrohaplocsoport> A és B alágazata, a világszerte változó földrajzi eredetű vírustörzseket reprezentáló A és B alágazatok olyan mutációk előfordulását tárják fel az ágak mentén, amelyek megnehezíthetik a jövőbeli oltások kialakítását.

Továbbá felmerülhet egy talán még jelentősebb fenyegető potenciális probléma. Ha a szuppressziós ciklus hosszú ideig folytatódik, szaporítsa meg a mutáció esélyét ebben a megfigyelési időszakban.

Az RNS-szekvenciák új tanulmánya azt is feltárja, hogy a vírus A2a törzse megváltoztatta a tüskefehérjét. Az O törzsből származó A2a törzs hatékonyabban fertőzi meg az embereket. A korábbi törzsekben a tüskefehérje volt a kulcs az ACE2 receptorokkal való kötődéshez a gazdasejteken, amelyek bejutást biztosítottak a vírusba a tüdősejtekbe. Az A2a-ban a tüskefehérje megváltozik, hogy könnyebben meg tudja kötni az ACE2 receptorokat, és ezáltal könnyebben hozzáférhessen a tüdősejtekhez. A világjárvány kialakulásának oka az A2a törzs könnyű fertőzőképessége lehet. Az ilyen mutáns vírusok fokozzák az átvitelt, és néha teljesen helyettesítik a vírus eredeti típusát. A SARS-CoV-2 éppen ezt csinálja.

A G614 Spike mutációval rendelkező SARS-CoV-2 variáns a D614-et váltotta fel, mint domináns pandémiás formát. A G614 magasabb vírusterheléssel jár a betegeknél. A második hullám további vizsgálata azt mutatja, hogy minden törzs G614-szubsztitúcióval rendelkezik a tüskefehérjében, ez a polimorfizmus a fokozott transzmisszióval és fertőzőképességgel függ össze. A G614 variánssal fertőzött betegeknél a nasopharynxben jelentősen nagyobb volt a vírusterhelés. Ennek ellenére a tanulmány nem mutatott arra utaló jelet, hogy a mutáció halálosabb lenne, mint a D614. Az eredmények továbbra is elsősorban a már meglévő állapotokhoz kapcsolódnak, mint például a cukorbetegség és az elhízás. Egy másik tanulmány bizonyítékot mutat a D614G fokozott átviteli dinamikájára. Érdekes genetikai kutatási eredmények azt mutatják, hogy a kockázatot egy genomi szegmens adja, amelyet a neandervölgyiek örökölnek, és amelyet Dél-Ázsiában az emberek körülbelül 50% -a, Európában pedig az emberek körülbelül 16% -a hordoz. Nemrégiben Nagy-Britanniában megjelent egy új változat.

Idővel esélyt adunk ennek ellenére egy olyan mutáns kifejlesztésére, amely felkerülhet a génalapú oltásokra, és az idővonal gyors követése megfelel a valós élet zavarainak: Mi van akkor, ha egy ígéretes oltás valóban megkönnyíti a vírus elkapását, vagy súlyosbítja a betegséget valaki fertőzése után? Az oltás okozta fokozásnak nevezett folyamat, amelynek során a test váratlanul reagál és veszélyesebbé teszi a betegséget.
A gyorsan fejlődő vakcina között a aggasztó mutációk is gyakoribbá válhatnak, ha az antitest-terápiákat nem használják okosan, ha a COVID-19-ben szenvedő emberek egy antitestet kapnak, amelyet például egyetlen vírusmutáció meghiúsíthat.

Az ECD szisztematikus áttekintése a SARS-Cov-2 reinfekcióról arra a következtetésre jutott, hogy „a leírt reinfekciós esetekben a vírusizolátumok megerősítették a különböző mutációk befogadását, megerősítve az új vírusvariánsokkal történő fertőzéseket a betegeknél. A mutációk száma, valamint a mutációk genomban elfoglalt helyzete segíthet megérteni a reinfekciók lehetőségét és az esetleges immunválasz menekülését. A vizsgálatoknak elemezniük kell az ismételten fertőzött betegek vírusgenomjaiban előforduló közös mutációk lehetőségét is, amelyek megmagyarázhatják a vírus újrafertőzés képességét. Ezenkívül meg kell érteni azt a divergencia szintjét, amelyre a SARS-CoV-2 izolátumnak szüksége van ahhoz, hogy képes legyen újra fertőzni egy korábban fertőzött személyt.

Az ECD 33 esetet tárt fel bizonyított mutációval a háttérben 2020 augusztusáig. A nagyon ritka esetek mindeddig követték. A frekvencia nem növekszik. A legújabb mutáns törzsek terjedési sebessége az Egyesült Királyságból a leggyorsabban, mint valaha.

A Természet („Mother Nature” mindig segített az emberi fajnak hatékonyan legyőzni a vírusokat. Az állomány immunitásával segíthet a vírus felszámolásában, és ha szükséges, az oltóanyag révén fokozza az immunitást. El kell fogadnunk a segítségét, ahelyett, hogy kihívnánk Őt.

Az átviteli dinamika kiszámíthatatlansága és sztochaszticitása a járvány kezdetén

A túlterjedéses eseményeket (SSE) a másodlagos átvitelek számának eloszlásában ( azaz az utódok megoszlásában) az egyéni szintű magas variáció jellemzi ( azaz a diszperzió), ami azt jelenti, hogy a legtöbb esetben nem járul hozzá a járvány kiterjedéséhez, jelzett a diszperziós tényező (k) mellett a gyártási szám (R) mellett. Az egyéni variációk és a sztochaszticitás fontos szerepet játszanak a fertőző betegségek kitörésében.

A kitörés kezdetén az SSE által termelt utódeloszlásban a kezdeti nagy diszperzió, ami rendkívüli sztochasztikusságot eredményez, és nagyon kiszámíthatatlanná teszi az átvitel dinamikáját, ahol a paraméterek (R és k) nagyban változnak.

A tanulmányok egyetértettek abban, hogy az esetek 20% -át képviselő SSE felelős az összes átvitel 80% -áért (20/80), bár egy közelmúltbeli sudy azt sugallja, hogy a tartományok becslésével az esetek csak 10% -a teheti az összes továbbítás 80% -át R (1,4-12) és k (0,04-0,2). Más vizsgálatok alacsonyabb R és magasabb k értékeket találtak. Hongkongi adatok alapján a becsült (R) értéke 0,58 (0,45 - 0,71), a diszperziós paraméter (k) pedig 0,45 (0,31 - 0,76). Az egyéni R-értékek eloszlása ​​erősen diszpergált volt Shenzenben, a fertőzések 80% -át az esetek 8,9% -a okozta R-vel: 0 · 4 (0,3–0,5) és k: 0 · 58 (0,35– 1.18). Más szimulációk eredményezték az R: 2,2 (1,4–3,8) és a k diszperziós paramétert: 0,54, (0,014–6,95). Becsléseik szerint a SARS-CoV-2 k értéke valamivel magasabb, mint a SARS-CoV-1 és a MERS esetében

Egy nemrégiben készült modellező tanulmány becslése szerint a Diamond Princess Cruise hajón a járvány kezdeti szaporodási száma (R0) 14,8 volt, még mielőtt bármilyen fertőzésszabályozó intézkedést végrehajtottak volna, és míg az utasok teljesen naiv csoportok voltak.

A SARS-CoV 2005-ös tanulmányában a k maximális valószínűség-becslése 0,16 (0,11–0,64) volt, ami erősen túlterjedt eloszlásra utal. Ezen elemzés szerint a szingapúri SARS-esetek túlnyomó része alig volt fertőző (73% -uknál Re <1 volt), de kis hányaduk erősen fertőző volt (6% -uknál Re> 8 volt). A nagy egyéni variációval járó betegségek ritkán, de robbanásszerűen járványokat mutatnak. Ez a minta a SARS-t idézi fel 2003-ban, amelynél számos környezetben nem tapasztaltak járványt a SARS-esetek védtelen kitettsége ellenére, míg néhány város robbanásszerű kitörést szenvedett, ami a túlzottan diszpergált személyek jelenlétével vagy hiányával magyarázható az egyes járványok korai generációiban. . Ellentétben, A hagyományos modellek (k = 1 vagy k → ∞ esetén) nem képesek egyszerre generálni sikertelen inváziókat és gyors növekedési sebességeket. Hasonlóképpen megnő a járvány kitörésének sztochasztikus kihalásának valószínűsége a túl szétszórt, nem továbbító esetek nagyobb arányának köszönhetően. Még magas R0 és ellenőrzési intézkedések hiányában sem garantált egyetlen esetben az import egy tartós továbbítási lánc elindításához. Ez különösen igaz azokra a fertőzésekre, amelyek hajlamosak a túlterjedéses események felé, amint arról a COVID-19 esetében egyre többször számoltak be, de a másik oldalról kiderül, hogy a túlterjedés által kiváltott járványok robbanékonyak, amikor előfordulnak.

