SEPSI ENIKŐ

Pilinszky János mozdulatlan színháza

Mallarmé, Simone Weil és Robert Wilson műveinek tükrében

TOVÁBB A KÖNYVHÖZmásodik, javított kiadás


Károli Gáspár Református Egyetem • L’Harmattan Kiadó Budapest, 2015


A kötet megjelenését támogatta a Nemzeti Kulturális Alap.

NKA_csak_logo_egyszines.jpg

A fordítás alapjául szolgáló kiadás:
Le „théâtre” immobile de János Pilinszky – lu dans l’optique de Mallarmé, Simone Weil et Robert Wilson,
Párizs, L’Harmattan, 2014.


Fordította: Förköli Gábor

A fordítást átdolgozta és a magyar kontextushoz igazította: a szerző.


A magyar kiadás a K101503 jelű, A misztika fogalmai és hagyományai az európai gondolkodásban című OTKA projekt keretében készült.


Felelős kiadó: dr. Sepsi Enikő, a KRE BTK dékánja.

Károli Gáspár Református Egyetem

1091 Budapest, Kálvin tér 9.

Telefon: 455-9060

Fax: 455-9062


© Sepsi Enikő, 2015

© Károli Gáspár Református Egyetem, 2015

© L’Harmattan Kiadó, 2015


ISBN 978 963 414 093 1

ISSN 2063-3297


Kiadja a Károli Gáspár Református Egyetem és a L’Harmattan Kiadó


A kiadó kötetei megrendelhetők, illetve kedvezménnyel megvásárolhatók:


L’Harmattan Könyvesbolt
1053 Budapest, Kossuth L. u. 14–16.
Tel.: +36-1-267-5979
harmattan@harmattan.hu
www.harmattan.hu

Párbeszéd Könyvesbolt
1085 Budapest, Horánszky utca 20.
Tel.: +36-1-445-2775
parbeszedkonyvesbolt@gmail.com
www.konyveslap.hu