Ez megmagyarázhatja ennek a járványnak néhány rejtélyes aspektusát, többek között azt, hogy a vírus miért nem terjedt el hamarabb az egész világon, miután Kínában megjelent, és miért nem sikerült egyes nagyon korai esetekben egy szélesebb körű járványt fellobantani. Ha a „k” valóban 0,1, akkor a legtöbb fertőzéslánc önmagától megszakad és „elparázslik”, és a SARS-CoV-2-nek többször együttes gócokban kell betörniegy új országba, mire a klaszterek konfluálnak és így együttes erőre kapva elkezdődik a széles körű terjedés. Ha a kínai járvány egy nagy tűznek tekinthető, amely szikrákat szórt az egész világra, a szikrák nagy része egyszerűen kialudt, mielőtt lángot vethetettek volna.

Az emberi viselkedés felerősítheti az SSE lehetőségeit 

Az SSE fokozhatja az effektivitást, és a „k” tényező jelentősen csökkenthető nemcsak a vírusmutációval, hanem az emberi tevékenység révén a gyorsított, gyors, mély lélegzetű átvitel módjával és a 3C szabályok elkerülésével.

A csaknem 800 esethez kapcsolódó tanulmány kimutatta, hogy a SARS-CoV-2, a SARS-CoV-1 és a MERS különösen hajlamos a szorosan összekapcsolt emberek csoportjainak megtámadására zárt, rosszul szellőző helyen. Ezenkívül minél többen vannak a klaszterben, annál nagyobb a kockázat. A klaszterek az idősek otthonaiban, síközpontokban, templomokban, éttermekben, kórházakban és börtönökben alakultak ki. Néha egyetlen ember több tucat embert fertőz meg, míg más klaszterek több terjedési generáción keresztül, több helyszínen bontakoznak ki, amelyek az SSE eltérő virulencia képességére utalnak.

Úgy tűnik, hogy a SARS-CoV-2 leginkább cseppeken és felületeken keresztül terjed, de időnként finomabb aeroszolokon keresztül terjed, amelyek a levegőben szuszpendálva maradhatnak, lehetővé téve, hogy egy ember sokakat megfertőzhessen. Úgy tűnik, hogy a legtöbb közzétett nagy transzmissziós klaszter magában foglalja az aeroszol transzmissziót.

A II-III. Fázis sikeres lebonyolításának nehézségei. próba a kitörés kezdetéig, amíg a járvány folyamatos folyamatos átviteli dinamikája kialakul

Az erősen fertőző szétterjesztők és a fertőzött személyek többsége, akik nem járulnak hozzá a járvány kiterjedéséhez, rendkívül sztochasztikusan túlzottan diszpergált utódmegoszlást okoznak, amelyek súlyos következményekkel járhatnak a vakcina kifejlesztésére. Ezért nagyon nehéz a II. - III. Fázisú kísérletet lefolytatni a járvány kezdetén, amíg a járvány folyamatosan zajló dinamikája nem zajlik.

20% fertőző / 80% fertőzött transzmissziós dinamikus környezetben a résztvevők kapcsolatba lépnek, vagy nem fognak kapcsolatba lépni vagy nagyon fertőző ss, vagy alacsony vagy nem fertőző fertőző miatt. Nehéz tanulmányozni, azonosítani és elkülöníteni a szuperterjesztőket, mert sokuknak alig vagy egyáltalán nincsenek tünetei, és az együttműködés esélye csekély, mert az azonosítás megbélyegzést és pszichológiai problémákat okozhat közöttük. Ugyancsak nehéz a vizsgálati résztvevőket egy járvány magjába szállítani és kitenni, amely véletlenszerűen és ritkán fordult elő, ráadásul rövid időn belül a kontakt nyomjelzők gyors elszigetelése miatt. Ezek a tényezők összességében elfogultsághoz vezethetnek a vizsgálat eredményeiben.

Az új megelőző intézkedések, amelyek célja az SSE felszámolása, ezért a betegség-ellenőrzési erőfeszítések a megerősített kapcsolatok gyors nyomon követésére és karanténjára összpontosítanak. Elméletileg a klinikai vizsgálatok vezetőinek érdeklődése a résztvevők és az SSE közötti magasabb kapcsolatok fenntartása és meghosszabbítása a megszüntetés helyett. Végül érdekes dolog lehet a vezetők és a kontakt nyomjelzők között a szuperterjesztők különböző okokból történő vadászatában.

Az SSE túlterhelheti a kontakt nyomkövető rendszert, ami szélesebb körű társadalmi távolságtartó beavatkozások szükségességéhez vezethet. Egy tanulmány hasonlóan - az egyének közötti kapcsolatok rendkívüli heterogenitása és az átvitel sztochasztikus jellege miatt - arra számít, hogy az összes elsődleges eset körülbelül 15% -a generál legalább egy másodlagos esetet, amely nem nyomon követhető, és 10% -a másodlagosat generál esetet sem lehet azonosítani. Az érintkezés nyomon követése egyébként a korai szakaszban nagy jelentőséggel bír a terjedés visszaszorítása érdekében, és a modellalapú becslések azt sugallják, hogy az R0 értéke 2,5, hogy a korai terjedés ellenőrzéséhez a kapcsolatok körülbelül 70% -át sikerül nyomon követni.

Két túlterjedt esemény nagyon eltérő eredményekhez vezetett az időzítés és az érintett populáció miatt. Az egyik a sebezhető populációban gyorsan elterjedt, de továbbterjedése csekély volt, míg a másik jelentősen hozzájárult a tartós közösségi terjedéshez, ideértve a hajléktalan lakosság kitörését is, és számos más hazai és nemzetközi helyszínre exportálták. Ugyanez a két esemény jelentősen különbözött a látott új mutációk számától; felvetve annak lehetőségét, hogy a SARS-CoV-2 szétterjedése eltérő átviteli dinamikát tartalmazhat. További megfigyelt tanulmány a különböző vírusos haplotípusok egyidejű keringése a nagyvárosi régióban.

Fontos bizonyíték gyűlt össze eddig a szuperterjesztőkről folytatott kutatások során, amelyek azt mutatják, hogy a legtöbb fertőzött ember csak néhány más embert fertőz meg, de néhány fertőzött ember sokkal több embert is megfertőzhet.456 A kutatás bizonyítékai megmagyarázhatják az átmenetet a sztochasztikus kialakulástól a fenntartható egyensúlyi állapot aktív kiszámítható klasszikus epidemiológiai mintázatáig. Ez a cikk ezen bizonyítékok egyik lehetséges további magyarázatára is rámutat. A genetikai elemzés azt mutatta, hogy az SSE a populáció 35% -ából áll 20% fertőző / 80% fertőzött arány alapján 15% besorolható SSE-be, de kisebb virulenciájuk van ahhoz, hogy egy kis klaszterben megfertőzzék a populáció többi részét. Az SSE szakértői szerint a 65% többi része állította, hogy nem fertőző (Re = nulla? Közöttük), de valószínűleg ez nem így van, különben a sztochasztikus jelenség a folyamatban is megfigyelhető lenne. A legvalószínűbb, hogy a Re-nek 1 körül kell lennie - a többi 65% között -, és a növekvő számú némiképp meghaladja az 1-et, és stabilan folyamatos továbbításra terjed ki) 

A sztochasztikus kezdet után az egyszerű matematikai levezetéshez meg kell változni a fertőző / fertőzött arányának, ezért meg kell jelennie a szubpopuláció 65% -os szerepének, és a sztochasztikus folyamatok aránya csökken. Ez a feltörekvő szerep bizonyítja, hogy ennek a 65% -os szubpopulációnak a Re-je biztosan nem nulla, hanem legalább 1 vagy több.

A folyamatos populációban a teljes populációra jellemző transzmissziós dinamika meghatározva van, pl. R0 = 2,2. Ha a szubpopulációk átlagos R értékét vesszük figyelembe, akkor ha a remináló 65% esetén a Re = 1, akkor a 35% szuperszórónak Re = 6,28 kell lennie. Ha 65% -nál a Re = 1,2, akkor 35% -nál a szuperterjesztők R = 4,5 stb . egyszerű egyenlet alapján.

A kezdeti kis klaszteridőszak után lehetőség nyílik arra, hogy a növekvő 65% -os szubpopuláció egyre inkább hozzájáruljon a másodlagos átvitelhez.

Ez elegendő lehetőséget fog biztosítani a vizsgálatok elvégzésére, és minimalizálni fogja a vizsgálatok eredményeinek torzítását.

A II. Fázis lebonyolításának nehézségei - III. a megelőző intézkedések során végzett vizsgálat alacsony víruskörnyezetet okozott, vagy mivel a fertőzöttek száma korlátozott  

A másik kulcsfontosságú tényező az, hogy a jelenlegi körülmények között a megelőző intézkedések - az érintkezés nyomon követése és a fizikai távolságtartási politikák végrehajtása vagy a magas kockázatú társadalmi kitettségek, például bárok, éjszakai klubok és éttermek - célzó bezárások - az R értéket 1 k alatt tartják. a kitörési események ritkák. Időközben kifinomultabb, sőt sztochasztikus megelőző modellek születnek.

Paradox módon a COVID-19 terjedésének megfékezésére irányuló erőfeszítések növekvő sikere alapvető problémát okoz az oltóanyag-fejlesztők, azaz az AstraZenecával együttműködő Oxfordi Egyetem számára. Az, hogy milyen gyorsan tudják elérni a szükséges számot, a közösség vírusátvitelének szintjétől függ. Ha az átvitel továbbra is magas, akkor pár hónap alatt elegendő adatot kaphatnak, hogy megtudják, működik-e a vakcina, de ha az átvitel szintje csökken, ez akár 6 hónapot is igénybe vehet. A SARS-CoV-2 vírusnak való kitettség nagyobb eséllyel rendelkező személyek toborzását prioritásként kezeljük, mint például a fronton dolgozó egészségügyi dolgozók, a frontális kisegítő személyzet és a nyilvánosság előtt álló kulcsmunkások, annak érdekében, hogy a hatékonyságra vonatkozó adatokat a lehető leggyorsabban meg lehessen ragadni. lehetséges. A klinikai vizsgálatokban tesztelt vakcinák jelentős része nem működik. Ha nem tudták bizonyítani, hogy a vakcina véd a vírus ellen, áttekintenék az előrehaladást, megvizsgálnák az alternatív megközelítéseket, például különböző dózisszámokat,

Egy kínai vállalat, a CanSino szintén klinikai vizsgálatokat kezdett Kínában az oxfordi intézetéhez hasonló technológiával, de az oltóanyag hatékonyságának bemutatása Kínában nehéz lehet, mert a COVID-19 fertőzések jelentősen csökkentek.

Nehéz lehet meghatározni, hogy hol végezzenek szabványos nagy, 3. fázisú vizsgálatokat. Ha az egyik terület csökkenti a COVID-19 átviteli sebességét, akkor egy vizsgálat hosszú időt vehet igénybe annak felmérése érdekében, hogy a vakcina működik-e, mert a vírus túl kevés terjed. Azokon a helyeken, ahol a fertőzés kockázata továbbra is magas, megparancsolhatják az embereknek, hogy kerüljék a lehető legtöbb kapcsolatot másokkal, vagy saját akaratukból elfogadhatják a fizikai távolságot. Bármelyik valóság elhúzhatja a választ.

Ez a Zika vírussal történt ahol az esetek olyan alacsony szintre csökkentek, hogy a 3. fázisú terepi hatékonysági vizsgálatok megvalósíthatatlanok lehetnek. Noha nagy előrelépés történt számos vakcina-jelölt gyors továbbvitelében az 1. és 2. fázisú klinikai vizsgálatokba, tartós vírusfertőzés hiányában nehéz lehet értékelni a ZIKV oltójelöltek hatékonyságát hagyományos klinikai betegség-végpont hatékonysági vizsgálatok elvégzésével. Az engedélyeztetés előtti klinikai vizsgálatokat általában olyan területeken végzik, ahol a betegség elégségesen terjed. Ezután felvetette az Emberi Kihívás próba lehetőségét. Az etikai szabályok ezzel összefüggésben általános elvként tiltják az emberi teszt résztvevőinek súlyos betegséggel való megfertőzését. Ez azt jelenti, hogy az oltóanyag bebizonyításának egyetlen módja az emberek oltása olyan helyen, ahol a vírus természetes módon terjed körülöttük.

Ha a társadalmi távolságtartó intézkedések vagy más tényezők továbbra is lassítják az új fertőzések arányát Nagy-Britanniában, akkor a vizsgálat nem tudja megmutatni, hogy az oltásnak van-e jelentősége: A placebót kapó résztvevők valószínűleg nem fertőznek gyakrabban, mint azok, akiket már meg is kaptak. megadta az oltást. A tudósoknak újra meg kellene próbálkozniuk másutt, és ez a dilemma minden más oltási erőfeszítéssel is szembe fog nézni.

A többieknek ugyanazokkal a kihívásokkal kell szembenézniük, ideértve a dollármilliók finanszírozásának megszerzését, a szabályozók rábeszélését az emberi tesztek jóváhagyására, a vakcina biztonságának bemutatását, és - ezek után - annak bizonyítását, hogy hatékonyan védik az embereket a koronavírustól. Ha a pandémia alábbhagy, a vizsgálatok lassulhatnak. - Ezért tartanak ilyen hosszú ideig az oltások.

Az ELSE kiszámítható, mérhető és egységes hátteret biztosíthat a II-III. próbák. A folyamatban lévő 100 oltóanyag-fejlesztés több százezer résztvevőt igényel egyidejű időkeretben. A jelenlegi kiszámíthatatlan járványügyi forgatókönyvek nem elégítik ki megfelelően a követelményeket.

Az SSE és a megelőző beavatkozások hatása az állomány immunitására

A terjesztők vagy a fogékonyabb vagy kitettebb személyek hajlamosabbak a fertőzésre és korábban immunissá válnak, ez csökkenti az állomány immunitási küszöbét. Ezen elképzelés szerint a jelen stratégiákban a túlterjedés ilyen mértéke előnyös lehet a betegség elleni küzdelemben, ha a beavatkozások hatékonyan megcélozhatják az átterjedés túlnyomó részéért felelős szuperspreaderek alapvető csoportját. Például valahogy eltávolítva őket, vagy elérve az állomány immunitását ebben az alapvető kockázati csoportban, általánosabban elnyomó hatása lenne a helyi átvitelre. A 20/80 átviteli sebesség megfelel az állomány 20% -os kiigazított küszöbértékének. Ez összehasonlítható a 60% -os állományimmunitási küszöbértékkel a természetes vagy vakcinával megszerzett immunitás révén.

A probléma hasonló, de valós a megelőző beavatkozással, mivel az az időszak, amikor a megelőző intézkedések befolyásolják az összes keverési arányt, arányosan alacsonyabb a betegség által kiváltott állomány immunitási szintje. Minél sikeresebb az átmeneti elnyomás stratégiája, az előrejelzések szerint annál nagyobb lesz a járvány később az állomány kisebb immunrendszerének kialakulása miatt. Ez más problémákat vet fel a korlátozások enyhítése után. Kiderül, hogy sok ember továbbra is teljesen fogékony a fertőzésre, mert a valódi állomány immunitása hatékonyabb lesz, mint a szuppresszió alatt.

A HI fokozatos helyreállításával - a szűz földrajzi foltok kivételével - a sztochasztikus klaszterjelenségek összeolvadnak a nagy tömegben, elveszítve jelentőségüket, ahogyan azt a katasztrófa során tapasztalták Kínában, Olaszországban és Svédországban, ahol állandó konszolidált, folyamatos átviteli dinamika zajlott .

A COVID-19 oltás elleni tiltakozók növekvő száma új, csak közvetett állományhatások által védett egyedeket eredményezhet, akik teljes mértékben fogékonyak a fertőzésekre, ha valaha is ki vannak téve. Meghosszabbítják a HI kialakulását, de végül a vírus megteremti az igazságosságot, mert sokan nem tudják elkerülni, és így a legtöbb szabadúszó hozzájárul a csorda immunitásához.

A Reuters nemrégiben végzett közvélemény-kutatása szerint az oltás befogadásával szembeni tétovázás veszélyeztetné az állomány immunitásának szükséges védelmi szintjének elérését. "Nem meglepő, hogy az amerikaiak jelentős százaléka nem fogja beadni az oltást a szörnyű üzenetküldés, az oltás körüli kommunikációs terv hiánya és ez a nagyon agresszív oltásellenes mozgalom miatt." Az Associated Press közvélemény-kutatása szerint az amerikaiaknak csak körülbelül a fele állítja, hogy COVID-19 vakcinát kapna.

A bizalom kulcsfontosságú összetevője minden olyan erőfeszítésnek, amely megkönnyíti a jelenlegi járvány elleni oltásmegoldást. A független szakértők által gondosan ellenőrzött kísérletek során átláthatóan áttekintett tudományos szakértelem az egyetlen módja ennek a bizalomnak a megerősítésére. A barkácsolás elleni oltás veszélyes egy olyan időszakban, amikor a COVID-19 „kúráinak” nem bizonyítékokon alapuló állításai kevéssé tették meg a bizalmatlanságot a tudomány és a közegészségügy iránt.
Az Economist diagram tanulságos, amely megmutatja, hogy a tudományba és az orvosokba vetett bizalom fordítottan arányos az oltások biztonságában való meggyőződéssel, szemben a fejlett és az elmaradott országokkal.

Komoly valószínűséget kell adnunk arra, hogy a várva várt vakcina, még elegendő ampulla esetén sem, nem lesz képes megvédeni a teljes populációt és különösen a vonakodó és immunológiailag rosszul reagáló sebezhető populációt. A vonakodás megakadályozza a megfelelő HI szint felépítését. Ez ismét megerősíti az azonnali ELSE legitimitását, amely elősegíti a vakcina gyorsabb fejlődését.

A vakcinázással elérhető további HI-hatásnak és a fertőzés által generált természetes immunitásnak együttesen számos létfontosságú jelentősége van. Ez a fokozott természetes immunitás valószínűleg az egyetlen lehetőséget teremtheti a SARS-CoV-2 vírus felszámolására, és nem engedheti meg, hogy hosszú keringésben folytassa, és egy lehetséges kezelhetetlen mutáns törzs legyen. Az oltással történő immunizálásnak ez a további fellendítése értékes lehet a méltányosság, a politikai életképesség és az oltások kiosztásának hatékonyságának egyensúlyában is.

A vakcina bevezetésével nem feltétlenül oldja meg azonnal az összes felhalmozódott problémát. Az összetett problémák egyszerű megoldása nem lesz egyszerű. Az emberiség elképzelhetetlen áldozatokat hoz az oltásba vetett hit reményében. Bár a szerző végső soron fontosnak tartja a biztonságos oltás meglétét, el kell ismernünk, hogy a vírusellenes intézkedések és az SSE együttes hatásának, valamint a szűk keresztmetszetek gyártásának és forgalmazásának, valamint az FDA-folyamatnak időre van szüksége. A szakértők sürgősen készítenek egy biztonsági tervet, mivel „eddig úgy tűnik, hogy az oltóanyag-fejlesztés története egyik sem tévedett rosszul”. Ennek ellenére a vakcina kifejlesztésének ideje arányos a kataklizma kialakulásának növekvő lehetőségével. Az ELSE megfelelő környezetet biztosíthat az oltások kifejlesztéséhez, és gyors alternatív megoldást kínál, és megelőzi ezt a katasztrófát.

- Lehetetlen megállítani a koronavírust. Csak az állomány mentessége fogja ezt megvalósítani. Védjük meg az idősebb embereket, mivel ők halnak meg. ” Segítsünk az idős emberek védelmében az ELSE stratégia és a megfelelő oltások kombinálásával.

A védett influenza halálos kimenetelű esetek és a nem védett COVID-19 halálos esetek összehasonlítása

A CDC-adatok alapján a vakcinával védett halálos influenzás eseteket nem pedig a vakcina vagy a HI által védett COVID-19 halálos eseteket hasonlítják össze, és számos kérdést felvet. Egyrészt az időseknél, különösen 70 év felett, ez a kicsi különbség nem fogja kellően motiválni a COVID-19 oltást.

Másrészt hogyan alakulna az ábra, ha a HI védené az SARS-CoV-2 - különösen az idősek - eseteit is, amelyeket az ELSE VP kínál, megmentve az életüket. Az elhárított esetek számításának eredményei (lásd Pitman és munkatársainak jelentéseit) ebben az irányban sokkal kiegyensúlyozottabb arányúak az influenza felé, a kisgyermekek halálozása pedig még rosszabb.

Kockázat Védjük meg az idősebb embereket, mivel ők halnak meg a fiatalokban (főleg 0–4 év), a beoltott influenza életkorával nagyságrenddel nagyobb, mint a be nem oltott COVID-19 esetek. Viszonylag kevés olyan esetről számoltak be olyan csecsemőkről, akiknél megerősítették a COVID-19 alkalmazását, a fertőzöttek enyhe betegségben szenvedtek.

IFR a COVID-19 esetében: 0,2-0,9%, míg az IFR az influenza esetében: 0,01%. Az ELSE VP az IFR-t is 0,06% -ra csökkentheti. A természetes és vakcina által generált immunitás képes fenntartani ezt a szintet - és valószínűbb, hogy még alacsonyabb szinten is fenntarthatja -, amíg a vírusirtást el nem érik. Ugyanez vonatkozik az IFR-re is, a COVID-19 továbbra is megtérül az idősek körében, míg az influenza a gyermekek körében is megtérül.

 4.6. Ábra Az influenza vagy tüdőgyulladás okozta halálozás relatív kockázata a COVID-19-hez képest magasabb a 25 éven aluliaknál, és alacsonyabb a 25 éven felülieknél.
 A relatív kockázat becslése nagymértékben függ a COVID-19 végső letalitásától, amely egyelőre ismeretlen. Mindazonáltal világos mintázat derül ki abból, amit tudunk, amelyben a 25 évnél fiatalabbak esetében a legalacsonyabb a halálozás kockázata a COVID-19 vagy a tüdőgyulladás miatt. (Forrás: A. Roy / FREOPP ) az influenzához viszonyítva.

Valószínű, hogy a világ népességének kétharmada vonakodik és / vagy nem lesz esélye a SARS-COV vakcina beadására. Ezenkívül, még ha a vakcina is hatékony a fiataloknál, nem valószínű, hogy hatékonyan működne időseknél.

További problémát jelenthet a Covid oltás elleni tiltakozók növekvő száma akik felvilágosíthatják az idősebb korosztályt és csökkenthetik az amúgy is csökkent megfelelésüket. Az időskorúak várhatóan hasonló lesz az influenzához, és nem oltják be magukat.

Azok a fiatalok, akik féltik gyermekeiket a vadonatúj oltástól, a másik két ok miatt még inkább vonakodnak oltani. Egyrészt azért, mert lehetetlen tudni, hogy kit véd meg a természetes út, és kit nem, és nem lesz elegendő teszt a tömeges szerológiai felmérésekhez, hogy meg lehessen különböztetni őket.

Másrészt az intenzívebb oltásellenes kampányok ambivalenssé teszik őket, ennek ellenére az idősebbek is. Nem tudták eldönteni, hogy egy többnyire tünetmentes vírus vagy egy új típusú, gyorsan kifejlesztett oltás veszélyesebb-e számukra.
Ezenkívül csak annyi megpróbáltatás után kell beoltani őket, hogy továbbra is megvédjék az idős embereket, akiknek lehetőségük lesz végre megvédeni magukat, de még csak nem is hajlandók beoltani magukat. Miért? A generációk közötti konfrontáció a végéig súlyosbodni fog.

A bevezetett drasztikus vágások miatt a következő hullám az influenzával együtt pusztító lehet. Az influenzával való fertőzés, amely megterheli a szervezetet, amely lemeríti az erőforrásokat és megterheli az immunrendszert, hasonló egészségi állapotnak tekinthető, mint például társbetegség, majd a tetején Sars-Cov-2 fertőzés a következmények is kiszámíthatatlanok. Valószínűleg a fiatalabb generációt is jobban érinti majd, és a világ szörnyű „ConFluD-21” helyzetbe kerül. Szinte semmit sem tudni a koronavírus és az influenza kölcsönhatásáról - állítják szakértők. Lehetséges, hogy valaki egyszerre fertőződik meg a koronavírussal és az influenzával, de a szakértőknek nagyon kevés adatuk van erről. Továbbá ez hatalmas terhet róhat az egészségügyi ellátórendszerre. " Ha a koronavírus-járvány és az influenza-szezon első hulláma egyszerre tetőzött volna, „az egészségi képesség szempontjából nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nehéz lehetett volna”.

Az egészségügyi szakértőket különösen aggasztja, hogy a rossz influenzaszezon az ősszel és télen koronavírus-járvánnyal együtt elboríthatja a kórházakat. Az influenza oltóanyag-gyártók már milliónyi extra adagot tesznek meg annak érdekében, hogy ez ne fordulhasson elő. "Szeretnénk levenni az influenzát az asztalról, minden lehetséges módon, hogy az influenza tényezővé váljon" - mondta az Immunizációs Akció Koalíció nonprofit szervezetének vezetője a The Washington Postnak az elmúlt héten a lökésről szóló jelentésben. Amerikaiak influenza elleni oltást kapni.

A beavatkozások hiányában a szakértők az 1918–1919-es influenzajárványhoz hasonló haláleseteket képzelnek el , amelyek 50 és 100 millió között mozogtak. A föld lakossága ekkor azonban 1,8 milliárd volt, ami mára négyszerese annak, ami 200–400 millió halálesetnek felel meg. A SARS-CoV-2 négyszer kevésbé veszélyes. A SARS-CO-2 halálozás valószínűsége az ötödik, egytizede az 1918-1919-es influenzajárványnak.

Ez arra is utal, hogy ha a lélegeztetőgépek hiánya nem jelentene szűk keresztmetszetet az egészségügyi ellátórendszerben, az elmúlt 300 év nyolc emberi járványából a COVID-19 nem feltétlenül minősülne súlyos COVID-19-nek. Bár az eredeti törzs emberileg jobban alkalmazkodott, a 0–4 éves korosztályt sokkal jobban érintő elhárított influenza esetek kiszámítása, a komolyság mégis összehasonlítható. Az ELSE stratégia pontos végrehajtásával a halálozások akár 98% -a is megelőzhető.

4.7. A COVID-19 elleni természetes immunitásra épülő terápiás lehetőségek  fejlesztésének fontossága

A természetes („innate”) immunitás fontosságára már rávilágítottunk az 1.4. fejezetben. Egy 2020-as szisztematikus áttekintés kiemeli a COVID-19 elleni védekezésben betöltött fontos szerepét. Az Natural Killer (NK) interferon által stimulálva szerepet játszanak az első védelmi vonalban.

Az interferonok egyaránt fokozhatják és csökkenthetik a légúti vírusfertőzések súlyosságát. A legújabb tanulmány kimutatta, hogy azoknál a betegeknél, akik inhalációs nebulizált béta 1-a-interferont (SNG001) kaptak, nagyobb volt a javulás esélye, és gyorsabban gyógyultak meg a SARS-CoV-2 fertőzésből, mint a placebót kapó betegeknél. Az OSCI skála javulásának esélye több mint kétszer nagyobb volt az SNG001 csoportban, mint a placebo csoportban a 15. vagy 16. napon (esélyhányados [OR] 2 · 32 [95% CI 1 · 07–5 · 04] ; p = 0, 033; és több mint háromszorosa a 28. napon (3, 15 [1, 39, 7, 14]; p = 0, 006.

A legújabb genetikai vizsgálatok az interferon lehetséges fontosságára is hangsúlyt fektettek. Súlyos COVID-19 esetén ritka feltételezett funkcióvesztés-gént azonosítottak, amelyek károsodott I. és II. Típusú IFN-válaszokkal társultak. Az I. és III. Típusú IFN útvonal szabályozásában részt vevő felesleges mutációk, amelyek meghatározhatják a fertőzés klinikai lefolyását, autoantitesteket mutathatnak be az említett interferonokkal szemben.

4.8. Etikai kérdések

Etikai és jogi kérdések merülhetnek fel több vonatkozásban.  Így például az adatvédelemmel kapcsolatban a betegek VP-be történő kiválasztása során, az élet és halál közötti döntési kényszerről az intenzív osztályokon, a közegészségügyi előírások betartásáról, az immunitás útlevelekről, valamint a fertőzés során kitett lakosság káros egészségügyi következményeiről.

Meg kell határozni a VP tagjait. Az első kérdés e betegek adatvédelme lehet. Ebben a vészhelyzetben az adatvédelmi képviselőknek mérlegelniük kell, mennyire akadályozhatja   az egyes emberek adatainak védelme - (ami akár lehetetlenné teheti az ELSE megvalósítását) Amennyiben ennek az a következménye, hogy az adott illető ennek következtében elhalálozik, nincs gond a további adatvédelemmel, mert a temetői adatok nyílttá válnak.

Mindenkinek joga van a lélegeztető gépekhez. Ez igaz és helyes. Ennek a helyes véleménynek az íróasztalok képviselőinek azonban a helyszínre kell menniük, és szembesülniük kell a létfontosságú borzalmas etikai dilemmával, amikor az orvosok arra kényszerülnek, hogy eldöntsék, ki jogosult a lélegeztető gépre és ki hal meg. A szerző gyakran szembesült hasonló helyzetekkel, amikor az Intenzív túlzsúfolttá vált.

A karanténnal kapcsolatos kompenzációnak is van etikai vonzata. . Egy felmérés során a hajlandóság arányának önkaranténnal és kompenzációval történő értékelésekor a hajlandóság 94% volt, a kompenzáció megszüntetésekor azonban a hajlandóság leesett,  57%-ra. Ez a tanulmány bebizonyítja, hogy az önkarantén alatt a megélhetés biztosítása az emberek számára fontos eleme a közegészségügyi előírások betartásának. A „Human Challenges Study”-ban még az oltások előtt a résztvevők szándékosan történő vírussal való fertőzését feltételeztükHa az önkéntesek egy klinikai vizsgálat során veszélyeztetik magukat az önzetlenséggel szemben, és igazolnak egy jól megérdemelt előnyt, akinek hiányzik ez a közösség önadó szolidaritása, akkor a rendelkezésre álló lehetőségekhez hasonló arányban kerülnek hátrányos helyzetbe. Az emberekben szándékosan okozott betegség nem tűnik helyénvalónak, de az önkéntesek arra való felkérése, hogy nyomás és kényszer nélkül vállaljanak kockázatokat, nem kizsákmányolás, hanem az önzetlenség előnyei.

Az Etikai Bizottság elfogadta a „bionikus elemek szervezetbe történő beépítésének a” fejlesztését, amely komolyabb invazív beavatkozást  jelent.

A természetes immunitás által védett személyek mentességi útlevelei támogathatják a munkába való visszatérést, de jelentős technikai, jogi és etikai kihívásokkal is szembesülhetnek. Ugyanakkor a lakosság nagyon értékes részei lehetnek, segíthetnének másoknak, például az egészségügynek, az idős házi dolgozóknak, az immunitással rendelkező önkéntesek visszatérhetnek a frontvonalra, mások pedig a munkába, különösen a forgalmas zárt terek , a gazdaság egyes részeinek gyorsabb és biztonságosabb újraindítása. Mennyire voltak fontosak az etikai kihívások a kongói ebolajárványban, ahol a túlélők különleges szerepet játszottak a betegek betegellátásában.

A súlyos betegségben szenvedő betegek kezelése a világjárvány idején óriási feladatot ró az egészségügyi dolgozókra, és a folyamatos stressz mentális egészségi problémákhoz vezethet, ugyanakkor a terápiás támogatás hiányzik. Philadelphia két kórházában legalább 1500 nővér sztrájkot tervez.

Emellett vannak bioetikusok akik bölcsen képesek elemezni és megítélni az etikai kérdéseket. A klinikai vizsgálatokban általában nem csak a résztvevők kockázatainak csökkentésére kell összpontosítani, hanem ésszerű egyensúlyra kell törekedni az általuk vállalt további kockázatok és a közösség szempontjából betöltött jelentőség között. Az oltások társadalmaink kiutat jelenthetnek a gazdasági stagnálás és a széles körű halálozás közötti kötelékből. Ez a felismerés arra késztette az Egyesült Királyságot, hogy vakcinákat teszteljen a COVID-19-szel szándékosan fertőzött önkénteseken.

Az etikusoknak - kivételesen a SARS-CoV-2 által okozott globális helyzetben - tisztában kell lenniük azzal, hogy a komplex helyzet megítélésének alapja nemcsak az erkölcsi szempont, hanem a politikában és a gyakorlatban hozott döntéseket is három erkölcsi érték vezérli: egyenlő erkölcsi tisztelet, tisztesség és a szenvedés csökkentésének fontossága. Ha a fontosság az élet millióinak megmentése, akkor ez az érték lesz a legfontosabb minden más előtt.

4.9. A megvalósítás, kivitelezés fontossága

A szkeptikusok kételkednek abban, hogy a veszélyeztetett lakosság valóban megvédhető lenne. Számukra olyan felszínes magyarázat, hogy több generáció él egy fedél alatt, a fiatalok idősek otthonában dolgoznak, és így tovább elég jóak arra, hogy megállapítsák a fertőzés megelőzésére irányuló intézkedések végrehajthatatlanságát. A szerző nem talált gondosan megtervezett, tudományos fejlesztésű és elemzett vizsgálatot a veszélyeztetett lakosság biztonságos elszigeteléséről, hogy megfeleljen az alapvető tudományos követelményeknek. A sokmillió élet megmentésének jelentősége pedig megérdemelne legalább egyet.

Szükséges az eddigi események tág horizonton történő elemzése és a jövőt meghatározó döntések meghozatala a politikai döntéshozók és a társadalmi-gazdasági élet szakembereinek konszenzusa miatt. Ha a politikai döntéshozók meg lennének győződve arról, hogy az ELSE alelnöke biztonságos stratégia, akkor nyilván azonnal ezt a megoldást választanák.

Az ELSE számára a biztonságos stratégia nem jelent mást, mint szigorú fegyelem mellett végrehajtott technikai műveletet. Ez nem elméleti epidemiológiai, hanem egyszerű gyakorlati logisztikai feladat a kijelölt, jogosult, képesített és elkötelezett katonai újoncok számára, és jól strukturált, kiemelt fontosságú, szabályozott módon kell végrehajtani.
Ez a tanulmány ismételten hangsúlyozza, hogy csak a katonai logisztikai szakértők képesek értékelni és megítélni a műszaki megvalósíthatóságot.

A szerző az ELSE szigorú karanténba helyezésének megvalósíthatóságáról konzultált egy magas rangú katonai logisztikai parancsnokkal. Összegezte a választ, úgy lehet összefoglalni, számukra  ez egy ujjgyakorlat. Rendszeres katonai gyakorlatuk exponenciálisan összetettebb feladat. Egyébként azt mondta, mit várhat el tőlünk a nemzet, ha az ellenség összehasonlíthatatlanul bonyolultabban támadja meg hazánkat, ha nem tudjuk minden kétséget kizáróan katonai fegyelemmel megvédeni ezt a korlátozott számú, idős lakost?

A következő javaslat az amerikai példa alapján lehet az egységes parancsnoki rendszer létrehozására. Először is szükség van egy parancsnokra, akinek az elnök teljes bizalmával rendelkezik, és ki kell érdemelnie a nép bizalmát.  A parancsnok magában hordozza az amerikai elnök teljes erejét és felhatalmazását a háború megnyeréséhez szükséges minden polgári és katonai eszköz mozgósítására. Az első lépést az USA-ban Perna tábornok, az Operatív Warp Speed főnöke hajtotta végre.

Mark T. Esper védelmi miniszter kijelentette: "Bízom abban, hogy mint katonáink bármely missziója, mi is alkalmazkodunk és leküzdjük az utunk minden akadályát." Ez a nyilatkozat az Egyesült Államok elnökével együtt hasonlóan kijelentette, hogy ez akkora háború, hogy semmihez sem lehet hasonlítani semmit. Nemcsak az emberi élet, hanem a gazdaság is szembesült a sztrájkkal.
A cikk ilyen mélységű, még apróbb részletekbe menő kidolgozásának elsődleges oka az, hogy a szerző megpróbálja bizonyítani, hogy a VP biztonságos elkülönítése megvalósítható. Megfelelő, pontos tervezés és ellenőrzés esetén nem fordulhat elő fertőzés. Feltéve, de nem engedélyezett, ha mégis megtörténik, az irányítási folyamat sokkal könnyebb, mint ha kívülről, diffúz, ellenőrizhetetlen külső környezetben történik. A VP-t szorosan figyelik, mint a HCT önkénteseinél A körzetben kis csoportokban is mozognának annak érdekében, hogy fokozzák a vírusok mikroklaszterek terjedését a körzetben. Az átlagos társadalmi távolság 6x6 m. Ezeknek együttesen minimalizálniuk kell a fertőzés terjedésének kockázatát.

Legyen ez élő példa Szenegál fegyelmezett válasza a SARS-CoV-2 támadásra. Képesek lennének végrehajtani az ELSE-t bármilyen komplikáció nélkül, minimális fertőzés nélkül. A VPHQSB hatékonysága nemcsak 85%, de legalább 95% is. Miért? A globális válasz szerint (36 országra kiterjedően, amely a felkészültség mértékét, valamint a tényekre és a tudományra való támaszkodást méri, beleértve a gazdag, közepes jövedelmű és a fejlődő nemzetek keverékét), Szenegál a 2., míg az Egyesült Államok a 34. helyen áll. Szenegálban 16 millió volt 14 ezer fertőzött és 284 halott hat hónap alatt. Az Egyesült Államok összehasonlításakor csak a 10 ezer halottról kell szólni. A különbség fő oka az, hogy az Egyesült Államoknak nem volt tapasztalata az ebolajárványról. Ez a tapasztalat a 2014-es ebola-járvány idején még mindig élénk a szenegáliaknál. Ez azt eredményezi, hogy a lakosság óriási fegyelem követi mindazokat a hatóságokat, akik kiválóan szervezik a megelőzést, a kommunikációt, a tesztelést és az érintkezés nyomon követését. A szállodákat (!) Karantén egységekké alakították át. A fejlett országok tudományos „szakértői” szerint lehetetlen karanténba zárni az embereket szállodákban, idősek otthonában stb.

Miért lehetséges a VP izolálásának biztonságos megvalósítása:

A vírus egyedülálló tulajdonsága, hogy egy speciálisan személyesen azonosítható ppl-t támad meg. a leghatékonyabb módszer jelenleg ezeknek a VP-knek a biztonságos elkülönítése, mivel a biztonságos, hatékony vakcina rendelkezésre állása hónapokat vagy akár éveket is igénybe vehet.

5. KÖVETKEZTETÉS

A fejlődő országok, azaz a WHO afrikai vezetője kijelentette, hogy az a cél, hogy az év végéig (2021) a kontinens lakosságának csak 20% -át beoltják. Ez messze nem sikerült. Ez azt jelenti, a vírus még 2022-ben és 2023-ban  a fejlődő országokban sok millió halálos áldozatot fog szedni.  A COVID-19 innovatív megoldásokat tesz szükségessé.

A VP elkülönítése független a lakosság többi részének korlátozásaitól. A döntéshozók és a fiatal generáció konszenzusos alapon szabadon dönthet, az epidemiológiai paraméterek, az intenzív ágyak és a halál terheinek csökkenése vagy hiánya, valamint az oltás tényleges előrehaladása alapján.

Ami a legfontosabb, hogy az izolált VP már biztosan nem fog meghalni a COVID-19 miatt. Ráadásul a közvetlen költségek alacsonyabbak - akár egy év elszigeteltség esetén is -, mint az intenzív terápiában szenvedés és halál. (2.7.1.) A közvetett költség a megtérülő hatalmas pénzösszeg (10trn USD) töredéke annak, ami megtérül azáltal ha az élet újra a normális medrében működik.

A vakcinával fokozott természetes állomány immunitás aktuális és egyszeri alkalom lehet az emberiség számára a vírus felszámolására.

A Homo sapiens sapiens-nek képesnek kell lennie a SARS-CoV-2 felszámolására az ELSE és a megfelelő szintű HI-t előállító támogató biztonságos vakcina együttes alkalmazásával.
A vakcina felhasználásának bölcs, tágabb távlatában kell történnie, egy nemzetközileg elfogadott és együttműködött megvalósítás révén, mint például a COVAX.

Az ELSE révén a VP –nek lehetősége lesz távolról szemlélni a biztonságos körülmények kialakulását. Ez a titokzatos esemény a gyorsan fejlődő tudományos ismeretek útján, fizikai kísérletekkel nyilvánvalóvá vált és ez az élő rendszerekben még előzetes kontextusba hozza a „kívülről be” jelenség még fel nem fedett jelentőségének megfejtését a az egyének társadalmi szintű hálózata és az egyén belső hálózata általi „belülről ki”. A megközelítést illetve  a COVID-19 elleni küzdelem komlex természetét jól artikulálja a Lancetfőszerkesztője: „A felénk tartó gazdasági válságot nem a gyógyszer vagy azoltóanyag fogja megoldani. Ez egy szindémia („syndemic”) amihez egy széles vízión alapuló nemzeti újjáéledés szükséges A szerző egyetért ezzel a felfogással, és reméli, hogy ezzel a könyvvel hozzájárulhat ezekhez az erőfeszítésekhez  és mindenekelőtt a szeretteink, gazdaságunk és jövőnkmegmentéséhez. „Before everything ELSE!”


MEGJEGYZÉSEK

A tudományos cikkeket általában egy meghatározott tudományos csapatnak szánják. Az azonnali cselekvési kényszer ritkán fordul elő. A SARS-CoV-2 esetében azonban a tudományos alapokon nyugvó feltételezések és következtetések gyors gyakorlati lépéseket követelnek meg. Ennek ellenére a tudomány ereje abban rejlik, hogy mások megértik. Az ELSE paradigmatikusan új megközelítést kínál az új vírus elleni küzdelemben. Ahhoz, hogy a döntéshozók, valamint a képzett újságírók és szerkesztők révén a szélesebb közönség számára érthetővé váljon, ezt a megközelítést átfogó elemzésbe és szisztémás áttekintésbe kell ültetni, amely kibontakozhat a tudományos felismerés és hipotézisek alapján annak érdekében, hogy igazolják azokat a stratégiai lépéseket, amelyek  a leghatékonyabbak rövid és hosszú távon egyaránt.

A szerző a WHO jelentésének 2020. február 14-i közzététele óta dolgozik ezen a tanulmányon, amely könyv formátumra nőtt. Azóta a jelenkor tudományos eredményeire építve példátlan gyorsasággal sikerült reagálni, elsősorban az oltóanyag-fejlesztés területén a vírus kihívására.  Olyannyira, hogy a legtapasztaltabb szakemberek véleménye alapján, még 2020 szeptemberében a  CDC  vezetőjétől is megerősítetten az volt az általános vélekedés, hogy a fejlesztés alatt lévő oltóanyagok engedélyezésének legkorábbi időpontja 2021 közepe lesz, nem pedig 2020 vége. Ez az egyébként rendkívül fontos és a szerző által is természetesen nagyra értékelt mérföldkő a tanulmány addigi stratégiájának a továbbfejlesztését indokolta. A további nem várt ezzel kapcsolatos fejlemények szintén a tanulmány és annak következtetéseinek tovább fejlesztését indokolták. Néhány baljós árnyék már annakidején is előrevetült, például az oltóanyag „ mindent azonnal megold” mitoszát, a compliancet, immunosenescenciát majd az újrafertőződésre képes mutánsokat illetően.

A könyv azon fejezetei illetve megállapításai, amelyek az oltóanyagok megjelenése előtt íródtak – sajnos – még az emberek milliárdját érintően aktuális ott, ahol az „átoltottság” százalékos mértéke még mindig egy számjegyű.

A kialakult helyzethez és az ebből explorálható fejleményekre tekintettel javasol egy paradigmikusabb, innovatívabb megközelítést a jelenlegi tanulmány, leszögezve, hogy az elsődleges védekezési fegyver letéteményese a minél hatékonyabb, a mutánsokhoz adaptált további oltóanyagok illetve vírusellenes gyógyszerek kifejlesztése. A jelenlegi tapasztalataink és ismereteink alapján egyúttal óvatosságra int az egészséges gyerekek oltakozásával kapcsolatosan, amit az Egyesült Királyságban és Svédországban 2021 őszén hozott ezzel kapcsolatos intézkedések támasztanak alá.

Az ELSE a fejlett világ 60-80%-os beoltottsága révén kialakult nyájimmunitási szintet tudja kiegészíteni a populációs szintű védettséget biztosító nyájimmunitás eléréséhez (ami jelenleg a mutánsok által gerjesztetten akár 90% is lehet) a halálesetek minimálisra szorítása mellett, de ettől még nagyobb jelentőséggel bír az, hogy a fejletlen régiókban, ahol az oltottság mindössze átlagosan 5% az ELSE és a COVAX együttes alkalmazásával a nyájimmunitás gyorsan utol tudja érni a fejlett világét és ha egyidőben tudnak a protektív szinten nivellálódni, akkor van esély a vírus globális szintű eradikálására.

6. FÜGGELÉK
6.1. 1. függelék

A VPCRH-ban előforduló esetleges fertőzés minimalizálása érdekében figyelembe veendő ajánlások.

6.2. 2. függelék

A lehetséges kerületek kijelölése nyilvánvalóan a helyi sajátosságoktól függ. Ez a betegpopuláció földrajzi, labirintusú logisztikájának és fizikai kapacitásának függvénye az adott terület funkcionális sugara szempontjából. Az önkormányzat és a helyi rendőrség segíthet a kijelölésben.

A.2.1. Táblázat Kerületek létrehozása a veszélyeztetett népesség számára (VPD)

 

Table A.2.1.

A jó légkörben elhelyezhető betegek száma, amely átlagosan 100 * 100 métert és az egyének között 6 méteres távolságot tesz lehetővé, szigorúan elszigetelt területen, jó légkörben helyezhető el. Sárga kordon kettős, / 10m / a kívülállóktól elszigetelt területen.

A.2.2. Táblázat    A 250-350-500 főt befogadó körzetek esetében a lehetséges körzetek száma és befogadóképessége.

Table A.2.2.

a Országosan elérhető emberek száma, ha mindenki (500 fő) naponta ellátogat a kerületbe
bOrszágosan elérhető emberek száma, ha mindenki (500 fő) minden harmadik nap ellátogat a területre * 3
cOrszágosan elérhető emberek száma, ha minden harmadik napon 400 ember * 3, és ha csak kerti kerttel rendelkező családi házban 100 ember él csak hatnaponta * 6 meglátogatja a környéket
dOrszágosan befogadható, ha minden harmadik napon 300 fő * 3 és ha hatnaponta csak 200 fővel rendelkező családi házban él * 6 látogatja a környéket

eOrszágosan befogadó, ha minden harmadik napon 300 ember * 3, és ha 200 fős családi apartmanban él, akkor csak tizenkét naponta keresi fel a kerületet * 12

6.3. 3. függelék

A szükséges honvédség tagjainak száma a körzetek számától és feladatuktól függ. A fegyveres erők megvédik az országot minden támadástól, jelenleg ez a feladatuk! A jelenlegi ellenség ma egyenruhás, egyenruhás kis lények, akik unortodox módon támadják hazánkat. A kilátásokat rosszabbnak értékelte, mint az összes amerikai háborút. Az amerikai elnök a vírusok elleni támadást háborúként is összehasonlította.

 

A.3. Táblázat Szükséges személyzet a hadseregtől. 

Table A.3.

A szükséges katonai állomány létszáma túl van számolva. Minden körzetben 5 busz közlekedett, köztük két járőr és öt gyalogos kíséret. A kerületek feletti terep nélküli igényt 20% -ra számították, ami már jóval meghaladja a legnagyobb körzetszámra (280) vonatkozó igényt. A szükséges szám tehát három és hat ezer / 10 millió ppl között van. Magyarországon jelenleg 40 000 katona áll rendelkezésre. (25 000 aktív, 10 000 behívható öt éven belül és 5000 tartalék) Ez a szám elegendő akár félmillió alelnök felügyeletére és szállítására.

6.4. 4. függelék

Részletes utasítás a VPD szállításáról

6.5. 5. függelék

A veszélyeztetett népesség szállítása.

A fő szállítmányozók természetesen irányított buszok. Aki nem tud gyalogosan mozogni, vagy túl messze van, katonai személyszállítók szállítják. A panelházak között a katonai dzsipek vagy a mikrobuszok hatékonyabbak lehetnek. Ki kell jelölni a szabadtéri helyekre vezető útvonalakat. Meg kell határozni azokat a helyzeteket, ahol a sebezhető populáció mozgása ellenőrizhető. Pl. Ellenőrizze az elkerülhetetlen kereszteződéseket, ahol fokozottan figyel a külvilággal való érintkezés kockázata.

A.5. Táblázat Elrendezés buszokban.  Egy átlagos buszon átlagosan 30 férőhely van. A következő elrendezés 23 ember szállítására képes, és biztosítja a megfelelő távolságot. A beszállás sorrendje, az első telítettség a hátsó ülésekről, ellentétes a leszálláskor. Az optimális útvonal határozza meg az ülési sorrendet.

sorok a buszokban    busz / fő
kétharmad párok egymás mellett, csak egyharmada összesen: 23 fő
1 2
2 1
3 1
4 2
5 2
6 1
7 1
8 2
9 2
10 1
11 1
12 2
13 2
14 1
15 1
Sum 12 11

 

6.6. 6. függelék

A.6.      Táblázat A buszok optimális használata a kerületekbe szállítandó utasok számától függően . Az autóbuszok terhelését csökkentheti: (a) bizonyos számú beteg, ellenőrzött alapon belépve a szabadtéri karanténba, (b) ha bizonyos számú beteg három helyett hat vagy tizenkét naponként használja az autóbuszt. A hat-tizenkét nap főleg azokhoz kapcsolódik, akik kertes családi házban élnek.

A busz torlódását csökkentő tényezők

Kerületenkénti összes utas száma

Autóbuszok száma *

Teljes buszforduló

Buszok száma

Menet / egy busz száma

Egy menet utazási ideje percekben

Buszonkénti teljes idő percben

Buszonkénti és óránkénti teljes idő

 

250,0

23,0

10,9

5,0

2,2

60,0

130,4

2,2

50 ember ellenőrzött módon gyalog éri el a környéket

200,0

23,0

8,7

5,0

1,7

60,0

104,3

1,7

100 ember hat naponként 50 embernél csökken / nap

150,0

23,0

6,5

5,0

1,3

40,0

52,2

0,9

100 ember tizenkét naponként 100 emberenként csökken

100,0

23,0

4,3

5,0

0,9

40,0

34,8

0,6

200 ember tizenkét naponként 200 embernél csökken / nap

50,0

23,0

2,2

5,0

0,4

40,0

17,4

0,3

 

350,0

23,0

15,2

10,0

1,5

60,0

91,3

1,5

70 ember ellenőrzött módon gyalog éri el a környéket

280,0

23,0

12,2

10,0

1,2

60,0

73,0

1,2

100 ember hat naponként 50 embernél csökken / nap

230,0

23,0

10,0

5,0

2,0

40,0

80,0

1,3

100 ember tizenkét naponként 100 emberenként csökken

180,0

23,0

7,8

5,0

1,6

40,0

62,6

1,0

200 ember tizenkét naponként 200 embernél csökken / nap

80

23,0

3,5

5,0

0,7

40,0

27,8

0,5

 

500,0

23,0

21,7

10,0

2,2

60,0

130,4

2,2

100 ember ellenőrzött módon gyalog éri el a környéket

400,0

23,0

17,4

10,0

1,7

60,0

104,3

1,7

100 ember hat naponként 50 embernél csökken / nap

350,0

23,0

15,2

5,0

3,0

40,0

121,7

2,0

100 ember tizenkét naponként 100 emberenként csökken

300,0

23,0

13,0

5,0

2,6

40,0

104,3

1,7

200 ember tizenkét naponként 200 embernél csökken / nap

200

23,0

8,7

5,0

1,7

40,0

69,6

1,2

 

6.7. 7. függelék

Az útmutató az LTCF és a krónikus kórházi osztályok számára (ahogyan azt a szerző bevezeti a Szent Donát kórház idősek / krónika osztályába, amelybe 300 beteg tartozik. (https://www.raczt.hu/ 

A személyzetet figyelmeztetni kell bizonyos olyan tünetekre, amelyek a fertőzés jelei lehetnek. A társbetegségekben élő idős emberek csökkent éberséggel és mobilitással, vagy láz nélkül hasmenéssel reagálnak.
Ha fertőzés fordul elő, a szállodákban és az LTCF-ben

6.8. 8. függelék

Forgatókönyv

Az alapvető elemeket a következő szakaszokban foglaljuk össze:

I. FÁZIS:

I. fokozat szerint ( 3.8.2.) Kezdetben azokra fogjuk fordítani a figyelmünket, akik önként csatlakoztak. Kényszerítő erő nélküli kommunikáció folytatódik. Szeretnénk megjegyezni egy lehetőséget, amellyel profi módon megvédhetnénk őket. Ugyanígy megmenthetik más életét is, hozzájárulva a kapacitás túlterhelésének elkerüléséhez. Ezt a lehetőséget szigorúan felügyelik. Az így meghatározott alelnöknek lehetőséget kell biztosítani a karantén ideje alatt a kellemetlen érzés minimalizálása érdekében. VCRH esetén ez természetes. Ezért a harmadik VPD-ben különösen fontos, hogy a miliő kényelmesebb és gazdagabb keretet teremtsen a tavaszi "piknik" légköréhez és kellemesebb életmódhoz, méghozzá úgy, mint korábban a VPD kerületekben télen is. Ez a piknik nyilvánvalóan földrajzilag korlátozott és esetleg katonákat jelent, amelyek őrzik a zónákat. Ezenkívül minden önkéntes jelentős nyugdíj-kiegészítést köt. Mindez kellően motivált önkéntesség.

I. 0-7 nap:

Előkészítő munka

 1. A CDC utasításai szerint Tessy, Nagy-Britanniában, Németországban, Magyarországon, Svédországban (The National Authorities) a helyi-regionális szakmai bizottságnak és végül a családorvosoknak megkezdi a veszélyeztetett népesség jelöltjeinek azonosítását.
 2. A VPCRH és a VPD azon területének detektálása és mérése, ahol lehetséges szabadtéri tevékenységek történhetnek.
 3. A mainstream és a helyi média kommunikáció megkezdése.
 4. Ha elkészült egy listája a háziorvosokról, a kerületek közelében élő, közvetlenül járó rezidenciákat össze kell hasonlítani a szabadtéri útvonalakkal. Különösen az útvonalakat kell ennek megfelelően megtervezni. Nyilvánvaló, hogy sok határeset megkerüli az utat, ha nyomást lehet gyakorolni a kerületek jövőbeli kapacitására. 

II. 8-15. Nap:
Fel kell gyorsítani az előkészítő munkát.

 1. A szervezők elkészítik a megvalósíthatóság, a logisztika tervét, és felmérik a VPCRH és a nyitott terek kapacitását az egyes körzetek sérülékeny lakosságának száma alapján, a háziorvosok által a kiválasztási kritériumok alapján véglegesített lista alapján. Paraméter pontszám és más szakmai rendszer.
 2. Minden körzetben - amennyiben a kapacitás sérül - az elsőbbséget élvezik azok az esetek, amelyek kezelése könnyebb és biztonságosabb. (pl. ha egy személy a szomszéd nyílt téren él, de az egyenlő vagy annál alacsonyabb pontszám csekély értéket mutat azokhoz a jelöltekhez képest, akiknek a szállítása nehéz, akkor - a háziorvossal egyetértésben - döntéseket hoz.)
 3. Ki kell jelölni a szabadtéri helyekre vezető útvonalakat. Létre kell hozni azokat az állomásokat, ahol ellenőrizni lehet azoknak az alelnököknek a mozgását, akik a körzetbe járnak.

III. 15-19. Nap:
Erősítse a kommunikációt, vegye fel a kapcsolatot az Önkéntesekkel, ahol elkezdheti a VPCRH és a VPD kerületek feltöltését.

 1. Az önkéntes alelnök jelöltjeinek és hozzátartozóinak meglátogatása és tájékoztatása, nyilatkozatok és kötelezettségvállalások aláírása.
 2. Ebben a szakaszban a Katonai Erők aktívabb szerepet vállalnak, kamerákat helyeznek a sérülékeny népesség bejáratainak, kijáratainak előterébe. Ez rendkívül szükséges, mert egyrészt ez a módszer alkalmazható felügyeleti felügyelet, terepi monitorozás biztosítására, másrészt az időseknek a lehető legtöbb jelre van szükségük ahhoz, hogy azonosuljanak a megfelelő önfegyelmező attitűddel, amely alkalmazkodik a helyzet súlyosságához.
 3. A kültéri kerületekben célszerű előre beállított, (6 x 6 méteres) állóeszközöket az igényeknek megfelelően ellenőrizni.
 4. Ugyanígy ellenőrizze a berendezések higiéniai körülményeit és a szükséges mennyiséget (mosdók, kézmosók, padok, asztalok, napernyők, társasjátékok).
 5. Hasonlóképpen szisztematikusan ellenőrizni kell a konyha, vendéglátóhely, szállítás és útvonal jelenlegi rendszerét a fertőzés minimális lehetőségének kizárása tekintetében.
 6. Misék szervezése (gyónás), prédikálás helyszíne, szószék stb. Az érintkezési távolság betartása. Az áldozati szertartáshoz a papnak higiéniai előírásokat kell betartania. A papot az ünnepségek előtt tesztelik. Azonnali kézfertőtlenítést a katona hivatásos állománya ellenőrzi közvetlenül a mise előtt. Közvetlenül az áldozat felállítása előtt, vagy egy másik látványos kézmosás vagy szakmai személyzet viselése előtt, hogy pedagógus célokra lenyűgözze a hívőket. Az ostya csak a kezek között vihető át!
 7. Megkezdődik a VPD-k kiürítése.

II. FÁZIS:

Szükség esetén a II. (3.8.2 ) Az önkéntesek után láthatja, hogy mekkora kapacitás áll rendelkezésre és mennyit töltenek be. Újabb, aktívabb, általánosabb és személyre szabottabb kampányt indítunk. A veszélyeztetett népesség többi része a tömegkommunikáció mellett meggyőződik arról, hogy képzett kommunikációs szakemberek csatlakoznak a VPCRH-hoz és a VPD District-hez.

IV. 19–24

Folytassa a helyek kitöltését Önkéntesekkel. Értékelje és hasonlítsa össze a ház felesleges kapacitását a háziorvosok számával. Ha van kapacitásfelesleg, további nem önkéntes, de sebezhető populációjú betegek kijelölése. Bemutatjuk a II. Osztályt (3.8.2)!

 1. Ellenőrizze a gyalogosok jövőbeli mozgását. A szállító járművek tesztutakkal ellenőrzik a szállítási időt. Itt a megfelelő logisztika megmenti a katonai személyzetet, és a gyülekezési eljárás gördülékenyebbé válik a „piknik” szempontjából.
 2. Fejlessze a területet távolsági (6-6 m) programokkal.

V. 24-31 nap

További önkéntes, de veszélyeztetett lakosságú jelöltek felkeresése és meggyőzése. Ennek magában kell foglalnia a korábban jól felkészült, szakmailag kommunikáló, jó meggyőződésű szakértőket. A kommunikációnak dübörögnie kell, minden médiából kell származnia! Az első körutazások és üdülőhelyek a karbantartási időszakra indulnak.

 1. Finomhangoló körzetek.
 2. A színház bezárása miatt a színészek a kerületen kívül felállított pódiumokon próbálhatnak és felléphetnek. A színházi szezon hamarosan kezdődik.
 3. Egyéb szabadtéri tevékenységek, munkalapok, bingó, sakk stb.

VI. 28-31 nap

A körzetek teljes kitöltése önkéntes veszélyeztetett lakosságú jelöltekkel. Arra kérve a fennmaradó 65 év feletti betegeket, hogy a lehető legszigorúbban tartsák be a rendeletet. Különösen, ha két vagy több társbetegséggel küzdenek. Országos tapasztalatok összefoglalása.

III. FÁZIS:

Ha szükséges, indítsa el a III. Fokozatot. Fokozatosan megszűnik minden korlátozás, és az élet teljes hevességgel visszatér a szokásos ágyába .

6.9. 9. függelék

Szükséges utasítások az ELSE csoportok számára a fertőzés elkerülése érdekében

VPHQSB tagok számára:

A katonai irányító egységek rendelkeznek egy mobil vezérlő eszközzel, amellyel azonosítani lehet őket tanúsítás céljából. Minden tag köteles viselni személyi igazolványát.
Rendszeres megfigyelés zajlik a mobilon keresztül. Ha ki akarnak menni, regisztrálniuk kell, és egy katona járőr néha odamegy beszélgetni, híreket osztani velük.
A számos új típusú alkalmazást alkalmazni kell, amely érzékeli, hogy mikor és hol költöznek el.

A VP körzet, a VPHQSB és az (EM) HQBS tagok számára az élelmiszer vagy szállítás fogadásának protokollja:

(1) vegye fel a szobában a gumikesztyűt konténer vagy más szállítókonténer (4) dobja ki a gumikesztyűt a külső tartályban, és (5) vegye ki a vírusmentes belső élelmiszer-edényt, amelyet kesztyű nélkül behoz a szobába, és elkezd enni. Étkezés után (6) húzza megint a gumikesztyűt, és (7) helyezze vissza a belső ételtartót a külső ételtartóra. Szükség esetén zárja be a külső fedelet (8) a második kesztyűvel, mielőtt visszamegy a nyitott ajtón, ügyelve arra, hogy ne érjen a külső fogantyúhoz, (9) dobja le a gumikesztyűt kifelé és menjen be, majd csukja be az ajtót a belső fogantyú

A VPHQSB és az EMHQBSWSDO tagok számára a kimenés protokollja:

(1) A felvonóba csak gumikesztyűben, maszkban és védősisakban lehet bejutni. (2) A gumikesztyűt a szabadba érve azonnal el kell dobni, mivel a személy időnként időnként megérinti a száját és az orrát. Ezután tartózkodniuk kell attól, hogy bármit is megérintsenek. (3) A szabadban tartózkodás fő szabálya a távolságtartás, nemcsak idegenekkel, de különösen rokonokkal is. (4) A felvonó elé egy új gumikesztyűt kell visszavenni, amelyet az ajtó kinyitása előtt be kell dobni a kinti bioveszélyes dobozba, mielőtt belépne. (5) A dobozokat néha elviszik a katonák. (6) A felvonókat, ha lehetséges, el kell látni egy gombbal, amely minden szinten jelzi, hogy más utasok nem lépnek be a felvonókba, amíg a jel nem tart.

7. HIVATKOZÁSOK